Category Archives: Doporučujeme

Co je známo o Kundaliní

Kundaliní je harfou, na kterou Božské hraje melodii lásky. Je žebříkem, po kterém hledač vystupuje až do neprobádaného Nevědomí. Je odrazovým můstkem, díky kterému se můžeme povznést z konečna až do nekonečného oceánu svobody, míru a požehnání.

   Starobylí mudrci, kteří meditovali a dosáhli výšin osvíceného vědomí, toho o Kundaliní napsali hodně. Žili v lesích daleko od civilizace, a když meditovali, pozorovali, jak na nich Kundaliní pracuje.

   Kundaliní byla popsána nejen v dávných indických písmech, ale i ve svatých knihách jako je Tóra, Bible či Korán, a to jako „ohnivý strom“. V těchto spisech nacházíme hodně popisů Kundaliní vyjádřených v tajuplném jazyce, kterému by porozumělo jen velmi málo lidí. V Bibli je popsáno první setkání všech následovníků Krista s Pannou Marií po ukřižování Ježíše – ta uzavřená místnost, ve které se setkali, byla „naplněna silným větrem, který jim foukal nad hlavami, jako by to byly jednotlivé plameny ohně, a ty byly naplněny Svatým Duchem.“ Tady je popsáno zjevení Kundaliní. Taktéž mnozí čínští filozofové popsali Kundaliní ve svých spisech a řecká mytologie sestavila soupis obdobných bohů a bohyň. V náboženství zen-buddhismu se velmi zřetelně učí, že základem buddhistické meditace je znalost Kundaliní.

   Slovo „Kundaliní“ bylo vymyšleno indickými mudrci. Bůh nikdy nedal jméno ničemu, co vytvořil. Ženský tvar slova „Kunda“ v sanskrtu znamená „kruhy“ či „spirály“. I když je popis Kundaliní ve starých spisech zahalen do tajuplných narážek, pro sahadžajogíny je snadno srozumitelný. Realizované duše si mohou představit a pochopit subtilní význam toho, co je tu popisováno v hrubých obrysech.

   Je nejvyšší čas, aby lidé dali dohromady a kategorizovali různo-rodé popisy Kundaliní ve všech těchto významných spisech. Poznání, že v každém náboženství plamen pravdy plápolá na knotu Kundaliní, bude velmi poučné pro vyznavače všech sekt na světě.

Je univerzální identitou každé lidské bytosti.

 

Jak meditovat

Jak meditovat

Pokud máte ve svém denním programu chvíli volna, měli byste meditovat každý den alespoň 10 minut. Někteří lidé zjišťují, že stav míru a ticha na počátku dne učiní celý den lepším. Jiní zjišťují, že se jim nejlépe medituje večer, kdy jim zklidňující vliv meditace navodí hluboký a vyživující spánek. Spousta lidí medituje i ráno i večer a do večerní meditace zařazují čistící techniky. Meditace doopravdy je jednoduchým procesem, který nabírá formy sezení v tichu, aby Kundaliní mohla vzestoupit ze svého sídla na konci páteře – podél centrálního duchovního „kanálu“ uvnitř každého z nás – až na vrcholek hlavy. Spousta literárních pramenů zabývajících se jógou tuto subtilní mapu popisují; je to vědění známé po tisíce let, nejenom několik staletí! Energie Kundaliní čistí čakry – čili duchovní energetická centra – jednotlivce a zanechává člověka v hlubokém, mírumilovném a uvolněném stavu. Mnohé doplňkové techniky meditace navržené proto, aby jedinec dosáhnul tohoto stavu bezmyšlenkové pozornosti, jsou vyučovány jako součásti meditačních kurzů. Zahrnují jednoduché mantry a pohyby rukou, které podporují čištění čaker. Jít hluboko do meditace není něco, co by se dalo vynutit. Je to záležitost zasvěcení pár minut denně tomu, že budeme potichu sedět, nic nedělat a zakoušet sílu čisté introspekce. Po čase zjistíme, že je naše meditace efektivnější a prospěch z ní plynoucí hmatatelnější.

