Knihy o Sahadža józe

  Šrí Mátadží Nirmala Déví – Metamoderní éra

knihy ME  Na začátku září roku 2001 vyšel český překlad knihy zakladatelky Sahadža jógy s  názvem Metamoderní éra. Její autorka, paní MUDr. et PhDr. Nirmala Šrívastava, známá též jako Šrí Mátadží Nirmala Déví, v ní píše o světě v dnešní době. V jednotlivých kapitolách se odrážejí její zkušenosti z pobytu v Londýně po boku svého manžela, diplomata Organizace spojených národů, i zážitky z  jejích mnohých cest. Dozvíme se, jak se této ženě jeví životní styl západoevropské civilizace, co si myslí o některých jevech, se kterými se setkala v zákulisí vysoké politiky. Šrí Mátadží upozorňuje na skutečnosti, které pro západního člověka už nejsou ničím překvapujícím, protože se s nimi setkává ve svém každodenním životě, ovšem pro „prostou indickou hospodyni“ (jak autorka sama sebe nazývá) jsou něčím nepochopitelným.

♣  Čím to je, že právě ona odhaluje slabá místa „vyspělých demokratických společností“? Lidé přicházející ze zemí, v nichž konzumní způsob života ještě zcela nepohltil tradiční životní styl plný úcty k moudrosti předků, mají v sobě často hluboce zakořeněný a nepotlačený smysl pro morálku. Také mnozí Evropané i Američané cítí, že s  jejich společností není něco v pořádku, což se odráží m.j. v rostoucí kriminalitě, ve stoupajícím počtu rozvodů, v degradaci instituce manželství, stoupající agresivitě dětí a mládeže. Zároveň však jsou tito lidé natolik pohlceni a ovlivněni realitou, která je obklopuje,  že nemohou (a někdy ani nechtějí) vidět příčiny současného stavu.

♣ V kapitolách knihy věnovaných různým tématům (např. Modernismus a racionalita, Náboženství, Rasismus, Evoluce, Mír) jsou na pozadí autorčiných zážitků odhalovány příčiny problémů v jednotlivých oblastech a nastíněny i možnosti jejich řešení. Zde je čtenáři dána příležitost poznat, že paní Šrívastava není jen „prostou hospodyní“. Dozvíme se, že tato zakladatelka Sahadža jógy dává lidstvu možnost probudit v sobě duchovní sílu, která každému člověku otevírá cestu hlubokého duchovního poznání.

Objednávky na email: media@nirmala.cz – cena 250 Kč.

  Gregoire de Kalbermatten – Advent

knihy advent♣  Advent, kniha švýcarského diplomata a spi­sovatele, která přináší témata, která se v této podobě na českém trhu duchovně laděných publikací dosud neobjevila. Autor se v ní zabývá tématikou nově pojaté kundaliní-šakti jógy, kterou sám mnoho let aktivně praktikuje, revolučního směru ve vývoji a transformaci lidského vědomí, objasňuje principy jejího působení, její vliv na zdraví, harmonizaci fyzické, emociální a mentální složky člověka. Upřímně a otevřeně líčí všechny peripetie svého nelehkého osobního hledání až po setkání se svým guruem, Šrí Mátadží Nirmalou Déví. Díky svému hlubokému vhledu uvádí i mnohdy překvapivé souvislosti významných událostí, směrů a postav historie světa s vývojem vědomí lidské rasy. Kniha však zdaleka není jen pouhým teoretickým objasněním metody, dokládá řadu příkladů z praxe a nabízí čtenářům možnost přímého osobního zážitku seberealizace, částečného probuzení vlastní duchovní energie v té míře, na kterou je daný jedinec právě připraven, a jejího spojení s energií univerzální.

♣  Kniha ovšem ani zdaleka není pouhou teorií, naopak nabízí celou řadu praktických návodů a technik, které si každý čtenář může vyzkoušet, až po přímý osobní zážitek seberealizace, neboli probuzení své vlastní duchovní podstaty. (Knihu vydalo nakladatelství Krigl v r. 2008)

 

Jiná literatura se vztahem k Sahadža józe:

♣  Gregoire de Kalbermatten – Incognito

ObaTISK_Inkognito obal a♣  Sbírka sofistikovaných aforismů a duchovně laděných básní v české a anglické verzi v překladu Marty Heinlové, nazvaná symbolicky Incognito, ukazuje tuto všestrannou osobnost v roli filozofa a básníka. Obsahuje přes sto aforismů, výběr citátů z jeho zatím poslední knihy, The Legend of Dagad Trikon, a několik básní. Odrážejí postřehy a dojmy, které autor při svých četných diplomatických a ekologických misích za spravedlivější a trvale udržitelnou podobu světa zaznamenal ve svém deníku. Stěžejním tématem, kolem něhož jeho verše a výroky, jak sám říká, „jen lehce tančí“ a ponechávají prostor pro vnímavost čtenáře, je nutnost sebepoznání. Dekódovat naši vnitřní podstatu, která s námi skrytě, inkognito, putuje pozemskou existencí, a dosáhnout zcela zásadní transformace vědomí, považuje autor za hlavní, dnes nejaktuálnější podmínku přežití lidské rasy.

♣  Publikaci ilustrují snímky našich i zahraničních fotografů z vibračně silných míst. Z Nového Zélandu a především z okolí Cabelly, městečka v Ligurských Apeninách, „Mekky“ jogínů z celého světa. Grafická úprava knížky má dárkový charakter a potěší jak přemýšlivější, tak poeticky založené duše. Dvoujazyčné provedení rozšiřuje dosah jejího poselství i na čtenáře z řad cizinců či studentů angličtiny. (Knihu vydalo nakladatelství Krigl v r. 2009)

Komentáře

comments

Napsat komentář