Otázky a odpovědi 2

puja048♣ Šrí Mátadží  byla známa jako dynamický a vlivný řečník, jehož porozumění problémům lidstva je hluboké a odhalující. Byla hostujícím řečníkem na mnoha mezinárodních seminářích a konferencích včetně OSN. Více než 35 let cestovala Šrí Mátadží po celém světě, kde hovořila o tématech jako světový mír a úloha žen, a, což je nanejvýš důležité, dávala v masovém měřítku skutečný zážitek „seberealizace“.

♣ Otázka: Jaká je úloha myšlenek v procesu seberealizace?

♣ Šrí Mátadží: Už jsem vám řekla, že když přemýšlíme, myslíme na budoucnost nebo minulost, ale v tomto okamžiku je realita, přítomnost je realita, takže co se stane kvůli našemu zvláštnímu typu mozku, který máme? Neustále reagujeme na toto, na na tamto, a pořád reagujeme, a zejména v Americe jsem objevila, že je tam toho tolik na výběr, takže pokračujete ve vybírání mezi jedním a dalším a dalším a dalším… dohání to k šílenství. Po celý čas přemýšlíme, přemýšlíme, přemýšlíme, nemůžeme to zastavit, ale po realizaci jsme v míru. Když chcete, můžete přemýšlet, když nechcete, nemusíte přemýšlet. Musím vám říct, co mi řekl jeden švýcarský lékař: „Matko, podřízni mi krk, udělej cokoliv, ale zastav toto přemýšlení, mám toho plné zuby.“

Miami, USA 1990 Veřejná přednáška

♣  Otázka: Je Kundaliní velmi koncentrovaná energie?

♣ Šrí Mátadží: Je to energie čistého přání. Je to energie čistého přání uvnitř vás. Všechna ostatní přání jsou nečistá, protože žádné přání vás neuspokojí. Takže toto je energie čistého přání uvnitř vás. Neustále čeká na vaše znovuzrození. A musí být probuzena člověkem, který je pověřený Božským, ne nějakou círví, nějakým chrámem, nikým; jen osobou, která je kompetentní.

Otázka: A nemyslíte, že osoba, která má nejvyšší kompetenci probudit něčí Kundaliní, je jedna jediná?

♣ Šrí Mátadží: Neměla bych to říkat, ale myslím si, že jsem zatím nikoho dalšího nepotkala. Ale jestli někoho potkám, tak budu velice šťastná. Ale někoho, kdo musí mít kompetence, vědění. Všichni mohou zvednout Kundaliní jako já, bez problémů. Všichni mohou. Ale když začnou přijímat peníze, ztratí sílu. Jestli se začnou špatně chovat, ztratí sílu. Kundaliní je velice inteligentní. Ona rozumí. A miluje vás a nedovolí vám dělat nic špatného. Ona koordinuje, pomáhá, je ohromná, bezpochyby, ale neškodí, miluje vás.

Otázka: Je energie něco, co je nestranné?

img0020♣ Šrí Mátadží: Není k vám připoutaná, ale miluje vás. Ve smyslu, že ve své odpoutanosti vám chce dát vaši realizaci. Protože ona je vaší matkou a vy musíte mít svoji realizaci. Je to velmi důležité. Je to její přání po věky. Proto jste hledači, protože existuje ona.

Vídeň, Rakousko 1988, Televizní interview

Otázka: Ve své přednášce se o Kundaliní zmiňujete jako o „ní“, je to proto, že je ženou?

♣ Šrí Mátadží: Ne, ne, „ona“ je ženská stránka. Podívejte, „ona je“ silou, „ona je“ ženskou stránkou. Proto je spor mezi ženami a muži všechno výmysl. Neexistuje nic takového, existují dohromady. Je to jako měsíc a měsíční světlo. Jako slunce a sluneční světlo. Je to jako Bůh a Kundaliní. Jako slovo a jeho význam.

Santa Cruz  USA 1983, Rozhlasové interview

♣ Otázka: Jaké jsou způsoby a prostředky ke zvednutí Kundaliní a jaké jsou příznaky?

