Spontánní duchovní postup

Jako dítě jsem měl vždy přesvědčení, že odpovědi na otázky leží uvnitř mě. Pokoušel jsem se zamířit svojí soustředěnost a pozornost do nitra, abych si zodpověděl problémy a nejasnosti. Byl jsem naprosto přesvědčen, že většina náboženství a guruů nezná žádné z odpovědí, které jsem hledal.

Jako dospělému mi jeden můj známý a hledač nabídl, že bychom mohli navštívit nějaké kurzy, abychom si rozvinuli porozumění sebe samých. Moc jsem od toho neočekával, už vůbec ne, že zkušenost, která mě čekala, bude ležet daleko za mojí myslí a daleko od drahých kurzů, které se zaručovaly, že poskytují objevení.

Po asi 12 měsících jednoho z takových programů jsem zjistil, že jsem více zaměřen sám na sebe. Také jsem si byl vědom těžké tuposti v hlavě, asi tam pomalu narůstal blok soustředěnosti.

Byla to blokáda v mozku, která mi v podstatě znemožňovala plně ponořit svou pozornost do své vnitřní bytosti. Bylo frustrující vyvíjet takové úsilí na to, co se uvnitř mě dělo a vzbuzovalo to mou touhu porozumět tomu, co ten blok znamená.

Pak jsem na to najednou přišel a velice mě to rozesmálo. Ta překážka byla částí mojí osobnosti, která se stala tak sebe přesahující a směšná. Bylo to moje ego a bylo legrační je vidět.

To byl záblesk hlubokého vědomí, který byl sám o sobě osvobozující. Jak jsem spatřil toto ego, samo se rozplynulo, jelikož jsem jednoduše přišel na to, že moje ego byla ta překážka k sebeuvědomění si sebe sama.

Další záblesky vědomí se objevily poté, co jsem odstranil blokádu ega, najednou mi byl zřejmý hluboký smysl pro sebeúctu a sebedůvěra při tvořivé práci. Často jsem k ostatním pociťoval obrovskou laskavost, která proudila z mého nitra. Také jsem získal skutečnou a hlubokou znalost věcí kolem sebe. Tyto chvilky čisté reality byly jenom začátky těch dalších a transformujících zážitků.

Spatřil jsem, že všechno, s čím jsem kdy byl nespokojen, byla pouhá nerovnováha mojí osobnosti a ne věcí kolem mě. Tím jsem přišel na to, jak uvnitř sebe probudit spokojenost.

Jednoho dne, když jsem byl sám, se moje pozornost stáhla dovnitř. Spatřil jsem vnitřní světlo a vzpomněl jsem si, že tento zážitek jsem měl v menší formě jako dítě.

Světlo se šířilo ze středu mojí hrudi nebo srdce, ale plnilo celé moje tělo. Bez jakéhokoliv mnou vynaloženého úsilí toto světlo pozornosti začalo mířit vzhůru. Dosáhlo mého krku a dalo mi uvědomění mojí vlastní přeměny. Bylo to, jako kdybych se díval na sebe sama z vyšší pozice uvnitř své bytosti. Bylo to jako být oddělen. Pozoroval jsem to bez jakékoliv reakce a moje pozornost stoupala dál.

Dosáhla hlavy. Znovu to ego! Spontánně jsem řekl: „Odpusť jim všem, Otče, jelikož oni nevědí, co činí“. Nevím, proč jsem to řekl, ale výsledek byl ten, že dveře v mojí hlavě se konečně otevřely.

Kruh světla v mém srdci potom stoupal vzhůru nějakým neviditelným kanálem a usadil se na vrcholu mojí hlavy. To spustilo náhlý, požehnaný mír. Mír, který zaplnil celé moje tělo. Ten mír ze mě plynul, z mých rukou i těla, ve formě chladného vánku.

Tento spontánní stav požehnané meditace nějakou dobu trval. Cítil jsem se, jako kdyby se celé moje tělo rozpouštělo ve chladné sprše hmatatelného míru, který skrze mne proudil. Byl jsem naprosto čilý a stále bez jediné myšlenky. Jen úchvatné, nepopsatelné vědomí všeho.

Během dalších několika týdnů jsem byl jako nový člověk. Žádné myšlenky, jenom intenzivní úžasný pocit lásky ke každému a obrovská radost ze života.

Jeden můj známý, kterého jsem také zaměstnával, nosil fotku svého gurua neustále s sebou. Několikrát mě i mou přítelkyni pozval na lekce meditace. Byl jsem ale tak zaneprázdněn svým povoláním a natolik podezřelý vůči všem guruům a kultům, že jsem odmítl.

