Začátky

white20sari♣ Šrí Mátadží Nirmala Déví, známá jako Šrí Mátadží nebo také Matka, je prvním duchovním učitelem v historii, který dává seberealizaci ve velkém měřítku – tak, jak byla popisována mnoha velkými svatými a proroky z dávných dob. Dnes, díky Šrí Mátadží, milióny lidí po celém světě zažívají svůj duchovní vzestup, který byl popsán a předpovězen těmito proroky. Je pozoruhodné, že jenom držení rukou dlaněmi vzůru  směrem k fotografii Šrí Mátadží stačí k tomu, aby bylo možno získat seberealizaci.

♣  Raná léta

cindwara2Šrí Mátadží Nirmala Déví, potomek indické královské dynastie Šalivahavanů, se narodila v křesťanské rodině v Čindwaře, stát Maharaštra, blízko zeměpisného středu Indie. Narodila se v poledne na jarní rovnodennost, 21.března 1923. Narodila se s plnou seberealizací a od svého narození věděla, že má jedinečný dar, který musí být dán k dispozici celému lidstvu. Šrí Mátadží stejně jako její rodiče, Prasad a Kornélie Salve, hráli aktivní roli v indickém boji za nezávislost. Její otec, talentovaný právník a blízký spolupracovník Mahátmy Gándhího, byl členem Ústavního shromáždění Indie a byl spoluautorem první indické ústavy. Byl to slavný učenec a mluvil plynule 14 jazyky.

Jako dítě žila Šrí Mátadží určitou dobu spolu se svými rodiči v ášrámu Mahátmy Gándhího, který Jí dal přezdívku Nepali. Již v mladém věku Gándhí rozpoznal její hlubokou moudrost a rozum. Šrí Mátadží hrála odvážnou roli jako mládežnická vůdkyně v boji za svobodu. V roce 1942 byla zatčena, uvězněna a mučena pro svou účast na Gándhího akci "Opusťte Indii". Později studovala lékařství v křesťanské Medical College v Lahore, který je nyní v Pákistánu.

Krátce před vyhlášením indické nezávislosti se Šrí Mátadží vdala za C.P.Šrívastavu, jednoho z nejvíce respektovaného státního zaměstnance Indie. Pan Šrívastava zastával post sekretáře indického ministerského předsedy Šrí Lal Bahadur Šástrího, a to v letech 1964 až 1966. Později byl jednomyslně zvolen po čtyři za sebou jdoucí volební období generálním tajemníkem mezinárodní námořní organizace Spojených národů, která byla založena v Londýně. V roce 1989 byl pasován anglickou královnou na rytíře a za jeho zásluhy mu bylo uděleno mnoho významných cen v mnoha zemích světa.

♣  Zrodila se sahadža meditace

sm-beachKdyž Šrí Mátadží naplnila své rodičovské povinnosti a vychovala dvě dcery, započala svoji duchovní misi.  5. května 1970, když o samotě meditovala o mnoha lidských problémech na mořské pláži v Indii, byla svědkem otevření nejvyššího energetického centra sahasráry, což ji naplnilo nesmírnou božskou blažeností. Uvědomila si, že nadešel čas pro Její jedinečný duchovní dar – schopnost dát hromadně seberealizaci, sdílet ji s celým lidstvem. Šrí Mátadží začínala s malou hrstkou lidí v Indii. S hledači ze Západu začala pracovat v roce 1973, kdy se s manželem přestěhovali do Londýna. Velmi brzy nato tisíce obyčejných lidí v mnoha zemích zažívalo zkušenost uvědomění si Kundaliní. Objevili sebe sama  a díky technice Šrí Mátadží mohli i oni předávat svůj zážitek ostatním právě tak, jako jedna svíčka může zapálit další svíčky.

Šrí Mátadží si nikdy neúčtovala za své přednášky nebo za poskytnutí seberealizace žádné peníze jako to dělá mnoho tzv. guruů moderní éry. Vždy tvrdila, že nemůžeme platit za své osvícení a varovala před nebezpečím falešných guruů a kultů, kteří se zajímají jen o peníze a nejsou schopni dát lidem seberealizaci. Vedle své duchovní práce založila Šrí Mátadží v Indii také několik charitativních organizací a pomáhala chudým a nemocným. Známý je Dům pro matky v Dillí, který slouží jako útočiště pro strádající matky bez domova, a nemocnice v Bombeji, kde se léčí pomocí technik a meditací Sahadža jógy.

♣  Šíření meditace Sahadža jógy do světa

mata11Od roku 1970 Šrí Mátadží cestovala po celém světě a vyučovala techniku sahadža meditace. Naplňuje tak své poslání duchovního probuzení lidských bytostí na „kolektivní“ úrovni. Velké množství lidí, bez rozdílu rasy, náboženství, věku nebo sociálního postavení potvrdilo hodnotu jejího učení založením sahadža meditačních center ve většině  zemí světa. Tito lidé, kteří žijí normální rodinný život, směřují ke své vnitřní duchovní síle skrze denní meditace a dosahují ve svých životech rovnováhy na fyzické, emocionální, duševní a duchovní úrovni. Rozumějí integraci všech náboženství a duchovních cest nejen na duchovní úrovni, ale skrze svou přímou, hmatatelnou zkušenost v centrální nervové soustavě. Čas květů, zlatý věk, jehož příchod byl předpovězen před tisíci lety, nastává právě teď, kdy se tisíce hledačů pravdy chystají v této moderní době zažít spojení se svým duchem.

Komentáře

comments

Napsat komentář