Pozitivní účinky meditace Sahadža jógy

♣  Celková harmonizace vedoucí k postupnému zlepšování zdraví

Z jemného energetického systému jsou postupně odstraňovány různé typy blokád, čímž se zlepší jak fyzická, tak i mentální a citová pohoda a rovnováha.

Jaké klady má meditace Sahadža jógy směrem ke stresu?

♣  Zvyšování stresového prahu jednotlivce

♣  Postupné získávání schopnosti zůstávat vyrovnaný a s čistou hlavou při stále vyšší stresové zátěži.

♣  Neutralizování důsledků agresivity, frustrace a hněvu v ostatních kolem nás

♣  Zlepšení kvality spánku

(….  více v Ćláncích o zdraví ….  )

♣  Návyky a závislosti

Mnozí lidé, kteří trpěli závislostí, ať už na alkoholu, drogách či cigaretách, se díky pravidelnému používání technik sahadža jógy této závislosti zbavili nečekaně snadno

♣  Komunikační schopnosti

Komunikační schopnosti se postupně zlepšují, což vede ke zlepšení vztahů s druhými lidmi.

♣  Dobrá pozornost a lepší soustředění

Vede ke zlepšení schopnosti učit se a pracovat. V člověku se rozvine a prohloubí sebeúcta, sebedůvěra a vnitřní pocit jistoty.

♣  Sjednocení různých kultur

Sahadža jóga s sebou přináší skutečné sjednocení všech základních světových kultur tím, že překonává všechny rozdělující tendence, které tříští samotné základy společností po celém světě.

♣  Vzestup lidského společenství

Pozitivní účinky Sahadža jógy přinášejí vnitřní proměnu lidských bytostí a tím přispívají ke zlepšení stavu nejen jednotlivce, ale i celé společnosti.

(… více o tématech, zaměřených na zdraví v souvislosti s meditaci najdete v Článcích o zdraví …. )

→ vyzkoušet  meditaci Sahadža jógy →

Komentáře

comments

Napsat komentář