Znalost Kundaliní

 

phpthumb_generated_thumbnailjpg2  ♣ Slovo „Kundaliní“ je odvozeno ze sanskrtského slova „kundal“,  které znamená „stočená.“ Kundaliní „ je pradávná energie, která spí stočená v třech a půl závitech u kořene naší páteře, v trojúhelníkové kosti, která se nazývá „sacrum.“ Latinský název této kosti „os sacrum“ naznačuje, že se jedná o svatou, posvátnou část našeho těla. Starověcí řekové si toho byli vědomi, a proto tuto kost nazvali „hieron osteon,“ .Všimli, že je to poslední kost, která při spalování z lidského těla shoří, a proto jí připisovali nadpřirozené síly. Egypťané tuto kost také považovali za velice cennou a věřili, že v ní sídlí nějaká zvláštní moc. Na Západě je symbolem pro sacrum znak Vodnáře a také Svatý Grál, nádoba vody života.

♣ Kundaliní, která má za úkol vyživovat v nás strom života, je stočená jako had, a proto bývá nazývána jako Hadí síla. Upanišady tuto sílu detailně popisují. Za nejvyšší jógu je považována Kundaliní jóga. Guru Vašistha tvrdil, že Kundaliní je sídlem absolutního vědění. Mudrci a světci považovali za nejvyšší vědění právě uvědomění si přítomnosti této pradávné energie kundaliní ve svém těle. Védy a tantrické texty kundaliní a čakry barvitě popisují.

♣ Adi Šankaračarja

Žil v 7. až 8. století před naším letopočtem a napsal:

„Poté, co se naplnily cesty nádí tryskajícími proudy nektaru, který prýštil z Lotosových chodidel, poté, co jsi spočinula na místě určeném Tobě v jiskřivých měsíčních krajinách a vzala na sebe podobu hada stočeného do třech a půl závitu, usnula jsi v dutině Kula Kunda (Kula Kunda znamená dutina múládháry v kosti Sacrum).“

♣ Saundarya Lahari:

 „Ty přebýváš v utajení u Mého Pána (Ducha) v lotosu s tisíci okvětními plátky, poté, co jsi pronikla Zemí, která je umístěna v múládháře, vodou v manipúře, ohněm, který dlí v svádištháně, vzduchem v srdci (anaháta), etérem nad višuddhi a „Manas“ mezi obočím (adžňa) a tak prošla celou „stezkou Kula.“

♣ Džňanéšvara

Džňanéšvara, další velký světec z Maharáštry, který se narodil okolo roku 1275 před naším letopočtem, popsal Kundaliní v šesté kapitole své knihy Džňanéšvari takto:

„Kundaliní je jedna z nejmocnějších energií. Celé tělo hledače začne díky vzestupu Kundaliní zářit. Nežádoucí nečistoty začnou mizet. Oči se rozzáří.“ (Džňanéšvari, kapitola 6)

♣ Guru Nanak

Narodil se roku 1469 před naším letopočtem. O probuzení Kundaliní hovořil takto:

„Čisté srdce je zlatistá nádoba, která se naplní Božským Nektarem, a ten se vlévá z Dašan Dwar skrze kanály ida a pingala. Dašan Dwar znamená Brahmarandra (sahasrára čakra).

Bůh naše tělo postavil jako dům se šesti čakrami a vtiskl dovnitř světlo Ducha. Překročte oceán Máje a setkejte se s věčným Bohem, který nepřichází, který neodchází, který se nerodí a který neumírá. Když se vašich šest čaker seřadí do jedné linie, Surati (Kundaliní) vás pozdvihne nad zkreslující vnímání.“ (Šrí Guru Granth). Všimněte si, že v té době ještě sedmá čakra nebyla otevřena.

