Meditace k probuzení Kundaliní

Meditace k probuzení Kundaliní

V níže uvedeném postupu si můžete sami před monitorem vyzkoušet probuzení Kundaliní. Jednotlivé úkony provádějte pečlivě s dobrou pozorností. Nejdříve si vše prostudujte, aby nedošlo k přerušení Vaší meditace.     More »

Tam, kde léčí láska – kniha Marty Heinlové

Tam, kde léčí láska – kniha Marty Heinlové

  Kniha „Tam, kde léčí láska“ je příběh hledání, touhy po zdokonalení sebe sama, po objevení hlubších souvislostí mezi jemným předivem našich energií a jejich interakcí s okolním světem. Přináší memoárové zpracování deníkových zápisků More »

Online kurz meditace

Online kurz meditace

Na www.eMeditace.cz  je vytvořen kurz online meditace na základě principů sahadža meditace. Smyslem je dosažení vnitřní rovnováhy a propojení našeho vědomí s jemnou úrovní nitra. Krátké teoretické úvody lekcí pomohou naší mysli More »

Léčebný výzkum výhod meditace Sahadža jógy

Léčebný výzkum výhod meditace Sahadža jógy

Prof.Katya Rubia je známá ze svých prací na poli neurovědy a neuropsychiatrie, zejména pokud se jedná o dětský autismus, hyperaktivitu, poruchy impulzivnosti a chování. Přesto, že výzkum a výuka jí zabírá hodně času, Katya zůstává v rovnováze a More »

 

Nová píseň sahadža umělců na EXPO 2015

Píseň zvaná život
Dne 1.5.2015 oficiálně vyšla hymna SJ na EXPU 2015, píseň s názvem Song Called Life. Byla to radostná spolupráce mnoha mezinárodních sahadža umělců, ale také hodně tvrdá práce, která započala v lednu 2015 a trvala mnoho týdnů. Umělci vzkazují:

Energetické dráhy

Lidský nervový systém se dělí na centrální nervový systém a autonomní nervový systém. Autonomní nervový systém je umístěn v páteři a je rozdělen do tří hlavních drah.Levá a pravá dráha obsahují sympatický nervový systém, který užíváme ke svým vědomým fyzickým, duševním a emočním činnostem. Ve střední dráze spočívá parasympatický nervový systém, který řídí vegetativní činnosti dýchání, tlukot srdce a ostaní reflexní nervové činnosti. Tyto dráhy spojují navzájem energetická centra zvané čakry a umožňují jejich vzájemnou součinnost. Dráhy vedou životní energii…

Podívejte se na výňatek z přednášky Šrí Mátadží

https://www.youtube.com/watch?v=jEvPcNnzWDM

Jemný systém a energie v nás

Krátké video, které přibližuje Sahadža jógu a její přínos, bylo nedávno zveřejněno při příležitosti Světového dne vnitřního míru. Tento den – 21.března, je již podruhé vyhlášen jako mezinárodní den a není náhodou, že je slaven v den narození zakladatelky Sahadža jógy – Šrí Mátadží Nirmala Déví.

 https://www.youtube.com/watch?v=i1qN_RCiC90

 

 

Sahadža jóga – základní medicína

 

Sahadža jóga – základní medicína 

Představení Sahadža jógy a Šrí Mátadží, subtilní energetické systémy člověka, K.G.Jung a jeho bádání, pravá energetická dráha, druhé centrum – čakra, příčiny jejího poškození, lékařské zkoumání a výsledky, vysvětlení Šrí Mátadží.

