Category Archives: Doporučujeme

Proč bychom měli meditovat?

Sahadža znamená spontánní, vrozený, snadný. Jóga znamená sjednocení nebo spojení s celkem.

Tím, jak jsou čakry vyživovány energií Kundaliní:

–          Zlepšuje se celkové fyzické zdraví

–          Pokožka začíná zářit

–          Oči se vyčistí

–          Zkvalitní se spánek

–          Zlepší se spokojenost se životem

–          Mohou být vyléčeny vážné nemoci

–          Výkyvy nálad a přehnané reakce ustanou

–          Cítíme se klidnější, odpočatější, schopni lépe zvládat naše běžné životy

–          Učíme se mít pozornost na přítomném okamžiku, právě tady a teď

–          Máme zkušenost s „bezmyšlenkovým vědomím“, kde se pozornost více spojuje s přítomným momentem

 

Meditace není o úniku z reality, ale o získání dovedností, abychom mohli realitě čelit. Tím, že se naučíme napravovat a vyživovat čakry, získáme techniku pro rovnováhu v našem životě. Léčení sebe sama zevnitř přinese výsledky i navenek. Meditace se může stát tak snadnou a přirozenou jako čištění zubů – je potřeba jen trochu času a porozumění. Meditace zlepšuje rozhodování a rozvážnost – staneme se tak produktivnějšími a efektivnějšími.

 

Jak může sahadža jóga pomoci dětem, zejména těm, které trpí poruchou pozornosti a jinými potížemi?

Kundaliní (mateřská, vyživující, sjednocující energie):

1.       Zmírňuje úzkost ze slabého školního prospěchu nebo z potíží, které vyplývají ze vztahů vůči ostatním kvůli odlišnosti.

2.       Zlepšuje pozornost zklidněním aktivity nervového systému.

3.       Vyčištěním srdeční čakry zlepšuje sebevědomí dítěte.

4.       Zvyšuje sebeúctu, jelikož si dítě začíná užívat svoje vlastní úspěchy a vztahy s ostatními lidmi. Sobeckost nebo odstup od ostatních se vytrácí.

5.       Integruje senzorické procesy v mozku. Sedmá čakra odpovídá limbické oblasti, která je známá jako sjednocující oblast a také zaznamenává spokojenost. Radost z učení se děje zde.

6.       Zlepšuje sebeuvědomění, tím také sebekontrolu a zklidnění hyperaktivity nebo agrese. Na druhé straně sebevědomí poskytuje energii k překonání letargie nebo zahálky, která se u některých dětí s potížemi učení vyskytuje.

7.       Podporuje v dítěti přirozenou osobnost, talent a potenciál.

8.       Doslova „čistí hlavu“, takže intelektuální proces může začít pracovat pořádně.

 

Rodiče musí praktikovat Sahadža jógu s dětmi pro vzájemný prospěch. Jako rodiče můžeme s pomocí Kundaliní převzít zodpovědnost za naše vlastní chování tím, že dáme do pořádku svoje čakry, čímž zároveň pomůžeme dětem.Rodiče, učitelé, prarodiče, tety, strýcové… všichni mohou získat výše popsané přínosy pravidelným cvičením sahadža jogínských technik.

 

Připojte se k evoluci!

Vnitřní pocity 5.část

V meditativním stavu „bezmyšlenkového vědomí“ je člověk úplně spontánní, čerpající vědění a vědomí přímo z Vesmírné Podstaty skrze Sahasráru bez zasahování rozumové činnosti.

Gándhí řekl o důležitosti vnitřního ticha: „Jaká by to byla velká věc, kdybychom v našich rušných životech připravili naši mysl k naslouchání hlasu Velkého Ticha. Božské Rádio vždy zpívá, jen pokud se připravíme k naslouchání, ale je nemožné naslouchat bez ticha."

Když Albert Einstein řekl, že používáme pouze 10% našeho mozku, nevědomě narážel na existenci Sahasráry. Je to tím, že nejvyšší potenciál lidského mozku – ve skutečnosti lidský tvor – si toho není vědom, když jsme v zápalu intenzivní intelektuální aktivity – nýbrž ve skutečnosti, když jdeme mimo intelekt, abychom  se přiblížili Universálnímu Nevědomí uvnitř každého z nás.

Sám Einstein dal velký příklad toho, jak tato stránka lidského mozku pracuje. Mnoho z nás by předpokládalo, že objevil teorii relativity během intenzivního období přemýšlení. Ve skutečnosti udělal Einstein tento objev se svým vnukem při foukání bublin! Popisuje, jak byly bubliny, které foukal, obdivuhodné a potom najednou spontánně přišlo do jeho pozornosti řešení problému relativity!