♣ Prorok Mohamed Sáhib mluvil o dni vzkříšení, během kterého „vaše ruce promluví.“ „

"V tento den zapečetíme jejich ústa, ale jejich ruce k nám budou promlouvat a podají přesné svědectví o tom, co dělali.“

Když se odehraje probuzení Kundaliní, cítíme v našich rukou proud energie ve formě chladivých vibrací a na svých prstech a v různých částech rukou můžeme vnímat své čakry.

♣ Na Západě

Křesťané mluvili o odrazu Ducha Svatého a uctívali Jeho projevy jako například plamenné jazyky nad hlavami apoštolů během svatodušních svátků.

♣ Mojžíš

Mojžíš viděl znamení Boha jako hořící keř. Během exodu Izraelité ztratili víru a byli uchváceni plamennými hady, takže Bůh řekl Mojžíšovi: „Stvoř hada a přivaž ho ke kůlu a každý uštknutý, kdo naň pohlédne, bude žít." Mojžíš vyrobil hada z mosazi a každý, koho uštknul plamenný had a pohlédl na hada z mosazi, žil. Výstižný popis léčebných vlastností probuzené kundaliní. Někteří Izraelité dokonce tento symbol začali uctívat a praxe uctívání Boha v podobě mosazného hada na tyči byla buď předávána z generace na generaci, nebo později obnovena. Bronzové a kamenné artefakty hadů byly nalezeny při vykopávkách v Kanaan, Gezeru a v dalších částech Izraele.

♣ Ježíš

Starozákonní symbol v křesťanství znovu nabývá důležitosti, když Ježíš doporučuje probuzení kundaliní, nejen pro kmen Izraele, ale jako cíl všech křesťanů. „A Mojžíš povznesl hada nad jiná zvířata, tak jako muž pozvedá svého syna: kdokoliv v něj věří, nezemře, ale bude žít život věčný.“ Ježíš říká v Evangeliu svatého Tomáše jednoznačně, že „Duch svatý je moje Matka.“ „Království Boží leží uvnitř vás.“ (Lukáš 17:21).

♣ Tao

V knize Tao Te Ting je pradávná energie popisována jako matka. Lao C´ popisoval Kundaliní jako „ducha z údolí,“ který proudí v sušumna nádí. Duch z údolí nikdy neumírá. Duchovní nástroj v našem nitru je popisován jako mikrokosmos (miniaturní forma stvoření), která nás spojuje s Božským. Starověký ezoterický text „Posvátná kniha zlatého květu“ popisuje účinky probuzení energie kundaliní.

♣ Buddhismus

Pán Buddha mluvil o střední cestě, která vede k dosažení nirvány. Ve skutečnosti popisoval střední kanál sušumna, kterým stoupá Kundaliní. Buddhističtí mistři považovali později existenci střední cesty k osvobození uvnitř lidských bytostí za nejvyšší tajemství. Předávali jej pouze několika adeptům, kteří si to zasloužili.

♣ Další kultury

Symboly kundaliní existují v odkazech mnoha odlišných kultur, například Merkuriův had, což je alchymistický symbol pro proces duševní proměny. Gnostikové používali obraz hada jako symbol pro míchu. Ve starověkém Řecku a později také v římské mytologii se objevuje Asklepios, bůh uzdravení. Ve své ruce třímá hůl, okolo které je obtočen had (a někdy také dva hadi). Proč starověcí Řekové spojovali léčení se symbolem hada? Hole představuje centrální podporu lidského těla nebo-li páteř (ve které je ve fyzické podobě umístěna sušumna). Jeden nebo dva hadi obtočení okolo hole představují Kundaliní, která stoupá podél centrálního jemného kanálu ve spirále.

♣ Shrnutí

Kundaliní existuje, aby nás vyživovala, aby nás léčila, starala se o nás a aby nám dávala jedinečnou, vyšší a hlubší osobnost. Síla Kundaliní je absolutní čistota, příznivost, cudnost, sebeúcta, čistá láska, odpoutanost, péče o ostatní a osvícená pozornost, která dává nekončící radost a mír každému.

 

Komentáře

comments

Napsat komentář