Category Archives: Nezařazené

Plán pro život

Je široce známo, že náš život a co se nám z vnějšku děje, v našich vztazích, v práci, doma, závisí na stavu naší bytosti uvnitř, je to jak myslíme a cítíme a jak jednáme, zdali je to s laskavostí, sobeckostí, zlostí nebo soucitem.

Je to proto, že lidské bytosti mají uvnitř sebe „subtilní systém”, což je plán, který zahrnuje všechny způsoby, kterými bychom se měli v našich životech řídit.

   Naše životy zvenčí jsou odrazem stavu subtilního systému. Když žijeme v souladu s tímto plánem a jsme schopni vyrovnat náš subtilní systém, pak budou naše životy šťastnější, zdravější a vice produktivní.

   Šrí Mátadží Nirmala Déví, která založila Sahadža jógu v roce 1970, poskytla mnoho veřejných přednášek o tomto subtilním systému, a jak funguje. Subtilní systém se skládá ze sedmi čaker, tří kanálů a zbytkové živoucí síly, která je spící energií, nazývanou Kundaliní, a která sídlí v posvátné kosti v dolní části páteře. Každá ze sedmi čaker má určité kvality, které – když jsou čakry čisté  – se projevují v našich životech. Například, jestliže je naše srdeční čakra čistá, prokazujeme v našich životech znaky odvahy a soucitu. Jestliže je v čakře blokáda, projeví se v to také našich životech. Například – blokáda v nábhí čakře nás může vést k problémům s penězi. Když je nábhí čakra čistá, tak zmizí všechny finanční potíže, nebo se o ně přestaneme jednoduše strachovat a najdeme způsob, jak je vyřešit.

   Tyto tři kanály potřebují být v rovnováze. Když jsou levá strana a pravá strana vyrovnané, můžeme fungovat ve středním kanále, který je přítomností. Když chceme být v přítomnosti, musíme dosáhnout naší seberealizace, která se objeví, když Kundalini vzestoupí středním kanálem skrz limbickou oblast v mozku a oblastí fontanelní kosti na vrcholku hlavy, aby se spojila se všepronikající silou vesmíru.

   Když se toto stane, jsme spojeni s vesmírnou, božskou energií, která nás stvořila. Začneme si více uvědomovat sami sebe a jsme schopni rozpoznat 

stav našeho subtilního systému, našich čaker a kanálů. Jakmile začneme meditovat a upevníme toto spojení a dosáhneme naší seberealizace, staneme se „bezmyšlenkově vědomými” a naše Kundaliní plyne našimi čakrami a čistí je. Důsledkem toho se stáváme lepšími lidmi, automaticky jednáme více konstruktivními způsoby a všechny naše zlé zlozvyky zmizí. V našem chování se začnou projevovat pozitivní vlastnosti čaker a pozitivní kvality čaker se projevují v našich životech.

   Nedávný průzkum ukázal, že lidé jsou nejšťastnější, když v životě projevují „ctnosti”. Je už velmi dobře známo, že lidé, co jsou šťastní, mají silnější imunitní systém a jsou zdravější než ti, kdo nejsou šťastní. Průzkum více jak 200 náboženských a filozofických textů zahrnující Upanišády, Korán, staré řecké filozofy a křesťanské texty prokázal, že existuje šest všeobecně přijímaných znaků, které jsou považovány za ctnosti, a které jsou ctěné v každé společnosti. Jsou to moudrost, odvaha, soucit, soudnost, sebekázeň a odpuštění. Univerzálnost těchto znaků ukazuje, že jsou vrozené a jsou součástí plánů lidských bytostí. Fakt, že lidé se cítí nejšťastnější, když vyjadřují své ctnosti ve svém chování, také poukazuje na to, že tvoří přirozenou součást lidské zkušenosti.

   Je na čase, abychom se podívali do sebe a ke svým kořenům, abychom našli štěstí a naplnění, které bude pro naše dobro, a pro dobro naší rodiny, našeho města, naší země a nakonec pro dobro celého světa. Protože Šrí Mátadží to považuje za přirozené právo každé lidské bytosti – mít svou seberealizaci a znalost subtilního systému. Sahadža jóga je vždy vyučována zdarma.

