Adžňa

chakra06♣  Kvality:  odpuštění, kontrola nad egem a zvyklostmi, pokora, soucit

Adžňa čakra je umístěna v mozku, v místě, kde se kříží oční nervy. Představuje v našem subtilním systému velmi jemný bod, vytvářející dva druhy vibrací. První z nich vyjadřuje kvalitu stavu já jsem-já jsem( to jsem já). Pochází z našeho bytí, takže víme, že máme na tomto světě žít a nesnažit se umírat. Žádná lidská bytost, která se pokusí o sebevraždu, není považována za normální. Normální je, že se každá bytost nebo živočich pokoušejí udržet tento život, což se děje pomocí síly superega na pravé straně našeho mozku. Cokoli kdy bylo naší podmíněností, zkušeností, je nyní uloženo v našem superegu. Zde také vznikají naše nadměrné nebo nepříznivé emocionální stavy. Protikladem superega je ego, druhá kvalita adžna čakry. Je-li stav našeho ega v nesouladu s Božskou všepronikající energii, projevuje se to v lidském životě jako zvýšené kladení důrazu na své osobní zájmy, potřeby a priority.

Toto ego se velice rozšiřuje v moderní době, kdy lidé napadají svobodu Ducha svých bližních prohlášeními typu “ toto nemám rád“, “ no a co!“ a podobně, chovají se bezohledně. Pod falešným vědomím své osobní vyjímečnosti ztrácíme soucit a schopnost odpustit, základní kvality čisté adžna čakry. Ego je rovněž ovlivněno mentální aktivitou a přemírou technického způsobu myšlení.

Při průchodu kundaliní skrze adžňa čakru dochází k  utišení našich myšlenek. Dosahujeme bezmyšlenkového stavu, který je čistým vědomím, a cítíme uvolnění a mír. Staneme se pokornými vůči nezměrné rozsáhlosti tohoto oceánu života a tím také schopnými přijímat a sdílet jeho vzácné kvality. Vnímáme své právo na život a máme schopnost samozřejmě respektovat životní prostor ostatních. Nejsme zmítáni mezi stavy, kdy svět patří pouze nám a naopak depresemi a letargií. Adžňa čakra je bránou k všepronikajícímu zdroji Božské lásky, branou do Božího království. Bez jejího otevření není možné, aby přes ní Kundaliní prošla a vstoupila do sahasrára čakry.

Komentáře

comments

Napsat komentář