♣ Šrí Mátadží: To první teď udělám, tak uvidíte, že to není nic zvláštního – ale to druhé, když získáte svoji realizaci, tak první, co se vám stane je to, že se – za prvé stanete bezmyšlenkově vědomými, když to projde ádžňa čakrou a když to pronikne tudy – můžete cítit chladný vánek vycházející z vašich rukou, můžete cítit chladný vánek kolem sebe. Všechny tyto prsty můžete vidět tady. Symbolizují vaše centra. Musíte je pouze umět rozšifrovat. Řekněme, že vezmete deset dětí, které jsou realizované duše, a zavážete jim oči a zeptáte se: „Jaký problém má tento pán?“ Okamžitě všechny zvednou ten stejný prst; řekněme, že zvednou tento a vy se zeptáte toho člověka: „Trpíte zánětem průdušek?“ řekne: „Ano, jak to víte?“ Takže všechna tato centra jsou rozšifrována a jakmile jsou rozšifrována, když znáte ten kód, když víte, jak to dekódovat, pak je to snadné, velice snadné to odhalit.

Miami USA 1990, Veřejná přednáška

♣  Otázka: Musíme v Sahadža józe změnit náš životní styl?

♣ Šrí Mátadží: Ne, životní styl ne. Víte, když děláte to, co je pro vás potřeba, co je pro vás dobré, nikdo nemusí měnit své šaty nebo něco jiného, není to nic vnějšího. Ale řekněme, víte, když někomu řeknu, aby nenosil tak přiléhavé šaty, nikdo mě nebude poslouchat, prestože budou mít křečové žíly, a toto všechno se stalo. Ale teď budou nosit šaty velice volné. Do Anglie přišla móda, kdy lidé nosili kalhoty s dírami. Představte si, v tak chladné zemi mít díry v kalhotách, chci říct, je to hloupost, že? Ale nikdo nebude poslouchat. Tito lidé také přišli s punkem, a když s nimi budete mluvit, tak řeknou: „Co je na tom?“ Takže nejlepší je zvednout jejich Kundaliní, pak sami pochopí, co je s nimi špatného. Nemusí být změněno nic, co je vnějšího, ale vy sami začnete dělat věci, které jsou rozumné, které jsou moudré, které jsou pro vás dobré, vy sami je začnete dělat, nemusím vám o tom nic říkat.

Miami USA 1990, Veřejná přednáška

♣  Otázka: Jakmile se jednou stanete seberealizovaným, jak to udržujete?

mother-a♣ Šrí Mátadží: Dřív jsem si myslela, že jakmile získáte svoji seberealizaci, že jste realizovaní. Ale není tomu tak, musím se s tímto faktem vyrovnat. Jakmile získáte svoji realizaci, samozřejmě po celý čas vnímáte chladný vánek. Ale máte ve svých centrech problémy, ve svých čakrách, které můžete cítit na konečcích svých prstů. Můžete sami vidět – řekla jsem „sebepoznání“ – takže můžete sami vidět problémy, které máte, můžete je sami cítit. Okamžitě řeknete: „Dobře, toto je ten problém.“ A chcete ten problém sami napravit, protože vidíte sami sebe. Někdy jsem překvapená, když lidé přijdou a řeknou mi: „Matko, moje ádžňa (6.centrum) je velmi špatná, prosím, naprav ji.“ To znamená: „Matko, jsem velmi egoistický.“ Normálně by nikdo neřekl: „Jsem egoistický,“ že ne? Nikdo. Ale jakmile získají seberealizaci, vidí ten problém, mají se rádi, v této lásce se vidí a řeknou – proč bych se nenapravil? Pak to musí být samozřejmě trošku vypracováno, jako když vyklíčí semeno, tak musí růst. Netrvá to dlouho. Během jednoho měsíce se většina lidí stane mistrem. Mohou dát realizaci, mohou o tom mluvit, kdokoliv. Nemusíte být velice vzdělaní, nic takového. Viděla jsem, jak to lidé ve vesnicích velmi rychle vypracovávají. Takže nedokážu přesně říct, kolik času to zabere, ale viděla jsem lidi, jak se stali mistry během jediného měsíce. A po celou dobu za to nemusíte platit. Je velice důležité, abyste toto pochopili.

New York USA 1990, Veřejná přednáška

♣ Otázka: V kolektivu Kundaliní stoupá, ale co se děje, když jste s ní sami?