Co se stalo? Když přišlo řešení, on na ten problém vlastně zrovna nemyslel! Vlastně na ten problém momentálně nemyslel, zcela se ponořil do meditativního cvičení (ne-myslícího) foukání bublin a v této chvíli jeho Sahasrára mohla poskytnout odpověď, jakou mu jeho rozum nebyl schopen dát.

Jak sám Einstein řekl: „Nápady přicházejí od Boha“. Tohle je ve shodě s východní metafyzikou, která vysvětluje to, že všechny naše nápady, vynálezy a originální řešení skutečně pocházejí z vesmírného vědomí. Když hledáme odpověď na problém, tato vesmírná inteligence, ve svém soucitu k nám, dodává odpověď ve formě pochopení. Skutečný vědec ve svém hledání pravdy spojuje pravou záhadu, jako se každý skutečně snaží čerpat odpovědi ze svých vnitřních pocitů!

Je hodně dalších příkladů našeho nevědomého vědění subtilních energií uvnitř nás. Když jsme řízeni „místem na našich kalhotách“, používáme subtilní kvalitu Múladhára čakry. Tvůrčí překážka, potvrzená umělci, kteří náhle vyčerpali své tvořivé síly, je následkem vysílení Svádhišthány čakry.

I když toto vrozené vědění existuje v nás všech, i když to využíváme pro naše blaho, musíme se na to více naladit. Jak? Původní meditační technika je klíčem k  chápání těchto jemných energetických mechanismů. Meditace Sahadža jógy je jedním z  mála způsobů, který hledači umožňuje zažít stav bezmyšlenkového vědomí a být si hmatatelně vědom čaker v nás.

Vnitřní pocity 4.část

Už jste se někdy setkali s problémem nebo situací, které vedly k jedné z těch klasických čelních bolestí hlavy? Čakra, která tomu odpovídá, je Adžňa – je fyzicky spojena s očima, očním nervem a zrakovou dráhou v mozku. Adžňa nám dává funkci vynechat nenávist a jiné situace, ve kterých jsme nešťastní. Tato kvalita je obvykle nazývána „odpuštění“. Na duchovní úrovni je Adžňa  velmi důležitá, protože je zásadní pro zážitek meditace. Když se výsledkem probuzení Kundaliní Adžňa otevře, člověk je schopen zažít pravé vnitřní ticho (což je opravdová meditace). Adžňa je umístěna za středem čela. Když je v nerovnováze, je to obvykle proto, že jsme neodpustili situaci nebo osobě -pak cítíme napětí, bolest nebo tlak na čele. Uvolňování Adžňa čakry masírováním čela, vtíráním tygří masti, používáním ledového sáčku nebo meditováním je velmi účinné na čelní bolesti hlavy, protože tyto způsoby pomáhají otevřít a uvolnit napětí ze samotného energetického centra.

Všichni jsme udělali něco „na vrcholcích našich hlav“ a často k našemu vlastnímu potěšení a překvapení zpozorovali, že to uspělo navzdory převaze. Jak to pracovalo vně, navzdory naší mysli, která nám to říká opačně? V oblasti na vrcholku hlavy je všemohoucí korunní čakra nebo Sahasrára. Sahasrára je jedinečná mezi všemi centry, protože sjednocuje činnosti všech ostatních čaker. Způsob, kterým toho dosahuje, je doslova mimo myšlení – pro Sahasráru je nejlepší, když nepřemýšlíme!

Často se v napjatých situacích, když nemáme „čas přemýšlet“ nebo jednoduše nevíme odpověď, uchýlíme ke „spontánní improvizaci“. To je tehdy, když nám naše mysl dočasně selže, aby nám pomohla. Tím, že dochází ke spontánním improvizacím, se stáváme dostatečně zoufalými, abychom hledali odpověď  z prostoru mimo myšlení a někdy, nějakým způsobem, chvilkově vstoupili ve spojení s dimenzí Sahasráry. Tato dimenze obsahuje moudrost všeho moudrého, svatého a tajemného, jaké svět kdy poznal – takže není k podivu, že nějaká práce z „vrcholku hlavy“ může často přinést nejlepší výsledky nebo nás vytáhne z nerozhodné situace.

Přestože tato „korunní čakra“ koresponduje s limbickým systémem mozku, tohle centrum může pracovat jedině ve stavu duševního klidu – „meditaci“. Většina z nás pohlíží na mozek jako na celek uvažovacího nástroje nebo na počítač. Více je však podobný rozhlasovému přijímači, který když je pořádně naladěn, je schopen vstoupit do spojení s obrovským zdrojem vědění, který existuje mimo omezení naší mysli. Tato dimenze byla popsána Carlem Jungem jako „Universální nevědomí“. Gándí to nazval „Božské rádio“ a velká náboženství to nazývají „Bůh“.