Kay Alford

Zdroj:http://www.sahajayoga.com.au/news/2007/12/29/blueprint-for-life/#sthash.PKDAMaYZ.dpuf

Gregoire de Kalbermatten opět v Brně

Srdečně Vás zveme do Brna na den 9.11.2013 v 18:00 hod do divadla Polárka, kdy sem opět zavítá známý švýcarský ekolog, bývalý diplomat a jogín Gregoire de Kalbermatten. Jeho přednášky se dotýkají všech palčivých otázek, na které dnešní společnost těžko hledá odpovědi. Jeho praxe v odborných kruzích včetně praktikování Sahadža jógy dává  právě na tyto otázky spoustu odpovědí.  

Sledujte plakáty

greg 

 

Efekt „nic nedělání“

Jakmile máme svoji realizaci, nemáme ani ponětí o vlivu, jaký můžeme mít na lidi, které potkáváme v každodenním životě. Jsem lektorkou 10tiletého chlapce Peta. Nezúčastňoval se úkolů na svých hodinách, vyrušoval a samozřejmě si nedělal domácí úkoly. Jeho rodiče mne požádali, abych jej učila a „aby si prostě dělal své domácí úkoly”. 

Nejdříve prokázal snahu. Moje ego mi říkalo, že jsem ho jen vedla k tomu, aby si dělal domácí úkoly, ale nic jsem ho neučila. Cítila jsem se trochu převálcovaná nedostatkem výsledků, dokud jsem si nevzpomněla na afirmaci, kterou nás učila Šrí Mátadží: „Šrí Mátadží, Ty činíš vše, já nečiním nic.”

   V půli cesty naším třetím sezením můj žák přestal pracovat a zakroutil si malíčkem a prsteníčkem na své pravé ruce a říkal mi, že jsou horké a svrbí. Zeptala jsem se ho, jestli se mu to stalo už dříve. On odpověděl: „Ne, právě teď.” Byla jsem v úžasu, když jsem zjistila, že jeho pravé srdce a ego se začínaly čistit jen tím, že jsme tam seděli! Malíček na pravé ruce je spojen se srdeční čakrou a prsteníček je spojený s Adžňa čakrou. Obě čakry se začaly čistit.

   Pete se usadil v naší rutině. Začal se více starat o své domácí úkoly. Rezignovala jsem sama u sebe vzhledem k faktu, že bych nebyla schopná ho v našich sezeních mnoho naučit, protože domácí úkoly bylo vše, na co jsme měli čas. Uběhlo pár týdnů a jeho matka mi řekla, že Pete už nemusí denně nosit domů „knížku chování”. Pár měsíců později jeho matka šla na třídní pohovor. „No, něco dobrého se děje”, řekla mi. „Jeho učitelka řekla, že si chce teď dělat svou práci, zřídka musí napravovat jeho chování, a on sám dloube do svých spolužáků, když dělají nepořádek a říká jim, ať si hledí svojí práce.“ Nebyl to nicméně než zázrak! 

Když jsem poprvé potkala Petovu matku, řekla mi, že jeho učitel a ředitel jí řekli, že má poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a potřebuje léčit. Dokonce jej vzala k dětskému lékaři, který rozhodl, že nemá ADHD, ale byl prostě jen „číslo”. Takže opět jsem byla absolutně pokorná a v úžasu z nevšedního efektu vibrací. Neudělala jsem vůbec nic. Byly to vibrace, které přinesly Petovi změnu. Nekonáním se absolutně cokoli a všechno může vypracovat.

Takže – když jste v davu, ve frontě u pokladny v rušném supermarketu, nebo obklopeni hlučnými dětmi, prostě si dejte pozornost do Sahasrára čakry na vrcholu hlavy. Budete překvapeni, jak se věci lidí kolem vás vypracovávají. To, co se může stát, je mimo naše chápání.    

 

Zdroj: Internet

Zázrak?

Jak by se dal popsat zázrak? Jestliže to někdo považuje za událost nebo výskyt, které nenásledují normálně přijatelné zákony přírody, pak je Sahadža jóga zázrak. Ale když se nad tím někdo zamyslí, mnoho věcí, které přijímáme za normální, by nebylo tak nedávno považováno za zázraky, ale za nemožné.