Abych zkrátil dlouhou kapitolu, nakonec jsem se dohodl s přítelem tohoto zaměstnance, který podporoval tu samou formu meditace u stejného gurua. Všiml jsem si, že když jsem s ním trávil čas, často jsem zažíval ono světlo ve svém srdci, které stoupalo vzhůru do hlavy stejně tak, jako poprvé, tentokrát ale v mnohem kratších momentech. Když se to dělo, tak mi náhodou sdělil, že to cítil také!

Nevěděl jsem, zda není nějaký divný, a nepřikládal jsem jeho tvrzení skutečný význam.

Jednoho dne řekl: „Zavři oči a požádej o svou sebe realizaci“. Když jsem to udělal, něco mi začalo stoupat po zádech, pak z mého srdce vycházelo světlo mířící k vrcholu mojí hlavy s intenzitou jako nikdy dříve. Cítil jsem chladný vánek vycházející z rukou stejně jako tehdy poprvé. Byl jsem ohromen.

Díval jsem se na fotku jeho gurua, nevím jak dlouho. Najednou celá Její tvář se zalila zlatem a moje srdce se světlem otevřelo.

Tentokrát mě světlo celého zaplavilo a já jsem naprosto a celým srdcem věděl, že jsem našel tu Pravdu, kterou jsem vždy hledal. 

Meditace – přirozená a duchovní cesta ke zdravému životu

Narodili jsme se s úsměvem. No, možná ne tak docela, ale děti se hodně usmívají. Přichází to k nim přirozeně, ale někde dole v řadě se věci mění. Začneme myslet, formujeme nápady a reagujeme. Ztrácíme úsměv poměrně rychle. Stres kope a my zapomínáme na náš vlastní stav ticha. Zapomínáme, že předtím, než jsme analyzovali, jsme měli lásku. Předtím, než jsme měli psychické reakce, měli jsme spontánní radost. Nezdá se to, ale můžeme se snadno vrátit k našim kořenům a pocítit jiskru, kterou můžeme vidět v očích dítěte. Když se cítíme na dně, budeme často zavírat oči, rozhazovat ruce a relaxovat na gauči, možná v nevědomé snaze setřást tlak a stres celého dne. Naše svaly to dočasně uvolní, ale další rušný den jsou věci zase na začátku. Stres, tlak a bolesti jsou stále tam. Co kdyby se daly zavřít oči a pak je otevřít a zjistit, že všechny problémy jsou pryč? Tak funguje meditace. Dovolí našemu vnitřnímu bytí, aby nás léčilo přirozeně. Musíme jen dovolit, aby se to stalo. Chce to jen trochu nahlédnout za mlžnou clonu našich myšlenek a začít kráčet úžasnou cestou našeho duchovního objevu. Naše vlastní Kundaliní čeká netrpělivě jako milující matka, která dělá vše pro to, aby přinesla úsměv na tvář svého dítěte. Je to na nás, abychom si jí všimli a dali jí šanci, aby nám ukázala, co asi opravdu jsme. „Není to hra mysli, ani vaše duševní činnost, která tě činí šťastným, mé dítě,“ říkala. „Je to ticho tvé vnitřní duchovnosti, která právě koná svou práci!“

Kundaliní: dobrotivá a starostlivá

Takže kde najdeme tu sílu duchovnosti? Skutečně existuje? A může nás to opravdu udělat dokonalými bytostmi – mentálně, emocionálně a fyzicky? Leží v nás a je schopná mnohem víc, než si dokážeme představit. Od věků, skoro od počátku lidstva, byla Kundaliní v nás – v každém individuálně jeho vlastní Kundaliní – naše vlastní matka, která přesně ví, co její dítě potřebuje. Tiše zaznamenává všechny naše myšlenky, činy a emoce, pozitivní či negativní, a dychtivě čeká na svou šanci zdokonalit nás. Kundaliní ale spí tiše – pokud si neuvědomíme její přítomnost. A tak, generace po generaci, leží bez povšimnutí – lidmi vyrobené umělé přístroje ji nemohou detekovat. Z každodenních společenských kruhů směrem k vyšší společnosti a politickým setkáním, zůstávala skrytá jako tajný poklad.  Ačkoliv má Kundaliní potenciál zcela vymýtit všechny naše neduhy a dokonalou nerovnováhu, žádné fitness centrum nebo expo o zdraví by nemohlo objevit její sílu. Kdyby nebylo těch mužů dávných dob, kteří dosáhli velkých výšek duchovnosti, zejména ve starověké Indii, prošla by bez povšimnutí snad navždy. 

