Projev Šrí Mátadží

♣  Veřejný program v Praze, Rudolfinum, 29. července 1992 

normal_283_prague_94Klaním se všem, kteří hledají Pravdu.

Od samého počátku si musíme uvědomit, že Pravda je tím, čím je. Nemůžeme nad ní přemýšlet, nemůžeme ji skrýt pod pojmy, nemůžeme si ji představovat. Na běžné úrovni lidského vědomí nemůžeme Pravdu poznat. Musíme se stát subtilnější bytostí, musíme se stát Duchem. Proto je důležité, abychom poznali, co je Pravda. Jsem tady, abych vám řekla o  něčem, co byste měli poslouchat s otevřenou myslí. Pokud to bude pravdivé, pak byste to jako čestní lidé měli přijmout. Neměli byste přijmout vůbec nic slepě.

♣  První Pravdou je,  že se musíte stát Duchem. Ve skutečnosti jste Duchem. Musíte se jím stát.

♣  Druhou Pravdou je, že existuje Všepronikající síla božské lásky, která činí všechnu živou práci.

Vidíme tady krásné květiny a bereme je za samozřejmé. Je to ale zázrak. A co naše oči ? To je také zázrak, je to dokonalá kamera. Co náš mozek, který je také zázrakem?Je to počítač. Všechno ale bereme s takovou samozřejmostí. Kdo ovládá naše srdce? Říkáme, že je to autonomní nervový systém. Kdo je to ten autonomní? Všichni máme božskost zabudovanou v nás. Je ve vás v potencionálním stavu. Je nezničitelná. Čehokoliv jste se mohli dopustit, jakoukoliv věc jste mohli spáchat, tato vaše božskost je nezničitelná. Na začátku jsme si toho mnohdy vědomi.

Věříme v to, že existuje nějaká vyšší síla, ale tato víra je zpochybňována. Tyto pochybnosti přicházejí, když se setkáváme s náboženstvími, která hovoří o moci a penězích. Všichni chceme v něco věřit. Byli jste v komunistickém režimu. Alespoň v jedné věci to bylo dobré, že jste se nepustili do fundamentalismu. Jakmile se ale zbavíme jedné víry, skočíme na druhou, a může to být zrovna fundamentalismus. Je to velmi nebezpečná věc. Všichni fundamentalisté věří, že nemůže být univerzální náboženství. Musí mít oddělená, různá. Dokud tomu budou věřit, budou existovat války, budou boje a nebude konec našich zápasů.

Musíme pochopit, že existuje vnitřní náboženství v nás, které je univerzální, protože Duch je univerzální bytostí v nás. Ať patříme k jakékoliv zemi, k jakékoliv rase, všichni se smějeme, radujeme se stejným způsobem, pláčeme tímtéž způsobem. Celé naše tělo je uvnitř pod kůží udělané stejným způsobem. Všechna centra jsou u všech lidí stejná. Všichni máme tu stejnou sílu zabudovanou v nás, sílu Kundaliní. Všichni máme tuto sílu zabudovanou v nás. Když se stanete Duchem, pak poznáte, že všechna náboženství se zrodila ze stejného stromu duchovnosti. Zrodila se v různých dobách, byla vytvořena různými proroky a inkarnacemi. Všechna tato náboženství mají v sobe stejný princip, že všichni se musíme stát Duchem. Jinak nemůžeme dosáhnout našeho vzestupu.

Další zpochybňování k nám přichází prostřednictvím vědy. Ale věda není stálá. Když se dostane do extrému, pak se začíná odklánět. Nemůže nám pomoci v našem vzestupu. Nemůže nám dát Pravdu ani Skutečnost. Třetí zpochybnění je od intelektuálů, jako například od Freuda. Vědci došli k tomu, vyzkoumali, že Freud neměl pravdu, že byl falešný a že to mělo zhoubný vliv na západní kulturu. Odtud pocházejí taková onemocnění jako AIDS a další, která jsou známá. Vytvořil tak složitou, komplikovanou strukturu osobnosti, zbavenou veškeré moudrosti. Ale lidé ho uctívali více než Krista. To se mohlo stát díky tomu, že katolická církev hovořila o prvotním hříchu. A tak lidé z jedné věci přeskočili na druhou věc, na pana Freuda. Veliký básník, který žil v Londýně, William Blake, hovořil o tom, že tato idea přišla od nějakého satanického zdroje. A stále diskutovali o prvotním hříchu Marie. Stále se na to vyskytovaly nové a nové reakce. To by znamenalo, že všichni další proroci a všechny další inkarnace byli hříšníci. Když získáte znalost vás samých, budete vědět, že nikdo z vás není hříšník.

