Yearly Archives: 2013

Pozvánka na meditaci

Zveme Vás na úvodní program Sahadža jógy v rámci cyklu Meditace pod lupou, který se koná ve Zlíně v centru Sahadža jógy, tř.T.Bati 3240, tel. 602 557916
 
Přijít a účastnit se kurzu po dobu 12 týdnů může každý a to v termínu od 6.1. nebo 13.1.
Začátky v  18 hodin.
Vstup je dobrovolný.
Srdečně zvou pořadatelé.

Plán pro život

Je široce známo, že náš život a co se nám z vnějšku děje, v našich vztazích, v práci, doma, závisí na stavu naší bytosti uvnitř, je to jak myslíme a cítíme a jak jednáme, zdali je to s laskavostí, sobeckostí, zlostí nebo soucitem.

Je to proto, že lidské bytosti mají uvnitř sebe „subtilní systém”, což je plán, který zahrnuje všechny způsoby, kterými bychom se měli v našich životech řídit.

   Naše životy zvenčí jsou odrazem stavu subtilního systému. Když žijeme v souladu s tímto plánem a jsme schopni vyrovnat náš subtilní systém, pak budou naše životy šťastnější, zdravější a vice produktivní.

   Šrí Mátadží Nirmala Déví, která založila Sahadža jógu v roce 1970, poskytla mnoho veřejných přednášek o tomto subtilním systému, a jak funguje. Subtilní systém se skládá ze sedmi čaker, tří kanálů a zbytkové živoucí síly, která je spící energií, nazývanou Kundaliní, a která sídlí v posvátné kosti v dolní části páteře. Každá ze sedmi čaker má určité kvality, které – když jsou čakry čisté  – se projevují v našich životech. Například, jestliže je naše srdeční čakra čistá, prokazujeme v našich životech znaky odvahy a soucitu. Jestliže je v čakře blokáda, projeví se v to také našich životech. Například – blokáda v nábhí čakře nás může vést k problémům s penězi. Když je nábhí čakra čistá, tak zmizí všechny finanční potíže, nebo se o ně přestaneme jednoduše strachovat a najdeme způsob, jak je vyřešit.

   Tyto tři kanály potřebují být v rovnováze. Když jsou levá strana a pravá strana vyrovnané, můžeme fungovat ve středním kanále, který je přítomností. Když chceme být v přítomnosti, musíme dosáhnout naší seberealizace, která se objeví, když Kundalini vzestoupí středním kanálem skrz limbickou oblast v mozku a oblastí fontanelní kosti na vrcholku hlavy, aby se spojila se všepronikající silou vesmíru.

   Když se toto stane, jsme spojeni s vesmírnou, božskou energií, která nás stvořila. Začneme si více uvědomovat sami sebe a jsme schopni rozpoznat 

stav našeho subtilního systému, našich čaker a kanálů. Jakmile začneme meditovat a upevníme toto spojení a dosáhneme naší seberealizace, staneme se „bezmyšlenkově vědomými” a naše Kundaliní plyne našimi čakrami a čistí je. Důsledkem toho se stáváme lepšími lidmi, automaticky jednáme více konstruktivními způsoby a všechny naše zlé zlozvyky zmizí. V našem chování se začnou projevovat pozitivní vlastnosti čaker a pozitivní kvality čaker se projevují v našich životech.

   Nedávný průzkum ukázal, že lidé jsou nejšťastnější, když v životě projevují „ctnosti”. Je už velmi dobře známo, že lidé, co jsou šťastní, mají silnější imunitní systém a jsou zdravější než ti, kdo nejsou šťastní. Průzkum více jak 200 náboženských a filozofických textů zahrnující Upanišády, Korán, staré řecké filozofy a křesťanské texty prokázal, že existuje šest všeobecně přijímaných znaků, které jsou považovány za ctnosti, a které jsou ctěné v každé společnosti. Jsou to moudrost, odvaha, soucit, soudnost, sebekázeň a odpuštění. Univerzálnost těchto znaků ukazuje, že jsou vrozené a jsou součástí plánů lidských bytostí. Fakt, že lidé se cítí nejšťastnější, když vyjadřují své ctnosti ve svém chování, také poukazuje na to, že tvoří přirozenou součást lidské zkušenosti.

   Je na čase, abychom se podívali do sebe a ke svým kořenům, abychom našli štěstí a naplnění, které bude pro naše dobro, a pro dobro naší rodiny, našeho města, naší země a nakonec pro dobro celého světa. Protože Šrí Mátadží to považuje za přirozené právo každé lidské bytosti – mít svou seberealizaci a znalost subtilního systému. Sahadža jóga je vždy vyučována zdarma.