Tito předkové uváděli narážky na její existenci ve svých spisech a rčeních. Říkali jí Zlatá bohyně, hadí energie, pramen síly, živá voda a Kundaliní. Stále velmi málo lidí ví, jak využít tuto potenciální energii, dokud Šrí Mátadží Nirmala Déví, zakladatelka Sahadža jógy, nepředala lidstvu zkušenosti a znalosti o Kundaliní a nepřenesla nás zpět k našim kořenům.

Šrí Mátadží Nirmala Déví, zakladatelka Sahadža jógy

  Rozluštit dnes tajemství Kundaliní je v Sahadža józe hračkou. Vše, co musíte udělat, je si přát, jako si dítě přeje s  pohledem na hvězdy se sladkým údivem a nevinností. Pak síla Kundalini učiní naši meditaci šťastnou. První myšlenky budou slábnout a pak budete vnímat jen ticho – je to dostačující k odstranění stresu a nemocí. Nicméně, je tam mnohem více radosti a jednoty k prožití toho, že jsme na této úžasné cestě meditace Sahadža jógy. A skrze meditaci se můžeme samozřejmě napojit na naši duchovní hloubku. Sahadža jóga nám ukazuje skutečnou sílu meditace a naši vlastní schopnost překonat své problémy. Vidíš? Dostat se zpátky k našim kořenům a žít zdravě není tak složitá záležitost. Je to jen malé přání posunout naši Kundaliní k tomu, aby nám pomohla, a můžeme tak brzy surfovat jako profík přes největší překážky, které nám mohou přijít do cesty. Teď je tu dobrý důvod se usmívat!

Léčebné efekty sahadža meditace

Trpíte vysokým krevním tlakem, máte astma či vás trápí epilepsie? Meditace Sahadža jógy nabízí řešení – přinášíme několik poznatků z veřejných výzkumů…

Jedním z významných onemocnění současné doby je esenciální arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak, esenciální znamená, že neexistuje konkrétní odstranitelná příčina – pozn. překl.). Je to onemocnění s celosvětově vysoce častým výskytem, které je rizikovým faktorem pro vznik srdečních onemocnění, jako infarkt myokardu apod., ledvinových onemocnění a dalších. V roce 1987 Chugh a spol. provedli 16ti týdenní sledování efektu meditace Sahadža jógy (dále jen MSJ) na pacienty s esenciální hypertenzí. 15 pacientů praktikovalo po tuto dobu MSJ a 10 pacientů nepraktikovalo. Byla kontrolována hodnota krevního tlaku a některé laboratorní parametry. Výsledky skupiny, která praktikovala MSJ, byly vynikající. Bylo dosaženo významného snížení systolického i diastolického krevního tlaku a zároveň klesla také koncentrace některých látek v krvi, jako laktát či vanilmandlová kyselina (produkt vznikající z katecholaminů). Oproti tomu nemeditující pacienti vykázali jen mírnou variabilitu daných hodnot, avšak žádný výrazný pokles krevního tlaku. Tyto výsledky dokazují možný vynikající efekt MSJ v léčbě zvýšeného krevního tlaku.

Neméně zajímavou studií je vliv MSJ na astma. 21 astmatiků bylo zařazeno do skupiny  MSJ a 26 astmatiků pak do skupiny využívající běžné relaxační techniky. Obě skupiny měly po dobu dvou měsíců jednu dvouhodinovou lekci týdně (přitom normálně užívali své standardní léky). Meditace dokázala snížit počet záchvatů a zlepšit plicní funkci. Skupina MSJ měla zlepšené vlastnosti dýchacích cest a pozitivní vliv na celkovou kvalitu života a náladu. U skupiny MSJ byl vyšší pozitivní efekt oproti běžným relaxačním technikám.

V roce 1996 profesor Umesh C.Rai (Indie) zkoumal efekt MSJ na pacienty s epilepsií. Ve své studii rozdělil pacienty do 3 skupin. První skupina zahrnovala pacienty užívající chronickou antiepileptickou medikaci a ta praktikovala MSJ po dobu šesti měsíců. Druhá skupina užívala chronickou léčbu a praktikovala různá poziční cvičení, napodobující techniky SJ po dobu šesti měsíců. Třetí skupina byla ponechána pouze na své dlouhodobé léčbě. Ve skupině praktikující MSJ bylo zjištěno významné zlepšení stavu, zahrnující snížení trvání častosti výskytu a závažnosti záchvatů. V obou dalších skupinách podobný efekt zaznamenán nebyl.

Pojetí sahadž

Pojetí sahadž je stěžení a klíčové v duchovních myšlenkách světce Guru Nanaka. Odkazuje na vyšší duchovní stav, dosažitelný lidskými silami a má tedy nejhlubší smysl být dosažen. Původní význam sahadž je „jen to, co má být“ nebo „zkrátka normální“. Jinými slovy – člověk by se měl stát vynikající osobností, skutečným člověkem. Žádné lpění, žádné zanedbávání, žádné shromažďování, žádné úchylky. 

