Void

                                                         ♣ gurusKdyž Kundaliní stoupá centrálním kanálem, musí projít oblastí, kterou nazýváme void (prázdnota). Tato oblast není čakrou, ale spíše mezerou mezi sídlem Kundaliní a začátkem bludného nervu parasympatického nervového systému. Void vyplňuje oblast břicha a zahrnuje v sobě svádhišthána a nábhí čakru.

♣ Svádhišthána čakra se ve skutečnosti pohybuje ve voidu a krouží kolem nábhí čakry. Cesta naší pozornosti od starosti o jídlo, oblečení, přístřeší a rodinnou lásku, k zájmu o naši duchovní podstatu musí projít voidem. Je to tato oblast, kde získáváme hloubku a přitažlivost, smysl pro pravdu a touhu po jejím dosažení. Princip hledání a dosažení pravdy (princip mistra, gurua) sídlí tady. Spolu s naším probuzením silou kundaliní se v nás začínají rozvíjet vlastnosti zodpovědnosti, důstojnosti a sebeúcty. Začíná se projevovat dharma*, smysl pro spravedlnost. Přechod od materiálna k duchovnu vyžaduje znalost pravdy a poznání jak žít. Abychom se takovému způsobu života naučili, přišlo nám během historie pomoci mnoho proroků a duchovních mistrů.

♣ Mezi nimi snad nejdůležitější místo zaujímá následující desítka „prapůvodních mistrů“ Abrahám, Mojžíš, Sokrates, Lao-c´, Konfucius, Rádža Džanaka, Zarathuštra, Mohamed, Guru Nanak, Sai Baba ze Širdi (zemřel 15.10.1918).

♣ Praktikováním sahadža jogínské meditace v sobě postupně probouzíme princip vlastního mistrovství , začínáme si uvědomovat vlastní já. Prostřednictvím svého vlastního nového vibračního vědomí můžeme ověřit pravdivost jejich učení. Učení těchto mistrů a dokonce jen jejich jména vydávají chladné vibrace . Můžeme také vyzkoušet vibrace současných učitelů a organizací. Když vnímáme vibrace chladné, je to, na co jsme zaměřili pozornost, pozitivní a přínosné pro duchovní vzestup, pokud vnímáme vibrace teplé nebo vibrace proudit přestanou (samozřejmě poté, co se je naučíme vnímat), je tomu právě naopak.

♣ Každý učitel nebo učení, které vede k fanatismu, nerozvíjí sebeúctu a sebekontrolu, nebo které vyvolává závislost na nějaké osobě, nějakému písmu nebo představách, jde proti principu mistra v nás.

♣ V sahadža józe se stáváme svými vlastními mistry, protože jsme díky seberealizaci sami spojeni s všepronikající energií, která je zdrojem veškerého vědění.

♣ Během života všichni vstupujeme do různých rolí….. dcera, syn, sestra, bratr, přítel, matka, otec, student, učitel. Poslední dvě role jsou takové, že si je často ani neuvědomujeme. Obvykle se učíme od těch okolo nás a ostatní nás sledují a učí se od nás. Tímto způsobem je každý z nás zároveň žákem a učitelem.

♣ Po celé věky byli žáci a guruové. Guru je vysoce uznávaný svými žáky. Své znalosti předává těm, kdo si to upřímě přeje. Na různých úrovních bylo mnoho guruů. Ale protože jde o velmi uznávanou roli, bylo také mnoho falešných guruů. Různými způsoby k soubě dokázali přitahovat lidi a hýčkat jejich ega. A tito lidé se pak mnohdy ztratili v jejich tvz. „znalostech“ , často zcela nesmyslných, obvykle ve jménu Boha. Tento princip „ přitažlivosti“ je součástí principu gurua i v tom pozitivním smyslu.  Rozdíl mezi těmito falešnými zasvěcenci a pravdivými guruy je ten, že lidé jsou přitahovaní k opravdovým guruům kvůli vlastnostem, které vycházejí z jejich nitra, kvůli jejich vnitřní kráse, ne kvůli čemukoli vnějšímu.

void♣ Guru princip je něco, „co všichni máme v sobě“. Šrí Mátadží říká: „Pokud je vaše pozornost na nápravě a výživě vás samotných i ostatních, pak jste sahadžajogín. A jakmile se jednou zdvihnete nad přitažlivost materialismu, pak vás můžeme nazvat guruem.“

♣ Je velmi důležité, aby se každý stal svým vlastním guruem. Šrí Mátadží říká: „Je zde jedna věc, která působí proti gravitační síle a která nemá omezení a to je vaše kundaliní. Nemůže být řízena gravitační silou. Nic ji nemůže ovládat, jedině vy sami. Vy ji můžete ovládat. Jakmile jste v péči své kundaliní, udělali jste jeden důležitý krok kupředu, protože jste překonali sílu přitažlivosti.“

*Dharma:  přirozené hranice lidského chování, morálka

Komentáře

comments

Napsat komentář