Otázky a odpovědi 1

mata019♣ Šrí Mátadží je známa jako dynamický a vlivný řečník, jehož porozumění problémům lidstva je hluboké a odhalující. Hovořila na mnoha mezinárodních seminářích a konferencích včetně konferencí  OSN. Více než 35 let cestuje Šrí Mátadží po celém světě, kde hovoří o tématech jako světový mír a úloha žen a, což je nanejvýš důležité, dává v masovém měřítku skutečný zážitek „seberealizace“.

♣ Otázka:  Co znamená být „osvícený“?

♣ Šrí Mátadží: „Osvícený“ znamená osobnost, osvícenou osobnost, je to člověk, který je nad svojí myslí. A je v naprostém spojení s touto všepronikající silou božské lásky. Výsledkem toho je, že na všechno týkající se této osoby je dohlíženo, je tomu napomáháno božskou láskou. Tato síla je tak ohromná, že se o vás stará, všechno zařizuje, myslí, chápe, je to moudrost všech věcí. Stanete se osobou, která je kolektivně vědomá. Dnes potřebujeme takovéto lidi. Jinak přemýšlíte jen o sobě. O ostatních můžete přemýšlet, pouze pokud jste kolektivně vědomí. Ale v dnešní době je tolik lidí, prodávajících svoje podivné představy jako duchovnost. A lidé na to prostě skočí, nevím proč. Proč nezjistí, co z toho mají, co tím získají? To nikdo nevidí.

Londýn 1999,  Tisková konference

♣ Otázka: Chtěla bych vědět, co člověka kvalifikuje být guruem. A co Vás nutí dělat práci, kterou děláte?

♣ Šrí Mátadží: Protože to miluji ! Je krásné vidět lidi, jak získávají svoji realizaci. Jakmile ji získáte, tak to budete dělat také, je to tak krásné. Tou nejkrásnější věcí je dát někomu realizaci. Dává to takovou radost. Protože pokud jste sobecký, nízký druh člověka, tak se při tom můžete cítít divně, ale pokud jste štědří, tak vás to těší. Těšíte se svojí štědrostí, těšíte se svojí ctností. Prostě se začnete těšit a to je možné pouze po realizaci.

♣  Otázka:  Jak vyrovnáváte něčí problémy?

normal_1981_gurupuja_chelshamroad_londonuk♣ Šrí Mátadží: Ano, teď vám řeknu, kde je problém. Jestli to dobře vidíte (Šrí Mátadží ukazuje na schéma subtilního systému), jsou zde tři linie, vidíte je, že? Jsou to tři kanály našeho autonomního nervového systému. Dva postraní kanály – jeden je levý a druhý pravý. Střední kanál je parasympatický nervový systém a tyto dva jsou levý a pravý sympatický nervový systém. Před realizací, ať děláme cokoliv, můžeme jít díky našemu úsilí pouze doleva nebo doprava. Například, řekněme, že chcete zvýšit tepovou frekvenci, tak musíte utíkat. Když poběžíte, tep se zrychlí, ale nemůžete ho snížit. Sníží se automaticky díky parasympatickému nervovému systému. Takže cokoliv zkoušíte jako nějakou psychoterapii, tuto terapii, tamtu terapii, vkládáte do toho úsilí, že? Ale zde se spojíte s touto silou, která vás zklidní, která se o vás stará, která to sama vypracuje. A když opravdu víte, jak udržet své spojení v pořádku, pak si nemusíte dělat starosti. Takže… nemusíte si udržovat žádného doktora, nemusíte chodit k psychiatrovi, nic takového, automaticky je o vás postaráno, protože nyní jste spojeni, ale předtím do toho musíte vložit úsilí, pak je to bez námahy.

Miami USA 1990, Veřejná přednáška

♣ Otázka: Jak jste objevila Sahadža jógu?

♣ Šrí Mátadží: Stalo se to za velice zvláštních okolností 5.května 1970. Byla jsem se u všech těch guruů podívat, co dělají, jak pracují a to všechno – prostě je pozorovat. Narodila jsem se jako realizovaná duše. Mohla jsem také dát realizaci jednomu nebo dvěma, ale chtěla jsem najít cestu, díky které bych mohla dát masovou realizaci. Byla jsem navštívit Swami Muktanandu a všechny další. Navštívila jsem Rajneeshe, který se mě snažil získat. Přišla jsem tam sama a zůstala jsem tam. Seděla jsem na malém stupínku pod stromem a dívala se na to. Byla jsem šokována, protože hypnotizoval lidi, kteří drželi obyčejnou sklenici. Bylo to hrozné. Cítila jsem se tak zle, protože tam bylo bahno, špína, zvrácenost a oni to všechno brali na sebe.

Během svého výzkumu jsem zjistila, že nešlo o žádné guruy, byli to špatní lidé, většina z nich. Tak jsem si řekla: „Jestliže dělají tito guruové toto, tak to radši zkusím sama.“ Takže jsem celou noc seděla pod stromem bilva blízko pobřeží. Jen jsem přemýšlela: „Jak zvládnu tuto masovou realizaci?“ A to byl den, kdy byla otevřena sedmá čakra a kdy jsem viděla, jak Kundaliní stoupá. Samozřejmě, nemohu vám to vysvětlit, protože je to jiná úroveſ porozumění. Je to „siddhi“ (duševní síla), která je mimo „chitta“ (vědomí). Takže s touto „siddhi“ jsem to vypracovala. Když se to stalo, ten člověk nic o realizaci nevěděl. Tehdy jsem začala tuto práci.