 

https://www.youtube.com/watch?v=tlq_UKMYCiE&feature=em-upload_owner

O józe

Jak je vidět, na Západě je jóga nevhodně označovaná, lidé nevědí, co tato jóga je. Protože i když čtete Patandžaliho, je tam řečeno, že musíte poprosit Šrí Mátádží o svou seberealizaci a potom jak růst v seberealizaci. Až začnete ve své seberealizaci růst, vytvoříte si takovou osobnost, ve které uvidíte celý svět jako jedno. Dosáhnete své užitečnosti. A až dosáhnete své užitečnosti, přijde celková vyrovnanost a smysl pro léčení. Jako třeba – pokud mám problém v levém prstu, budu se snažit to mnout, dobrá, mnu to a utiším to. Komu pomáhám, koho podporuji, co je to rozvojová země, co je to rozvinutá země, chápete? Potřebujete něco rozvojového a musíte to mít rozvinuté. Takže to celé je o tom, že nejsme užiteční. Nejsme integrovaní. Celý svět není tolik integrovaný. Je to možné jenom tehdy, pokud dosáhnete toho bodu, který je uvnitř nás, který je kolektivním vědomím a tím je Duch. Až tohoto bodu dosáhnete, dotknete se kolektivního vědomí, a když se stanete kolektivním, pochopíte svou vlastní užitečnost.

Takže to, co tu lidé v józe hledají, je doopravdy něčím, co je sem přinášeno lidmi, kteří nerozumí. Jóga znamená spojení s Božským, znamená to spojení s Božským. A až se stanete zajedno s Božským, Božské vámi začne proudit a vy se stanete částí a součástí celku. Stanete se. Není to otázka o tom, jak získat nějaký certifikát. Není to o tom běhat po ulicích nebo stát na hlavě, to není jóga. Je to pouze jedna šestnáctina a šestnáctý kousek něčeho, co nabízíme, a vy musíte pochopit, že pokud je zde problém, fyzický problém, jaká cvičení musíte dělat. Ale také je to možné pouze tehdy, pokud získáte svou realizaci. Před realizací to nebudete vědět…. 

Nadi Grant

Nadi Grant byl sepsán v sanskrtu na lotosový papír před asi 2000 lety indickým astrologem Bhrigumunim. Později byl aktualizován a přeložen do jazyku marati Acharya Kakayyar Bhujander Tatwacharyaem před asi 300 lety pod názvem Kak Nadi. V tomto úryvku se současný editor Shantaram Athvalem odkazuje na verzi Kak Nadi.

Až bude Jupiter ve znamení Ryb, velký jogín se reinkarnuje na Zemi. Mnoha lidem se stane do roku 1970 zcela zřejmým, že nastala nová éra. Kalijuga skončí a Kritajuga začne. Zemská osa se zmenší a oběžná dráha Země se bude stále víc a víc blížit ke slunci. Lidský život prodělá naprostou revoluci. V tomto čase se inkarnuje velký jogín.

Než toto nastane, jogín či hledač může dosáhnout požehnání mokši a nalézt konečný význam svého života pouze pokud následuje cestu zbožnosti, znalostí a Patandžaliho jógy, ale bude muset projít přísným pokáním, aby probudil spící síly čaker svého těla a nakonec osvítil sílu Kundaliní.

Prostřednictvím nové metody jógy sestavené velkým jogínem budou lidské bytosti schopny dosahovat radosti mokši během jednoho života. Už nebude nutné obětovat svoje tělo či zemřít, aby bylo mokši dosaženo. Brahmananda, kterou mohli doposud zakoušet jen velcí světci, a to jen pokud v okamžiku smrti vešli do stavu Samádhi (slovo označující buddhistickou a hinduistickou meditační praxi rozvoje soustředění, pozn. překl.), může být díky tomuto novému typu jógy dosažena obyčejnými lidskými bytostmi, aniž by musely vstoupit do stavu Samádhi, když budou umírat.

Na začátku bude moci dosáhnout této jógy a mokši jen jeden člověk z miliónu. Poté po čase celá lidská rasa, s pomocí této jógy, může překonat smrt. Lidé se nebudou muset strachovat o jídlo, přístřeší nebo oblečení. Budou žít obyčejné životy a dosáhnou jógy – spojení s Bohem. Nebude tu žádná potřeba nemocnic, protože tu nebudou žádné nemoci. Na počátku bude moci velký jogín léčit nemoci pouhým dotykem. Vyšší věk a poničení organismu už nebudou existovat a lidé budou mít nebeská těla.