Kay Alford

Zdroj:http://www.sahajayoga.com.au/news/2007/12/29/blueprint-for-life/#sthash.PKDAMaYZ.dpuf

Program v Mariánských Lázních

 

Srdečně zveme na úvodní program Sahadža jógy, který  se koná v sobotu 16.11.2013 od 16 hodin u Zlatého Lva, Dobrovského 144/11 v Mariánských Lázních – Úšovice.

Přijďte poznat svou vlastní energii!

Gregoire de Kalbermatten opět v Brně

Srdečně Vás zveme do Brna na den 9.11.2013 v 18:00 hod do divadla Polárka, kdy sem opět zavítá známý švýcarský ekolog, bývalý diplomat a jogín Gregoire de Kalbermatten. Jeho přednášky se dotýkají všech palčivých otázek, na které dnešní společnost těžko hledá odpovědi. Jeho praxe v odborných kruzích včetně praktikování Sahadža jógy dává  právě na tyto otázky spoustu odpovědí.  

Sledujte plakáty

greg 

 

Pozvánka do Jeseníku

Srdečně zveme zájemce na tuto sobotu a neděli 26-27.10.2013 do Jeseníku na festival s názvem Jesenické nebe v hotelové škole Vincenze Priesnitze – proběhne zde po celý den cyklus programů, ve kterém nebude chybět ani představení Sahadža jógy za doprovodu hudební skupiny Vítr do dlaně, která zahraje indické lidové písně.

Začátek vždy v 9.00 hodin – infomace na plakátě.

Přijďte zkusit vnímat a zažít svou vlastní energii! 

jesenikc

Levá strana, pravá strana a střed

Sahadža jóga je o získávání seberealizace a rozvoji skrze meditace – skrze ty síly, vnímání, znalosti duše, skrze jednotu s Božským, kterou nám seberealizace dává. Všichni se rodíme s životní silou – semínkem Božské lásky v nás. Je známa pod svým jménem v sanskrtu – Kundaliní a sídlí v kostrči. Toto semínko, když klíčí, může stoupat skrze energetická centra, která se nacházejí podél páteře, případně projít skrze vrchol hlavy a vycházet jako chladná energie, kterou můžeme cítit. Seberealizace je pouze tohle – proces zjištění a uvědomění si sebe, své duše. Duše se, jinými slovy, začíná projevovat na centrálním nervovém systému. Dříve byl tento proces velice náročný, vyžadoval dlouho-dobé oběti a oddanost.

   Nyní se však můžeme dosáhnout své seberealizace velmi snadno a velmi příjemně. To proto, že Šrí Mátadží Nirmala Déví, zakladatelka Sahadža Jógy, v  roce 1970 objevila jedno-duchou cestu získání mókši, osvícení, osvobození, ruah, seberealizaci – všechna jména pro tuhle stejnou věc. Pokud je tu silné přání a vhodné okolnosti, můžeme získat seberealizaci s  celou její krásou. Seberealizace přita-huje naši energii, naši pozornost, ke střední cestě našeho bytí. To samozřejmě napovídá, že jsou v nás i jiné cesty, které nevedou středem. Tady nám může pomoci indická filozofie zvláště tím, že se zabývá konáním, bytím,  žitím – ne jako na Západě, kde se filozofie zabývá myšlením a dáváním myšlenkám skutečný tvar.

   Indická filozofie říká, že pozornost může jít podél radža guny, což je pravá strana, tama guny, což je levá strana nebo podél satva guny, což je střední cesta. Podívejme se nejdříve na pravou stranu, radža gunu.

   Co je to? Pravá strana může být ve svém extrému náročná, vyžadující, 

agresivní, nekompromisní, hrubá, zářící jako slunce. Je o sebe prosazování. Zabývá se zítřkem, plány do budoucna. A být vpravo může způsobovat napětí, vztek, dokonce násilí. A levá strana, tamo guna? Znovu – ve svém extrému je emocionální, vytahuje vzpo-mínky, je jako světlo měsíce. Je o bolesti ze ztracené radosti, je lítostivá, toužící. Je celá o minulosti a smutcích. Být vlevo může působit nejistotu, deprese, vzdávání se.

