Poselství lásky

♣ Vize Šrí Mátádží

„Tato vize již začala! Moje vize pro Sahadža jógu je, že všichni dobří lidé, spravedliví lidé, Boha milující lidé se pozvednou nad vše, co je zbytečné, přízemní, a budou sídlit v nebesích se všemi požehnáními Boha, na věky věků. Moje vize je, že tyto dobré činy a vhodné odezvy přinesou ovoce v podobě velmi krásného světa bratrství a míru, který bude hodný svého osvícení.“

♣  Seberealizace je klíčem k dosažení celosvětové proměny

vision„Když do vás proudí Kundaliní a naplňuje vás vitalitou, stáváte se neobyčejně dynamickými a zároveň neobyčejně milujícími, laskavými a klidnými. Cítíte se chránění a tak jste sebejistí, ale ne egoističtí. Celá vaše osobnost se mění. Toto je ten druh celosvětové proměny, která se děje všude s takovou rychlostí, že já sama jsem překvapena, jak rychle se to vypracovává.

Ve skutečnosti toto vědění existovalo před dávnými časy, ale můj přínos, pokud je nějaký, je v tom, že můžeme nyní dosáhnout hromadné realizace. Tisíce mohou dosáhnout masové realizace. Je to dar této doby, kdy bylo předpovězeno, že takováto celosvětová proměna se uskuteční. Silou Kundaliní je čisté přání po dosažení vlastního já. Pokud to někdo nechce, nemůžete ho nutit, protože Božské respektuje svobodu takového člověka.“

♣  Osvícení

vision2„Seberealizace může být dosaženo snadno, pokud člověk má upřímné a čisté přání tuto seberealizaci získat. Velmi snadno a rychle ji získají lidé, kteří jsou moudří a vyrovnanější, kteří jsou ve středu. Takto se stanete velmi mocnými a současně chápete, že jste nyní oslavování a začnete se chovat velmi důstojně a  také důstojným a rozumným způsobem. Takto se rodí nová kultura a tato nová kultura vám dává, svým způsobem, nový způsob života, kdy jste vrozeně poctiví.

Nikdo vám nemusí říkat: „Nedělej toto“ a „Nedělej tamto“. Všechno získáte díky osvícené pozornosti. Tato osvícená pozornost je také plná síly. Kamkoliv zaměříte svou pozornost, pracuje, vytváří mír, vytváří harmonii a také vytváří novou úroveň kolektivního vědomí.“

♣  Pravda Sahadža jógy se nesmírně šíří

42yschu-top2sirka„Pro Mne je to jako zázračný ohňostroj. Začíná jako malá čárka a potom se rozevírá do několika krásných tvarů. Je nemožné předpovědět nebo si představit, co se stane. Nikdy jsem si nedokázala něco představovat, ale vize, kterou vidíte, je skutečně pozoruhodná. Je velmi pozoruhodné, že vidím všechny sahadžajogíny prosáklé božskou láskou, jak se chovají velmi krásným a hlubokým způsobem. Když to přijde, vaše pozornost je zcela pohlcena v tak božském požehnání, že tu chvíli zapomenete.

Tato skutečnost této vize je něco, co dokonce přesahuje mé myšlení nebo představivost. Dokonce i nyní někdy nedokážu věřit, že je tolik sahadžajogínů, kteří mají toto jemné vědění. Především jsem nikdy nevěděla, že je tolik hledačů. Nikdy jsem nevěděla, že jsou na této Zemi tak jemní lidé.“

♣  Čistá láska přinese nový začátek

„Láska by neměla mít žádný strach. Měla by mít jenom svobodnou lásku bez jakéhokoliv strachu, bez jakékoliv agrese. Radujte se touto čistou láskou. A toto dnes lidským bytostem schází.

Až příjde den, kdy lidské bytosti porozumí kráse lásky, potom na nás z nebes budou padat květiny.

To je má vize. Je to vaše budoucnost, vidět, jak mírumilovně můžete mluvit s lidmi, jak laskavě můžete milovat ostatní, jak mnoho můžete dávat druhým.“

♣  Tato celosvětová proměna se rozhodně uskuteční

„Díky vašim přáním, modlitbám, bude tento svět tak krásný, tak okouzlující, že v dějinách budou lidé popisovat, že se svět sám stal lotosem plným vůně božského. Jste okvětními lístky, jste korónou, jste barvou, jste krásou, jste pylem tohoto krásného lotosu, který je mou vizí tohoto světa.“

guru

Komentáře

comments

Napsat komentář