Plán pro život

Je široce známo, že náš život a co se nám z vnějšku děje, v našich vztazích, v práci, doma, závisí na stavu naší bytosti uvnitř, je to jak myslíme a cítíme a jak jednáme, zdali je to s laskavostí, sobeckostí, zlostí nebo soucitem.

Je to proto, že lidské bytosti mají uvnitř sebe „subtilní systém”, což je plán, který zahrnuje všechny způsoby, kterými bychom se měli v našich životech řídit.

   Naše životy zvenčí jsou odrazem stavu subtilního systému. Když žijeme v souladu s tímto plánem a jsme schopni vyrovnat náš subtilní systém, pak budou naše životy šťastnější, zdravější a vice produktivní.

   Šrí Mátadží Nirmala Déví, která založila Sahadža jógu v roce 1970, poskytla mnoho veřejných přednášek o tomto subtilním systému, a jak funguje. Subtilní systém se skládá ze sedmi čaker, tří kanálů a zbytkové živoucí síly, která je spící energií, nazývanou Kundaliní, a která sídlí v posvátné kosti v dolní části páteře. Každá ze sedmi čaker má určité kvality, které – když jsou čakry čisté  – se projevují v našich životech. Například, jestliže je naše srdeční čakra čistá, prokazujeme v našich životech znaky odvahy a soucitu. Jestliže je v čakře blokáda, projeví se v to také našich životech. Například – blokáda v nábhí čakře nás může vést k problémům s penězi. Když je nábhí čakra čistá, tak zmizí všechny finanční potíže, nebo se o ně přestaneme jednoduše strachovat a najdeme způsob, jak je vyřešit.

   Tyto tři kanály potřebují být v rovnováze. Když jsou levá strana a pravá strana vyrovnané, můžeme fungovat ve středním kanále, který je přítomností. Když chceme být v přítomnosti, musíme dosáhnout naší seberealizace, která se objeví, když Kundalini vzestoupí středním kanálem skrz limbickou oblast v mozku a oblastí fontanelní kosti na vrcholku hlavy, aby se spojila se všepronikající silou vesmíru.

   Když se toto stane, jsme spojeni s vesmírnou, božskou energií, která nás stvořila. Začneme si více uvědomovat sami sebe a jsme schopni rozpoznat 

stav našeho subtilního systému, našich čaker a kanálů. Jakmile začneme meditovat a upevníme toto spojení a dosáhneme naší seberealizace, staneme se „bezmyšlenkově vědomými” a naše Kundaliní plyne našimi čakrami a čistí je. Důsledkem toho se stáváme lepšími lidmi, automaticky jednáme více konstruktivními způsoby a všechny naše zlé zlozvyky zmizí. V našem chování se začnou projevovat pozitivní vlastnosti čaker a pozitivní kvality čaker se projevují v našich životech.

   Nedávný průzkum ukázal, že lidé jsou nejšťastnější, když v životě projevují „ctnosti”. Je už velmi dobře známo, že lidé, co jsou šťastní, mají silnější imunitní systém a jsou zdravější než ti, kdo nejsou šťastní. Průzkum více jak 200 náboženských a filozofických textů zahrnující Upanišády, Korán, staré řecké filozofy a křesťanské texty prokázal, že existuje šest všeobecně přijímaných znaků, které jsou považovány za ctnosti, a které jsou ctěné v každé společnosti. Jsou to moudrost, odvaha, soucit, soudnost, sebekázeň a odpuštění. Univerzálnost těchto znaků ukazuje, že jsou vrozené a jsou součástí plánů lidských bytostí. Fakt, že lidé se cítí nejšťastnější, když vyjadřují své ctnosti ve svém chování, také poukazuje na to, že tvoří přirozenou součást lidské zkušenosti.

   Je na čase, abychom se podívali do sebe a ke svým kořenům, abychom našli štěstí a naplnění, které bude pro naše dobro, a pro dobro naší rodiny, našeho města, naší země a nakonec pro dobro celého světa. Protože Šrí Mátadží to považuje za přirozené právo každé lidské bytosti – mít svou seberealizaci a znalost subtilního systému. Sahadža jóga je vždy vyučována zdarma.

Kay Alford

Zdroj:http://www.sahajayoga.com.au/news/2007/12/29/blueprint-for-life/#sthash.PKDAMaYZ.dpuf

Komentáře

comments