   V  nedávné minulosti udělalo lidstvo obrovské kroky ve světě technologie, jinými slovy – mnoho „zázraků“ skončilo u zázraků v  materiálním světě. Představte si, že k někomu mluvíte v roce 1900  a zkoušíte mu vysvětlit technologii globálního vysílání CNN, internetu, mobilní telefony – všechny vymoženosti života bereme jako samozřejmost. Velký děda by si myslel, že žijete v úplném světě fantasy! Je zřejmé, že zkušenost chladného vánku není pro lidstvo dosud běžnou zkušeností, takže by mohla být v současnosti popsána jako zázrak. Ale to je jen začátek příběhu tohoto nového vědomí, zázračně existujícího uvnitř nás všech – pokud si jej zvolíme hledat a najít. Je to první známka seberealizace. Seberealizace se objeví, když se to, čemu se v indické tradici říká Kundaliní, probudí ze svého spícího stavu v křížové kosti, a vystoupá skrz šest čaker neboli subtilní centra v každém z nás. Dosáhne vrchní čakry zvané Sahasrára, která je na vrcholku hlavy a nastane spojení jednotlivce se všepronikající božskou silou, s kolektivním nevědomím v základu veškerého tvoření. Tento zážitek je cítit na nervovém systému jako chladný vánek. Najednou někdo cítí mír a vnitřní radost a myšlenkový proces se zklidní.

   Poté je potřeba se v tomto novém vědomí usadit a naučit se, jak to používat – a růst vnitřně a ve všech směrech. Je to nejúžasnější požehnání jaké my – lidé – můžeme obdržet, a samozřejmě, je to dar. Pak se začnou objevovat další zážitky, které mohou být také definovány jako zázraky.

Jeden příběh

   Kdysi dávno žili v jedné vesnici dva mladí muži, Ali a Ram. Byli vychováni v moudré, velkorysé muže,  odvážné díky péči přírody a starostlivé díky vesnické atmosféře. Aby poznali svět, vydali se na Východ.

   Jejich cesta vedla přes husté lesy, vyprahlé pouště a skalnaté hory. Dorazili k jeskyni, ve které chtěli zůstat přes noc. Když vcházeli do jeskyně, náhle se pod nohami Aliho zachvěla zem a on zmizel v podzemí. Ram nevěděl, kam přítel zmizel a tak ho okolo hledal, když se před ním najednou objevila překrásná dívka. Mluvila k němu sladkým hlasem:

 „Ó, okouzlující mladý muži. Jsem velmi potěšena, že vás poznávám a opravdu velmi ráda bych se za vás vdala. Musím ale vašeho přítele přeměnit na opici. Prosím, přijměte mne za svou manželku a budeme spolu žít šťastně až na věky.“

Ram se na ni velmi rozzlobil a rozhodně řekl:

  „Ó paní. Nevím, kdo jste. Proměnila jste mého přítele v opici. To vám nemohu odpustit a ani vás neakceptuji jako svou ženu. Vraťte mi mého přítele Aliho, nebo se mi postavte.“

Jak tato slova Ram dořekl, dívka se proměnila v opici a běžela do lesa, jeho přítel Ali se objevil před ním. Ram Alimu vysvětlil, co se stalo a po zbytek noci zde odpočívali.

Uprostřed noci Aliho probudil zvuk hořící lávy, vycházející z jeskyně. Probral se, ale nikde nemohl přítele najít. Najednou uviděl ošklivého strašlivého muže, jak se na něj zuřivě dívá. Ali se beze strachu postavil a zeptal se muže na svého přítele. Muž odpověděl:

   „Mám absolutní právo na život kohokoli, kdo vstoupí do této jeskyně. Ale protože jsem dobrák, rozhodl jsem se vzít život jen jednomu z vás. Můžeš tedy teď svobodně odejít.“

Když to Ali uslyšel, cítil se hluboce sklíčen, ale v okamžiku se vzpamatoval a řekl: „Nech mého přítele jít a vezmi si můj život.“ Po těchto slovech Ali skočil do žhavé lávy a zjistil, že stojí hned vedle přítele Ramy. Oba se objali a slíbili si, že zůstanou přáteli po zbytek života a že je nikdo nerozdělí. Nevěděli, že sám Všemohoucí sleduje velké přátelství mezi svými dětmi a že je velmi potěšen.

   Ali a Ram se rozhodli po získání těchto zkušeností vrátit zpět domů. Blížili se ke své vesnici a toužili potkat své rodiče a příbuzné. Když už byli na okraji vesnice, zjistili, že je zrovna čas modliteb, zamířili tedy rovnou k mešitě a k chrámu, každý svým směrem.

   Všemohoucí to cítil takto: „Mé děti prošly i nejtěžší zkoušky, ale teď, aby Mne uctily, šly každý na jiné místo. Nevědí, že sídlím v jejich srdcích.“ 

Věk Vodnáře

 

Nyní začal Nový Věk, který se nazývá Věkem Vodnáře (Aquvarian), který je prací Kundaliní a znamená to džbán s duchovní posvátnou vodou (Šrí Mátadží Nirmala Déví).