Tato věčná vnitřní kvalita je nedotknutelná. Všechny tyto ideje a všechny tyto představy, myslím, jsou pro zastrašování lidí. A také pro vydělávání peněz. Náš přirozený vývoj je proces evoluce, za který nemůžeme platit. Nemůžeme toho dosáhnout úsilím. Tak jako semeno raší samo sebou, tak také vy získáváte svůj vzestup zcela spontánně. Nemusíte stát na hlavě, hladovět. Jste teď tady, abyste získali svoji seberealizaci. Výsledkem toho je , že Kundaliní, která prochází šesti vrchními centry, je vyživuje. Všechny světové problémy jsou tu díky lidským bytostem. A všechny problémy lidí jsou kvůli tomu, že jejich centra nejsou v pořádku. Pokud se tato centra dají do pořádku, všechny problémy mohou být vyřešeny. Výsledkem toho děje je, že získáte určitý stav, kdy se stáváte sami mocnými a můžete dávat seberealizaci dalším lidem. Tak jako jedna zapálená svíce může zapálit mnoho dalších, tak také vy, když získáte svoje osvícení, svoji seberealizaci, můžete osvítit mnoho dalších lidí.

Tohle je věk květů. Toto je věk, který nazýváme Posledním soudem. Budete muset soudit mezi pravdou a nepravdou. Budete se muset rozhodnout, kdo jsou praví lidé a kdo jsou lidé falešní. V Koránu je psáno, že v době vzkříšení budou vaše ruce mluvit. A to se vám děje, že na konečcích vašich prstů začínáte vnímat vaše vlastní centra a centra jiných lidí. A když víte, jak působit na centra, pak víte, jak řešit problémy. Kundaliní je jako spojení, které je napojeno na zdroj. Pokud nejste spojeni s touto Všepronikající silou, nemáte žádný význam, nemáte vlastní identitu. Můžete se nazývat jakýmkoliv jménem, ale všechno je to umělé. Ať jste křestanem, muslimem nebo hinduistou, můžete spáchat jakýkoliv hřích. Můžete dělat cokoliv špatného.

Takže všechny vnější známky nemají žádný větší význam uvnitř. Něco musí fungovat uvnitř. A to je to, čemu říkáme znalost Sebe, Sebe-poznání, a jakmile získáte znalost Sebe, získáte i znalost druhých. A tak si vyvinete nový druh kolektivního vědomí. A také, když Kundaliní stoupá, stáváte se bezmyšlenkově vědomými. Myšlenky přicházejí buď z minulosti nebo z budoucnosti, a my tančíme na vlnách našeho myšlení. Mezi těmito myšlenkami je velmi malý prostor. A to je přítomnost. Když Kundaliní stoupá, dostáváte se do přítomnosti. V tomto okamžiku se stáváte zcela bezmyšlenkovými. Ale jste si všeho zcela vědomi. Jste při plném vědomí a začíná do vás pronikat inspirace.

Jak víte, cením si umění a estetiky československých lidí. Tento pěkný sál a mnohá další umělecká díla v  Československu pocházejí rozhodně od realizovaných duší. Po seberealizaci budete překvapeni, jak se stáváte tvořivými ve všech druzích umění. Stáváte se velice mírumilovnou osobností. Stáváte se velice dynamickými a zároveň velice milosrdnými. Ve světle svého Ducha se stáváte svým vlastním pánem, svým vlastním mistrem. To jsou všechno vaše vlastnosti, které se začínají projevovat. Nejsou to žádná kázání, žádné přednášky, je to pouze uskutečnění vašeho vlastního Ducha.

Je to zkušenost všepronikající síly, kterou vnímáte na konečcích vašich prstů jako chladný vánek Svatého Ducha. V Bibli se nejednoznačně hovoří o Svatém Duchu. Mají Otce a Syna, ale ne Matku. Takže Matka je Svatý Duch. Ona je prapůvodní Matkou. V řecké mytologii ji nazývají Athéna. V Indii Ádi Šakti. Také Mohammed hovořil o tom, že existuje Ráj u Lotosových chodidel Matky. V evangeliu sv. Tomáše se hovoří o Matce – „kromě matky, ze které jsem se narodil, existuje Matka univerzální, která patří celému světu.“ Tak je tato Všepronikající síla, vaše Matka, ve vás odražena ve vaší křížové kosti jako vaše Kundaliní. Bůh Všemocný je ve vás odražen jako Duch. Nemusíte věřit v Boha, ale jakmile jednou ucítíte uskutečnění vlastního Ducha, pak jednoduše poznáte, jestli existuje Bůh nebo ne.

Komentáře

comments

Napsat komentář