Začínáme 

Najděte si doma místo, kde se můžete pohodlně usadit a kde vás nikdo nebude rušit. Mělo by to být místo, které můžete využívat pravidelně. Nemusíte sedět na zemi, posaďte se na židli nebo kamkoliv jinam, kde to budete mít pohodlné. Ubezpečte se o tom, že vás nic neruší, např. zapněte záznamník na telefonu. Pomůže vám, pokud zapálíte svíčku a dáte si ji před sebe vedle obrázku Šrí Mátadží či nákresu s vyobrazením subtilního systému. Pokud budete meditovat poprvé, možná se vám bude zdát těžké sedět vzpřímeně nebo dát pozornost dovnitř, když budete mít zavřené oči. Ničeho se ale neobávejte, s praxí to půjde čím dál lépe.

Zklidnění

Poté co se zklidníte, dejte pomalu pozornost na vrcholek hlavy. V této chvíli můžeme říci věty, které užíváme na veřejných setkáních, a které nám pomáhají nasměrovat pozornost dovnitř do sebe. Anebo si můžeme potichu sami pro sebe párkrát zopakovat větu: „Prosím, dovol mi jít hlouběji do meditace“. Po nějaké chvíli můžeme na prstech cítit brnění, chlad či horkost, či pomalé brnění stoupající nahoru po páteři. Kundaliní v této chvíli začíná stoupat z konce páteřního na vrcholek hlavy. Pomůže nám, pokud se pokusíme tyto pocity ignorovat, protože se v této chvíli snažíme dosáhnout stavu bez myšlenek. Ty by nás neměly odklánět pryč. Prostě je jen pozorujme, jak vplouvají a zase vyplouvají z našeho vědomí ven.

Jdeme do hloubky

Po několika minutách můžeme pozorovat, že zatímco jsme usazeni ve vnitřním míru, myšlenky neustále proplouvají naší myslí. Toto je docela přirozené a neměli bychom si myslet, že meditace nefunguje, protože pořád ještě na něco myslíme. Soustřeďte se na to, abyste opět dali pozornost na vrcholek hlavy a snažte se ji tam udržet. Ve skutečnosti vám to ještě nějakou chvíli potrvá, než pocítíte značné zpomalení toku myšlenek ve své hlavě. Prospěch pramenící z meditace ovšem zažijete mnohem dříve.

Na závěr

Poté, co jsme seděli 10 až 15 minut, meditaci můžeme pomalu ukončit.

Jak funguje meditace

Existuje spousta druhů meditace, které se liší co do složitosti. Některé mají striktní a regulované postupy, jiné jen obecná doporučení. Pokud meditaci provádíme pravidelně, říká se, že nám pomáhá vytvářet navyklé a neuvědomované vzorce chování, které mohou mít mnohostranný a pozitivní vliv na naše fyzické a psychické fungování. Je dokázáno, že meditování pouhých 15 minut dvakrát denně přináší benefity.

Odpověď parasympatiku

Většina teorií je založena na předpokladu, že meditace je sofistikovanou formou relaxace, která v sobě zahrnuje koncept nazývaný parasympatická odpověď. Psychický stres je spojován s aktivací sympatické části autonomního nervového systému, která ve svém extrému zahrnuje reakci „útok – útěk“. Meditace a i jakákoliv forma odpočinku či relaxace vyvolá snížení aktivity sympatiku tím, že sníží vyplavení katecholaminů a ostatních stresových hormonů jako jsou kortizoly, a naopak podnítí zvýšenou činnost parasympatiku. Ten zpomaluje srdeční puls a zlepšuje proudění krve do útrob a mimo periferní oblasti.