Vnitřní pocity 3.část

 

Už jste někdy jednali s někým, kdo je jako štír? Osoba, se kterou bylo tak těžké jednat, že jste museli opravdu ovládnout své reakce? Višuddhi čakra se zabývá několika aspekty jako je řeč, komunikace a obličejový výraz. Také se stará o kůži a obličejové svaly a téměř všechny stránky krku a ramen. Když je Višuddhi vyrovnaná a zdravá, naše řeč je efektivní ve sdělování bez štiplavých poznámek a ironie. Když naše řeč nese známky zvýšeného hlasu a agrese, nebo má v úmyslu být zraňující, naše Višuddhi se může rychle vyvést z rovnováhy. Vlastně jakákoliv forma agrese nebo reakce způsobuje nerovnováhu v  tomto centru. Teď si připomeňte chvíli, kdy jste museli jednat s takovým člověkem a uvnitř jste kypěli – třebaže je reakce uvážená, zaznamenává se na vašem subtilním systému a způsobuje tu bolest a napětí na části těla, kde se Višuddhi stará o krk!

Když se naše čakry zablokují nebo vyvedou z rovnováhy – pak vytváří teplo. Toto je pravda hlavně o játrech. Co se týká čaker, játra jsou tvořena dvěmi čakrami, Nábhí a Svádhišthánou. Teď už víme, že agrese je výsledkem nevyvážené Višuddhi, ale hněv sám o sobě je dílem nerovnováhy v čakrách, které se starají o játra. Tato nerovnováha vytváří teplo v játrech, které jako horký vzduch stoupá nahoru subtilními energetickými kanály, aby se projevilo ve Višuddhi. Protože se Višuddhi stará o kůži obličeje stejně jako o hlasivky a obličejové svaly, tak není k podivu, že tohle teplo je vyjádřeno jako „vznětlivá řeč“ a „výbušné“ chování. Toto stejné teplo způsobuje, že rozhněvaný lidský obličej nabude červený a šklebivý výraz!

Játra jsou na subtilní energetické úrovni motorem pro naši duševní činnost. Činy, jako plánování, analyzování, řešení problémů a pracování pod tlakem – to všechno způsobuje, že se játra stanou velmi aktivní. Příliš mnoho aktivity však játra přehřívá, což zvětšuje tendenci stát se zlostným, domáhajícím se a netrpělivým. To je okolnost, že mnoho z našich babiček bychom popsali jako „podrážděné“.

Například burzovní makléř, prodávající na burze cenných papírů nebo typický pracovní fanatik, osobnost typu A – okamžitě uvidíte důsledky horkých jater! Takže když příště bude šéf jako „pod pokličkou“, budete vědět, že je to teplo v jeho játrech, sopečně stoupající nahoru do jeho Višuddhi – a výsledkem bude „výbuch“!

Vnitřní pocity 2.část

 

Nábhí a Anaháta

Třetí centrum v našem subtilním systému je nazýváno „nábhí“ nebo „Manipura“ čakra. Její fyzické umístění je okolo úrovně pupku. Stará se o několik důležitých aspektů vaší bytosti. Fyzicky se vypořádává s  naším smyslem  pro spokojenost a duchovně zachází s naší „prosperitou (úspěchem, blahobytem)“, „štědrostí“ a také s naší „dharmou“ nebo-li naším vrozeným smyslem správného a špatného. 

Často je tento „vnitřní pocit“ vnímavý ke stavu nábhí čakry. Pamatujete si, když jste naposledy měli dobré jídlo, opření ve své židli a cítili spokojený žaludek? Nebo viděli něco chutně vypadajícího v lahůdkářství a dali předem svou ruku na žaludek? Vlastně se dotýkáte vaší nábhí čakry, protože to je to centrum, které se mezi jinými věcmi zabývá spokojeností, obzvláště ve vztahu k jídlu.

Koupili jste někdy něco, co byla opravdu výhodná koupě? Tento dobrý pocit je, že nábhí čakra vytváří pozitivní energii. Na druhou stranu, koupili jste někdy něco a uvědomili jste si, že to byl špatný nákup? Ten sklíčený pocit ve vašem žaludku je vaše nábhí, zaznamenává nespokojenost s vaším nákupem.

Přemýšleli jste rovněž někdy, jak něco udělat, ale hluboko uvnitř, někde ve vašem břiše, jste to necítili jako to pravé? To je opět naše nábhí, která nám říká, co je správné a co špatné.

Anaháta pracuje se srdcem, plícemi a imunitním systémem. Také s naším smyslem pro lásku, bezpečí a odvahu. Když je toto centrum vyvedeno z rovnováhy nebo poškozeno, začínáme být náchylní ke strachu a nejistotě. Tohle centrum je umístěno ve střední části hrudníku, právě za prsní kostí, takže by nás nemělo překvapit, že když se lekneme nebo dozvíme citově traumatické zprávy, tak se za něj často instinktivně uchopíme nebo cítíme tíseň ve středním hrudníku. Nevědomě potvrdíme, že tohle centrum se momentálně vyvedlo z rovnováhy nebo zablokovalo.

