Meditace k probuzení Kundaliní

Co je dobré vědět před samotnou meditací:
Úvod do meditace
Pozitivní účinky meditace Sahadža jógy

Po meditaci doporučujeme:
Série pěti audio meditací
Každodenní meditace

V níže uvedeném postupu si můžete sami před monitorem vyzkoušet probuzení Kundaliní. Jednotlivé úkony provádějte pečlivě s dobrou pozorností. Nejdříve si vše prostudujte, aby nedošlo k přerušení Vaší meditace.

Šrí Mátadží

Po celou dobu meditace je dobré mít zavřené oči. Nicméně pro zklidnění je možné dívat se napřed chvilku do plamene svíčky. Na začátku jsou obě ruce položené dlaněmi vzhůru.

Vyberte si, jestli vám více vyhovuje video či text.

3a1. Pravou ruku přiložte na levou stranu podbřišku. V duchu poproste: „Kundaliní, prosím dej mi čisté intuitivní vědění.“ Chvíli vnímejte místo, kde máte svoji ruku.

2a2. Přiložte pravou ruku na dolní okraj žeber na levé straně břicha. Několikrát si v duchu řekněte: „Jsem svým vlastním pánem a učitelem. Já jsem svým mistrem.“

4a3. Stejným způsobem přiložte pravou ruku na srdce. Několikrát v duchu prohlašte: „Jsem duch.“ Opět chvíli setrvejte se zavřenýma očima.

6a 4. Přiložte pravou ruku na levou stranu krku a prohlašte: Nejsem ničím vinen.“

7a5. Přiložte pravou ruku na čelo řekněte:Odpouštím, odpouštím všem i sám sobě.“ Opět chvíli setrvejte v tichosti.

9a6. Propněte dlaň pravé ruky a přiložte ji na vrcholek hlavy. Trochu přitlačte a jemně si promněte toto místo tak, že budete dlaní kroužit sedmkrát ve směru hodinových ručiček a při každé otáčce v duchu požádejte: „Kundaliní, prosím, dej mi moje sebepoznání, moji seberealizaci.“

Ruku vraťte zpátky na stehno a zůstaňte chvíli v tichosti.

Vnímejte dlaně. Cítíte-li chladný nebo teplý vánek či brnění v rukou či na hlavě, je to pravděpodobně projev probuzení kundaliní. Vánek také můžete cítit, když dáte kteroukoli z vašich dlaní nad hlavu.

Co si dále vyzkoušet:
Každodenní meditace
Série pěti audio meditací

Jestliže jste vyzkoušeli tuto krátkou úvodni meditaci, sdělte nám, prosím, jak na Vás působila:

Vnímali jste klid?

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

Vnímali jste pocity jemného chvění nebo chladu či tepla ve svých dlaních?

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

Cítili jste chladný nebo i teplý vánek nad hlavou?

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

Také jste mohli cítit projevy kundalini přímo v těle, např. jako chlad kolem křížové kosti nebo páteře.

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

Komentáře

comments