Toto slovo sahadž se ale paradoxně nepojí s pouhým výrokem nebo slovním výrazem. Je to realita, skutečný stav lidských bytostí, konkrétní cíl. Sám Guru Nanak přímo zakusil nádhernou jednotu s Bohem a původní božský projev takové krásy. 

Sahadž je původně sanskrtské slovo, které znamená „být narozen s“ a tím tedy je něco v lidských bytostech uloženo od narození – vnitřní mystický princip božské přítomnosti, přirozené a snadné dědictví svatosti.

Proroctví tvrdí, že sahadž je velice mystické náboženství. Je to přijetí nitra a intuice jako pravého smyslu náboženství a popírá všechny ritualistické externality. Sahadž bude mystický stav člověka, který přijal božskou vůli. Je to tedy nejvyšší duchovní stav, je to nejvyšší požehnání.

Sahadž znamená přírodní pomalost a stav, který je považován pro perfektní akci. Je to opak nenormálního stavu. Je to ucelenost a sebe-spokojenost, zatímco spěch je uštěpačnost a vnitřní slabost. Sahadž znamená rovnováhu, klid a vyrovnanost. Z psychologického hlediska to může být nazváno „vyrovnaná prozíravost“. Veškerá opravdová rovnováha a opravdová akce plodí estetično rovněž jako duchovní potěšení, zatímco člověk pociťuje vnitřní radost a požehnání.

 

Co je známo o Kundaliní

Kundaliní je harfou, na kterou Božské hraje melodii lásky. Je žebříkem, po kterém hledač vystupuje až do neprobádaného Nevědomí. Je odrazovým můstkem, díky kterému se můžeme povznést z konečna až do nekonečného oceánu svobody, míru a požehnání.

   Starobylí mudrci, kteří meditovali a dosáhli výšin osvíceného vědomí, toho o Kundaliní napsali hodně. Žili v lesích daleko od civilizace, a když meditovali, pozorovali, jak na nich Kundaliní pracuje.

   Kundaliní byla popsána nejen v dávných indických písmech, ale i ve svatých knihách jako je Tóra, Bible či Korán, a to jako „ohnivý strom“. V těchto spisech nacházíme hodně popisů Kundaliní vyjádřených v tajuplném jazyce, kterému by porozumělo jen velmi málo lidí. V Bibli je popsáno první setkání všech následovníků Krista s Pannou Marií po ukřižování Ježíše – ta uzavřená místnost, ve které se setkali, byla „naplněna silným větrem, který jim foukal nad hlavami, jako by to byly jednotlivé plameny ohně, a ty byly naplněny Svatým Duchem.“ Tady je popsáno zjevení Kundaliní. Taktéž mnozí čínští filozofové popsali Kundaliní ve svých spisech a řecká mytologie sestavila soupis obdobných bohů a bohyň. V náboženství zen-buddhismu se velmi zřetelně učí, že základem buddhistické meditace je znalost Kundaliní.

   Slovo „Kundaliní“ bylo vymyšleno indickými mudrci. Bůh nikdy nedal jméno ničemu, co vytvořil. Ženský tvar slova „Kunda“ v sanskrtu znamená „kruhy“ či „spirály“. I když je popis Kundaliní ve starých spisech zahalen do tajuplných narážek, pro sahadžajogíny je snadno srozumitelný. Realizované duše si mohou představit a pochopit subtilní význam toho, co je tu popisováno v hrubých obrysech.

   Je nejvyšší čas, aby lidé dali dohromady a kategorizovali různo-rodé popisy Kundaliní ve všech těchto významných spisech. Poznání, že v každém náboženství plamen pravdy plápolá na knotu Kundaliní, bude velmi poučné pro vyznavače všech sekt na světě.

Je univerzální identitou každé lidské bytosti.

 