   A mezi levou a pravou stranou je ten střed. Střed je rovnováha, laskavost, milost. Je lehce sebevědomá, táhne nás k sobě samým, zamýšlí se nad sebou – dělá introspekci. Píseň, která zní ze středu, říká: „Pojď, Matka tě volá, abys šel v klidu hlouběji, abys našel místo svého počátku, tu nevinnost v sobě, tu nevinnost, ze které pramení řeky tvé duše.“

   Pravá a levá strana jsou samozřejmě součástí našeho bytí, velice nezbytnou součástí. Nejsou celé špatné. Můžeme mít hezké vzpomínky a dobré plány. A když jsme vyrovnaní – ve středu, levá a pravá strana hrají své příslušné role. Když však aspekty pravé nebo levé strany začnou převažovat, začnou nad námi přebírat moc, míříme k potížím. Velmi vlevo se nejistota může změnit v deprese a dokonce ve formy rakoviny. Velice vpravo zase nadměrné přemýšlení a vztek mohou vyvolat cukrovku nebo násilnické sklony. Je to mír a otevřenost srdcí, kterých můžeme dosáhnout skrze naši seberealizaci, a kterou nám umožnila milost Šrí Mátadží Nirmala Déví – a které vše přivádějí do správné rovnováhy.

Nové programy

Programy v Rakovníku

 

Od 26.10.2013 budou programy Sahadža jógy v Rakovníku v Rabasově galerii, Vysoká 232, v místnosti bývalé synagogy.

Doba konání programů – v době otevření galerie do konce listopadu od 15:00 do 18:00 hodin, v prosinci, lednu a únoru od 14:00 do 16:00 hodin. 2. listopadu program nebude. Vstupné do galerie 15,- Kč

Informace: dobromila1@centrum.cz

 

 

Frýdek Místek

 

Program SAHADŽA MEDITACE se koná v úterý 8.10. a 15.10 od 19.00 hod.
Pokračování jednou týdně.

Náplní kurzu je nácvik postupů pro vnitřní vyrovnání psychiky a energií. Praktický systém jednoduchých cvičení je pro každodenní použití. Unikátní techniky umožňují vědomě vyvažovat fyzické, emoční a mentální tělo pomocí čisté
živoucí energie. Výsledkem praktikování je zlepšení pozornosti, klidu a souladu s vnitřní podstatou člověka. lépe lze vnímat i radost
Kde: Etno restaurace, Farní 16, Frýdek-Místek, e-mail: fm@nirmala.cz
tel.: 732914474

Týden zdraví ve Zlíně

Programová nabídka Sahadža jógy v rámci „Týdne zdraví“

V rámci zlínského Týdne zdraví nabídne společnost Sahadža jóga několik aktivit zaměřených na upevnění a zlepšení zdravotního stavu. Tyto aktivity jsou určeny širokému spektru účastníků – od veřejnosti po odborníky ve zdravotnictví.

V rámci předkládaného projektu jsou připraveny následující aktivity:

 

1)       pondělí 7.10.2013 od 18h Muzikoterapie – přednáška a praktické ukázky muzikoterapie: ALTERNATIVA kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778 

2)       úterý 8.10.2013 od 18h Jak se zbavit stresu? Sahadža jóga = cesta k rovnováze a harmonii – přednáška s praktickým cvičením o vyváženém přístupu k životu: Centrum Sahadža jógy, tř.Tom.Bati 3240, Zlín/ asi 500m za divadlem, směr Vizovice

3)       středa 9.10.2013 od 18h Meditací ke zlepšení pozornosti u dětí (a také u dospělých) Meditace může pomoci zlepšit příznaky u dětí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD): Centrum Sahadža jógy, tř.Tom.Bati 3240, Zlín/ asi 500m za divadlem, směr Vizovice

4)       čtvrtek 10.10.2013 od 18h Jóga v lékařské praxi – přednáška MUDr. Lukáše Handla: ALTERNATIVA kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778 

 

Ad 1) Muzikoterapie

Aktivita bude zaměřena na představení muzikoterapie jako jednoho ze směrů využívajícího k rozvoji osobnosti hudbu. Přednášku povede odbornice na muzikoterapii Janka Popová z Bratislavy, která se tímto terapeutickým směrem dlouhodobě zabývá. Součástí aktivity bude praktická ukázka se zapojením všech účastníků, kteří si vyzkouší blahodárný vliv hudby sami na sobě.

 

Ad 2) Jak se zbavit stresu? Sahadža jóga = cesta k rovnováze a harmonii

Aktivita bude zahrnovat úvodní přednášku na téma důležitosti relaxace v běžném životě, kterou povedou dlouholetí jogíni ze zlínského centra Sahadža jógy ve Zlíně. Navazující částí bude dále praktická ukázka se zapojením všech účastníků, kteří si vyzkouší vybrané metody relaxace a odbourání stresu. Aktivita bude určena všem zájemcům, včetně rodin s dětmi.