♣ Šrí Mátadží: Měli byste vědět, že nikdy nejste osamocení, když jste sami. Nepochybně, prostě se samotou těšíte také. Někdy zůstanu sama a pak jsem také naprosto spokojená. Žádné otázky, nic, žádný problém. Víte, někdy se těším sama sebou. Když víte, čím jste, opravdu se těšíte. Potkala jsem lidi, kteří nikdy nenapsali ani slůvko poezie, a po získání seberealizace se stali velkými básníky. Někteří hudebníci, kteří nebyli moc dobří, se stali výbornými muzikanty. Někteří lidé, kteří neřekli nikdy ani slovo, se stali velkými řečníky, takže toto všechno se vám stane. A když jste sami, dostáváte myšlenky z jedné oblasti. Je velice důležité, abyste byli sami, tak se neciťte špatně, že jste sami. Jste ve spojení s Bohem, nikdy nejste sami. A dostáváte všechny své myšlenky z té oblasti – pokud si je poznačíte, budete sami ohromeni. V pořádku? Nechť vám Bůh žehná.

New York USA 1999, Veřejná přednáška

♣  Otázka:  Hovoříte o našich zvycích a slabostech. Jak je překonat?

♣ Šrí Mátadží: Víte, jsme slabí, protože jsme zaprvé nevědomí. Jak jsem vám řekla – držíme hada a je tu tma a v této tmě nevidíme, že se nás chystá kousnout. Ale když se stanete osvícenými, stanete ve velice mocnou, dynamickou osobností, nepochybně. A oddělíte sami sebe od svých zvyků. Velice jasně to vidíte. Pak neříkáte, že: „Mám takový nebo takový zvyk.“ Neříkáte to takto. Například by přišel nějaký člověk a řekl by: „Matko, víš, mám napadenou ádžňu, tato čakra je napadená. Což znamená, že mám příliš velké ego.“ Ale oni neřeknou: „Mám ego.“ Chci říct, když někomu řeknete: „Máš ego,“ jednu vám vrazí, že? Ale když ho někdo má, tak to cítí. A řekne: „Matko, mám velký problém s ádžňa čakrou, prosím, vyčisti ji.“

img0049aTakže jestliže máte nějaký zvyk – řekněme například, že tu jsou lidé, kteří brali drogy. Ze začátku jsem měla v Anglii hrozné lidi, bylo jich asi sedm, všichni drogově závislí. Samozřejmě, velmi dobře vzdělaní, profesoři, ale všichni drogově závislí, hippies, a agresivní lidé, opravdu. Když ke mně přišli, nebylo lehké si s nimi poradit. Ale dnes jsou to zakladatelé Sahadža jógy. Jsou to ohromní lidé. Stalo se to, že řekli: „Chceme s tím skoncovat, ale nemůžeme. Prostě si nemůžeme pomoct.“ Ale budete překvapeni, přes noc se toho vzdali, přes noc.

Prostě se to stane, protože vidíte světlo a hada odmrštíte, prostě se to stane. Nemusíte o tom přemýšlet, prostě se to stane. Nikdy jsem jim neříkala těchto Desatero přikázání – nedělej toto, nedělej tamto. Neříkám jim to. Prostě to pracuje zevnitř. Proč bych jim to měla říkat? Proč bych jim měla dávat lekce? To není potřeba. Oni sami se stanou svými vlastními mistry a toto mistrovství je takové, že vás mistr léčí a dává vám síly. Rozvinete si důstojnost; je to neuvěřitelné, co se stane. Pro mě to není žádné překvapení, protože já vím, kdo jste. Jste tak nádherní. Je to, jako když vezmete malou televizi do nejzapadlejšího kouta Indie, do nějaké vesnice, a ukážete jim to a řeknete: „Toto je zařízení, tato krabička vám ukáže všechny druhy hudby a všechny druhy divadelních představení.“ Řeknou: „Cože? Tato krabička? Jak to může udělat?“ A vy ji dáte do sítě, a začne to pracovat a oni se podiví: „To je neuvěřitelné.“ Je to tak. Jsme úžasní, jsme nádherní, ale ještě musíme být připojeni, to je vše. Prostě se to stane, nemusíte se do ničeho tlačit, nemusíte nic dělat. Prostě to pracuje. Vnitřní síla to vypracovává.

New York USA 1999, Veřejná přednáška

♣  Otázka: Koho považujete za ideálního člověka pro jógu (seberealizaci)?