Díky novým vědeckým objevům se věda a náboženství stanou jedním. S pomocí vědy může být prokázána existence Boha a duše. Závoj nevědomosti a mája budou odstraněny a Brahmananda a mokša, které mohly být původně dosaženy pouze jogíny jako výsledek velmi tvrdé práce a přísného pokání, se stanou snadno dosažitelnými pro mnoho lidských bytostí.

Spontánní duchovní postup

Jako dítě jsem měl vždy přesvědčení, že odpovědi na otázky leží uvnitř mě. Pokoušel jsem se zamířit svojí soustředěnost a pozornost do nitra, abych si zodpověděl problémy a nejasnosti. Byl jsem naprosto přesvědčen, že většina náboženství a guruů nezná žádné z odpovědí, které jsem hledal.

Jako dospělému mi jeden můj známý a hledač nabídl, že bychom mohli navštívit nějaké kurzy, abychom si rozvinuli porozumění sebe samých. Moc jsem od toho neočekával, už vůbec ne, že zkušenost, která mě čekala, bude ležet daleko za mojí myslí a daleko od drahých kurzů, které se zaručovaly, že poskytují objevení.

Po asi 12 měsících jednoho z takových programů jsem zjistil, že jsem více zaměřen sám na sebe. Také jsem si byl vědom těžké tuposti v hlavě, asi tam pomalu narůstal blok soustředěnosti.

Byla to blokáda v mozku, která mi v podstatě znemožňovala plně ponořit svou pozornost do své vnitřní bytosti. Bylo frustrující vyvíjet takové úsilí na to, co se uvnitř mě dělo a vzbuzovalo to mou touhu porozumět tomu, co ten blok znamená.

Pak jsem na to najednou přišel a velice mě to rozesmálo. Ta překážka byla částí mojí osobnosti, která se stala tak sebe přesahující a směšná. Bylo to moje ego a bylo legrační je vidět.

To byl záblesk hlubokého vědomí, který byl sám o sobě osvobozující. Jak jsem spatřil toto ego, samo se rozplynulo, jelikož jsem jednoduše přišel na to, že moje ego byla ta překážka k sebeuvědomění si sebe sama.

Další záblesky vědomí se objevily poté, co jsem odstranil blokádu ega, najednou mi byl zřejmý hluboký smysl pro sebeúctu a sebedůvěra při tvořivé práci. Často jsem k ostatním pociťoval obrovskou laskavost, která proudila z mého nitra. Také jsem získal skutečnou a hlubokou znalost věcí kolem sebe. Tyto chvilky čisté reality byly jenom začátky těch dalších a transformujících zážitků.

Spatřil jsem, že všechno, s čím jsem kdy byl nespokojen, byla pouhá nerovnováha mojí osobnosti a ne věcí kolem mě. Tím jsem přišel na to, jak uvnitř sebe probudit spokojenost.

Jednoho dne, když jsem byl sám, se moje pozornost stáhla dovnitř. Spatřil jsem vnitřní světlo a vzpomněl jsem si, že tento zážitek jsem měl v menší formě jako dítě.

Světlo se šířilo ze středu mojí hrudi nebo srdce, ale plnilo celé moje tělo. Bez jakéhokoliv mnou vynaloženého úsilí toto světlo pozornosti začalo mířit vzhůru. Dosáhlo mého krku a dalo mi uvědomění mojí vlastní přeměny. Bylo to, jako kdybych se díval na sebe sama z vyšší pozice uvnitř své bytosti. Bylo to jako být oddělen. Pozoroval jsem to bez jakékoliv reakce a moje pozornost stoupala dál.

Dosáhla hlavy. Znovu to ego! Spontánně jsem řekl: „Odpusť jim všem, Otče, jelikož oni nevědí, co činí“. Nevím, proč jsem to řekl, ale výsledek byl ten, že dveře v mojí hlavě se konečně otevřely.