Ostatní neurofyziologické účinky

Jiní zastánci meditování říkají, že meditace má unikátní vliv na neurofyzikální procesy. Toto tvrzení ale ještě nebylo prokázáno. Výzkum prováděný v rámci „Programu pro výzkum meditace“ naznačuje, že se při meditaci dle Sahadža jógy aktivuje limbický systém. Neustále pozorujeme velké vlivy meditace na organismus, jako jsou např. změny nálady.

Co rozumíme pod pojmem meditace

Nejdůležitějším problémem, který v této oblasti výzkumu musíme řešit, je jasná definice pojmu meditace a poté její podrobení vědeckému testování. Meditací laicky rozumíme jakoukoliv aktivitu, ve které je pozornost člověka zaměřena na opakující se proces poznávání. Tato příliš široká definice je dle názoru „Programu pro výzkum meditace“ hlavní příčinou nekonzistentních poznatků učiněných v tomto výzkumu.

Bezmyšlenková pozornost

Pokud se budeme více zabývat autentickou tradicí meditace, zjistíme, že meditace je očividně diskrétní a dobře definovanou zkušeností stavu, který je nazýván „bezmyšlenková pozornost“. Je to stav, ve kterém je nadbytečná a stresující aktivita mozku neutralizována, aniž bychom omezili bdělost a efektivitu mysli.

 

Proč navštěvuji kurzy Sahadža jógy 2.část

   LTP: Opravdový mír. Týdenní sezení Sahadža jógy mi nesmírně pomohly. Vím, že alespoň jeden den v týdnu nakonec zakusím mír. I když je všechna tato práce ještě nedokončená, už si uvědomuji, jaký pokrok jsem doposud udělal. Získal jsem subtilní pochopení sebe sama a zjistil jsem, jak mírumilovné je přestat alespoň na chvíli myslet a prostě jen být v přítomnosti. Uvědomuji si teď důležitost odpuštění a jsem více v kontaktu se svým Duchem. Je zajímavé pozorovat své vlastní nedostatky a učit se, jak je jemně vypracovávat (stále na tom pracuji).

   S:  Cítím se být víc sama sebou. Před meditací jsem se cítila vystresovaná ve všech oblastech svého života, pracovních i soukromých. Můj pocit, že někam patřím, dostal pořádný kopanec. Pocity po absolvování pěti lekcí: utěšuje mě, že vím, že díky meditaci můžu změnit své city a pocity, i kdyby jen na malou chvíli. Cítím se být více sama sebou než kdy dříve. Vyrostla jsem a ještě vyrostu v osobnost, jakou bych chtěla být.

   RN:  Rovnováha. I když praktikuji Sahadža jógu již po tři desetiletí, stále si myslím, že skupinový program je důležitý pro hloubku své meditace. Meditace spolu s ostatními lidmi zintenzivní prožitek všech, ať už jste začátečník či chodíte pravidelně. Výsledky se kumulují, narůstají – stejně jako každodenní meditace upevňuje a sceluje zkušenosti, meditace s ostatními lidmi ji posunuje na vyšší úroveň. Jinde neexistuje takový stav klidu, který zažijete, když jste na hromadné meditaci. A protože si to tak užívám, chodím na programy neustále, je to něco, co dělám často a ráda, abych docílila rovnováhy ve svém životě.

   SWH:  Šťastnější a moudřejší. O Sahadža józe jsem zaslechl v roce 2006. V té době jsem hledal nějakou formu meditace, která by mi pomohla vyrovnat se s vleklými problémy v rodině a s politikařením v práci. Krátce poté jsem zašel na pravidelnou lekci místní skupiny, aniž bych měl jakékoliv povědomí o tom, jak meditovat. Naučil jsem se to rychle. Po pár prvních lekcích jsem byl ohromen tím, jak odpočinkové a nenáročné ty prezentace byly. Byl jsem vychován jako katolík a celý tento koncept se mi zdál být zcela nový, i když je založen na stejném principu odpuštění a lásky. Slova zakladatelky Šrí Mátadží o tom, že bychom „měli být zcela bez viny“, ve mně rezonovala po celé týdny,a pozvolna jsem zjistil, že to byl ve skutečnosti první krok k nalezení vnitřního míru. Byl jsem také ohromen tím, že učitelé a pravidelní návštěvníci, které jsem zde potkal, měli velmi radostný a kladný názor na věc.   

