Sahasrára

chakra07♣  Kvality: seberealizace, kolektivní vědomí, sjednocení všech čaker, vědomí bez myšlenek

Sahasrára čakra se nachází v oblasti vrcholu hlavy. V tomto místě se setkávají všechny čakry a kanály subtilního systému a sjednocují se v celek. Když Kundaliní projde vrcholem naší hlavy, fontanelní oblastí, dojde k naší seberealizaci. Když je naše pozornost na sahasrára čakře, jsme ve spojení s vlastním Já, átma. V sahadža józe se stáváme átma – duchovní bytostí – plně rozvinutou lidskou bytostí na nové úrovni vývoje, která už nepodléhá pomatené hře ega a superega. Naše átma nás uvádí do absolutní svobody.

Sahasrára je zaslíbenou zemí, kde tuto svobodu dostáváme darem. Lidé, kteří začínají se sahadža jógou, získají seberealizaci hned na počátku vzestupem kundaliní. Ta obvykle vzestoupí jen několika málo pramínky (kanálky) a čakry se otvírají jen nepatrně. Meditace a ostatní jednoduché metody nám každý den poskytují příležitost k postupnému čištění čaker. Čím více jsou čakry otevřené, tím více pramínků kundaliní může stoupat. Tím se také zvyšuje naše schopnost vnímání vibrací všepronikající energie. Někdy je pocítíme v prstech rukou jako jemné chvění nebo i pálení, někdy ucítíme vibrace uvnitř těla, ve svých čakrách. Někdy také ucítíme chladný vánek vycházející z vrcholu hlavy. Tento vánek může být i teplý, to když Kundaliní čistí některou čakru. S pokračujícím čištěním svého systému si budeme stále více vědomi vibratorické (e­nergetické) podstaty života kolem nás. Staneme se otevřenějšími a vnímavějšími ke kráse, k jemným vibracím přírody (stromů, hor, květin, mraků, oblohy, …).

Budeme schopni se v pravou chvíli správně rozhodnout za pomocí vibrací. Budeme také schopni vnímat stav druhých a budeme vědět, jak jim pomoci. Vyvineme si moudrou soudnost ve všech aspektech našeho každodenního života. Ale sahadža jóga je samozřejmě mnohem více než jen to. Sahasrára čakra je svatyní, ve které se uskutečňuje spojení mezi naším vědomím a božským rozměrem. Slova i myšlenky selhávají, aby vyjádřily nádheru a slávu této dimenze.

Otevření sahasrára čakry je jedinečným darem Šrí Mátadží lidstvu. Po letech tvrdé práce představila lidem láskyplnou metodu sahadža jógy. Šrí Mátadží otevřela sahasrára čakru na kolektivní úrovni pro tisíce hledajících. Náš vztah ke Šrí Mátadží je veden pocitem úcty a vděčnosti k té, která přinesla lidstvu možnost poznat kořeny lidské bytosti a otevřela mu tak cestu k všeobecné harmonii, cestu k milující Matce.

Komentáře

comments

Napsat komentář