Jak meditovat

Jak meditovat

Pokud máte ve svém denním programu chvíli volna, měli byste meditovat každý den alespoň 10 minut. Někteří lidé zjišťují, že stav míru a ticha na počátku dne učiní celý den lepším. Jiní zjišťují, že se jim nejlépe medituje večer, kdy jim zklidňující vliv meditace navodí hluboký a vyživující spánek. Spousta lidí medituje i ráno i večer a do večerní meditace zařazují čistící techniky. Meditace doopravdy je jednoduchým procesem, který nabírá formy sezení v tichu, aby Kundaliní mohla vzestoupit ze svého sídla na konci páteře – podél centrálního duchovního „kanálu“ uvnitř každého z nás – až na vrcholek hlavy. Spousta literárních pramenů zabývajících se jógou tuto subtilní mapu popisují; je to vědění známé po tisíce let, nejenom několik staletí! Energie Kundaliní čistí čakry – čili duchovní energetická centra – jednotlivce a zanechává člověka v hlubokém, mírumilovném a uvolněném stavu. Mnohé doplňkové techniky meditace navržené proto, aby jedinec dosáhnul tohoto stavu bezmyšlenkové pozornosti, jsou vyučovány jako součásti meditačních kurzů. Zahrnují jednoduché mantry a pohyby rukou, které podporují čištění čaker. Jít hluboko do meditace není něco, co by se dalo vynutit. Je to záležitost zasvěcení pár minut denně tomu, že budeme potichu sedět, nic nedělat a zakoušet sílu čisté introspekce. Po čase zjistíme, že je naše meditace efektivnější a prospěch z ní plynoucí hmatatelnější.

Začínáme 

Najděte si doma místo, kde se můžete pohodlně usadit a kde vás nikdo nebude rušit. Mělo by to být místo, které můžete využívat pravidelně. Nemusíte sedět na zemi, posaďte se na židli nebo kamkoliv jinam, kde to budete mít pohodlné. Ubezpečte se o tom, že vás nic neruší, např. zapněte záznamník na telefonu. Pomůže vám, pokud zapálíte svíčku a dáte si ji před sebe vedle obrázku Šrí Mátadží či nákresu s vyobrazením subtilního systému. Pokud budete meditovat poprvé, možná se vám bude zdát těžké sedět vzpřímeně nebo dát pozornost dovnitř, když budete mít zavřené oči. Ničeho se ale neobávejte, s praxí to půjde čím dál lépe.

Zklidnění

Poté co se zklidníte, dejte pomalu pozornost na vrcholek hlavy. V této chvíli můžeme říci věty, které užíváme na veřejných setkáních, a které nám pomáhají nasměrovat pozornost dovnitř do sebe. Anebo si můžeme potichu sami pro sebe párkrát zopakovat větu: „Prosím, dovol mi jít hlouběji do meditace“. Po nějaké chvíli můžeme na prstech cítit brnění, chlad či horkost, či pomalé brnění stoupající nahoru po páteři. Kundaliní v této chvíli začíná stoupat z konce páteřního na vrcholek hlavy. Pomůže nám, pokud se pokusíme tyto pocity ignorovat, protože se v této chvíli snažíme dosáhnout stavu bez myšlenek. Ty by nás neměly odklánět pryč. Prostě je jen pozorujme, jak vplouvají a zase vyplouvají z našeho vědomí ven.

Jdeme do hloubky

Po několika minutách můžeme pozorovat, že zatímco jsme usazeni ve vnitřním míru, myšlenky neustále proplouvají naší myslí. Toto je docela přirozené a neměli bychom si myslet, že meditace nefunguje, protože pořád ještě na něco myslíme. Soustřeďte se na to, abyste opět dali pozornost na vrcholek hlavy a snažte se ji tam udržet. Ve skutečnosti vám to ještě nějakou chvíli potrvá, než pocítíte značné zpomalení toku myšlenek ve své hlavě. Prospěch pramenící z meditace ovšem zažijete mnohem dříve.

Na závěr

Poté, co jsme seděli 10 až 15 minut, meditaci můžeme pomalu ukončit.

Jak funguje meditace

Existuje spousta druhů meditace, které se liší co do složitosti. Některé mají striktní a regulované postupy, jiné jen obecná doporučení. Pokud meditaci provádíme pravidelně, říká se, že nám pomáhá vytvářet navyklé a neuvědomované vzorce chování, které mohou mít mnohostranný a pozitivní vliv na naše fyzické a psychické fungování. Je dokázáno, že meditování pouhých 15 minut dvakrát denně přináší benefity.

Odpověď parasympatiku

Většina teorií je založena na předpokladu, že meditace je sofistikovanou formou relaxace, která v sobě zahrnuje koncept nazývaný parasympatická odpověď. Psychický stres je spojován s aktivací sympatické části autonomního nervového systému, která ve svém extrému zahrnuje reakci „útok – útěk“. Meditace a i jakákoliv forma odpočinku či relaxace vyvolá snížení aktivity sympatiku tím, že sníží vyplavení katecholaminů a ostatních stresových hormonů jako jsou kortizoly, a naopak podnítí zvýšenou činnost parasympatiku. Ten zpomaluje srdeční puls a zlepšuje proudění krve do útrob a mimo periferní oblasti.