   Pokud je to možné, každý týden sem stále docházím, protože v zasvěcených a hlubokých rozhovorech nacházím útěchu a sílu. V životní filozofii Šrí Mátadží a v síle našeho subtilního systému nacházím stále více hloubky. Pokrok, který v sahadža meditacích dělám, je možná jen pozvolný, ale stal jsem se šťastnějším a moudřejším člověkem. Pochopil jsem, že je to životní pouť a že nezáleží na tom, jak dlouho mi tyto jednotlivé malé pokroky zaberou. 

Zaujalo vás to? Přijďte mezi nás a vyzkoušejte si to. Ano, lekce jsou doopravdy zdarma!

 

Zkušenosti z programů

Každý chce omezit stres. A každý týden se po celé Austrálii (a ve světě) lidé učí, jak s námi meditovat. Meditaci Sahadža jógy, kterou založila Šrí Mátadží, je velmi snadné se naučit a je zdarma. Přinášíme výpovědi lidí ze Sydney v Austrálii, proč se těší a schází se spolu každý týden. Zde jsou jejich vyjádření:

• Frank ( chodí 1 rok)

   „Tento styl meditace mi skutečně pomohl najít onen smysl pro rovnováhu, který všichni hledáme. Poskytuje osvěžující a zajímavé myšlenky o hledání nových cest kolem starých problémů. Těším se na setkání opravdu každý týden. Hlavně doporučuji footsoaking, pokud máte problémy se spaním!“

• Sunny ( chodí 1 měsíc)

   „Mojí první zkušeností Sahadža jógy z týdenních setkání je příjemný pocit odpočinku a povzbuzení. Instrukce je snadné pochopit a jednoduše splynete bez jakéhokoliv tlaku. Nemusíte a ani si nevšimnete, že čas běží dál.

   Hluboká slova Šrí Mátadží dávají tak moc smysl o životě samotném a posilují mnoho soukromých myšlenek, které jste si chtěli potvrdit.

   Učitelé jsou opravdu specializovaní jedinci s hlubokým pocitem odhodlání šířit tuto techniku ​​cestou míru a štěstí. Je to skvělým sdílením nádherného pocitu, že jste na správném místě – aby bylo dosaženo duchovního bytí.“                                                                                                                                                          

•  Julie ( chodí 6 měsíců)

„Na první setkání, na které jsem šla, jsem si nebyla jistá, co se bude dít. Veškeré pochybnosti, které jsem měla, vybledly, jakmile začal program. Během meditace jsem ucítila své srdce otevřené a naplněné touto Božskou láskou. A já jsem věděla, že – konečně jsem to našla! Mé pravé Já. Od té doby, když jdu na týdenní setkání a jakmile vejdu do místnosti, cítím se povznešená. Pocit klidu mě pohltí a já se cítím naprosto spokojená.

Jsem upevněná.“

 

Proč navštěvuji kurzy Sahadža jógy 1.část

velkou pravděpodobností sahadža meditaci někdo někde na světě vyučuje každý den. Proč se jí lidé chtějí učit? Možná jsou zvědaví a toto vlastně vždycky měli na seznamu svých novoročních předsevzetí. Možná jim meditace pomáhá najít mír, zvládnout stres, docílit rovnováhy, mít duchovní spojení. Anebo prostě jen cítí, že jim v životě něco chybí. Meditacím Sahadža jógy se naučíte snadno a je to zdarma. Zakladatelka Šrí Mátadží trvala na tom, že by lidé neměli platit za to, že nalezli vnitřní mír. Takže tato meditace je zdarma a je vyučována zkušenými jogíny – dobrovolníky, lidmi, kteří již zakusili její příznivé účinky a kteří teď ukazují ostatním, jak meditovat.