Kruh světla v mém srdci potom stoupal vzhůru nějakým neviditelným kanálem a usadil se na vrcholu mojí hlavy. To spustilo náhlý, požehnaný mír. Mír, který zaplnil celé moje tělo. Ten mír ze mě plynul, z mých rukou i těla, ve formě chladného vánku.

Tento spontánní stav požehnané meditace nějakou dobu trval. Cítil jsem se, jako kdyby se celé moje tělo rozpouštělo ve chladné sprše hmatatelného míru, který skrze mne proudil. Byl jsem naprosto čilý a stále bez jediné myšlenky. Jen úchvatné, nepopsatelné vědomí všeho.

Během dalších několika týdnů jsem byl jako nový člověk. Žádné myšlenky, jenom intenzivní úžasný pocit lásky ke každému a obrovská radost ze života.

Jeden můj známý, kterého jsem také zaměstnával, nosil fotku svého gurua neustále s sebou. Několikrát mě i mou přítelkyni pozval na lekce meditace. Byl jsem ale tak zaneprázdněn svým povoláním a natolik podezřelý vůči všem guruům a kultům, že jsem odmítl.

Abych zkrátil dlouhou kapitolu, nakonec jsem se dohodl s přítelem tohoto zaměstnance, který podporoval tu samou formu meditace u stejného gurua. Všiml jsem si, že když jsem s ním trávil čas, často jsem zažíval ono světlo ve svém srdci, které stoupalo vzhůru do hlavy stejně tak, jako poprvé, tentokrát ale v mnohem kratších momentech. Když se to dělo, tak mi náhodou sdělil, že to cítil také!

Nevěděl jsem, zda není nějaký divný, a nepřikládal jsem jeho tvrzení skutečný význam.

Jednoho dne řekl: „Zavři oči a požádej o svou sebe realizaci“. Když jsem to udělal, něco mi začalo stoupat po zádech, pak z mého srdce vycházelo světlo mířící k vrcholu mojí hlavy s intenzitou jako nikdy dříve. Cítil jsem chladný vánek vycházející z rukou stejně jako tehdy poprvé. Byl jsem ohromen.

Díval jsem se na fotku jeho gurua, nevím jak dlouho. Najednou celá Její tvář se zalila zlatem a moje srdce se světlem otevřelo.

Tentokrát mě světlo celého zaplavilo a já jsem naprosto a celým srdcem věděl, že jsem našel tu Pravdu, kterou jsem vždy hledal. 

Meditace – přirozená a duchovní cesta ke zdravému životu

Narodili jsme se s úsměvem. No, možná ne tak docela, ale děti se hodně usmívají. Přichází to k nim přirozeně, ale někde dole v řadě se věci mění. Začneme myslet, formujeme nápady a reagujeme. Ztrácíme úsměv poměrně rychle. Stres kope a my zapomínáme na náš vlastní stav ticha. Zapomínáme, že předtím, než jsme analyzovali, jsme měli lásku. Předtím, než jsme měli psychické reakce, měli jsme spontánní radost. Nezdá se to, ale můžeme se snadno vrátit k našim kořenům a pocítit jiskru, kterou můžeme vidět v očích dítěte. Když se cítíme na dně, budeme často zavírat oči, rozhazovat ruce a relaxovat na gauči, možná v nevědomé snaze setřást tlak a stres celého dne. Naše svaly to dočasně uvolní, ale další rušný den jsou věci zase na začátku. Stres, tlak a bolesti jsou stále tam. Co kdyby se daly zavřít oči a pak je otevřít a zjistit, že všechny problémy jsou pryč? Tak funguje meditace. Dovolí našemu vnitřnímu bytí, aby nás léčilo přirozeně. Musíme jen dovolit, aby se to stalo. Chce to jen trochu nahlédnout za mlžnou clonu našich myšlenek a začít kráčet úžasnou cestou našeho duchovního objevu. Naše vlastní Kundaliní čeká netrpělivě jako milující matka, která dělá vše pro to, aby přinesla úsměv na tvář svého dítěte. Je to na nás, abychom si jí všimli a dali jí šanci, aby nám ukázala, co asi opravdu jsme. „Není to hra mysli, ani vaše duševní činnost, která tě činí šťastným, mé dítě,“ říkala. „Je to ticho tvé vnitřní duchovnosti, která právě koná svou práci!“

