Co hledáme

seeking♣ To, co nám přináší jediné opravdové a dlouhotrvající uspokojení, je ticho v našem nitru. Bez tohoto ticha jsme nejistí, rozrušení, zmatení a frustrovaní. Pocit, že na nic nemáme dostatek času, zná každý z nás. Přesto všechno nevíme, co máme vlastně hledat – a pokud nemáme nějaký cíl, kterého je třeba dosáhnout, proč se tak honíme? Odkud je ta prázdnota, kterou cítíme a kvůli které horečnatě utíkáme sem a tam?

♣ V současnosti se hodně pozornosti věnuje ekologické udržitelnosti. Je tedy naším cílem ekologičtější životní styl? Spravedlivější společnost? Více pracovních příležitostí? Rovnováha mezi zaměstnáním a osobním životem? Vítězství nad nemocemi? Jako sahadžajogíni (tedy ti, kteří praktikují Sahadža jógu) si ve světě přejeme pozitivní změny, nicméně jsme si vědomi toho, že tyto změny nejsou zdrojem vnitřního míru a ticha, po kterém všichni toužíme. Jsou to vnější věci, jež nejsou naším cílem, který potřebujeme uskutečnit. Na druhé straně, když cíle dosáhneme, víme, že tyto vnější změny jsou na dosah.

♣ V našem samotném jádru pulzuje poselství z našeho univerzálního kolektivního nevědomí: hledání jednoty s Všepronikajícím, se zdrojem vnitřního ticha, s realitou. Ti, kteří toto poselství vnímají, ti kteří stále nenalezli hluboké nekončící uspokojení, ti, kterým povrchnosti nepřinesly vnitřní mír, ti hledají dál.

♣ Někteří věří, že by si duchovno a osvobození měli na své cestě kupovat, nebo věří, že pravé vědění je uchováváno v tajnosti a předáváno pouze hrstce vyvolených. Ano, v přírodě takový proces výběru probíhá, jak by ale síla evoluce mohla chtít vytvořit méně místo více plodů? Jak by mohla síla evoluce, ta samá síla, bez které by nevyklíčila semena, bez které by se nerozvinuly žádné květy, jak by mohla být tak „vybíravá“, když se jedná o klíčení duchovních semínek uvnitř lidských bytostí? Jak by se za sílu evoluce, která dovedla lidstvo až do tohoto bodu vývoje, jak by se za ni mohlo platit penězi?

♣ Naším hlavním cílem je naše druhé narození, naše vnitřní jóga, osvobození, nebo také mokša (během historie se používaly různé výrazy).  Čas, kdy tohoto cíle můžeme dosáhnout, právě nastal. Proto mají hledači pravdy pocity prázdnoty, nespokojenosti, znepokojení a zmatku. Hledači mysli, tedy hledači ega, moci, materiální spotřeby, světských úspěchů a tělesných požitků, tyto pocity nemají.

♣ V Sahadža józe máme za to, že duchovno není a ani nemůže být druhem spotřeby. Nejsme vydavateli knih o moudrosti, nejsme ani léčitelé, kteří pracují s energií. Sahadža jóga je vždy zdarma a osvojit si ji můžeme na organizovaných pravidelných setkání ve více jak stovce zemí světa.

♣ Nikdo si tuto „techniku“ nemůže zakoupit, protože prostě jenom je a je k dispozici všem lidem na celém světě. Slovo „technika“ je tu použito pro nedostatek lepšího výrazu, mohli bychom to nazývat také jako „kroky“ nebo „metoda.“ Když se naučíte chodit nebo plavat, tak se musíte naučit určité pohyby nebo techniky, ale jakmile se tato činnost stane vaší druhou přirozeností, už o ní nepřemýšlíte. Se Sahadža jógou je to to samé.

♣ Jakmile se znalost fungování vibrací stane vaší druhou přirozeností, takzvané „sahadžajogínské techniky“ přestanou existovat. Podobně se i meditace stane neoddělitelnou součástí vašeho bytí. Není to nic nepřirozeného, je to naprosto – v tom pravém smyslu slova – přirozená činnost bez úsilí. Sahadža jóga v podstatě znamená spontánní spojení – spojení s Duchem a spojení s Všepronikající silou. Takže zatímco si myslíte, že si osvojujete nějakou jogínskou meditační techniku, to, co se ve skutečnosti děje, je uskutečňování vašeho druhého narození.

♣ Pro zdůraznění: meditace v Sahadža józe se liší od jiných typů jógy a meditačních technik. V mnoha druzích jógy se sleduje určitá cesta a adept se snaží dosáhnout konečného cíle pomocí disciplíny a několikaleté praxe. Nicméně, jak můžeme vědět – bez osvícení Duchem , že jsme na správné cestě za osvícením a ne na cestě vytyčené člověkem?

♣ V Sahadža józe je naším prvním zážitkem seberealizace. Cíl, díky kterému je každý člověk schopen sám vidět, která cesta je správná, protože už jsme osvíceni Duchem. Pak je výsadním právem každého z nás toto světlo v sobě nechat den za dnem růst a očistit se pod vedením svého Ducha.

♣ Ze srdce si přejeme, aby vám Sahadža jóga přinesla vnitřní mír a duchovní útěchu, po kterém toužíte. Sahadža jóga je jednoduchá a jde od srdce a schopnost otevřít vaše srdce vstříc této zkušenosti je klíčové. Užijte si tuto webovou stránku a najděte si kontakt na sahadžajogínskou skupinu ve vašem bydlišti. Seznamte se se sahadažajogíny osobně a poznejte, že tento vnitřní mír a potrava pro duši má dopověď na všechny otázky.

Komentáře

comments

Napsat komentář