Léčebný výzkum výhod meditace Sahad...

Léčebný výzkum výhod meditace Sahadža jógy
Prof.Katya Rubia je známá ze svých prací na poli neurovědy a neuropsychiatrie, zejména pokud se jedná o dětský autismus, hyperaktivitu, poruchy impulzivnosti a chování. Přesto, že výzkum a výuka jí...

Léčebné efekty sahadža meditace...

Léčebné efekty sahadža meditace
Trpíte vysokým krevním tlakem, máte astma či vás trápí epilepsie? Meditace Sahadža jógy nabízí řešení – přinášíme několik poznatků z veřejných výzkumů… Jedním...

Sahadža jóga mne vyléčila...

Sahadža jóga mne vyléčila
   Pročítala jsem si zpětně svou starou poštu a zjistila jsem, že jsem ani jednou nenapsala, jak mi Sahadža jóga pomohla, přestože říkám, že pomohla. Jak bych jen mohla zapomenout na zázraky, které mi přináší a...

Meditace pomáhá dětem s ADHD...

Meditace pomáhá dětem s ADHD
Meditace může pomoci zlepšit příznaky u dětí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD) – bylo slyšet na mezinárodní psychiatrické konferenci tento týden.    Australská studie 48 dětí s diagnózou ADHD...

Sahadža jóga a astma...

Sahadža jóga a astma
Jóga může pomoci astmatikům ♣ Některým lidem může meditace založená na józe zmírnit projevy jejich astmatu. Na druhou stranu existuje jen málo důkazů o efektu jiných relaxačních technik. Na Oddělení alternativní...

Meditace versus relaxace 3.část...

Meditace versus relaxace 3.část
Meditace Sahadža jógy (SJ) ♣ MRP (Program výzkumu meditace) volí meditaci Sahadža jógy. Cílem SJ je rozšiřování bezmyšlenkového vědomí, které je založeno na původní tradici meditace. Lidé, kteří...

Meditace versus relaxace 2.část...

♣ Program výzkumu meditace (MPR) je jednou z probíhajících aktivit na Jednotce přírodních terapií v Královské nemocnici pro ženy v  Sydney. Tento program se zavazuje k  důkladnému vědeckému zhodnocení meditace, jejích fyziologických účinků a potenciálů pro zdravotnictví. Co...

Meditace versus relaxace 1.část...

♣ Přestože mnoho praktických lékařů považuje meditaci za přijatelnou strategii nebo dokonce za hlavní strategii v péči o zdraví, meditace stále paradoxně zůstává nesprávně chápanou disciplínou. Cílem tohoto článku je definovat meditaci, v hlavních rysech popsat bohaté typy...

Jak může Sahadža jóga pomoci...

♣ Je dobře známo, že hypothalamus je základní součástí limbického systému mozku, přičemž jednou z jeho nejvýznamnějších funkcí je integrace všech komplexních odpovědí autonomního nervového sytému se systémem somatickým (tedy nervy, ovládající vůlí kontrolované kosterní...

Důkazy z výzkumu – problémy dep...

♣ Deprese je velmi častým psychickým onemocněním, postihujícím dle epidemiologických studií více než 13 % americké populace. V nedávné době byla provedena studie, srovnávající kontrolní skupinu se skupinou kognitivní behaviorální terapie a skupinou praktikující meditaci Sahadža...

« Previous Entries