O stresu 1.část

♣ Co je to stres? Otázka, na kterou mnozí hledají odpověď. Podívejme se do naučné literatury. Ta říká: „Stres můžeme definovat jako souhrn fyzických a duševních reakcí na nepřijatelný poměr mezi skutečnými nebo představovanými osobními zkušenostmi a očekáváními.“ Podle této definice je stres odpověď, která v sobě zahrnuje jak fyzické, tak i psychické složky. Jinými slovy, stres je stav organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně působící zátěž – fyzickou nebo psychickou. Při stresu se uplatňují obranné mechanismy, které umožňují přežití organismu vystaveného nebezpečí. Žijeme ve velmi uspěchané době, musíme se vyrovnat se spoustou informací, které na nás masmédia chrlí a vyřešit mnoho nepředvídaných situací, které významně ovlivňují naši psychiku.

♣ Soubor článků, které uveřejňujeme na našich stránkách, se netýkají jen pohledu na stres, ale všímají si i ostatních faktorů, které se v běžném životě vyskytují a které na stres navazují. Tato menší studie poskytuje ve dvou částech nezávislý pohled na Sahadža jógu jako takovou s praktickými příklady experimentů a jejich výsledků a nakonec také   přináší názory odborníků – lékařů, kteří Sahadža jógu praktikují a přitom využívají svých znalosti a odborností ve spojení s metodami meditace Sahadža jógy.

SAHADŽA JÓGA – KLINICKÁ APLIKACE PRO STRES A PSYCHOSOMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ

♣ Meditace Sahadža jógy je účinnou metodou v léčbě stresu a tím také v léčbě psychosomatických onemocnění.Ve Spojených státech až 1 z 5 dospělých jedinců starších 18ti let trpí diagnostikovatelnou mentální poruchou. Vlivem amerického rychlého životního stylu nás neustále napadají jednotlivé stresové faktory, které snižují obranyschopnost imunitního systému a tím nás oslabují vůči jednotlivých nemocem.

Stresogenní faktory nelze zcela odstranit, proto by naším cílem měla být účinná kontrola a zvládání stresu,“ říká Elaine Sheppová, psychiatrička ze Skokie ve státě Illinois. Mezi jednotlivými metodami zvládání stresu a udržování duševní pohody získává stále větší popularitu meditace. Role meditace ve snižování výskytu nemocí vyvolaných stresem je již dobře známa.  Stres v mnoha svých podobách je považován za pravděpodobnou příčinu výskytu některých obecně rozšířených chorob, jako je arteriální hypertenze, ischemická choroba srdeční, úzkostné poruchy a deprese.

♣ Podle oficiálních statistik 20 až 30 miliónů Američanů trpí některou formou úzkostné poruchy. Kardiovaskulární onemocnění jsou příčinou až 235 000 úmrtí ročně (dle oficiálních údajů v ČR i ostatních rozvinutých zemí jsou srdeční onemocnění příčinou více než 50 % všech úmrtí – častěji než rakovina). V USA jsou roční náklady způsobené stresem v důsledku ztráty produktivity, obměny zaměstnanců a nákladů na péči o postižené jedince vyčísleny na 17 miliard dolarů. Podle amerického Časopisu pracovního lékařství jsou náklady na zdravotní péči o zaměstnance trpící stresem zvýšeny až o 50 %. Dokonce se zjistilo, že 50 až 80 % všech nemocí vzniká v souvislosti se stresem a 75 až 90 % nákladů na primární péči (návštěvy lékařů první linie – praktických lékařů) souvisejí se stresem.

♣ V roce 1970 Dr. Nirmala Déví Šrívastava zavedla do praxe jednoduchou meditativní metodu pod názvem Sahadža jóga. Tato metoda umožňuje přesunout pozornost jedince od zevních záležitostí do svého nitra. Meditace Sahadža jógy je efektivní léčbou stresu a tím i psychosomatických poruch. Nejnovější studie s použitím meditace Sahadža jógy v léčbě úzkosti, deprese, pracovního stresu, návalů a dalších příznaků menopauzy, vysokého krevního tlaku, astmatu a epilepsie přinesly velmi zajímavé výsledky.

♣ Samozřejmě i tyto studie mají svá omezení a jistě je třeba dalšího výzkumu. Ačkoliv vědci rozpoznali roli stresu při vzniku mnohých chorob, základní otázka „Co je to stres?“ zůstává stále nezodpovězená. Pro západní vědu je těžké najít přesnou definici stresu, avšak ve východní kultuře nalézáme velmi pragmatické vysvětlení, a to, že stres je vedlejším produktem myšlení. 

Komentáře

comments