Yearly Archives: 2011

Pozvánka na besídku

V sobotu 17. prosince od 17:30 – 21:00 hod. se v Komunitním středisku Kontakt v 5. patře – Palachova ul. 504/7, Liberec koná netradiční hudebně-meditační vánoční besídka, kde si můžete

– zazpívat české, anglické a indické koledy

– zažít kolektivní sahadža, tj. spontánní – jednoduchou, ale praktickou relaxační meditaci

– ochutnat společné vánoční cukroví a čaje mnoha chutí a vůní
 
– povídat a naslouchat…
 
… zkrátka se na chvilku zastavit, ztišit, proniknout skrze neklidnou mysl do blaženosti svého nitra, vychutnat a užít si mimořádnou atmosféru, kterou budeme moci společně přenést do nadcházejících dní, tydnů a měsíců..
 
Zve Sahadža jóga Liberec

Křest knihy: Legenda o Dagad Trikonu

Její křest proběhne dne 10.12. 2011 v Centru volného času v Brně-Lužánkách formou celodenního workshopu za doprovodu kapely Vítr do dlaně. Viz níže**

LEGENDA O DAGAD TRIKONU

Gregoire de Kalbermatten

Nakladatelství: Marta Heinlová ANORHADSKÁ LILIE

290 Kč, 408 stran, vyjde 9.12. 2011

Posláním legend je sdělovat pravdy,
které nelze říkat přímo.“

Vychází poslední z duchovně laděných knih švýcarského spisovatele, filozofa, ekologa a jogína, jehož dvě publikace, Advent a Inkognito, vyšly v českém překladu.

Poselství vyspělé civilizace Zlatého věku pro období přípravy na nový Zlatý věk. Napínavý, dějově bohatý příběh pátrání po klíči k rozluštění záhady tajemného Dagad Trikonu, v němž se důmyslně prolíná rovina reality a fantazie, současnost a minulost, je příběhem odvěkého boje dobra a zla, příběhem putování zvídavých duší za nejvyšší Pravdou, dosažením vlastního Já. Poutavá legenda o osvícené rase Avastů, z nichž někteří se dnes vracejí na Zem jako Skryté hvězdy, které mají v tomto zlomovém okamžiku evoluce pomoci lidem projít poslední branou. Avšak svět čtvrtého věku Člověka na sklonku doby Temna, kdy se teprve rodí nová podoba nové Země, není tím místem, kterým býval za dnů Dagad Trikonu…

Kniha odráží autorovy hluboké vhledy do světa starých mytologií a zkušenosti z dlouholetého praktikování meditace. Možná se při četbě této knihy na mnohé rozvzpomeneme a objevíme Dagad Trikon. Možná zjistíme, že Skryté hvězdy jsme my.

Knihu lze objednat na adrese nakladatelství: anorhadska.lilie@centrum.cz nebo na 724270140

 

** Křest proběhne jako součást praktického, prožitkového workshopu, na kterém se autor podělí o poznatky ze svého mnohaletého praktikování meditace a své vidění současné etapy evoluce. Provede nás probuzením naší vnitřní transformační energie a naučíme se s ní pracovat.

Radost možná uděláme těm, koho oslovily písně naší kapely Vítr do dlaně, která bude tentokrát celou akci provázet svojí hudbou.
Přijeďte se naladit na svého ducha a propojit se v kolektivním vědomí, transformaci dáme jedině společně!

Cena akce symbolických 108,- Kč s platbou na místě.
Na setkání v předvánočním Brně se těší překladatelka Marta Heinlová, autor Grégoire de Kalbermatten a kapela Vítr do dlaně

 

 

 

 

Proč potřebujeme být spojeni s Bohem

 

Slovo „náboženství“ bylo odvozeno z latinského slova „religie“, což znamená „spojit se“. Slovo „jóga“ je odvozeno ze slova „yuj“ a znamená to samé. Takže duchovnost je o spojení s Bohem.

Jóga je nyní univerzálně vyhledávané médium a duchovnost jako předmět se stala částí osnov vedení B škol v USA. Jaký je důvod k oživení spirituality?

Existují tři interpretace: Jeden názor uvádí, že v moderních časech je potřeba neustálé inovace. Je tedy zapotřebí, aby každý investor obnovoval svou kreativní energii spojením s Božskou tvořivou energií.

Další učení říká, že náhlý výbuch početných společných skandálů po celém světě je kvůli nedostatku vhodného hodnotového systému. Proto je potřeba začlenit spiritualitu do obchodních osnov nezávisle na rýsující se potřebu evoluce na poli společného vládnutí.