Na druhé straně mince, srdečné pocity (jako je láska a radost, kterou můžeme zažít, když potkáme někoho milovaného nebo se cítíme inspirovaní pozitivní událostí) jsou výsledkem zdravého srdečního  centra. Pozitivní kvalita je vydávána, když centrum jako květina rozpíná své okvětní lístky, je schopno se otevřít a projevit svou živoucí energii.

Vzpomeňme si, že jsme viděli někoho mluvit s takovou upřímností, že umístí své ruce na svou hruď nebo se modlí s upřímnou horlivostí, recituje poezii lásky nebo tancuje v dešti, protože má rád – ruce se instinktivně vztahují k srdci, aby ukázaly, že tohle nejdůležitější vyjádření je vydáváno přímo z hloubky jeho bytosti. Toto vyjádření vlastně ukazuje základní kvalitu srdeční čakry zvané Anaháta, příbytek lidského ducha. Ta kvalita je nazývána „láska“. Srdeční centrum se také zabývá kosmickým elementem zvaným „prána“ nebo „vzduch“ (ostatními elementy jsou země, oheň, voda a éter).

Když potom někdy mezi vámi a nějakým člověkem cítíte nějaké napětí – řekněme kvůli rozdílnému názoru nebo nedorozumění – můžete zpozorovat, že je těžké se cítit vůči té osobně úplně kladně. Je to proto, že srdeční čakra se zavřela, takže v ten moment je těžké cítit lásku. Nicméně – měli byste propracovat cestu vašeho nedorozumění, dovolit srdeční čakře relaxovat – ona se otevře a vědomí lásky může opět volně proudit k další osobě. „Vyčištěním atmosféry“ doopravdy pomalu pronikáme elementem srdce! Takže když se příště budete cítit „otevření srdcem“, pamatujte, že to doslovně působí ve vašem srdečním centru. Otevírá-li se, může vydávat svou vibrační sílu, která je potom zažita jako láska.

1.část

 

Vnitřní pocity 1.část

 

Měli jste někdy nějaký vnitřní pocit ohledně něčeho, co se později ukázalo jako oprávněné? Cítili jste se někdy „otevření srdcem“? Setkali jste se někdy se situací, která vám způsobila, že jste se cítili „jako pod pokličkou“? Nebo s osobou, která je „jako štír“?

Věřte tomu nebo ne, tyto zdánlivě nelogické výrazy se staly součástí našeho jazyka, protože jsou nevědomým poznáním hlubšího vědění v nás všech. Znalost subtilní energie, systému čaker a kanálů a způsob, jakým pracují, vytváří mnoho zvláštních vnímání a intuicí, které všichni čas od času zažíváme. Zatím co ve skutečnosti hodně z nás na Západě shledává systém čaker jako cizí pojem, ve skutečnosti s ním pracujeme skoro každý den.

Znalost čaker je plně založena v pradávné východní znalosti jógy. Tento systém byl poprvé zformován lékařským mudrcem Patandžalim před 3000 lety. Patandžali charakterizoval subtilní energetický systém v každém z nás, který je tvořen 7 živoucími energetickými centry a 3 spojeními – souběžnými kanály. Každé z těchto center ovládá určitý aspekt naší fyzické, duševní a duchovní bytosti. Jejich stav rovnováhy je klíčem ke zdraví různých tělesných systémů, které ovládají. Jinými slovy – nerovnováha, poškození nebo blokování těchto center povede k problémům naší bytosti z tělesného, duševního a duchovního hlediska, která se s ovlivněným centrem vypořádává.

Takže co to má do činění s „vnitřními pocity“? V dalších dílech si objasníme  určité výrazy a vy zjistíte, jestli můžete začít dešifrovat některé z  nevědomostí.

Kundaliní

 

Kundaliní je jako lano s mnoha vlákny. Stoupá vzhůru rozvíjením svých závitů a protíná každou čakru. Šířka Kundaliní nebo počet jejích vláken se při vzestupu zmenšuje, když nejsou vrchní čakry otevřené, nebo když jsou protínající body čaker sevřené. Když jsou spodní čakry otevřené, Kundaliní stoupá jako celek, ale když nejsou vrchní čakry otevřené, pak sevření nedovolí pár vláknům projít. Takže je nezbytné mít alespoň spodní čakry čisté. V myslích západních lidí jsou vyšší čakry na tom lépe, ale tím, že je jejich Múládhára čakra ohrožena, je síla velmi slabá a jejich vlastní citlivost je velmi špatná.