Tady v Austrálii se tyto každotýdenní kurzy konají zdarma na více než 100 místech po celé zemi. Zeptali jsme se lidí z jedné místní skupiny v Sydney, proč na program chodí každý týden. Zde jsou jejich odpovědi:

   N:  Pozitivní náhled. Doposud byly lekce meditace velmi příjemné a relaxační. Mám velmi náročnou a občas i stresující práci, a ačkoliv tomu je teprve jen několik týdnů, zjišťuji, že mám k životu odlišný přístup. Jsem odpočatá, netrpím stresem a jsem šťastnější ze všeho, co dělám. A co je pro mě nejdůležitější, mám teď na vše mnohem kladnější názor. 

   BB:  Přestalo ustavičné přemýšlení. Když jsem přišel na lekci Sahadža jógy poprvé, byl jsem úplný začátečník a vůbec jsem netušil, co mě čeká a co této noci zažiji. Věděl jsem pouze, že potřebuji nalézt něco, co mi pomůže do života přinést trochu rovnováhy. A ukázalo se, že jsem se ocitnul na správném místě. Přítel mi o této meditaci pověděl a hodně ji vychválil a řekl mi, že je zdarma. Já tomu ovšem moc nevěřil a zůstával jsem na pochybách. Hned napoprvé jsem měl ale dobrou zkušenost a byl jsem z toho překvapený víc než kdokoliv jiný. Ihned poté, co jsem oné noci zkusil jednoduchou řízenou meditaci, mé ustavičné přemýšlení ustalo a pocítil jsem hluboký pocit míru, který jsem doposud neznal. I přes veškeré pochyby, se kterými jsem tam přišel, jsem velmi silně cítil bezmyšlenkovitou pozornost a chlad na rukou. Neuvěřitelné. Teď si meditací užívám doma, ale hodně čerpám i z každotýdenního programu, kde se vždy dozvím něco dalšího a prohloubím svou zkušenost. Během oné hodiny, či jak dlouho to trvá, si užívám příznivé společnosti a vibrací lidí podobných jako jsem já. A tyto lekce jsou zdarma, učitelé nám svůj čas věnují. A i to je ohromné.

   AB:  Kvalita života. Jsem velmi zaneprázdněný člověk, mám chirurgickou praxi a hledal jsem meditační techniku, která by mne uvolnila od ustavičného stresu. Poprvé jsem zkusil sahadža meditaci na přednášce MUDr. Rameshe na Univerzitě NSW v Sydney v roce 2009, který nám zde ukázal výsledky výzkumu ohledně příznivých účinků meditace.

Potom jsem zašel na místní program. Zpočátku jsem cítil jakési malé přínosy, ale s postupem času a s přibývajícími zkušenostmi se meditace stala jednodušší (jako jakákoliv jiná činnost). Mám rád společné lekce, meditace je zde snazší a silnější. A taky jsou zde všichni přátelští a uvolnění. Je zde i sociální rovina.

Dnes medituji doma. Ve skutečnosti si už nedokážu představit, že bych bez meditace zvládnul svou náročnou praxi. Také se těším na každotýdenní setkávání. Doporučil bych to komukoliv, zlepšíte si kvalitu svého života. 

Jak meditovat?

Nedělejte nic, jen se dostaňte do bezmyšlenkového vědomí. Pokuste se dostat do vědomí bez myšlenek. Pokud jste schopni se dostat do stavu bez myšlenek, odvedli jste svou práci, protože to je ta chvíle, kdy jste sami s pravdou, s realitou, se štěstím… Když jste v bezmyšlenkovém vědomí, dostává se vám důvěry, jistoty, absolutní jistoty Božského. Víte, že ji máte…..