Třetí učení nabízí možnost, že jóga vysvětluje spojení mysli s tělem a to pomáhá překonávat dnešní vážné problémy stresu na pracovišti, doma či dokonce ve škole.

Jak nezbytně nutné je pro nás „poznat“ Boha? Máme vystavět přímé spojení nebo bychom to měli přenechat operačním schopnostem prostředníků, jako jsou učenci a knězi?   

Jeden příběh o asketovi, který jde do Himalájí a chlubí se, že on, pouhý smrtelník, zná sílu a slávu pohoří, zatímco ono je stále neznalé. Mocné hory odpoví, že obsah je v tom „být“ Himalájemi než „vědět o“ Himalájích. Jedinec by tedy zřejmě upřednostňoval být spojen než získat pouhou znalost. Ale jak člověk ví, že je ve spojení? A proč se vůbec spojovat?

Moderní koncepce o mysli a vědomí nejdou za schopnosti přijímat přes smysly jako výsledek bio-chemických procesů mozku. Ale indické spisy se zmiňují, že Kundaliní je extra jemná inteligentní energie za vědomím a tudíž je to vývojový mechanismus, který určuje kapacitu mozku. Klíč k dosažení vyšších stupňů vědomí nebo ke spojení s Bohem leží ve stoupání této latentní energie v každém jednotlivci. Zvedáním své energie Kundaliní si dávní králové zpřístupnili mnohem mocnější zdroje energie, aby byli schopni se vypořádat s denními administrativními záležitostmi a starat se o všeobecný blahobyt.

Zakladatelka sahadža jógy, Šrí Mátadží Nirmalá Déví, stručně vysvětluje: „Stejně jako se vejce začne přeměňovat v ptáka nebo semínko v rostlinu, tak Sahadža jóga pomáhá transformaci jedince na vyšší stupeň vědomí. Je toho dosaženo, když se probudí latentní energie (zvaná Kundaliní) uložená v křížové kosti, a stoupá přes různá energetická centra, která charakterizují úrovně vědomí v subtilním těle. Toho může být uskutečněno velmi praktickým a jednoduchým způsobem a výsledný stav je ověřitelný (v centrálním nervovém systému) a soudržný.“

Takový vývoj může usnadnit člověku cítit ve svém nervovém systému čakry a odstranit jejich nerovnosti či vyléčit nemoci. To přinese rovnováhu do centrálního nervového systému, která odstraní stres a napomůže psychické relaxaci. Zlepší rovněž soustředění a komunikační dovednosti a usnadní rozvinout si techniku zvládání zátěžových situací. Očividně tedy je výhoda být spojený s Bohem.

 

Zveme Vás do Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, kde se můžete zúčastnit zajímavého kulturního programu s názvem 12 jmen Nirvighnamastu. Pokud vá zajímá indická historie a rádi byste si poslechli hezké písně a něco zajímavého se dozvěděli o Šrí Ganéšovi – jednom z indických božstev – jste srdečně vítáni. Program se koná dne 31.10.2011 v 17.30 hod a informace najdete na plakátu níže.

Jak zůstat v rovnováze?

 

Jak zůstat v rovnováze?  Otázka je možná jednoduchá, ale najít na ni odpověď může být složité.. Jak tedy? Existuje spousta rad, ale žalostně málo, které ukazují způsob, jak to udělat v praxi. Na střední škole v Bronxu (USA) paní Mac z HealthCorps a Alan Wherry ukázali 123 studentům jednoduchou, ale účinnou meditační techniku známou jako sahadža meditace.  Navštívili v rámci představení svého meditačního klubu  několik tříd.

V jedné třídě se mladý muž zeptal – což si někteří mysleli, že je hloupá otázka: „Jak se mám soustředit?“ Pravdou je, že žádná otázka není špatná otázka, pokud máte touhu po vědění. Existuje staré rčení, že můžete položit dotaz, který se v současné době zdá bláznivý, ale na toto téma jste pak moudrým po zbytek svého života. Alan říká: Myslím si, že tato otázka je velice dobrou otázkou a měl jsem pocit, že v mnoha případech studenti nevědí – ale také že jsou příliš plaší na to se zeptat. Vysvětlil jsem chlapci, že když jsem se zaměřil na jeho ruku, podíval se na ni pozorně, všiml si každého prstu a palce, tvaru ruky, barvy jeho dlaně, čár na dlani, dělal to přitom spontánně a bez úsilí, vědom si těchto věcí – že svou pozornost mám zaměřenu na jeho ruku – že to bude spojeno s vyloučením jiných věcí, např. na paní Mac, co dělá v tuto chvíli, na žádný vnější hluk ani ve třídě i mimo třídu. Jsem jen zaměřen na ruku. A tak je to také, když se zaměří na střed hrudníku, na svůj krk atd… Bylo fascinující, že za pouhé dva týdny bylo mnoho studentů schopno vstoupit do stavu bezmyšlenkového vědomí tak snadno, že ve škole se tato meditační technika etablovala jako „cool“ věc.

