Iniciativa – příloha II

 

V člověku je sedm základních subtilních center, která jsou umístěna v páteři a mozku a zabezpečují naše fyzické, mentální, emocionální a duchovní potřeby. Na fyzické úrovni zajišťují energii pro nervové plexy. Centra jsou propojena subtilními drahami, které obstarávají funkce sympatického a parasympatického nervového systému.

Pravá hlavní dráha je propojena s pravým sympatickým nervovým systémem a podporuje fyzické a mentální aktivity.

Levá hlavní dráha vyživuje naše přání, stará se o lidské emoce a zvyklosti.

Obě tyto dráhy jsou ukončeny v mozku subtilními oblastmi, které se přibližně ve věku dvanácti let setkávají a měkké oblasti v lebce v oblasti fontanely v té době zcela kalcifikují (zkostnatí).

Třetí hlavní dráha, střední, propojená s parasympatickým nervovým systémem, provázela člověka v jeho vývoji, v ní nastávaly mezníky lidské evoluce. Ta nyní dosáhla limbické oblasti a před lidmi je poslední krok, projít fontanelou, čímž dojde k propojení lidského vědomí se všepronikající energií, všepronikajícím vědomím. Tento krok v nás musí provést jemná energie, která je v člověku ve spícím stavu uložena v oblasti křížové (sakrální) kosti. Po své aktivaci tato energie projde subtilním systémem nahoru do limbické oblasti, pronikne fontanelou a propojí naše vědomí se všepronikající energií, kterou běžně ve svém vědomí nedokážeme vnímat. Toto vědění pramení z mnoha kultur a provází cesty člověka v jeho rozvoji po dlouhou dobu. Bylo však praktikováno jen velice malým počtem lidí.

Proces a metoda byly nazvány sahadža – spontánní, vrozené protože fungují spontánním způsobem při splnění potřebných podmínek (podobně jako je tomu v případě semínka, když se vloží do země) a vrozené, protože po aktivaci jemné energie je využita vrozená subtilní výbava člověka a spustí se nové funkce a rozvinou se nové schopnosti a dovednosti. Člověk si začíná být vědom svého subtilního systému, reflektuje jeho stav a dokáže harmonizovat jak nerovnováhy na úrovni drah tak center. To se projevuje stabilizací a harmonizací osobnosti, protože jednotlivé dráhy a centra (známy i jako čakry) jsou zdrojem lidských vlastnosti, kvalit a schopnosti.

Například první centrum na úrovni pelvického nervového plexu je zdrojem lidské moudrosti, vnitřního klidu a vyrovnanosti, porušuje ho nezodpovědné sexuální chování; druhé centrum podporuje lidskou tvořivost, umělecký projev, soustředěnou pozornost, intuici, porušuje ho užívání drog, silných léků, přespřílišné nebo neustálé přemýšlení; třetí centrum podporuje lidskou spokojenost, vyrovnané vztahy s druhými, materiální spokojenost, vztah k penězům a štědrost, dává uspokojení z konání dobra, vyživuje ho naše schopnost jednoty slov a činů, poškozuje ho naopak stres, přílišná starost o materiální záležitosti, neúcta k sobě i druhým; čtvrté centrum je zdrojem naší emoční inteligence, empatie, srdečnosti, zdravé sebedůvěry, smyslu pro zodpovědnost, škodí mu nejistota, strach, přehnaná přísnost; páté centrum podporuje naše dobré mezilidské vztahy, schopnost dobré komunikace, dar řeči, schopnost spolupráce, sounáležitost s druhými, schopnost rozlišování, poškozuje ho hrubá řeč, pocity viny, zlost, arogance, stálé kritizování druhých; šesté centrum umožňuje těšit se současným okamžikem, sebereflexi, jasné myšlení, dává schopnost odpouštět, vnímat pokoru, škodí mu podléhání nejrůznějším zlozvykům, snaha ovládat druhé, neklidná a stále na něco reagující mysl, neschopnost odpouštět druhým i sobě; sedmá čakra dává člověku smysl pro vyšší svobodu, schopnost vnímání celosti a jednoty existence, schopnost života v přítomnosti, integrace, vnímání jemné všepronikající síly, zajišťuje celkovou vyrovnanost a harmonii všech lidských kvalit. 

V sahadža meditaci probuzená jemná vnitřní síla ve stavu bezmyšlenkového vědomí integruje a vyživuje subtilní systém, harmonizuje nitro a lidské kvality, vyrovnává jednání a chování člověka. Lidské vědomí je relaxováno ve stavu integrace na jemné úrovni vědomí s vlastní vnitřní energií a energií všepronikající.

 

 Příloha III

Komentáře

comments