Kundaliní: dobrotivá a starostlivá

Takže kde najdeme tu sílu duchovnosti? Skutečně existuje? A může nás to opravdu udělat dokonalými bytostmi – mentálně, emocionálně a fyzicky? Leží v nás a je schopná mnohem víc, než si dokážeme představit. Od věků, skoro od počátku lidstva, byla Kundaliní v nás – v každém individuálně jeho vlastní Kundaliní – naše vlastní matka, která přesně ví, co její dítě potřebuje. Tiše zaznamenává všechny naše myšlenky, činy a emoce, pozitivní či negativní, a dychtivě čeká na svou šanci zdokonalit nás. Kundaliní ale spí tiše – pokud si neuvědomíme její přítomnost. A tak, generace po generaci, leží bez povšimnutí – lidmi vyrobené umělé přístroje ji nemohou detekovat. Z každodenních společenských kruhů směrem k vyšší společnosti a politickým setkáním, zůstávala skrytá jako tajný poklad.  Ačkoliv má Kundaliní potenciál zcela vymýtit všechny naše neduhy a dokonalou nerovnováhu, žádné fitness centrum nebo expo o zdraví by nemohlo objevit její sílu. Kdyby nebylo těch mužů dávných dob, kteří dosáhli velkých výšek duchovnosti, zejména ve starověké Indii, prošla by bez povšimnutí snad navždy. 

Tito předkové uváděli narážky na její existenci ve svých spisech a rčeních. Říkali jí Zlatá bohyně, hadí energie, pramen síly, živá voda a Kundaliní. Stále velmi málo lidí ví, jak využít tuto potenciální energii, dokud Šrí Mátadží Nirmala Déví, zakladatelka Sahadža jógy, nepředala lidstvu zkušenosti a znalosti o Kundaliní a nepřenesla nás zpět k našim kořenům.

Šrí Mátadží Nirmala Déví, zakladatelka Sahadža jógy

  Rozluštit dnes tajemství Kundaliní je v Sahadža józe hračkou. Vše, co musíte udělat, je si přát, jako si dítě přeje s  pohledem na hvězdy se sladkým údivem a nevinností. Pak síla Kundalini učiní naši meditaci šťastnou. První myšlenky budou slábnout a pak budete vnímat jen ticho – je to dostačující k odstranění stresu a nemocí. Nicméně, je tam mnohem více radosti a jednoty k prožití toho, že jsme na této úžasné cestě meditace Sahadža jógy. A skrze meditaci se můžeme samozřejmě napojit na naši duchovní hloubku. Sahadža jóga nám ukazuje skutečnou sílu meditace a naši vlastní schopnost překonat své problémy. Vidíš? Dostat se zpátky k našim kořenům a žít zdravě není tak složitá záležitost. Je to jen malé přání posunout naši Kundaliní k tomu, aby nám pomohla, a můžeme tak brzy surfovat jako profík přes největší překážky, které nám mohou přijít do cesty. Teď je tu dobrý důvod se usmívat!

Léčebné efekty sahadža meditace

Trpíte vysokým krevním tlakem, máte astma či vás trápí epilepsie? Meditace Sahadža jógy nabízí řešení – přinášíme několik poznatků z veřejných výzkumů…

