Božská inspirace

artists♣  Když se díváme na umění velkých mistrů jako jsou Mozart, Blake, da Vinci a Michelangelo, zjišťujeme, že díky své práci byli schopni komunikovat s něčím univerzálním, s něčím věčným, co stále mluví k srdcím lidstva dokonce i o stovky let později. Tušíme, že tito umělci byli schopni zaklepat na zdroj tvůrčího génia a inspirace.

Na mysl nám přijde otázka:

• Jak se dostaneme ke kořenům a esencím „věčného“ umění?

• Jak se dostaneme k tomu, abychom přijali božskou tvořivost? A co je nejdůležitější:

• Jak můžeme zaklepat na tento tvůrčí zdroj?

♣  Nabízí se spojení : Sahadža meditace

Když se dostaneme k praktikování Sahadža meditace, objevíme oboje – umění a vědu lidského vědomí. Objevíme vnitřní nástroj, který řídí náš stav vědomí a vnímání. Také objevíme, že uvnitř nás leží odraz velké tvůrčí síly, která vytvořila vesmír. Probuzením této energie, známé jako Kundaliní, nám dává nám nejvyšší možný přístup na úroveſ a zdroj inspirace. Dále se naučíme jednoduché metody, kterým můžeme udržovat naše spojení s tímto zdrojem tak, že tyto špičkové zkušenosti s tvořivostí se stanou stále více běžnějšími. Začneme doslova žít v toku inspirace, která byla dříve tak nepolapitelná a jež produkuje ohromné umění, které je univerzální kvality. Začneme se také těšit z tvůrčí práce ostatních, budeme vnímat radost umělce bez jakéhokoliv smyslu konkurence nebo destruktivní kritiky. Příspěvek k umění Sahadža meditace aktivně podporuje vývoj umění různými způsoby.

Šrí Mátadží Nirmala Déví vytvořila v umění četné projekty, které zahrnují:

Mezinárodní akademii, která podporuje klasickou hudbu, klasický tanec stejně jako hezká umělecká řemesla .

• Mezinárodní divadelní společnost – Divadlo věčných hodnot – Theatre Eternal Values (TEV), jehož mezinárodní obsazení a členové úspěšně cestují po celé Evropě, Austrálii, Izraeli, Indii, Kanadě a USA .

♣ Umělci musí pozvednout veřejnost a ne klesat dolů k jejich levným požadavkům a tak se vzdát své svobody. Toho může být dosáhnuto kontaktováním vzdělávacích a sociálních institucí osvícenými umělci. Názory těchto umělců mohou být propagovány skrze články v časopisech a novinách. Prostřednictvím dramat, filmů a rádio rozhovorů mohou být lidé školeni pro to, aby porozuměli skutečnému umění. Tímto způsobem může být udržována důstojnost.

♣ Kontaktem s veřejností skrze společnost bude sociální osobnost umělce vyrůstat a bude citlivější. Bude reagovat na sebemenší nepokoj v národu; sebemenší nerovnováze ve společnosti. Jestliže uvidí na člověku stres, jeho srdce se bude rozlévat s takovou sympatií, se kterou – díky svému umění – může vytvořit takovou atmosféru, nad kterou se budou sociální pracovníci, doktoři, vědci a jiní přinuceni zamyslet, aby tento problém vyřešili. Taková je motivující síla umělce. Oni jsou nejroztomilejšími květy stvoření, nejsladšími sny Stvořitele a nejdražšími částmi lidské společnosti.

♣  Možná ani sami neví, že jsou milováni, uctíváni a následováni jejich diváky .

Šrí Mátadží Nirmala Déví (výňatek ze Souvenir – Indie,1961)

Komentáře

comments

Napsat komentář