V šedesátých a sedmdesátých letech se hodně hovořilo o Věku Vodnáře, zejména v  písni: „Věk Vodnáře“ z muzikálu „Vlasy“. Slova „Nový Věk“ která upozorňovala na Věk Vodnáře, se stala otřepanou frází, upozorňovala na široký rejstřík alternativních filozofií, hudby, terapií, meditací, cvičení a diet. Ale co je opravdovým významem Věku Vodnáře?

Myšlení západních astrologů udává, že jsme právě vyšli z Věku Ryb (Piscean) a vstoupili jsme do Věku Vodnáře. Každý Kosmický Věk trvá kolem 2000 let a má vlastní atmosféru a vliv na svět, který je ovlivněn vládnoucím znamením zvěrokruhu na všech planetách během jejich průchodu, právě tak jejími konfiguracemi a vztahem mezi nimi.

Dan Costian PhD, autor „Bible Enlightened“ (Osvícená bible), popisuje, že v  každém Kosmickém Věku se na zemi zrodí v lidské podobě nový Avatar nebo inkarnace Božstva, aby vyjevila lidským bytostem jisté stránky duchovna. Ve Věku Blíženců (Gemini) (asi 6000 – 4000 před Kristem) byl Božskou inkarnací Ráma, ve Věku Býka (Taurus) (asi 4000 – 2000 před Kristem) to byl Krišna a ve Věku Skopce (Aries)  (2000 – 1 před Kristem) to byl Abrahám, Mojžíš, Zarathuštra, Konfucius, Lao´c a Sokrates. V podstatě jsou  planety „uváděny na scénu“, aby pečovaly o atmosféru nebo rozložení času, který by harmonizoval a odrážel zprávu inkarnace Božstva v daném Věku.

Věk Ryb probíhal od roku 1 po Kristu asi do roku 2000. Avatarem nebo inkarnací Božstva byl Ježíš Kristus, Syn Boha. První křestané, aby se poznali navzájem, jako symbolu používali rybu, znamení Pisces (Ryb). Narození Ježíše Krista v Betlémě bylo předpověděno proroky. Vévodící hvězda na Východě dovedla Tři mudrce k dítěti do stáje.

Byla pronesena různá proroctví o začátku Věku Vodnáře. Adi Sahasrára, sedmá poslední čakra, byla otevřena 5. května 1970. Kosmický jev byl svědectvím Šrí Mátadží Nirmala Déví  a ona jej popsala v jedné své lekci. Událost vydláždila cestu ke spontánnímu probuzení energie Kundaliní, proto lidé mohou v masovém měřítku získat seberealizaci, spojení s Božským. Věřím, že je to datum začátku Věku Vodnáře.

Co můžeme očekávat od Věku Vodnáře? Jeho významným znakem je originální, nezávislé myšlení, inovace lásky. Můžeme očekávat, že se bude třást starý řád všech představ o společnosti, náboženství a vztahů. Povede to k tomu, že lidé budou hledat  nové cesty.

Tento čas začal v letech 1960 -70 happeningem, kdy bylo hodně starých ideí, tradic a indoktrinací  prozkoumáváno a odvrženo.To vedlo k sexuální revoluci, hodně se experimentovalo s drogami a novými náboženstvími, hlavně z Indie, která zahrnovala falešné guruy, kteří v tom viděli příležitost k vydělání peněz. Mělo to několik negativních důsledků, ale bylo to pro lidi nezbytné z toho důvodu, aby se stali rozvážnými, měli vyhraněný pohled na věc a dovedli „hledače ke pravdě“. Pod vlivem Vodnáře lidé neakceptují, co jim jiní říkají, ale rádi se učí vlastní zkušeností a vlastním vyzkoušením.

Vodnář dodává odvahu k rozvoji lidstva a k společenským záležitostem. Tak ve Věku Vodnáře převládá čistá láska a altruismus. Lidé nezištně pracují pro dobro celku, bez zneužívání a  manipulování s druhými.

Jednota a integrace jsou podstatou Věku Vodnáře. Můžeme se těšit opravdovým multikulturním světem, kde jednotlivé rozdíly jsou ceněny a respektovány a v tomto čase je ochota spolupracovat pro dobro každého člověka. Opačným znamením k Vodnářovi je Lev, který má vliv na zušlechtění a obohacení.

Kvalitami Vodnáře jsou originalita a inovace. Tak můžeme ve všech oblastech života očekávat vynalézavost a kreativitu. Pravda je dalším znakem Vodnáře. Veškerá faleš a korupce by měly zmizet. Zjev a fasáda budou méně důležité, zatímco největší míru důležitosti bude mít podstata.

