Svádhišthána

chakra021♥  Kvality: tvořivost, inspirace, estetika, rozumové vnímání

Svádhišthána čakra se nachází v místě pánevního plexu a obíhá kolem nábhí čakry, přičemž vyživuje okolní oblast. Zde se vytváří energie pro naši tvořivost. Na pravé straně se projevuje jako intelektuální vnímavost, na levé jako představivost. Tyto aspekty se spojují ve středním kanálu a vytvářejí tak náš estetický smysl. Jednou z nejdůležitějších funkcí tohoto centra je vytvářet štěpením tuků energii pro naše myšlení. Tak mohou být vyživovány šedé a bílé buňky mozku. Když jsme zmateni nafouklým egem a myslíme si, že my sami musíme o všem přemýšlet a všechno plánovat, pak tato přemíra myšlení odebírá energii střednímu kanálu a vyčerpává pravou stranu subtilního systému. Ze spontánní tvořivosti se tak stává mentální úsilí. Tato přemíra myšlení a plánování je příčinou, proč mnozí z nás trpí ztrátou radosti z přehnaně mentálního a vysoce náročného zaměstnání. Náš duševní systém se stává suchým a příliš pravostranným (pravá strana našeho subtilního systému je přetížena). Výsledná nerovnováha zapříčiňuje, že se levá strana oslabuje a my se stáváme méně citlivými.

Bez rovnováhy zdravé levé a pravé strany se integrace myšlení a citu stává obtížnou. Pak je složité dosáhnout rovnováhy představ a činů. Svádhišthána společně s nábhí čakrou řídí játra. Tento orgán je centrem naší pozornosti a čisté koncentrace (bez mentální činnosti). Játra očišťují tělo od nečistot a jedů a podporují naši soustředěnou pozornost.

Před seberealizací, probuzení kundalini je naše pozornost v převážné většině zaměřena vně a je řízena vnějšími vlivy. Probuzení kundaliní umožňuje pozornosti, aby se zaměřila dovnitř a aby se v sahasrára čakře, na vrcholu hlavy sjednotila s átma. A to je místo, kde by naše pozornost měla spočívat a umožnit tak, aby v nás mohla pracovat intuitivní tvořivost. Kvůli spojení svádhišthány s egem, které může odvrátit naši pozornost od Átma, je důležité, aby se v tomto centru rozvinula pokora. Opravdová pokora dokáže rozeznat, že naše intuitivní myšlenky a vjemy mají svůj původ v božském. Jsme vedeni – netvoříme a nenavrhujeme věci sami. Naše duchovní (vlastní) Já se může sjednotit s onou božskou „intuicí“ a výsledkem pak může být geniální dílo.

Komentáře

comments

Napsat komentář