Category Archives: Nezařazené

Nový online kurz „Čas pro…“

S novým rokem Vám přinášíme nový online kurz sahadža meditace, tentokrát s podtitulem "Čas pro…" Každý měsíc budeme věnovat pozornost určitému tématu. V lednu se tak můžete těšit na "Čas pro rovnováhu" – čtyři setkání k různým aspektům rovnováhy.

Více informací na mcpraha.org a na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/559718772010977

Nový celorepublikový online kurz pro začínající

S postupujícími dny se nám vzdaluje léto, ubývá denního světla a pomalu uzavíráme okna a dveře svých domovů ve snaze zachovat si teplo. Proto k Vám nyní přicházíme s jedinečnou možností, jak si uchovat světlo uvnitř sebe, jak si i přes zavřená okna a dveře zachovat otevřené srdce. Otevřené srdce rádo přijímá i dává čistou radost a lásku všem kolem sebe. Dovolme si ten luxus nechat sebe i své okolí prozářit tímto světlem. V novém celorepublikovém online kurzu Sahadža meditací pro začínající vám s tím můžeme pomoci. Startujeme již tuto neděli 3. října, kdy do éteru vypustíme první lekci. Těšit se můžete i na pravidelné workshopy a osobní živá setkání v některých našich centrech. S chutí tedy do toho 🙂

Více informací naleznete na našem Facebooku: https://www.facebook.com/groups/559718772010977/?notif_id=1632689913091576&notif_t=groups_invite_confirmed_feedback&ref=notif

Nová píseň sahadža umělců na EXPO 2015

Píseň zvaná život
Dne 1.5.2015 oficiálně vyšla hymna SJ na EXPU 2015, píseň s názvem Song Called Life. Byla to radostná spolupráce mnoha mezinárodních sahadža umělců, ale také hodně tvrdá práce, která započala v lednu 2015 a trvala mnoho týdnů. Umělci vzkazují:

Nadi Grant

Nadi Grant byl sepsán v sanskrtu na lotosový papír před asi 2000 lety indickým astrologem Bhrigumunim. Později byl aktualizován a přeložen do jazyku marati Acharya Kakayyar Bhujander Tatwacharyaem před asi 300 lety pod názvem Kak Nadi. V tomto úryvku se současný editor Shantaram Athvalem odkazuje na verzi Kak Nadi.

Až bude Jupiter ve znamení Ryb, velký jogín se reinkarnuje na Zemi. Mnoha lidem se stane do roku 1970 zcela zřejmým, že nastala nová éra. Kalijuga skončí a Kritajuga začne. Zemská osa se zmenší a oběžná dráha Země se bude stále víc a víc blížit ke slunci. Lidský život prodělá naprostou revoluci. V tomto čase se inkarnuje velký jogín.

Než toto nastane, jogín či hledač může dosáhnout požehnání mokši a nalézt konečný význam svého života pouze pokud následuje cestu zbožnosti, znalostí a Patandžaliho jógy, ale bude muset projít přísným pokáním, aby probudil spící síly čaker svého těla a nakonec osvítil sílu Kundaliní.

Prostřednictvím nové metody jógy sestavené velkým jogínem budou lidské bytosti schopny dosahovat radosti mokši během jednoho života. Už nebude nutné obětovat svoje tělo či zemřít, aby bylo mokši dosaženo. Brahmananda, kterou mohli doposud zakoušet jen velcí světci, a to jen pokud v okamžiku smrti vešli do stavu Samádhi (slovo označující buddhistickou a hinduistickou meditační praxi rozvoje soustředění, pozn. překl.), může být díky tomuto novému typu jógy dosažena obyčejnými lidskými bytostmi, aniž by musely vstoupit do stavu Samádhi, když budou umírat.

Na začátku bude moci dosáhnout této jógy a mokši jen jeden člověk z miliónu. Poté po čase celá lidská rasa, s pomocí této jógy, může překonat smrt. Lidé se nebudou muset strachovat o jídlo, přístřeší nebo oblečení. Budou žít obyčejné životy a dosáhnou jógy – spojení s Bohem. Nebude tu žádná potřeba nemocnic, protože tu nebudou žádné nemoci. Na počátku bude moci velký jogín léčit nemoci pouhým dotykem. Vyšší věk a poničení organismu už nebudou existovat a lidé budou mít nebeská těla.