Můžeme se těšit, že v náboženství skončí „slepá víra“ a v tom čase bude vědomost, která byla utajena a držena v tajnosti, zjevena. V tom čase lidé budou vlastními gurui a se vzestupem jejich Kundaliní budou znát pravdu uvnitř sebe.

Velmi zajímavé je, že Kundaliní je v sanskrtu nazývána Kumbha, to znamená Vodnář. Tak je Věk Vodnáře Věkem Kundaliní. Za druhé – Věk Kundaliní vás bude vyživovat, protože je Matkou uvnitř vás, díky tomu budete růst, dostanete o tom  veškeré vědomosti, bude vašim Duchem, který vám dá úplné osvícení, kterým se dostanete do kolektivního vědomí (Šrí Mátadží Nirmala Déví, 1983 ).

Všechny tyto změny se nestanou, pokud budete nečině přihlížet a nebudete nic dělat. Čas je teď a tady pro to, aby se to stalo. Ale musíte si přát změnu a udělat krok ke změně uvnitř vás samých. Prvním krokem je přání, aby byla probuzena Kundaliní. Druhým krokem díky tomuto procesu získání Seberealizace.

Za třetí – musíte pravidelně meditovat, výhodnější je s ostatními sahadžajogíny. Meditování v kolektivu je snadnější a mocnější. To znamená setkávat se v nejbližším centru Sahadža jogy a účastnit se programů pro začátečníky, které jsou vždy bezplatné. Když to budete konat, budete pomáhat všem pozitivním aspektům pravdy Věku Vodnáře, aby se mohl projevit na naší zemi.

 

Zdroj: Internet

Devět identifikací duchovního člověka

 

Spiritualita se stává zřejmě populární, nechceme-li říci módní. Mnoho lidí začíná hledat něco, co přesahuje jejich pravidelný život, dokonce i ti, kteří předtím byli zcela materialistického založení. Na zemi se koná velké duchovní probuzení, a tím více a více lidí volá po spiritualitě.

Ale co znamená být duchovním člověkem? Můžeme to jednoznačně popsat?  

 

1. Harmonie mezi slovy a činy

Činy duchovně založených lidí jsou vždy v harmonii se slovy. Mluví o tom, čemu opravdu věří. Jestliže člověk sleduje životy lidí, kteří se sami nazývají duchovními, může dotyčný hned zaznamenat rozdíl mezi jejich slovy a skutky – jestliže kážou o rovnosti, ale sami se nicméně chovají nadřazeně nad druhými. Jestliže vyžadují, aby lidé vedli jednoduchý život, zatímco sami žijí v dobrých domech a nosí drahé oděvy a šperky. Duchovní člověk nemluví o ničem, co by nebylo praktické. Představuje praktičnost ve svých zásadách a slovech.

2. Seberealizace

Člověk musí rozlišovat mezi učencem a duchovním člověkem. Každá osoba s dobrou pamětí si může zapamatovat každé slovo z písma a prokázat vše silou logiky. Učenec vždy předkládá své argumenty, ve kterých se odvolává na jiné studijní materiály nebo písma. Takže duchovní osoba je seberealizovanou osobou, jejíž znalosti se vynořily z nitra. Tak místo „mám znalosti“ má „dostávám znalosti“. Tak se vysvětlení vynořuje přímo z její duše.

3. Mír

Duchovní člověk je ten, jehož duše se sjednotila s Bohem nebo Duchem. Tak může poznat svět z mnoha širokých perspektiv. Jeho mysl dlí v míru jako voda v hloubce moře. Ví, že všechno, co se na světě stane, má nějakou logiku. Díky své intuici může znát příčinu a důsledek. Proto je vždy v klidu a nezneklidňuje se světskými věcmi, které jsou jako vlny na hladině moře.

4. Netečnost k fyzickému zevnějšku.

Spiritualita je doplňkem k materialismu, právě jako Duch doplňuje tělo. Ten, kdo se zaměří na tělo, nemůže se zaměřit na duši. Tak je duchovní člověk netečný ke svému zevnějšku a také k zevnějšku druhých. Neposuzuje člověka podle jeho zevnějšku, ale posuzuje jej podle jeho duše. Zjev není pro něho podstatný. Proto jestliže je osoba oblečena v módním oděvu a je soustředěna na to, aby byla fyzicky atraktivní, má menší šanci stát se duchovní.

