Je třeba trpělivost...

„Jen se pořádně podívejte na sebe. Postupně začnete vnímat své čakry, vnímat své problémy a vědět, jak se to bude dále rozvíjet. Každý chce ale rychlé výsledky. Pokud nejste trpěliví, mějte trpělivost – sami se sebou. Ne se mnou, ale se sebou. … Musíte být trpěliví...

Říká se, že Sahadža jóga je jógou...

  ♣ Vlastní zkušenost je uskutečnění v našem nitru, uskutečnění plodů naší meditace, uskutečnění práce kundaliní v nás. Ne představy naší mysli, ne sugesce, ale skutečná proměna v našich čakrách, která se projevuje nejen na konečcích našich prstů, ale i v našem...

O stavu být Duch...

♣ O  tom je obtížné psát. Navíc, v Sahadža józe nejde o psaní, ale o porozumění napsanému. To je jen motivace,  jen podpora. Klíčové je, co se v nás stane skutečností. Šrí Mátadží říká: „Musíte si to ale přát. To je velmi důležité. Pokud si to nebudete ze srdce...

Říkáme: „Jsem svým vlastním mistr...

  ♣  Jak se v určitých situacích chovat? Co je pro nás dobré? Jaké způsoby jednání jsou kdy vhodné? Co je člověku skutečně vlastní? Je pro mě dobré určité jídlo? Je pro mě vhodná ta a ta dietu? To jsou jen některé z otázek, které nás zaměstnávají během života. Ale...

Kde jsou zdroje mé spokojenosti?...

  ♣ Dnešní svět nás přímo extrémním způsobem nutí vypořádat se s materiálními okolnostmi života. Naše pozornost je často silně zapletena do pavučiny materialismu. Učiní nás vlastnění čehokoli spokojenými? Možná chvíli. Ne ale nadlouho. Samozřejmě musíme mít nějaké...

Jak zlepšovat svoji pozornost?...

  ♣  Jednou dostala Šrí Mátadží obdobnou otázku: „Jak udržovat pozornost tam, kde má být?” Pro všechno musíte dělat nějaká cvičení. Ne před Realizací, po Realizaci. Nejlepší je se naučit, jak se dívat sám na sebe. Právě tak, jak tady teď sedíte, uveďte se do pozice,...

Cítím tlak v hlavě, když medituji.Co...

  ♣ To je téma, které souvisí s předcházejícími řádky. A dalo by se říci, že podobný smysl by mohla mít jinak znějící otázka „neumím odpustit, co s tím??” Schopnost odpuštění je klíčové pro vyčištění naší šesté čakry, ádžni. Na jedné straně „odpouštím...

Jak bojovat s egem?...

  ♣ Na tuto otázku odpovídala jednou na některé ze svých přednášek Šrí Mátadží: „Pochopte, nikdy nemůžete s egem bojovat. Když se s ním pokusíte bojovat, zasedne si na vás ještě více. Takže bojovat s ním nemůžete, … „ó, ego teď tě udeřím“ – pak poroste...

Kdy je třeba naše úsilí a kdy věci ...

♣ Sahadža v názvu Sahadža jógy znamená spontánní nebo také vrozené (jóga = spojení). Někdy je pro člověka obtížné prohlédnout smysl slova spontánní, protože to máme v sobě, že pro dosažení čehokoli musíme vynaložit úsilí. Možná nám tady může pomoci paralela s přírodou....

Co znamená být v přítomnosti?...

♣ Když nejsme pod vlivem minulosti nebo plánováním budoucnosti, dokážeme plně prožívat právě probíhající okamžiky. V takovém stavu jsme schopni rovněž vnímat skutečnost. Vnímat své vlastní Já, Ducha, který je skutečností, vnímat Kundaliní, která je skutečností, vnímat...

« Previous Entries