Iniciativa-příloha I

 

Příloha I 

Kontext Svět se stal propojený na všech úrovních a uvědomujeme si, že našeho života se týkají důsledky zemětřesení v Japonsku i nepokojů v islámském světě, stejně tak jako nutné reformy veřejných financí u nás, neutěšená situace rodinných vztahů našich sousedů nebo problematické vztahy mezi spolužáky ve třídě našich dětí. Přijmeme-li, že žijeme v živoucím prostředí, jehož součástí jsme nejen my, ale i Země, a toto prostředí proniká vyšší duchovní vědomí propojující vše živé, pak na počátku cesty ven z nahromaděných a nově vytvářených problémů musí být člověk rozvinutý na novou úroveň svého vědomí, které je ve stavu skutečné zkušeností hluboké jednoty celého lidského společenství a tohoto vyššího duchovního vědomí. Dalo by se říct, že všechny nerovnováhy pocházejí z nevyrovnaností člověka a nevyrovnaný člověk nedokáže přinášet skutečná a harmonizující řešení. Řešení je uloženo v nás.

V člověku je subtilní energetický systém komunikující s nervovým systémem. Po iniciaci jemné energie sídlící v křížové kosti dojde k započetí procesu uvědomění si funkcí tohoto subtilního systému a vlastní zkušenosti na úrovni vědomí se člověk stává vědom subtilní povahy svého vnitřního já a postupně se posiluje jeho zkušenost, že je součástí vyššího vědomí propojující všechno živoucí. Jakmile je tento proces uvědomování jednou nastartován, dochází na úrovni subtilního systému postupně k vyrovnávání všech nerovnováh v člověku a lidské vědomí, relaxované a prosvícené touto jemnou silou, začíná být schopno nabývanou vnitřní rovnováhu projevovat v chování a jednání. Tento proces je doprovázen zlepšením fyzického, mentálního a emocionálního zdraví. Jelikož se jedná o evoluční krok lidského vědomí, postupně se bude projevovat u většího podílu lidí. Jak k tomu bude docházet, celý jev se stane globálnější a globálnější budou i jeho účinky. Jako lidé, kteří jsme měli tu možnost a v minulých letech rozvíjeli jemnost svého vědomí pomocí technik sahadža meditace, vnímáme zvláštní důležitost současné doby. Vnímáme, že jsou nahromaděné problémy reflektovány také vyšším duchovním vědomím, které je i harmonizující sílou. A právě tento jeho aspekt se bude stále intenzivněji projevovat v našem životě. Harmonizující aspekt však bude z pohledu zaběhnutých způsobů našeho života působit destruktivně, protože bude destruována nerovnováha (a její zdroje), která naplňuje mnohé oblasti lidského života.

Vnímáme, že sahadža meditace byla lidem předána právě v této době, protože představuje cestu nápravy nerovnováh na úrovni jednotlivého člověka, což povede k nalezení globální rovnováhy. Věříme, že čím globálněji se projeví účinek harmonizace na úrovni jednotlivce, tím menší bude muset být působení síly, která bude naše nerovnováhy napravovat, často však destruktivním způsobem. Máme tedy v podstatě svobodnou vůli přijmout pro nápravu nerovnováh harmonické působení sahadža meditace, nebo nechat vyšší sílu, aby cestu k rovnováze vynutila svými prostředky. Účinky sahadža meditace ve svém životě zažívají lidé různého věku, všech barev pleti, náboženství a nejrůznějších profesí. Pro její praktikování existuje jediná podmínka: jde o chuť, o motivaci udělat něco dobrého pro sebe a tím i pro své okolí a celý svět. Bez tohoto přání to nepůjde. Ale cítíme-li, že bychom chtěli být aktivními prvky na cestě zlepšení světa, pak to stojí za to zkusit. Odsoudit je možné cokoli. Proč to však alespoň nezkusit. Navíc když se jedná o způsob vyzkoušený statisíci lidmi na celém světě. Popsat slovně hodnotu nové úrovně lidského vědomí je velmi obtížné. Jedná se o evoluční krok, který směřuje k posílení všech rozmanitých stránek osobnosti, k plnému životu a k trvalé zkušenosti lidské hloubky a bytí, jež je součástí jednoty celého lidského společenství.

→  Příloha II  

Komentáře

comments