5. Bezvýhradně milující

Láska je nejdůležitější vlastností duchovního člověka. Právě jako my všichni milujeme všechno okolo sebe samých, včetně našeho ne právě perfektního těla, tak stejným způsobem se duchovní člověk identifikuje dokonce i s nepřáteli.

6. Rovnost a spravedlnost

Bůh nás stvořil všechny stejné, i když dal každému jinou roli. Člověk dostal materiální hodnoty na lidské bytí na základě potřeb a zabezpečení. Např. prezident národa je daleko více ceněn než obyčejný metař, protože post prezidenta zastává pouze jeden jedinec a na něj je velký počet uchazečů. Zatímco je mnoho metařů, ale méně uchazečů. Oba jsou národem žádáni. Duchovní osoba nikdy neposuzuje lidi na základě jejich náboženství, kasty, ekonomického postavení nebo pozice ve společnosti. Vidí každého stejnýma očima.

7. Oproštěný od hněvu

Duchovní osoba nikdy nespěchá, není chtivá a ani ji neovládá hněv. Rozhněvaný člověk vždy musí něco dělat, jinak se cítí netrpělivým. Duchovní člověk v každé době zná svou roli v projektu, a dělá to, co je v nejlepším zájmu světa. Je jogínem, který má úplnou kontrolu nad svým tělem, city a myslí.

8. Lidskost

Duchovní člověk je vždy pokorný, v každém člověku vidí Boha nebo pokládá každého za jeho rozšíření. Ví, že je pouze nástrojem v rukou Boha a byl poslán na svět, aby plnil speciální funkce. Nikdy není pyšný.

Sám Ježíš předvedl nutnost lidskosti, když umyl nohy svým učedníkům.

9. Soucit a odpuštění

Duchovní člověk je velmi odpouštějící, ví, že každý bude souzen Bohem podle svých zásluh. Nikoho nestaví na místo Boha a posuzuje člověka podle vlastních norem. I když se někdo k němu nebo k druhé osobě chová špatně, vždy se snaží, aby mu Bůh odpustil. Místo nenávisti k němu, i když jeho chování není ve shodě s jeho přáním nebo není podle písma, má pro něj soucit.

 Spiritualita pro každého

Člověk se narodil jako duchovní bytost. Ježíš ve svém prvním kázání řekl:  „Je psáno: Člověk není živ nejen z chleba, ale z každého slova, které vychází z úst Boha.“

Zdroj Internet 

Víme o člověku vše?

 

 

       Všichni z vlastní zkušenosti víme, že naši bytost tvoří kosti, svaly, orgány a také myšlenky, emoce, inteligence, vědomí. Mimo zkušenost většiny z nás je už ale tvrzení, že člověk v sobě má i nějaké velmi jemné energie, energetické dráhy a centra. Podle těchto názorů jsou  přitom tyto dráhy a centra, nazývaná čakry, ve skutečnosti základním řídicím mechanismem všech ostatních systémů a součástí  lidské bytosti. Jednotlivé čakry jsou podle uvedených hypotéz napojeny na naši autonomní nervovou soustavu, jejímž prostřednictvím řídí činnost orgánů ve svém okolí. Navíc energetický stav čaker není rozhodující jen pro správnou funkci tělesných orgánů, ale také pro naši psychiku. To je dáno tím, že čakry mají kromě řídicí role pro naše tělo rovněž určité kvality, které utvářejí náš charakter.

         Jsou-li tedy čakry a energetické dráhy v pořádku, běží vše „jako na drátku“. Nemáme žádné zdravotní potíže, jsme vyrovnaní a žijeme plnohodnotný život. Naše čakry však v pořádku nejsou – současná doba na nás  totiž vyvíjí velký tlak, kterým se čakry vyčerpávají a ztrácejí svou přirozenou řídicí funkci a energetickou kvalitu. Logickým důsledkem jsou pak různé problémy zdravotní i psychické, např. dnes velmi rozšířené civilizační choroby – rakovina, cukrovka, infarkt, stres, deprese atd. Pokud je kupříkladu poškozena srdeční čakra, projeví se její postižení fyzicky jako astma, různé srdeční choroby a anomálie, kardiovaskulární onemocnění, infarkt či poruchy imunitního systému, na duševní úrovni pak jako strach, obavy, nejistota, nedostatek sebedůvěry apod. Náprava by měla být teoreticky jednoduchá, stačí dát do pořádku čakry. Potíž ale tkví v tom, že si jemného energetického systému v nás nejsme vědomi, nejsme s ním nijak spojeni, nevíme, jak jeho vnímání dosáhnout. Přitom tento systém takové spojení ze své podstaty umožňuje. Jeho součástí je speciální energie, jejímž jediným úkolem je propojit svět jemných energií s naším vědomím. Tuto energii lze samozřejmě určitým způsobem aktivovat. Když ke spojení dojde – a tuto zkušenost potvrzuje prakticky každý, kdo si ji vyzkoušel – začneme vnímat stav svých čaker díky napojení na naše smysly. Nejvýrazněji je vnímáme na svých rukách a konečcích prstů, lze je  vnímat i přímo v těle. Když jsme již schopni vnímat vlastní čakry, můžeme určit, které jsou v nerovnováze a s pomocí poměrně jednoduchých metod je dokážeme napravovat. Tím se pak v podstatě automaticky postupně odstraňují i uvedené problémy zdravotní a duševní.