 

Ad 3) Meditací ke zlepšení pozornosti u dětí (a také u dospělých) Meditace může pomoci zlepšit příznaky u dětí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD). „Děti s ADHD jsou nepozorné, hyperaktivní, impulzivní, ale meditace je pravý opak. Zaměřuje pozornost, je stále pod kontrolou a naléhavou potřebou. Tato změna učí děti, které zapomněly tyhle dovednosti a ztratily přirozenou schopnost meditovat, protože něco je v jejich prostředí vyvádí z rovnováhy. Dává jim to prostředek, jak se dostat zpět do normální oblasti.“

 

Ad 4) Jóga v lékařské praxi

Aktivita představuje přednášku MUDr. Lukáše Handla, lékaře z Plzně, který se dlouhodobě zabývá vlivem praktikování jógy (konkrétně Sahadža jógy) na zdravotní stav. Přednáška je nabídnuta široké veřejnosti.

Tento program vznikl za podpory Fondu zdraví statutárního města Zlín.

Pozvánka na Festival zdraví apohody

Srdečně zveme zájemce na tuto neděli 29.9.2013 do meditačního salónku v 1.p. Hotel Santon Brno Bystrc na Festival zdravía a pohody – proběhne zde po celý den cyklus meditací zhruba vždy po hodině – časy budou rozepsány u vstupu do hotelu.

Přijďte zkusit vnímat a zažít svou vlastní energii! 

letak

Efekt “nic nedělání”

Jakmile máme svoji realizaci, nemáme ani ponětí o vlivu, jaký můžeme mít na lidi, které potkáváme v každodenním životě. Jsem lektorkou 10tiletého chlapce Peta. Nezúčastňoval se úkolů na svých hodinách, vyrušoval a samozřejmě si nedělal domácí úkoly. Jeho rodiče mne požádali, abych jej učila a „aby si prostě dělal své domácí úkoly”. 

Nejdříve prokázal snahu. Moje ego mi říkalo, že jsem ho jen vedla k tomu, aby si dělal domácí úkoly, ale nic jsem ho neučila. Cítila jsem se trochu převálcovaná nedostatkem výsledků, dokud jsem si nevzpomněla na afirmaci, kterou nás učila Šrí Mátadží: „Šrí Mátadží, Ty činíš vše, já nečiním nic.”

   V půli cesty naším třetím sezením můj žák přestal pracovat a zakroutil si malíčkem a prsteníčkem na své pravé ruce a říkal mi, že jsou horké a svrbí. Zeptala jsem se ho, jestli se mu to stalo už dříve. On odpověděl: „Ne, právě teď.” Byla jsem v úžasu, když jsem zjistila, že jeho pravé srdce a ego se začínaly čistit jen tím, že jsme tam seděli! Malíček na pravé ruce je spojen se srdeční čakrou a prsteníček je spojený s Adžňa čakrou. Obě čakry se začaly čistit.

   Pete se usadil v naší rutině. Začal se více starat o své domácí úkoly. Rezignovala jsem sama u sebe vzhledem k faktu, že bych nebyla schopná ho v našich sezeních mnoho naučit, protože domácí úkoly bylo vše, na co jsme měli čas. Uběhlo pár týdnů a jeho matka mi řekla, že Pete už nemusí denně nosit domů „knížku chování”. Pár měsíců později jeho matka šla na třídní pohovor. „No, něco dobrého se děje”, řekla mi. „Jeho učitelka řekla, že si chce teď dělat svou práci, zřídka musí napravovat jeho chování, a on sám dloube do svých spolužáků, když dělají nepořádek a říká jim, ať si hledí svojí práce.“ Nebyl to nicméně než zázrak! 

Když jsem poprvé potkala Petovu matku, řekla mi, že jeho učitel a ředitel jí řekli, že má poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a potřebuje léčit. Dokonce jej vzala k dětskému lékaři, který rozhodl, že nemá ADHD, ale byl prostě jen „číslo”. Takže opět jsem byla absolutně pokorná a v úžasu z nevšedního efektu vibrací. Neudělala jsem vůbec nic. Byly to vibrace, které přinesly Petovi změnu. Nekonáním se absolutně cokoli a všechno může vypracovat.

Takže – když jste v davu, ve frontě u pokladny v rušném supermarketu, nebo obklopeni hlučnými dětmi, prostě si dejte pozornost do Sahasrára čakry na vrcholu hlavy. Budete překvapeni, jak se věci lidí kolem vás vypracovávají. To, co se může stát, je mimo naše chápání.    

 

Zdroj: Internet