Říjen 1990, Rozhovor – Hindustani Times

♣ Otázka: Jak poznáme, kdo učí něco pravdivého a kdo je falešný?

♣ Šrí Mátadží: V prvé řadě nikdo, kdo žije z vašich příjmů, není guru. Guru nikdy nežije z peněz svých žáků. Ale zde jsou lidé, kteří si postavili paláce, koupili letadla a auta. Chci říct, je to něco, čemu by měl člověk rozumět. Je to tak… tak otevřené, abyste tomu porozuměli. Chci říct, neznám víc do očí bijící věc než tuto, ukazující, že jde o parazitický život. A nemůžete mít příživníka jako svého gurua. Můžou být příživníky, ale ne vašimi guruy. To je jedna věc… (smích)

royal20albertChci říct, můžete si vydržovat nějaké lidi. Jestliže to chcete, protože jste bohatí lidé, můžete někoho vydržovat, to je něco jiného, ale nemůžete je mít jako svoje guruy. Guru musí být vyšší osobností, víte. Viděli jste, že Kristus byl takovou velkou inkarnací. Od nikoho si nevzal žádné peníze. Byl synem tesaře a sám se živil tesařinou a žil jako prostý člověk. Nikdy neměl velká auta a velké domy. Není to potřeba, protože takový člověk je sám o sobě velice velkým králem, víte, jako velký císař. Nepotřebuje vůbec nic. Císař nepotřebuje vůbec nic, protože nic mu nepřinese pohodlí vyjma toho, že on sám je v naprostém pohodlí.

Takže takový člověk nic nechce. Takže musíte vědět, že takový člověk nepotřebuje vůbec žádný komfort. Může spát na zemi, může spát kdekoliv. Nuže, měla bych říct, že pocházím z dosti bohaté rodiny a vdala jsem se za jiného bohatého muže, můžete to tak říct v porovnání s vašimi vlastními představami. Ale co se mě týče, můžu spát kdekoliv. Nemám s tím žádný problém. Nemám žádný problém, co se týče jídla, spát můžu kdekoliv, bez pohodlí. Zjistila jsem, že je pod moji sebeúctu, abych žila na úkor druhých. Není to správné. Ale vy jste moje děti. ſekněme, že mi přinesete květinu nebo něco jiného, to je v pořádku, ale nemůžu mít z vašich peněz palác a podobné věci. To je absurdní. Naprosto absurdní! Takže toto je věc, o které by měl člověk vědět, že hýčká naše ego, že – „můžeme si koupit svého gurua -můžeme si koupit naši seberealizaci.“ Víte, je to velice jemné hýčkání. A takto to lidé přijímají, víte. Nechtějí uznat člověka, který říká: „Nic mi nemůžete nabídnout.“ Je to pro ně příliš.

Anebo možná za druhé, může být, že si lidé myslí, že když něco zaplatíte, tak se k tomu připoutáte, absolvujete to, ať je to cokoliv. ſekněme, že jste si zaplatili lístek, ale zjistíte, že celá hra je odporná, nesnesete to, ale musíte to absolvovat, protože jste za to zaplatili. To je lidská povaha, víte?

Santa Cruz USA 1983,  Rozhlasový rozhovor

♣ Otázka: Jaký máte postoj k lidem, kteří žádají za duchovnost peníze?

♣ Šrí Mátadží: To je správná otázka, víte, dal jste mi velice správnou otázku o tom, jak cestuji, protože většinou to platí můj manžel, ale nyní se tito lidé (sahadžajogíni) za sebe stydí, proč by měl platit za vaše spasení (záchranu), takže oni platí letenky, ale ne mně. Cestovní kanceláři, ne mně, pro tento sál vybrali něco peněz a zaplatí za něj. Ale nebudete po mně chtít, abych jim platila jídlo, židle, všechno. To nikdo neočekává. Podívejte, pokud mám cestovat, oni by měli platit, je to důstojnost a sebeúcta, ale první roky jsem to dělala, když jsem jela do Ameriky, jela jsem sama, za všechno platil můj manžel. Naštěstí má peníze a myslí si, že je to dobrá věc, tak platí hodně věcí; ale to je něco jiného, je to naprosto něco jiného, je to jen zlomek, co musí zaplatit oni, je to něco jiného a všechny naše účty jsou známé. Nevím, co dělají, jak shromažďují peníze, kde je utrácejí, nevím to, jsem velice špatná v účetnictví. Prostě tomu nerozumím, ale říkám, že když někdy chtějí platit moje cestovní výdaje, je to v pořádku, protože si myslím, že musí mít sebeúctu, můj manžel by neměl platit za moje cestování, za tento sál, za jejich jídlo, za všechno, je to správné? Není to správné. Takže když jdete do jednoho extrému, dáte tisíc liber někomu, kdo vám dá pochybnou mantru, a tady se mě lidé ptají, kdo platí za sál – chci říct, oni musí platit, nemyslíte? Ve své důstojnosti vy všichni musíte platit.

Miami USA 1990, Veřejná přednáška

Komentáře

comments

Napsat komentář