Átma

♣  Átma je to nejcennější v nás. Hodnotu našeho Átma nelze změřit ani vyčíslit, je to hodnota věčná. Átma je odrazem nejčistší podstaty Bytí. Sídlí v srdci, ale při spojení (józe) se setkává s Kundaliní v sedmé čakře. Uvědomění si vlastního Já, Átma, v nás znamená dosažení absolutního naplnění. Naše bytost začíná existovat v radosti z vnímání Tvoření. Átma je čistou pravdou, vědomím a blažeností. Lidská bytost se tak dostává na nový stupeň své existence.

Zdroj těchto informací a naše schopnost si je ověřit se nám zpřístupňuje otevíráním našich čaker, vyrovnáním energií našich kanálů a upevněním naší pozornosti v sahasrára čakře. Nové chápání sebe sama pak zvyšuje sílu, účinnost a radost lidské bytosti.

Komentáře

comments

Napsat komentář