Hudba

ShriMataji♣  Indická hudba vychází z úplného Božství a všechny povznáší – její účinek je v Sahadža józe ohromující. Když zpívá sahadžajogín, jeho zpěv funguje jako mantra. Hudba vznikla díky Božské Lásce, kterou nás Bůh miluje. Základem indické hudby je prvotní zvuk AUM.

♣  Hudba má schopnost přenášet Božské vibrace, ale umí to jen Božská hudba. Erotická hudba nebo velmi přízemní hudba, která je spojena s něčím ošklivým, ta nemůže takhle fungovat. Ale jestliže je to ta správná hudba (Božská), pak ano. Toto rozlišování získáte jedině po seberealizaci. V Indii je klasická hudba velmi hluboká, je to velice náročná věc, hraje se spontánně, je obtížné ji chápat a cenit si jí, ale když získáte seberealizaci, začnete se jí těšit, je to tak automatické. Těšíte se vibracemi, cítíte chladivé vibrace a indická hudba se vám začne líbit, ukolébá vás. Příjemná hudba v sobě nese vlny vibrací.

                                                                                           Šrí Mátadží Nirmala Déví

AUM

je projevem třech prvotních sil, kterými jsou „A“ „U“ „M“. Tyto síly stvořily Univerzum.

„A“ – Síla Čistého Přání – Šrí Mahakali

„U“ – Síla Konání – Šrí Mahasarasvati

„M“ – Prvotní síla Evoluce – Šrí Mahalakšmi

♣  Tento „OMKAR“ je začátkem hudby a z tohoto důvodu se hudba stala univerzálním jazykem. Tento „OMKAR“ je také Adi Sangeet (prvotní zvuk), ktorý Ádi Šakti dala Pánu Brahmovi. Čtyři Védy nejsou ničím jiným než pokračováním projevu tohoto Adi Sangeet.

Saraswati♣ Pán Brahma daroval tuto hudbu bohyni Sarasvati. Vína (hudební nástroj) v jejích rukou je symbolem této hudby. Bohyně Sarasvati není jen Vidja (poznání ), ale také hudbou. Od Sarasvati se hudba dostala k Maharišimu Náradovi a zdá se být hudební ironií, že spojovacím článkem mezi těmito dvěma je právě vína. Hudba byla osudem určena, aby přišla k člověku.

♣ Hudba byla ještě stále v nebesích a ti, kteří ji přinesli na zem, byli velcí rišiové a muniové, kteří byli velkými studenty hudby, velkými tvůrci v hudbě a také velcí badatelé. Tento nebeský Sangeet Ganga byl snesen na zem nebeskými silami a zasvěcenci. Můžeme je nazývat Bhagiraty. Bohové dali hudbu rišiům a muniům a ti ji snesli a dali do rukou člověku. Talentovaní a obdarovaní lidé nad ní meditovali rozjímali.

♣ Slovo „hudba“ není jen slovem. Je to pojem. Je to zvláštní termín. Tento pojem hudby má božský rozměr. Slovo hudba je složeno ze třech věcí, je trojicí kombinovaných forem umění. Jsou jimi  – hlas, hudební nástroj a tanec.

♣  V indické klasické hudbě existuje 7 základních not not a každá z nich je velmi úzce spojena s jednotlivými čakrami a má na ně vliv. Jsou to tyto noty: 

Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni a jsou tvz. fixní, šuddha (čisté).

Jednotlivé tóny našli svatí v přírodě a přebrali je od zvířat a ptáků. Těm dali také po nich názvy:

Sa – Shadja – páv

Re – Rishabh – býk

Ga – Gandhar – ovce

Ma – Madhyam – vrána

Pa – Pancham – quail – kukačka

Dha – Dhaivat – kůň

 Ni – Nishad – slon

 

♣  Každá nota je spojená s některou čakrou.

Sa – Múládhára,  Re – Sváshišthána,  Ga – Nábhí,  Ma  – Anaháta, Pa – Višuddhi, Dha  – Adžna,  Ni  – Sahasrára

Každá nota má velmi silný vliv na příslušnou čakru. Když budeme zpívat notu pro některou čakru a budeme přitom mít pozornost na této čakře, můžeme dosáhnout jejího vyčištění. Hudba má velmi silný očistný účinek.

Komentáře

comments

Napsat komentář