Když Kundaliní stoupá bez jakékoli překážky, dosáhne Adžny, pak se rozprostře v nižší úrovni mozku jako mrak a nás zasáhne těžkost nebo ospalost. Říkám, že poprvé vás Matka uspí. Druhý pocit je, když se životní síla Kundaliní spouští dolů přes Idu a Pingalu – jakoby oblak životní síly začal chrlit blaženost. Postupně hlava začne vnímat, jako kdyby z ní bylo odejmuto olovo.  Člověk se cítí odpočatý. Energii nyní tyto dva kanály nesou dolů až do Nábhí a nová síla z Kundaliní se s tím spojí. …

Pak začne stoupat trojí síla, která otevírá Adžnu. V tom okamžiku se zavírají oči. Panenky se začnou rozšiřovat.

Hlava se v té chvíli vyčistí, ale někteří mohou cítit mírný tlak nebo pulzování v Sahasráře. Projití Ádžnou vytváří bezmyšlenkové vědomí. Cítíte ticho Sahasráry. V Sahasráře se Kundaliní nahromadí. Nastává určitý druh uvolnění a to tím, že se otevře  Brahmarandra (fontanelní kost). U některých lidí to pracuje pomaleji, ale u většiny je to záplava. V ten moment  sadhaka (učedník) cítí chladný vánek vibrací. Toto je „realizace“.  Je mnoho těch, co mají „jagruti“ (probuzení) a mají léčebnou sílu, ale nemohou setrvat v bezmyšlenkovém vědomí. Dotknou se ho jen na minutu nebo podobně. Ale proces vyvěrající Kundaliní se časem vypracovává a oni nakonec dosáhnou stavu vědomí bez pochybností.

S některými lidmi, jako s panem X, to byl rychlý a trvalý vzestup, cítil, jako kdyby měl na rukou dva kusy ledu a ty začaly tát. Chlad se začal vlévat i do jeho bytosti. Jestliže je Višuddhi nejistá nebo napnutá a sevřená, pak člověk necítí vibrace i přes realizaci, která znamená protnutí Brahmarandry. Kolektivní vědomí je cítit mnohem dřív než Kundaliní protne plně Brahmarandru. Začnete vnímat na svých prstech pálení a začnou se projevovat odlišné způsoby kolektivního vědomí.

Z dopisu Šrí Mátadží v roce 1977

12 způsobů, jak zlepšit meditaci

 

12 způsobů, jak zlepšit meditaci

 

1.    Vybudujte pravidelnost

Uvědomte si plně důležitost každodenní meditace a přijměte ji mentálně i emocionálně: „Je to pro moje vlastní dobro a je to ošetření a léčba mého srdce, mysli, těla a duše. Je lepší si to užívat a respektovat to“. Vybudujte si pravidelnost a zůstaňte trpěliví, meditace bude časem silnější. Buďte časově flexibilní, ale ujistěte se, že máte každý den 15 minut času, abyste se setkali sami se sebou. Přemýšlejte o tomto: „Jak jednoduše promarníme 15 minut každý den! Co takhle ušetřit, dokonce více – investovat tento čas?!“

2.    Začněte svůj den krátkou ranní meditací

Začínat den ve stavu míru a tichu jej celý zlepší a povznese. Shledáte, že je velmi snadné jít do bezmyšlenkového vědomí a cítit vibrace, pokud ráno vstanete dříve a meditujete 5 až 10 minut. Zjistíte, že většina vašich čaker se ranní meditací vyčistí.

3.    Otevřete se během meditace. Dovolte sami sobě, abyste byli otevřeným systémem

Přijímejte a dávejte energii. Umožněte plnou komunikaci skrze vaši vnitřní bytost, mějte široce otevřené dlaně.

4.    Vybudujte uvnitř sebe kvalitu odpuštění

Pokud do vaší přítomnosti stále přicházejí myšlenky, řekněte „odpouštím, já odpouštím“. Když toto vyslovíte, pomůžete svojí Kundaliní vaše myšlenky odnést. Pamatujte! Odpuštění je brána k bezmyšlenkovému vědomí.

5.    Používejte svíčku a meditační hudbu

Na začátek můžete použít například svíčku nebo meditační hudbu, abyste pomohli upevnit svou pozornost.

6.    Meditace je o tom, nechat to být

Meditace není o koncentraci, soustředění se, vizualizaci nebo snaze zastavit svoje myšlenky. Je to o tom, že to necháte být a odevzdáte se vnitřnímu tichu.

7.    Snažte se dělat si pravidelně koupel nohou před večerní meditací

Před večerní meditací, než jdete spát, si udělejte koupel nohou. Ucítíte ten rozdíl. Tato jednoduchá rutina je jednou z nejúčinnějších praktik, které můžete použít pro zlepšení své meditace. Většina lidí, kteří to vyzkoušeli, hovoří o úžasných výsledcích. Lépe spali a druhý den se probouzeli odpočatější. 

