Iniciativa sahadža meditace

 

Důvod

Mnozí z nás, dnešních obyvatel naší Země, vnímáme, že jsme se ocitli ve velmi komplexním světě s velice spletitými problémy, a že není snadné vidět způsoby, jak problémy řešit, abychom současně nevytvářeli problémy další. Ukazuje se, že nalézt z toho všeho cestu není snadné. Potřebujeme být ve stavu, kdy přijímaná řešení budou ta správná, a zvolená cesta bude hledanou zlatou střední cestou.

Prostředek

Po dobu minulých 40 let učila paní Šrí Mátadží Nirmala Déví desetitisíce lidí na celém světě sahadža meditaci, která funguje na základě probuzení vnitřní síly uložené v křížové kosti (její existence je známá ve filozofických směrech celého světa), která tak začne působit na úrovni lidského vědomí. Vědomí člověka se zjemňuje a integruje a účinky této jemné síly je možné vnímat ve zlepšení fyzického, duševního i emocionálního stavu. Svým významem je Šrí Mátadží Nirmala Déví (více informací o ní je přiloženo dále) mnohými řazena na úroveň těch nejvýznamnějších duchovních postav historie. Poselstvím jejího učení je meditační metoda, která uvede člověka na novou evoluční úroveň lidského vědomí, kdy je spojen s tvořivou silou vesmíru a vnímá jednotu a integracisostatními lidmi. Otevírá tak cestu skutečného řešení všech nesouladů mezi národy či náboženství.

Metoda pro rozvoj

Sahadža meditaci nyní na celém světě praktikují statisíce lidí a desetitisíce pronikly velice hluboko ve vývoji svého jemného vědomí. Vnímáme, že lidstvo stojí na rozcestí a metoda evolučního vývoje lidského vědomí vložena do sahadža meditace, která nám byla předána, je způsobem, jak si vybrat cestu, která nebude provázena obrovskými celosvětovými krizemi a extrémy.

Návrh

Kroky na cestě evolučního rozvoje lidského vědomí nejsou složité. Metoda Sahadža jógy využívá jemného vnitřního nástroje, který je v každém člověku. Tím důležitým bodem je, že se k tomu člověk musí sám rozhodnout. Člověk musí ve svém nitru požádat o probuzení své jemné vnitřní síly a naučit se ji vnímat a s ní komunikovat. Jednoduché meditační techniky člověku pomohou, jak na to. Pro všechny zájemce je v příloze ukázka jednoduché vstupní meditace a několik návodů, jak začít. Lidé praktikující sahadža meditaci v České republice jsou připraveni pomoci všem, kdo o to požádají. Na asi třiceti místech jsou pravidelné kurzy, kam je možné přijít. Na webu www.nirmala.cz, nebo v angličtině na www.freemeditation.com je možné získat velké množství podpůrných informací a kontaktů, na www.onlinemeditation.org je online kurz.

Společná příležitost

Proměna ekonomiky, společenského i osobního života bude pravděpodobně hluboká. Nelze ji však lidem nadiktovat (snad kromě nějaké extrémní krize), ale pro postupnou proměnu se člověk bude muset dostat na novou evoluční úroveň vědomí, což umožní nalézt řešení ve všech oblastech našeho života. Věříme, že využití poselství učení Šrí Mátadží Nirmala Déví nás nasměruje na cestu rovnovážného rozvoje lidské spolupráce na celé zeměkouli, na cestu zlepšení našich životů a prožití plných a společným duchem naplněných životů.

Příloha I

Komentáře

comments