   Dostat se do bezmyšlenkového stavu je velmi důležité, protože pak nepřichází žádné myšlenky zprava, zleva, z minulosti, ani z budoucnosti. Jste pouze v přítomnosti. Je to něco, co máte všichni. Není to jen, že vám to říkám, ale opravdu to všichni máte. Jen se zklidněte. Musíte se zklidnit, zastavit se v bezmyšlenkovém vědomí. Jak dlouho? O to nejde. Je to tak, že jakmile se toho jednou dotknete, budete v tom pokračovat. Dostávat se tam častěji…. 

   Je to popsáno ve všech těch skvělých velkých knihách, ale ne tak jasně, jak vám to říkám Já. … Když se tam dostanete i jen na vteřinu, je to velmi dobrý nápad. Časem tu vteřinu budete prodlužovat. …

   Dnešní poselstvím je – při meditaci se dostaňte do vědomí bez myšlenek. Žádná myšlenka není důležitá, protože je to váš vlastní výtvor. Pokud se chcete stát zajedno s božským tvořením, musíte se dostat do bezmyšlenkového vědomí. To je to nejmenší z nejmenšího. Přijde to postupně, a jak porostete, užasnete nad tím, jak velké sahadža meditace budete moci dosáhnout.

Levá strana, pravá strana a střed

Sahadža jóga je o získávání seberealizace a rozvoji skrze meditace – skrze ty síly, vnímání, znalosti duše, skrze jednotu s Božským, kterou nám seberealizace dává. Všichni se rodíme s životní silou – semínkem Božské lásky v nás. Je známa pod svým jménem v sanskrtu – Kundaliní a sídlí v kostrči. Toto semínko, když klíčí, může stoupat skrze energetická centra, která se nacházejí podél páteře, případně projít skrze vrchol hlavy a vycházet jako chladná energie, kterou můžeme cítit. Seberealizace je pouze tohle – proces zjištění a uvědomění si sebe, své duše. Duše se, jinými slovy, začíná projevovat na centrálním nervovém systému. Dříve byl tento proces velice náročný, vyžadoval dlouho-dobé oběti a oddanost.

   Nyní se však můžeme dosáhnout své seberealizace velmi snadno a velmi příjemně. To proto, že Šrí Mátadží Nirmala Déví, zakladatelka Sahadža Jógy, v  roce 1970 objevila jedno-duchou cestu získání mókši, osvícení, osvobození, ruah, seberealizaci – všechna jména pro tuhle stejnou věc. Pokud je tu silné přání a vhodné okolnosti, můžeme získat seberealizaci s  celou její krásou. Seberealizace přita-huje naši energii, naši pozornost, ke střední cestě našeho bytí. To samozřejmě napovídá, že jsou v nás i jiné cesty, které nevedou středem. Tady nám může pomoci indická filozofie zvláště tím, že se zabývá konáním, bytím,  žitím – ne jako na Západě, kde se filozofie zabývá myšlením a dáváním myšlenkám skutečný tvar.

   Indická filozofie říká, že pozornost může jít podél radža guny, což je pravá strana, tama guny, což je levá strana nebo podél satva guny, což je střední cesta. Podívejme se nejdříve na pravou stranu, radža gunu.

   Co je to? Pravá strana může být ve svém extrému náročná, vyžadující, 

agresivní, nekompromisní, hrubá, zářící jako slunce. Je o sebe prosazování. Zabývá se zítřkem, plány do budoucna. A být vpravo může způsobovat napětí, vztek, dokonce násilí. A levá strana, tamo guna? Znovu – ve svém extrému je emocionální, vytahuje vzpo-mínky, je jako světlo měsíce. Je o bolesti ze ztracené radosti, je lítostivá, toužící. Je celá o minulosti a smutcích. Být vlevo může působit nejistotu, deprese, vzdávání se.