8.    Komunikujte se svou Kundaliní, abyste se dostali do meditační nálady

Meditace může také být částí vašeho každodenního života – kdykoliv to během dne budete cítit, můžete se dostat do meditační nálady. Ať již pracujete u počítače nebo řídíte auto, udržujte komunikaci s Kundaliní, abyste Jí dovolili vzít vás do bezmyšlenkového vědomí. Kundaliní je síla, která se spouští energií čistého přání. Koná, když Ji žádáme o evoluci, vyrovnanost, duchovní růst. Hovořte v meditaci s Kundaliní, požádejte Ji, aby vás pozvedla a spojila s vesmírem.

9.    Přenechte všechny svoje starosti Kundaliní

Pokud k vám během meditace přicházejí jakékoliv myšlenky či obavy, jednoduše je předejte své Kundaliní, oddejte se Jí. Dovolte Jí, aby vyřešila vaše problémy. Můžete říci „Kundaliní, odevzdávám se Ti. Nechávám Ti všechny moje obavy“.

10. Naučte se, jak používat svou Sáhasráru jako šestý smysl

Zkuste pamatovat na svou Sáhasráru během celého dne, kontrolujte čas od času vibrace nad svou hlavou a uvidíte, že pozornost se usazuje za vaší myslí, v Sáhasráře. Naučte se posuzovat všechno, s čím se setkáte, ze své Sáhasráry – reaguje chladným vánkem nebo jsou to horké vibrace? Učte se, jak používat svou Sáhasráru jako šestý smysl.

11. Přestaňte přemýšlet

Myšlenky jsou jako letadla, přistávají a zase odlétají. Vložte svou pozornost na vrchol hlavy a pak se sledujte v naprostém tichu. Buďte v tu chvíli v klidu, pokuste se rozšiřovat dobu mezi jednotlivými myšlenkami, takže nebudete dlouho přemýšlet, ještě lépe, budete v bezmyšlenkovém stavu.

12. Meditujte s ostatními

Porostete rychleji, když budete meditovat kolektivně. Když shromáždíte více svíček, bude více světla. Kolektivní meditace, semináře a jakékoliv setkání se sahadža jogíny přinese mnohem silnější příliv vibrací. Tím také budete schopnější absorbovat více Božské energie. Ve společnosti jiných meditujících bude vaše Kundaliní moci pracovat mnohem efektivněji. 

Meditace k probuzení Kundaliní

Co je dobré vědět před samotnou meditací:
Úvod do meditace
Pozitivní účinky meditace Sahadža jógy

V níže uvedeném postupu si můžete sami před monitorem vyzkoušet probuzení Kundaliní. Jednotlivé úkony provádějte pečlivě s dobrou pozorností.


Co si dále vyzkoušet:
Každodenní meditace
Série pěti audio meditací


Série on-line meditací

Připravili jsme pro Vás sérii audio-textových meditacích, které Vám po úvodní meditaci pomohou upevnit a rozvíjet vnitřní harmonii. Před začátkem každé meditace se pokuste uvolnit a vytvořit si pozitivní atmosféru jak uvnitř sebe, tak i okolo. Jednotlivé mediace jsou především zaměřeny na upevnění energie Kundaliní, zklidnění mysli a posílení jednotlivých čaker. Jako zpětnou vazbu, že jste meditaci provedli správně, si můžete ověřit, jestli vnímáte asi 5-10 cm nad vrcholkem hlavy chladný či teplý vánek. Také v dlaních či na konečcích prstů můžete cítit jemné proudění chladné či teplé energie-vibrací, popřípadě brnění. Tyto vjemy jsou velmi individuální a pro hlubší rozpoznání Vám rádi pomůžeme na našich bezplatných kurzech nebo v diskuzi pod článkem.

Meditace 01  

Pohodlně se posadíme na židli nebo na zem. Pokud sedíte na židli, vyzujte se a položte svá chodidla na zem tak, aby se vzájemně nedotýkala. Ruce položíme na kolena s dlaněmi otevřenými směrem nahoru a zaměříme pozornost na své dýchání. Pomalu se uvolníme a můžeme začít relaxovat. Snažíme se uklidnit a prohloubit svůj dech. Vnímejme, jak se naše nitro pomalu uvolňuje, a my se stáváme klidnější. Levou ruku, s dlaní otevřenou směrem nahoru, si necháme na koleni a pravou ruku si dáme na své srdce. Pokračujeme ve vnímání svého dechu a uvědomíme si, jak se zpomaluje. S každým výdechem vnímejme, jak se zklidňuje tlukot našeho srdce. Položíme obě ruce na zem – pokud sedíte na židli, spusťte své ruce směrem k zemi. Stále vnímáme svůj dech. S každým výdechem si snažíme uvědomit, jak element Země absorbuje všechno naše napětí a všechen náš stres. S každým výdechem z nás odcházejí všechny myšlenky do matky Země.

