Přistupujte k Sahadža józe jako vědec

kvet ♣ Sahadža jóga vidja, tedy učení Sahadža jógy, klade důraz na integraci starobylé moudrosti světových náboženských tradic a aktuálních vědecky ověřitelných poznatků. Spíše než přemýšlením a racionálním posuzováním můžeme učení Sahadža jógy pochopit prostřednictvím vlastní zkušenosti. Naše mysl je omezená, kdežto náš potenciál pro duchovní růst je neomezený. (Někteří mají za to, že mysl je pouhý koncept, který používáme pro kategorické vysvětlování fyzických stavů mozku. A proto ve skutečném smyslu slova mysl v podstatě neexistuje).

 

Diagram posvátné kosti

Diagram posvátné kosti

♣ Mnoho textů pocházejících z různých světových kultur popisuje zkušenost duchovního probuzení jako „vánek Ducha Svatého“ nebo jako fontánu extáze, jejíž proudy zalévají tělo člověka. Hinduismus popisuje Kundaliní, pradávnou ženskou sílu, která sídlí v trojúhelníkové kosti (sacrum bone) ve všech lidských bytostech bez ohledu na jejich etnický původ nebo na víru, ke které se hlásí. Tato energie má léčivé schopnosti a zbožné hledače naplňuje extází, radostí a blahem. Kořenem slova „sacrum“ je latinské i řecké slovo, které znamená „svatý.“ Katolická církev používá latinu během mnoha tradičních bohoslužeb, a proto se dá očekávat, že nemůže být náhoda, že jak hinduisté, tak křesťané považují tuto kost za nábožensky významnou.
Diagram fontanelní kosti při narození
Diagram fontanelní kosti při narození

♣ Dále je důležitá velká fontanela, která se nachází na vrcholu hlavy. Slovo „fontanel“ je z latiny a znamená „pramínek,“ „studánka.“ V Sahadža józe se může spontánně odehrát probuzení Kundaliní, proces, kterému říkáme seberealizace. Při ní Kundaliní stoupá po páteři hledače až do limbické oblasti mozku. Po průchodu limbickou oblastí mozku proniká fontanelní kostí jogína a do jeho vnímání vlévá pramen extáze a radosti. Tradice rozbíjení vajíček při Velikonocích symbolizuje právě toto „prasknutí“ fontanelní kosti během duchovního znovuzrození, to, o čem se Ježíš zmiňoval jako o druhém narození nebo jako o křtu Duchem Svatým. Křest Duchem Svatým je podstatou probuzení Kundaliní.

♣ Sahadža jóga znamená „narozený s“ a „spojení.“ To znamená, že každý, bez ohledu na etnický původ, víru, náboženství nebo národnost, má schopnost navázat duchovní spojení s všepronikající energií. Energie Kundaliní nás s touto energií spojí, jakmile je probuzena, a vystoupá nad vrchol hlavy. Díky sahadžajogínské meditaci můžeme své spojení upevnit a stát se vnímající součástí celku.

♣ Informace na této stránce můžeme brát jako hypotézu. Nepomůže nám slepě ji přijmout. Ale je zajímavé přistupovat k Sahadža józe s otevřenou myslí vědce. Buďte skeptičtí, ptejte se, experimentujte, ověřujte, objevujte.

♣ Sahadža jóga je vždy vyučována bezplatně.  I tím by měla být zajištěna přístupnost všem. Doufáme, že vás tato stránka zaujala. Bude vám inspirací k probuzení Kundaliní a objevování nových světů uvnitř vás samých.

Komentáře

comments

Napsat komentář