         Úroveň rozlišování stavu čaker se postupně prohlubuje pomocí meditace. Pod tímto pojmem si dnes lidé představují nejrůznější stavy vědomí, od přemýšlení přes relaxaci a vizualizaci až po dosahování nějakých transů či extatických zážitků. Ve skutečnosti meditace naopak znamená dosažení úplného klidu mysli (to jest bez myšlenek), což je paradoxně stav, kdy jsme si všeho velmi intenzivně vědomi, především své vlastní existence a její podstaty. V průběhu takové meditace se pak výrazně zostřuje vnímání stavů našeho energetického systému i fyzického těla.

       Osvědčenou metodou k dosažení cítění našich čaker a jejich napravování je Sahadža jóga. Už během prvního setkání  jejího úvodního kurzu je toto spojení aktivováno a při následujících pokračováních se dále rozvíjí.

        Dočetli ste až sem? Pak neváhejte a projděte si naše stránky – dozvíte se daleko více…..

Skutečná láska

 

Čistá láska, která nás všechny osvěcuje, je skutečná kvalita srdeční čakry. V nerealizovaném stavu zřídka kdy milujeme kvůli lásce samotné. Kvůli našim podmíněnostem zaměňujeme pocity lásky s pocity posedlosti, sexu a sobectví. Čistá láska je odpoutaná, dává bez zájmu. Jako strom, který dává stín, je to bez očekávání a motivu. Opravdová láska je kvalita, která povstává z Ducha a ne z těla nebo mysli. Pokud hovoříme o tom, že někoho milujeme, měli bychom rozumět směru, kterým tato láska plyne. Tělesná atraktivita je fyzická. Může povstat ze sex appealu nebo různých podmíněných důvodů do podoby okouzlujícího prince. Jsou dokonce i tací, kteří nacvičují umění svádění, aby chytili dobrý „úlovek“.

Můžeme tohle spatřit u těch, kteří podléhají módním trendům. Zejména tito lidé jsou pak v nebezpečí, jelikož spolu nejsou souznění jako dvě Duše, ale jako dvě módní fyzické formy. Tento druh atraktivity není skutečná láska, jelikož pochází z mysli a mysl nemiluje – pouze chce. Když je objekt chtíče dosažen, potom se novinka „okouká“. Například dítě je upoutáno a fascinováno novou hračkou, ale po několika dnech jej přestane bavit, vzrušení ustoupí. To samé se objevuje s přátelstvím, které je založenou pouze na fyzické atraktivitě. To, co je iluzorní, nemůže milovat nebo být milováno, je to pouze potěcha očí.

Když ženich vejde do domu indické nevěsty, uvítá ho na prahu a uctí jeho Ducha. Tím je manželství duchovním svazkem. Bez rozpoznání Ducha končí manželství v přechodných svazcích. Tyto příležitostné stavy mají dopad na srdeční čakru a způsobují nejistotu. Tak se mezi mužem a ženou místo důvěry objevuje strach. Mnoho problémů nejistoty v naší společnosti pochází z tohoto druhu emocionálních traumat spíše než z finančních starostí.

Láska je někdy mylně omezována pouze na muže a ženy. V podstatě je ale láska tok života ve všech formách, mezi dětmi a rodiči, mezi sourozenci, přáteli, staršími lidmi… Tam, kde se mnoho lidí dělí a stará, celá společnost otevře svoje srdeční centrum. Stane se kolektivní společností a změní svět. To je síla lásky. Láska je princip za veškerou tvořivostí, všemi vibracemi. Říkáme, že Bůh je láska a láska je Bůh, protože v jejích hloubkách přestáváme existovat. Ve skutečné lásce není žádné „já“ a „ty“, je tam jednoduše pouze záření Ducha. V tomto stavu zakoušíme pravou lidskou jednotu, skutečnou jednotu života. Fyzicky se můžeme objevovat jako různé barvy, tvary, charakteristiky, ale když se staneme Duchem, kapka se stane oceánem plným vibrací tančících v různých rytmech, různých vzorů, zanikajících a znovu se vytvářejících v neustálém kosmickém tanci. Nenávist a žárlivost vytvářejí opačný proud, který teče proti kosmickému rytmu. Tam, kde je láska, je také rozvoj, oslavování, radost a evoluce. 