Meditace 02  

Pohodlně se posadíme na židli nebo na zem. Pokud sedíte na židli, vyzujte se a položte svá chodidla na zem tak, aby se vzájemně nedotýkala. Ruce položíme na kolena s dlaněmi otevřenými směrem nahoru a zaměříme pozornost na své dýchání. Pomalu se uvolníme a můžeme začít relaxovat. Snažíme se uklidnit a prohloubit svůj dech. Vnímejme, jak se naše nitro pomalu uvolňuje, a my se stáváme klidnější. Levou ruku necháme položenou na koleni a pravou ruku si položíme na srdce. Vnímáme svůj dech a jen pozorujeme, jestli se zklidňuje. S každým výdechem si uvědomme, jak se zpomaluje činnost našeho srdce. Levou ruku necháme položenou na koleni a pravou ruku položíme na zem – sedíte-li na židli, otočte ji směrem k zemi. S každým výdechem vnímáme, jak z nás země absorbuje všechno napětí, všechen stres, všechny negativní emoce a všechny pocity viny. Pravou ruku dáme zpět na koleno s dlaní otevřenou směrem vzhůru a levou ruku zvedneme směrem k obloze tak, aby otevřená dlaň směřovala dozadu. S každým výdechem vnímejme, jak všechna naše nadměrná aktivita odchází skrze levou ruku mimo nás do éteru. Nechme odejít také všechny naše myšlenky, které zahlcují naši mysl, všechen náš hněv a všechny naše obavy o budoucnost. Levou ruku si položíme zpět na koleno a pozorujeme náš dech a naši mysl, jak se pomalu zklidňuje.

Meditace 03  

Pohodlně se posadíme na židli nebo na zem. Pokud sedíte na židli, vyzujte se a položte svá chodidla na zem tak, aby se vzájemně nedotýkala. Ruce položíme na kolena dlaněmi otevřenými směrem nahoru a zaměříme pozornost na své dýchání. Budeme si říkat krátká utvrzení, která nám pomohou vyjádřit naše přání probudit vnitřní energii Kundaliní. Jakmile je naše energie probuzená a stoupá směrem vzhůru podél páteře, můžeme zcela bez úsilí vstoupit do stavu meditace. V dnešní meditaci se pokusíme procítit fyzický projev naší vnitřní energie Kundaliní. Naučíme se také, jak prostřednictvím Kundaliní můžeme přenést svoji pozornost nad myšlenky. Levou ruku necháme položenou na koleni dlaní otevřenou směrem vzhůru a pravou ruku si položíme na vrchol hlavy. Propneme prsty pravé ruky a dlaní vytvoříme jemný tlak v oblasti fontanely. Je to místo na vrcholu hlavy, které mají malé děti po narození měkké. Udržujeme pozornost na místě, kde je naše dlaň. Toto je místo sedmého energetického centra – Sahasrára čakra. Udržováním pozornosti na tomto místě se dostaneme do stavu nepřetržitého ticha – nad myšlenky. Pokud stále přicházejí do naší pozornosti myšlenky, můžeme si říci – odpouštím. Pokusíme se myšlenky jen pozorovat, nerozvíjet je, jen je nechat odejít. Pomalu si zvedneme pravou ruku několik centimetrů nad vrchol hlavy, kde můžeme vnímat chladný vánek, stoupající z fontanelní oblasti. Toto je fyzický projev naší energie Kundaliní. Na tomto místě můžeme vnímat, že se naše energie Kundaliní probudila a stoupá podél páteře směrem vzhůru, prochází Sahasrára čakrou a projevuje se jako chladný vánek. S pozorností na vrcholu hlavy můžeme pomalu položit pravou ruku zpět na koleno, otevřenou dlaní směrem vzhůru. Stále udržujeme svou pozornost na vrcholu hlavy. Necháme všechny naše myšlenky rozplynout, odevzdejme se naší vnitřní energii a vstupme do meditace.