♣ Šrí Mátadží: Žádné vzdělání není potřeba. Čím jste jednodušší, tím je to lepší. Někdy může být vzdělání na překážku, protože to nepochopíte, jak bych řekla, pokud jste příliš vzdělaní, můžete to nepochopit, ale pokud máte inteligenci, takovou nevinnou inteligenci, která je tak bystrá, chápete to velice snadno. Ale člověk, který je příliš inteligentní, může být orientovaný na ego, víte, a člověk, který je velice podmíněný a rituální, který má víru, slepou víru, je také obtížný. Takže musíte mít velice jednoduchého člověka, který je otevřený. Racionální v pohledu na svět, řekla bych, bylo by to lepší, ale většina lidí, které jsem potkala, jsou takového druhu… hlavně v indických vesnicích, nebo řekněme místech, kde není tolik tzv. strojenosti. Komplikovanost je pryč, jsou to normální lidské bytosti a žijí s nohama na zemi.

Rakousko 1984, Rozhlasové interview

♣  Otázka: Můžete říct něco o hudbě a mantrách?

♣ Šrí Mátadží: Hudba je velice důležitá, zejména naše indická hudba, nebo dokonce i západní klasická hudba, protože velice dobře přenáší vibrace. Jen trochu jste se zpozdili, jinak bych vám mohla ukázat, že když začne hrát hudba, jak se všechny vibrace začnou měnit a světlo se roztančí, když začne hrát hudba. Hudba nese vibrace, které velmi pomáhají. Mantry jsou slova, která jsou probuzená, a když jsou vyslovená, božstva jim rozumí. Je to řečeno dokonce i ve Védách, že nejprve musíte získat svoji realizaci, pak musíte znát jantru, mantru a tantru. Takže jantra a mantra je probuzení všech těchto božstev, ale musíte být realizovanou duší. Musíte mít spojení. Tyto mantry jsou slova, která přenášejí sílu probudit božstva a potěšit je.

Říjen 1990, Rozhovor – Hindustani Times

♣  Otázka: Co znamená otevření posledního centra (sahasrára čakry)?

img0038aa♣ Šrí Mátadží: Sahasrára. Posledním centrem je limbická oblast, kde je sídlo všech sedmi center. Jsou zde všechna sjednocená. Každý, kdo přišel – například Kristus přišel v tomto centru, které se nazývá ádžňa čakra. Nebo Krišna přišel v tomto centru – višuddhi čakře. Takto se objevovali v každém našem centru – dávajíce nám nový rozměr našeho vědomí. A takto se naše vědomí zdokonalovalo až do tohoto rozsahu. A nyní nastal čas, abyste dostali absolutno; abyste dostali svého Ducha. Váš Duch musí zářit ve vaší pozornosti, musíte mít svoji seberealizaci, musíte mít své druhé narození. Je čas! A to je možné, pouze pokud máte křest, opravdový křest. Ne umělý – někdo přijde, položí ruku na vaši hlavu a řekne: „Teď jste pokřtění.“ To není ono. Ale je to opravdová věc, která se stane, že začnete cítit chladný vánek Ducha Svatého. Takže jsem nejprve začala dávat realizaci bez jakéhokoliv srovnávání. Začala jsem s jednou ženou. Pak jsem s tím pokračovala. Realizaci dostalo prvních dvanáct lidí. Byla jsem velice šťastná, protože začala masová realizace. Pak to postupně začalo pracovat. Šla jsem do indických vesnic. Myslela jsem si, že jednodušší lidé jsou lepší. Začala jsem s jednoduššími lidmi, ti dostali realizaci. Nyní máme ve vesnicích tisíce lidí, kteří získali realizaci. Nechali všech svých špatných zvyků. Stali se velmi tvořivými. Jde jim to. Jsou velmi šťastní. A jsou odborníky. Tolik je jich teď v Indii odborníků, kterým říkáme sahadžajogíni, možná tisíce. Někteří pracují ve vesnicích; někteří ve městech. V Indii máme spoustu lidí, kteří mohou dělat tuto práci.

Santa Cruz USA, 1983  Rozhlasové interview

♣  Otázka: Jaké místo má ve vašem systému morálka?

♣ Šrí Mátadží: Je to vrozené. Je to přirozené. Nemusím vám říkat: „Nedělejte toto, nedělejte tamto,“ je vám to všechno vlastní. Jakmile získáte světlo, hada pustíte. To je vše. Nemusíte se mě ptát, prostě se to vypracuje. Morálka pracuje sama o sobě, je vrozená. Víte, že když udělám toto, ztratím své vibrace. Je to prostě přirozené. Stanete se morální bez toho, abych cokoliv říkala.

Vídeň  Rakousko 1988,  TV interview

Komentáře

comments

Napsat komentář