Jedním z významných onemocnění současné doby je esenciální arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak, esenciální znamená, že neexistuje konkrétní odstranitelná příčina – pozn. překl.). Je to onemocnění s celosvětově vysoce častým výskytem, které je rizikovým faktorem pro vznik srdečních onemocnění, jako infarkt myokardu apod., ledvinových onemocnění a dalších. V roce 1987 Chugh a spol. provedli 16ti týdenní sledování efektu meditace Sahadža jógy (dále jen MSJ) na pacienty s esenciální hypertenzí. 15 pacientů praktikovalo po tuto dobu MSJ a 10 pacientů nepraktikovalo. Byla kontrolována hodnota krevního tlaku a některé laboratorní parametry. Výsledky skupiny, která praktikovala MSJ, byly vynikající. Bylo dosaženo významného snížení systolického i diastolického krevního tlaku a zároveň klesla také koncentrace některých látek v krvi, jako laktát či vanilmandlová kyselina (produkt vznikající z katecholaminů). Oproti tomu nemeditující pacienti vykázali jen mírnou variabilitu daných hodnot, avšak žádný výrazný pokles krevního tlaku. Tyto výsledky dokazují možný vynikající efekt MSJ v léčbě zvýšeného krevního tlaku.

Neméně zajímavou studií je vliv MSJ na astma. 21 astmatiků bylo zařazeno do skupiny  MSJ a 26 astmatiků pak do skupiny využívající běžné relaxační techniky. Obě skupiny měly po dobu dvou měsíců jednu dvouhodinovou lekci týdně (přitom normálně užívali své standardní léky). Meditace dokázala snížit počet záchvatů a zlepšit plicní funkci. Skupina MSJ měla zlepšené vlastnosti dýchacích cest a pozitivní vliv na celkovou kvalitu života a náladu. U skupiny MSJ byl vyšší pozitivní efekt oproti běžným relaxačním technikám.

V roce 1996 profesor Umesh C.Rai (Indie) zkoumal efekt MSJ na pacienty s epilepsií. Ve své studii rozdělil pacienty do 3 skupin. První skupina zahrnovala pacienty užívající chronickou antiepileptickou medikaci a ta praktikovala MSJ po dobu šesti měsíců. Druhá skupina užívala chronickou léčbu a praktikovala různá poziční cvičení, napodobující techniky SJ po dobu šesti měsíců. Třetí skupina byla ponechána pouze na své dlouhodobé léčbě. Ve skupině praktikující MSJ bylo zjištěno významné zlepšení stavu, zahrnující snížení trvání častosti výskytu a závažnosti záchvatů. V obou dalších skupinách podobný efekt zaznamenán nebyl.

Pojetí sahadž

Pojetí sahadž je stěžení a klíčové v duchovních myšlenkách světce Guru Nanaka. Odkazuje na vyšší duchovní stav, dosažitelný lidskými silami a má tedy nejhlubší smysl být dosažen. Původní význam sahadž je „jen to, co má být“ nebo „zkrátka normální“. Jinými slovy – člověk by se měl stát vynikající osobností, skutečným člověkem. Žádné lpění, žádné zanedbávání, žádné shromažďování, žádné úchylky. 

Toto slovo sahadž se ale paradoxně nepojí s pouhým výrokem nebo slovním výrazem. Je to realita, skutečný stav lidských bytostí, konkrétní cíl. Sám Guru Nanak přímo zakusil nádhernou jednotu s Bohem a původní božský projev takové krásy. 

Sahadž je původně sanskrtské slovo, které znamená „být narozen s“ a tím tedy je něco v lidských bytostech uloženo od narození – vnitřní mystický princip božské přítomnosti, přirozené a snadné dědictví svatosti.

Proroctví tvrdí, že sahadž je velice mystické náboženství. Je to přijetí nitra a intuice jako pravého smyslu náboženství a popírá všechny ritualistické externality. Sahadž bude mystický stav člověka, který přijal božskou vůli. Je to tedy nejvyšší duchovní stav, je to nejvyšší požehnání.

Sahadž znamená přírodní pomalost a stav, který je považován pro perfektní akci. Je to opak nenormálního stavu. Je to ucelenost a sebe-spokojenost, zatímco spěch je uštěpačnost a vnitřní slabost. Sahadž znamená rovnováhu, klid a vyrovnanost. Z psychologického hlediska to může být nazváno „vyrovnaná prozíravost“. Veškerá opravdová rovnováha a opravdová akce plodí estetično rovněž jako duchovní potěšení, zatímco člověk pociťuje vnitřní radost a požehnání.