Meditace 04  

Pohodlně se posadíme na židli nebo na zem. Pokud sedíte na židli, vyzujte se a položte svá chodidla na zem tak, aby se vzájemně nedotýkala. Ruce položíme na kolena s dlaněmi otevřenými směrem nahoru a zaměříme pozornost na své dýchání. Pomalu se uvolníme a můžeme začít relaxovat. V dnešní meditaci si vyzkoušíme, jak prostřednictvím Kundaliní můžeme přenést svoji pozornost nad myšlenky a dostat se do stavu vnitřního ticha. Budeme se soustředit na 5.energetické centrum, které se nachází v oblasti krku. Toto energetické centrum nám prostřednictvím centrálního nervového systému dává schopnost komunikovat s našim nitrem. Dostaneme-li se do rovnováhy, tak můžeme lépe vnímat, v jakém stavu je náš vnitřní subtilní system a naše energie Kundaliní může plynule stoupat. Čím je projev Kundalini v nás silnější, tím se dostaneme hlouběji do stavu meditace. Tomuto centru škodíme i tím, že si nedokážeme odpustit chyby, kterých jsme se dopustili Pocity viny, které jsou v nás, nám brání spojení s Kundaliní, a proto nemůžeme vnímat její fyzický projev na svých rukou nebo nad hlavou. Abychom to napravili, musíme odpustit sami sobě Položíme si pravou ruku na rozhraní krku a ramena na levé straně a hlavu otočíme mírně doprava Několikrát si řekneme: "Matko Kundaliní, nejsem vinen Matko, odpouštím sám sobě všechny chyby, kterých jsem se dopustil v minulosti Matko, odpouštím sám sobě, nejsem vinen." Položíme si ruku zpět na koleno, otevřenou dlaní směrem vzhůru, a vnímáme svůj dech. Položíme si dlaň pravé ruky na vrchol hlavy a snažíme se udržet svoji pozornost na tomto místě, v oblasti sedmého energetického centra – sedmé čakry. Několikrát si řekneme: "Matko, prosím, upevni probuzení mé Kundaliní. Prosím, dovol mi vnímat chladný vánek energie Kundaliní." Pomalu zvedneme pravou ruku pár centimetrů nad vrchol hlavy, kde můžeme vnímat chladný vánek energie Kundaliní. Dáme pravou ruku zpět na koleno a vyzkoušíme to i levou rukou, kde opět vnímáme chladný vánek energie Kundaliní. S pozorností na vrcholu hlavy položíme levou ruku zpět na koleno, otevřenou dlaní směrem vzhůru. Myšlenky, které k nám přicházejí, jen pozorujme. Pokud stále myšlenky přicházejí, řekněme si – odpouštím. S každým výdechem upevníme svou pozornost na vrcholu hlavy, v Sahasráře, a necháme se vnést do bezmyšlenkového stavu. Přesto, že se naše mysl stává klidnější, stale si uvědomujeme vše, co se děje v našem okolí.

Meditace 05  

Na podporu našich meditací si vybíráme tichý kout svého domova, kde meditujeme před fotografií Šrí Mátadží. Vibrace, vycházející z obrázku, nám výrazně ulehčí meditaci. Pohodlně se posadíme na židli nebo na zem. Pokud sedíte na židli, vyzujte se a položte svá chodidla na zem tak, aby se vzájemně nedotýkala. Ruce položíme na kolena s dlaněmi otevřenými směrem nahoru a zaměříme pozornost na své dýchání. Pomalu se uvolníme a můžeme začít relaxovat. V dnešní meditaci se zaměříme na princip našeho mistrovství a požádáme naši energii, aby ho v nás osvítila. Položíme si pravou ruku na vrchol hlavy a poprosíme: "Matko Kundaliní, prosím, upevni naši pozornost v Sahasráře." Ve svém nitru si můžeme říci: "Matko Kundaliní, prosím, probuď se ve mně. Matko Kundaliní prosím, zklidni moje myšlenky. Matko Kundaliní, prosím, vzestup do mé Sahasráry." S pozorností v Sahasráře můžeme pomalu položit pravou ruku zpět na koleno Přicházejí-li k nám nějaké myšlenky, jen je pozorujme bez toho, abychom je rozvíjeli a odpusťme jim. S každým výdechem se pokusíme upevnit svou pozornost na vrcholu hlavy. Vše dělá naše mateřská síla Kundaliní. Ona je tou silou, která nás přivádí do stavu meditace. Položíme si pravou ruku na levou část podbřišku, kde je energetické centrum našeho čistého přání a poznání o nás samotných. Abychom dostali toto centrum do rovnováhy, řekneme si: "Matko, prosím, vyčisti mé přání. Matko Kundaliní, prosím, odstraň všechna přání, která nejsou příznivá pro můj rozvoj. Matko Kundaliní, prosím, vyčisti mé přání. Matko Kundaliní, prosím, dej mi čisté vědění. Dovol mi poznat Pravdu." Pozornost stále udržujeme na vrcholu hlavy, kde se nachází Sahasrára čakra. Položíme si pravou ruku na levou stranu břicha, kde je centrum našeho mistrovství. Můžeme si říci: "Matko Kundaliní, jsem svým vlastním mistrem." Stále udržujeme pozornost na vrcholu hlavy. Matko Kundaliní, já jsem svým vlastním mistrem. S pozorností v Sahasráře položíme pravou ruku zpět na koleno. Odevzdejme se naší energii Kundaliní, která nás dostane do bezmyšlenkového stavu, do stavu meditace.