Ostatní neurofyziologické účinky

Jiní zastánci meditování říkají, že meditace má unikátní vliv na neurofyzikální procesy. Toto tvrzení ale ještě nebylo prokázáno. Výzkum prováděný v rámci „Programu pro výzkum meditace“ naznačuje, že se při meditaci dle Sahadža jógy aktivuje limbický systém. Neustále pozorujeme velké vlivy meditace na organismus, jako jsou např. změny nálady.

Co rozumíme pod pojmem meditace

Nejdůležitějším problémem, který v této oblasti výzkumu musíme řešit, je jasná definice pojmu meditace a poté její podrobení vědeckému testování. Meditací laicky rozumíme jakoukoliv aktivitu, ve které je pozornost člověka zaměřena na opakující se proces poznávání. Tato příliš široká definice je dle názoru „Programu pro výzkum meditace“ hlavní příčinou nekonzistentních poznatků učiněných v tomto výzkumu.

Bezmyšlenková pozornost

Pokud se budeme více zabývat autentickou tradicí meditace, zjistíme, že meditace je očividně diskrétní a dobře definovanou zkušeností stavu, který je nazýván „bezmyšlenková pozornost“. Je to stav, ve kterém je nadbytečná a stresující aktivita mozku neutralizována, aniž bychom omezili bdělost a efektivitu mysli.

 

Proč navštěvuji kurzy Sahadža jógy 2.část

   LTP: Opravdový mír. Týdenní sezení Sahadža jógy mi nesmírně pomohly. Vím, že alespoň jeden den v týdnu nakonec zakusím mír. I když je všechna tato práce ještě nedokončená, už si uvědomuji, jaký pokrok jsem doposud udělal. Získal jsem subtilní pochopení sebe sama a zjistil jsem, jak mírumilovné je přestat alespoň na chvíli myslet a prostě jen být v přítomnosti. Uvědomuji si teď důležitost odpuštění a jsem více v kontaktu se svým Duchem. Je zajímavé pozorovat své vlastní nedostatky a učit se, jak je jemně vypracovávat (stále na tom pracuji).

   S:  Cítím se být víc sama sebou. Před meditací jsem se cítila vystresovaná ve všech oblastech svého života, pracovních i soukromých. Můj pocit, že někam patřím, dostal pořádný kopanec. Pocity po absolvování pěti lekcí: utěšuje mě, že vím, že díky meditaci můžu změnit své city a pocity, i kdyby jen na malou chvíli. Cítím se být více sama sebou než kdy dříve. Vyrostla jsem a ještě vyrostu v osobnost, jakou bych chtěla být.

   RN:  Rovnováha. I když praktikuji Sahadža jógu již po tři desetiletí, stále si myslím, že skupinový program je důležitý pro hloubku své meditace. Meditace spolu s ostatními lidmi zintenzivní prožitek všech, ať už jste začátečník či chodíte pravidelně. Výsledky se kumulují, narůstají – stejně jako každodenní meditace upevňuje a sceluje zkušenosti, meditace s ostatními lidmi ji posunuje na vyšší úroveň. Jinde neexistuje takový stav klidu, který zažijete, když jste na hromadné meditaci. A protože si to tak užívám, chodím na programy neustále, je to něco, co dělám často a ráda, abych docílila rovnováhy ve svém životě.

   SWH:  Šťastnější a moudřejší. O Sahadža józe jsem zaslechl v roce 2006. V té době jsem hledal nějakou formu meditace, která by mi pomohla vyrovnat se s vleklými problémy v rodině a s politikařením v práci. Krátce poté jsem zašel na pravidelnou lekci místní skupiny, aniž bych měl jakékoliv povědomí o tom, jak meditovat. Naučil jsem se to rychle. Po pár prvních lekcích jsem byl ohromen tím, jak odpočinkové a nenáročné ty prezentace byly. Byl jsem vychován jako katolík a celý tento koncept se mi zdál být zcela nový, i když je založen na stejném principu odpuštění a lásky. Slova zakladatelky Šrí Mátadží o tom, že bychom „měli být zcela bez viny“, ve mně rezonovala po celé týdny,a pozvolna jsem zjistil, že to byl ve skutečnosti první krok k nalezení vnitřního míru. Byl jsem také ohromen tím, že učitelé a pravidelní návštěvníci, které jsem zde potkal, měli velmi radostný a kladný názor na věc.   

   Pokud je to možné, každý týden sem stále docházím, protože v zasvěcených a hlubokých rozhovorech nacházím útěchu a sílu. V životní filozofii Šrí Mátadží a v síle našeho subtilního systému nacházím stále více hloubky. Pokrok, který v sahadža meditacích dělám, je možná jen pozvolný, ale stal jsem se šťastnějším a moudřejším člověkem. Pochopil jsem, že je to životní pouť a že nezáleží na tom, jak dlouho mi tyto jednotlivé malé pokroky zaberou. 