Náčrtek života

 

Již dlouho víme, že cokoli, co se stane v našem životě, v našich vztazích, v práci či doma závisí na našem vnitřním bytí a na tom, jak myslíme, jak se cítíme a jak jednáme. Jestli laskavě nebo sobecky, jestli vztekle nebo milosrdně. Toto všechno se děje, protože lidé mají uvnitř sebe subtilní systém, který je náčrtem, jak bychom se měli chovat v našich životech. Naše vnější životy jsou projevem stavu našeho subtilního systému. Když žijeme v souladu s daným náčrtem a vyrovnáváme náš subtilní systém, tak jsou naše životy šťastnější, zdravější a produktivnější.

Šrí Mátadží Nirmala Déví založila v roce 1970 Sahadža jógu a dala mnoho veřejných lekcí o subtilním systému a o tom, jak pracuje. Subtilní systém se skládá ze sedmi čaker, tří kanálů a zbytkové životní síly, která je spící, nazývá se Kundaliní a sídlí v křížové kosti na dolní části páteře.

Každá ze sedmi čaker má určité kvality a když je čakra čistá, tyto kvality se projevují v našich životech. Například když je naše srdeční čakra čistá, tak se to projevuje kuráží a milosrdenstvím v našich životech. Když je blokáda v čakře, projevuje se to našem životě rovněž. Například blokáda v nábhí vede k tomu, že máme problémy s penězi. Když je nábhí čakra vyčištěná, tak naše finanční problémy buď zmizí, nebo se přestaneme o peníze strachovat a najdeme způsob, jak to zařídit.

Všechny tři kanály potřebují být v rovnováze. Když je levá strana a pravá strana vyrovnaná, tak používáme střední kanál – což je přítomný okamžik. Abychom byli v přítomnosti, musíme získat svou seberealizaci. To se stane tak, že naše Kundaliní vystoupá nahoru středním kanálem skrze limbickou oblast v mozku a dostane se ven z fontanelní oblasti na vrcholku hlavy, kde se spojí se Všepronikající vesmírnou energii.

Když se toto stane, spojíme se s univerzální božskou energii, která nás stvořila. Získáme více vědomostí o sobě samých a jsme schopni znát stav našeho subtilního systému, našich čaker a kanálů. Jak začneme meditovat a upevňujeme naše spojení, tak se staneme bezmyšlenkově vědomými – Kundaliní protéká našimi čakrami a čistí je.  Má to za následek, že se stáváme lepšími lidmi. Začneme se chovat automaticky konstruktivně a všechny špatné zlozvyky odpadnou. Ve svém chování začneme projevovat kladné stránky čaker a jejich pozitivní kvality se projevují v našich životech.

Soudobé výzkumy dokazují, že lidé jsou šťastnější, když mohou projevovat všechny ctnosti ve svých životech. Je také obecně známo, že lidé, kteří jsou šťastní, mají odolnější imunitní systém a jsou zdravější oproti těm ostatním. Výzkumy mezi dvěma sty náboženských a filosofických textů, včetně Upanišad, Koránu, antických řeckých filosofů a křesťanských textů ukázaly, že existuje 6 univerzálně platných vlastností, které jsou považovány za ctnosti uznávané v každé společnosti. Moudrost, Odvaha, Milosrdenství, Rozvaha, Sebedisciplína a Odpuštění. Univerzálnost těchto vlastností dokazuje, že jsou vnitřní a původní součástí plánu lidských bytostí.  Faktem zůstává, že se lidé cítí nejšťastněji, když mohou projevit tyto ctnosti ve svém chování, což znovu dokazuje jejich vnitřní podstatu jako lidských bytostí.

Nadešel čas, abychom se podívali do sebe na své kořeny, abychom mohli najít štěstí a naplnění, které bude pro naše dobro, pro dobro rodiny, pro naše města, pro dobro naší země a pro dobro celého světa. Šrí Matadží to považuje za vrozené právo každého člověka, aby každá lidská bytost získala svou seberealizaci a znalost svého subtilního systému. Sahadža jóga je vždycky vysvětlována zdarma.