Alan dodává: A když jsem přišel domů, paní Mac mi poslala textovou zprávu, ve které nás jiný učitel požádal, abychom přišli do jeho třídy a že by zde brzy mohly být speciální meditace pro učitele.

Kurz meditace v Plzni

 

Úvodní kurz meditace Sahadža jógy zaměřený na odstranění každodenního stresu a znovunastolení vnitřní rovnováhy a pohody.

V dnešní uspěchané době jsme každý den nuceni čelit vysokému pracovnímu tempu, shonu a mnoha starostem. To v nás může vyvolávat stres, který s sebou přináší četné nepříznivé účinky na naše fyzické zdraví, psychickou kondici a emocionální nestabilitu.

Jednou z metod, jak stresu čelit, je také meditace Sahadža jógy. Tato metoda je velmi jednoduchá, snadno použitelná a dostupná každému. Umožňuje každodenně s minimálními časovými nároky aktivovat vnitřní zdroje našeho organizmu, odstraňovat stres a jeho nežádoucí účinky a obnovovat vnitřní rovnováhu, klid a pohodu. Mechanismy pozitivního působení meditace jsou doložené medicínským výzkumem, efekt je možné snadno bezprostředně vnímat pro každého jednotlivce.

Úvodní kurz Sahadža jógy je zaměřen na seznámení se s meditací a osvojení si základních dovedností snadno použitelných v každodenní praxi. Je určen pro širokou veřejnost.

Vedoucím lektorem kurzu je MUDr. Lukáš Handl, kurz se koná ve Středisku volného času dětí a mládeže, Pallova 19, Štruncovy sady, Plzeň od 20.10.2011 vždy ve čtvrtek od 19.00 hodin

Vstup zdarma

Kontakt:   mobil: 732 139 101, email: handl.luk@gmail.com

Pozvánka na Festival zdraví

Sahadža jóga se představí na jihu Moravy a to na Festivalu zdraví a pohody, který se koná 2. října v ORE Wellnes centru od 8 – 17 hod. Bližší informace o programu na plakátech – hledejte stánek Sahadža jógy !

Koncert Sahaj bandu

Srdečně Vás  zveme na koncert hudební skupiny Sahaj band, který se uskuteční ve středu dne 28.9.2011 v 18 hod. v Hudební síni Domu kultury v Mladé Boleslavi (boční vchod z pravé strany, od parkoviště). Pokud Vás přitahuje indická hudba a tento druh hudby máte rádi, určitě přijďte! Těšíme se na Vás !!!

Veletrh zdraví v Bruntále

Již sedmý ročník Veletrhu zdraví a sociálních služeb proběhne i letos v Bruntále. Sahadža jóga se mezi různými odvětvími zdravé výživy, léčení a zdravého životního stylu představí již podruhé. Pokud máte zájem o to, jak pomocí sahadža meditace zlepšit svoje zdraví, zaujmout pozitivní postoj sám k sobě a společnosti, jak se zbavit stresu a různých negativních vlivů, přijďte k našemu stánku, rádi Vám vše vysvětlíme! Hledejte stánek Sahadža jógy !!!

Sobota 17.9.2011  9 -16 hod Společenský dům v Bruntále 

 

Iniciativa hnutí sahadža meditace

 

Iniciativa celosvětového hnutí sahadža meditace v České republice

Mnozí z nás, dnešních obyvatel naší Země, vnímáme, že jsme se ocitli ve velmi komplexním světě s velice spletitými problémy, a že není snadné vidět způsoby, jak problémy řešit, abychom současně nevytvářeli problémy další. Ukazuje se, že nalézt z toho všeho cestu není snadné. Potřebujeme být ve stavu, kdy přijímaná řešení budou ta správná, a zvolená cesta bude hledanou zlatou střední cestou … (více na stránce Iniciativa)