Zaujalo vás to? Přijďte mezi nás a vyzkoušejte si to. Ano, lekce jsou doopravdy zdarma!

 

Zkušenosti z programů

Každý chce omezit stres. A každý týden se po celé Austrálii (a ve světě) lidé učí, jak s námi meditovat. Meditaci Sahadža jógy, kterou založila Šrí Mátadží, je velmi snadné se naučit a je zdarma. Přinášíme výpovědi lidí ze Sydney v Austrálii, proč se těší a schází se spolu každý týden. Zde jsou jejich vyjádření:

• Frank ( chodí 1 rok)

   „Tento styl meditace mi skutečně pomohl najít onen smysl pro rovnováhu, který všichni hledáme. Poskytuje osvěžující a zajímavé myšlenky o hledání nových cest kolem starých problémů. Těším se na setkání opravdu každý týden. Hlavně doporučuji footsoaking, pokud máte problémy se spaním!“

• Sunny ( chodí 1 měsíc)

   „Mojí první zkušeností Sahadža jógy z týdenních setkání je příjemný pocit odpočinku a povzbuzení. Instrukce je snadné pochopit a jednoduše splynete bez jakéhokoliv tlaku. Nemusíte a ani si nevšimnete, že čas běží dál.

   Hluboká slova Šrí Mátadží dávají tak moc smysl o životě samotném a posilují mnoho soukromých myšlenek, které jste si chtěli potvrdit.

   Učitelé jsou opravdu specializovaní jedinci s hlubokým pocitem odhodlání šířit tuto techniku ​​cestou míru a štěstí. Je to skvělým sdílením nádherného pocitu, že jste na správném místě – aby bylo dosaženo duchovního bytí.“                                                                                                                                                          

•  Julie ( chodí 6 měsíců)

„Na první setkání, na které jsem šla, jsem si nebyla jistá, co se bude dít. Veškeré pochybnosti, které jsem měla, vybledly, jakmile začal program. Během meditace jsem ucítila své srdce otevřené a naplněné touto Božskou láskou. A já jsem věděla, že – konečně jsem to našla! Mé pravé Já. Od té doby, když jdu na týdenní setkání a jakmile vejdu do místnosti, cítím se povznešená. Pocit klidu mě pohltí a já se cítím naprosto spokojená.

Jsem upevněná.“

 

Proč navštěvuji kurzy Sahadža jógy 1.část

velkou pravděpodobností sahadža meditaci někdo někde na světě vyučuje každý den. Proč se jí lidé chtějí učit? Možná jsou zvědaví a toto vlastně vždycky měli na seznamu svých novoročních předsevzetí. Možná jim meditace pomáhá najít mír, zvládnout stres, docílit rovnováhy, mít duchovní spojení. Anebo prostě jen cítí, že jim v životě něco chybí. Meditacím Sahadža jógy se naučíte snadno a je to zdarma. Zakladatelka Šrí Mátadží trvala na tom, že by lidé neměli platit za to, že nalezli vnitřní mír. Takže tato meditace je zdarma a je vyučována zkušenými jogíny – dobrovolníky, lidmi, kteří již zakusili její příznivé účinky a kteří teď ukazují ostatním, jak meditovat.

Tady v Austrálii se tyto každotýdenní kurzy konají zdarma na více než 100 místech po celé zemi. Zeptali jsme se lidí z jedné místní skupiny v Sydney, proč na program chodí každý týden. Zde jsou jejich odpovědi:

   N:  Pozitivní náhled. Doposud byly lekce meditace velmi příjemné a relaxační. Mám velmi náročnou a občas i stresující práci, a ačkoliv tomu je teprve jen několik týdnů, zjišťuji, že mám k životu odlišný přístup. Jsem odpočatá, netrpím stresem a jsem šťastnější ze všeho, co dělám. A co je pro mě nejdůležitější, mám teď na vše mnohem kladnější názor. 