   A mezi levou a pravou stranou je ten střed. Střed je rovnováha, laskavost, milost. Je lehce sebevědomá, táhne nás k sobě samým, zamýšlí se nad sebou – dělá introspekci. Píseň, která zní ze středu, říká: „Pojď, Matka tě volá, abys šel v klidu hlouběji, abys našel místo svého počátku, tu nevinnost v sobě, tu nevinnost, ze které pramení řeky tvé duše.“

   Pravá a levá strana jsou samozřejmě součástí našeho bytí, velice nezbytnou součástí. Nejsou celé špatné. Můžeme mít hezké vzpomínky a dobré plány. A když jsme vyrovnaní – ve středu, levá a pravá strana hrají své příslušné role. Když však aspekty pravé nebo levé strany začnou převažovat, začnou nad námi přebírat moc, míříme k potížím. Velmi vlevo se nejistota může změnit v deprese a dokonce ve formy rakoviny. Velice vpravo zase nadměrné přemýšlení a vztek mohou vyvolat cukrovku nebo násilnické sklony. Je to mír a otevřenost srdcí, kterých můžeme dosáhnout skrze naši seberealizaci, a kterou nám umožnila milost Šrí Mátadží Nirmala Déví – a které vše přivádějí do správné rovnováhy.

Zázrak?

Jak by se dal popsat zázrak? Jestliže to někdo považuje za událost nebo výskyt, které nenásledují normálně přijatelné zákony přírody, pak je Sahadža jóga zázrak. Ale když se nad tím někdo zamyslí, mnoho věcí, které přijímáme za normální, by nebylo tak nedávno považováno za zázraky, ale za nemožné.

   V  nedávné minulosti udělalo lidstvo obrovské kroky ve světě technologie, jinými slovy – mnoho „zázraků“ skončilo u zázraků v  materiálním světě. Představte si, že k někomu mluvíte v roce 1900  a zkoušíte mu vysvětlit technologii globálního vysílání CNN, internetu, mobilní telefony – všechny vymoženosti života bereme jako samozřejmost. Velký děda by si myslel, že žijete v úplném světě fantasy! Je zřejmé, že zkušenost chladného vánku není pro lidstvo dosud běžnou zkušeností, takže by mohla být v současnosti popsána jako zázrak. Ale to je jen začátek příběhu tohoto nového vědomí, zázračně existujícího uvnitř nás všech – pokud si jej zvolíme hledat a najít. Je to první známka seberealizace. Seberealizace se objeví, když se to, čemu se v indické tradici říká Kundaliní, probudí ze svého spícího stavu v křížové kosti, a vystoupá skrz šest čaker neboli subtilní centra v každém z nás. Dosáhne vrchní čakry zvané Sahasrára, která je na vrcholku hlavy a nastane spojení jednotlivce se všepronikající božskou silou, s kolektivním nevědomím v základu veškerého tvoření. Tento zážitek je cítit na nervovém systému jako chladný vánek. Najednou někdo cítí mír a vnitřní radost a myšlenkový proces se zklidní.

   Poté je potřeba se v tomto novém vědomí usadit a naučit se, jak to používat – a růst vnitřně a ve všech směrech. Je to nejúžasnější požehnání jaké my – lidé – můžeme obdržet, a samozřejmě, je to dar. Pak se začnou objevovat další zážitky, které mohou být také definovány jako zázraky.

Prožijte týden jinak!

TÝDEN MEDITAČNĚ – HUDEBNĚ – RELAXAČNÍCH AKTIVIT  7. – 11. KVĚTNA

Když hladinu jezera nečeří žádné vlny, stane se téměř neviditelnou, protože jen odráží krásu okolní krajiny – stromy, oblohu a mraky. Stejným způsobem klidná mysl odráží nádheru stvoření a splývá s blažeností a klidem.

Následující týden bude jiný – bez starostí!

