Iniciativa-příloha III

 

Jak začít?

Posaďte se pohodlně tak, abyste měli chvíli klid. Je to možné udělat i společně s více lidmi najednou. Ruce položte dlaněmi vzhůru do klína a zavřete oči. Několikrát se hlouběji nadechněte a uvolněte. Na chvíli položte pravou ruku zezadu na křížovou kost. Je to místo, kde sídlí jemná vnitřní mateřská síla. Oslovte ji přáním: „Přeji si tvé probuzení.“ „Přeji si tě vnímat.“ A ponechme chvíli pozornost v křížové kosti. Pak pravou ruku položte na levý podbřišek a opět oslovte vnitřní sílu: „Dej mi, prosím, čisté vědění.“ Potom posuňte pravou ruku na srdce a řekněte: „Nech mne, prosím, vnímat jemnou úroveň mé bytosti.“ Pak položte ruku na čelo a ze srdce vyjádřete: „Odpouštím, odpouštím sobě i všem ostatním.“ Dále položte pravou ruku na vrchol hlavy, zatlačte a mírně masírujte kůži na hlavě a přitom si přejte: „Mateřská sílo, dej mi, prosím, mé sebeuvědomění.“ Můžete to několikrát opakovat. Poté položte ruku zpět do klína a chvíli vydržte v klidu.

Několik tipů na úvod

Pokud se nám nedaří uklidnit myšlenky, zapálíme si svíčku a díváme se chvíli do jejího plamene. Můžeme se do svíčky podívat i později, během meditace, jsme-li obtěžováni nechtěnými myšlenkami. Cítíme-li nad hlavou po meditaci jemný proud vzduchu proudící z hlavy, vnímáme tak proudění jemné síly (tento proud byl i měřen při experimentech dokumentujících blahodárné účinky sahadža meditace). Je-li proud chladný, zůstaneme ještě několik minut v klidu, jemná síla vyživuje naše nitro a začíná zjemňovat naše vědomí, abychom ji dokázali postupně čím dál zřetelněji vnímat. Jestliže je vjem nad hlavou spíše teplý, vnitřní síla uvnitř nás pročišťuje nějaké blokády. To může nějakou dobu trvat, proto vydržme ještě pár minut a nechme ji pracovat.

Pokud cítíme po základní části meditace rozdílné vjemy v dlaních, vnímáme tak určitou nerovnováhu v našem jemném vnitřním systému (který je ovšem odrazem a zároveň zdrojem pro náš systém fyzický, duševní a emocionální). Ti, kdo cítí teplejší vjem v levé dlani, potřebují uvést do rovnováhy levou část svého jemného systému – mohou tak nechat levou dlaň položenou v klíně a pravou položí na židli, svěsí k zemi nebo položí na zem, pokud sedí na zemi. Ti, kdo vnímají teplejší vjem v pravé dlani, nechají v klíně pravou dlaň a levou pokrčí v lokti směrem nahoru. Po chvíli je možné vyzkoušet, jestli se vjemy v dlaních zchladily a vyrovnaly. To je velmi důležité „cvičení“, protože nastoluje rovnováhu našeho jemného systému.

To je na úvod. Je toho samozřejmě mnohem více, co se člověk může naučit, aby podpořil rozvoj svého jemného vědomí během sahadža meditace. Sahadža znamená spontánně – neboli je to proces, který probíhá spontánně, protože je založen na principu, který je uložen v nás. Jde jen o to se na tento stav naladit a využívat postupně více a více jeho blahodárné účinky. Více naleznete na uvedených odkazech. Najdete tam i kontakty na místa, kde probíhají kurzy. Rádi se s Vámi uvidíme a podpoříme Vás ve Vašem dalším rozvoji.

 Příloha III

Komentáře

comments