   BB:  Přestalo ustavičné přemýšlení. Když jsem přišel na lekci Sahadža jógy poprvé, byl jsem úplný začátečník a vůbec jsem netušil, co mě čeká a co této noci zažiji. Věděl jsem pouze, že potřebuji nalézt něco, co mi pomůže do života přinést trochu rovnováhy. A ukázalo se, že jsem se ocitnul na správném místě. Přítel mi o této meditaci pověděl a hodně ji vychválil a řekl mi, že je zdarma. Já tomu ovšem moc nevěřil a zůstával jsem na pochybách. Hned napoprvé jsem měl ale dobrou zkušenost a byl jsem z toho překvapený víc než kdokoliv jiný. Ihned poté, co jsem oné noci zkusil jednoduchou řízenou meditaci, mé ustavičné přemýšlení ustalo a pocítil jsem hluboký pocit míru, který jsem doposud neznal. I přes veškeré pochyby, se kterými jsem tam přišel, jsem velmi silně cítil bezmyšlenkovitou pozornost a chlad na rukou. Neuvěřitelné. Teď si meditací užívám doma, ale hodně čerpám i z každotýdenního programu, kde se vždy dozvím něco dalšího a prohloubím svou zkušenost. Během oné hodiny, či jak dlouho to trvá, si užívám příznivé společnosti a vibrací lidí podobných jako jsem já. A tyto lekce jsou zdarma, učitelé nám svůj čas věnují. A i to je ohromné.

   AB:  Kvalita života. Jsem velmi zaneprázdněný člověk, mám chirurgickou praxi a hledal jsem meditační techniku, která by mne uvolnila od ustavičného stresu. Poprvé jsem zkusil sahadža meditaci na přednášce MUDr. Rameshe na Univerzitě NSW v Sydney v roce 2009, který nám zde ukázal výsledky výzkumu ohledně příznivých účinků meditace.

Potom jsem zašel na místní program. Zpočátku jsem cítil jakési malé přínosy, ale s postupem času a s přibývajícími zkušenostmi se meditace stala jednodušší (jako jakákoliv jiná činnost). Mám rád společné lekce, meditace je zde snazší a silnější. A taky jsou zde všichni přátelští a uvolnění. Je zde i sociální rovina.

Dnes medituji doma. Ve skutečnosti si už nedokážu představit, že bych bez meditace zvládnul svou náročnou praxi. Také se těším na každotýdenní setkávání. Doporučil bych to komukoliv, zlepšíte si kvalitu svého života. 

Proč mají nevinní lidé méně problémů

Děti nemají žádné problémy“  – se běžně říká, o děti je (obvykle) postaráno, že (obvykle) nemusí pracovat nebo se přetvařovat, že venku je krutý, velký svět. Je to síla nevinnosti, která chrání děti od většiny problémů. Jak děti vyrůstají, zdá se, že problémy rostou s nimi. Nebo alespoň s většinou z nich.

Existují lidé, kteří, jak se říká, nikdy nevyrostou. Nemyslím ty, kteří, když jsou dospělí, mají „dětinské“ koníčky nebo se chovají jako zlobivé děti. Myslím ty, kteří nikdy nezestárnou ve své nevinnosti, kteří jsou dětmi v srdci.

Všimla jsem si, že takoví lidé mají skutečně v každém aspektu života méně problémů. Jsou tak neopatrní a nestarají se? Nejsou dost vážní? Jsou prostě hloupí? Dovolte mi, abych se s vámi podělila své postřehy a závěry na toto téma.

Nevinní lidé mohou být velmi inteligentní, nebo nemusí být, ale všichni mají něco společného:

– žijí více v současné době

– proto netráví mnoho času analýzou akcí druhých

– nemají rádi kritizování, a pokud ano, pak přímočaře, bez velkého přemýšlení o tom, že někdo je uražen (zajímavé, jak to funguje! – lidé se méně urazí, když jste upřímní a nevinní v srdci).

– mimo to se lidé na nevinné osoby nemohou zlobit – nebo alespoň ne na dlouhou dobu. Nevinným lidem je obecně snadno odpuštěno!

– nedělají politiku, ale způsob, jakým se chovají, vypadá, že je dobře myšlen, což bývá většinou opačně

– protože nad ničím moc nepřemýšlejí, jednají spontánně a proto většinou správně (dělám správnou věc ve správný čas)

– nevěří, že ostatní mají zlé záměry!!  Je to jeden z nejvíce zásadních rozdílů mezi nevinnými lidmi a všemi dalšími. Prostě nečekají zlo. Samozřejmě, stanou se jim také „špatné“ věci, ale oni to často dokonce nevidí tak špatné, jak to jiní dělají

– důvěřují ostatním

– podobně jako s malými dětmi  – jsou „chráněni“ a přirozeně / nevědomky se vyhýbají nebezpečným oklonostem, nestávajíi se jim nehody 

– vše, co má za následek daleko méně problémů v životě, protože – dobře známý fakt – všechny problémy pocházejí z našeho přetížení / přehřátí hlavy … nebo zavřeného srdce …

Dobrou zprávou je, že nevinnost nemůže být ztracena.

Vždy je tam.

Pokud jste unaveni ze všech druhů problémů a problémů ve vašem životě, zkuste některé jednoduché věci – aby se ve vás obnovila nevinnost.

FUNGUJE TO!