Do práce, z práce, nakoupit, pro děti, na poštu, zaplatit účty, uklidit, uvařit… jde Vám z běžných starostí už hlava kolem? VYPNĚTE!

Přijďte si vyzkoušet meditaci, něco zajímavého se dozvědět nebo si i zazpívat. V Praze, v meditačním centru Sahadža jógy v ulici Lipanské 4, jsme pro Vás připravili nabitý program, při kterém budete mít možnost se na pár hodin odpoutat od všeho, co denně útočí na Vaši vnitřní harmonii: 

Přesný program a informace o pravidelných kurzech meditací na www.mcpraha.org a na přiloženém letáku – klikněte na něj.

Určeno pro zcela nové zájemce nebo pokročilé.

programy 1

Proč bychom měli meditovat?

Sahadža znamená spontánní, vrozený, snadný. Jóga znamená sjednocení nebo spojení s celkem.

Tím, jak jsou čakry vyživovány energií Kundaliní:

–          Zlepšuje se celkové fyzické zdraví

–          Pokožka začíná zářit

–          Oči se vyčistí

–          Zkvalitní se spánek

–          Zlepší se spokojenost se životem

–          Mohou být vyléčeny vážné nemoci

–          Výkyvy nálad a přehnané reakce ustanou

–          Cítíme se klidnější, odpočatější, schopni lépe zvládat naše běžné životy

–          Učíme se mít pozornost na přítomném okamžiku, právě tady a teď

–          Máme zkušenost s „bezmyšlenkovým vědomím“, kde se pozornost více spojuje s přítomným momentem

 

Meditace není o úniku z reality, ale o získání dovedností, abychom mohli realitě čelit. Tím, že se naučíme napravovat a vyživovat čakry, získáme techniku pro rovnováhu v našem životě. Léčení sebe sama zevnitř přinese výsledky i navenek. Meditace se může stát tak snadnou a přirozenou jako čištění zubů – je potřeba jen trochu času a porozumění. Meditace zlepšuje rozhodování a rozvážnost – staneme se tak produktivnějšími a efektivnějšími.

 

Jak může sahadža jóga pomoci dětem, zejména těm, které trpí poruchou pozornosti a jinými potížemi?

Kundaliní (mateřská, vyživující, sjednocující energie):

1.       Zmírňuje úzkost ze slabého školního prospěchu nebo z potíží, které vyplývají ze vztahů vůči ostatním kvůli odlišnosti.

2.       Zlepšuje pozornost zklidněním aktivity nervového systému.

3.       Vyčištěním srdeční čakry zlepšuje sebevědomí dítěte.

4.       Zvyšuje sebeúctu, jelikož si dítě začíná užívat svoje vlastní úspěchy a vztahy s ostatními lidmi. Sobeckost nebo odstup od ostatních se vytrácí.

5.       Integruje senzorické procesy v mozku. Sedmá čakra odpovídá limbické oblasti, která je známá jako sjednocující oblast a také zaznamenává spokojenost. Radost z učení se děje zde.

6.       Zlepšuje sebeuvědomění, tím také sebekontrolu a zklidnění hyperaktivity nebo agrese. Na druhé straně sebevědomí poskytuje energii k překonání letargie nebo zahálky, která se u některých dětí s potížemi učení vyskytuje.

7.       Podporuje v dítěti přirozenou osobnost, talent a potenciál.

8.       Doslova „čistí hlavu“, takže intelektuální proces může začít pracovat pořádně.

 

Rodiče musí praktikovat Sahadža jógu s dětmi pro vzájemný prospěch. Jako rodiče můžeme s pomocí Kundaliní převzít zodpovědnost za naše vlastní chování tím, že dáme do pořádku svoje čakry, čímž zároveň pomůžeme dětem.Rodiče, učitelé, prarodiče, tety, strýcové… všichni mohou získat výše popsané přínosy pravidelným cvičením sahadža jogínských technik.

 

Připojte se k evoluci!