Díky novým vědeckým objevům se věda a náboženství stanou jedním. S pomocí vědy může být prokázána existence Boha a duše. Závoj nevědomosti a mája budou odstraněny a Brahmananda a mokša, které mohly být původně dosaženy pouze jogíny jako výsledek velmi tvrdé práce a přísného pokání, se stanou snadno dosažitelnými pro mnoho lidských bytostí.

Spontánní duchovní postup

Jako dítě jsem měl vždy přesvědčení, že odpovědi na otázky leží uvnitř mě. Pokoušel jsem se zamířit svojí soustředěnost a pozornost do nitra, abych si zodpověděl problémy a nejasnosti. Byl jsem naprosto přesvědčen, že většina náboženství a guruů nezná žádné z odpovědí, které jsem hledal.

Jako dospělému mi jeden můj známý a hledač nabídl, že bychom mohli navštívit nějaké kurzy, abychom si rozvinuli porozumění sebe samých. Moc jsem od toho neočekával, už vůbec ne, že zkušenost, která mě čekala, bude ležet daleko za mojí myslí a daleko od drahých kurzů, které se zaručovaly, že poskytují objevení.

Po asi 12 měsících jednoho z takových programů jsem zjistil, že jsem více zaměřen sám na sebe. Také jsem si byl vědom těžké tuposti v hlavě, asi tam pomalu narůstal blok soustředěnosti.

Byla to blokáda v mozku, která mi v podstatě znemožňovala plně ponořit svou pozornost do své vnitřní bytosti. Bylo frustrující vyvíjet takové úsilí na to, co se uvnitř mě dělo a vzbuzovalo to mou touhu porozumět tomu, co ten blok znamená.

Pak jsem na to najednou přišel a velice mě to rozesmálo. Ta překážka byla částí mojí osobnosti, která se stala tak sebe přesahující a směšná. Bylo to moje ego a bylo legrační je vidět.

To byl záblesk hlubokého vědomí, který byl sám o sobě osvobozující. Jak jsem spatřil toto ego, samo se rozplynulo, jelikož jsem jednoduše přišel na to, že moje ego byla ta překážka k sebeuvědomění si sebe sama.

Další záblesky vědomí se objevily poté, co jsem odstranil blokádu ega, najednou mi byl zřejmý hluboký smysl pro sebeúctu a sebedůvěra při tvořivé práci. Často jsem k ostatním pociťoval obrovskou laskavost, která proudila z mého nitra. Také jsem získal skutečnou a hlubokou znalost věcí kolem sebe. Tyto chvilky čisté reality byly jenom začátky těch dalších a transformujících zážitků.

Spatřil jsem, že všechno, s čím jsem kdy byl nespokojen, byla pouhá nerovnováha mojí osobnosti a ne věcí kolem mě. Tím jsem přišel na to, jak uvnitř sebe probudit spokojenost.

Jednoho dne, když jsem byl sám, se moje pozornost stáhla dovnitř. Spatřil jsem vnitřní světlo a vzpomněl jsem si, že tento zážitek jsem měl v menší formě jako dítě.

Světlo se šířilo ze středu mojí hrudi nebo srdce, ale plnilo celé moje tělo. Bez jakéhokoliv mnou vynaloženého úsilí toto světlo pozornosti začalo mířit vzhůru. Dosáhlo mého krku a dalo mi uvědomění mojí vlastní přeměny. Bylo to, jako kdybych se díval na sebe sama z vyšší pozice uvnitř své bytosti. Bylo to jako být oddělen. Pozoroval jsem to bez jakékoliv reakce a moje pozornost stoupala dál.

Dosáhla hlavy. Znovu to ego! Spontánně jsem řekl: „Odpusť jim všem, Otče, jelikož oni nevědí, co činí“. Nevím, proč jsem to řekl, ale výsledek byl ten, že dveře v mojí hlavě se konečně otevřely.

Kruh světla v mém srdci potom stoupal vzhůru nějakým neviditelným kanálem a usadil se na vrcholu mojí hlavy. To spustilo náhlý, požehnaný mír. Mír, který zaplnil celé moje tělo. Ten mír ze mě plynul, z mých rukou i těla, ve formě chladného vánku.

Tento spontánní stav požehnané meditace nějakou dobu trval. Cítil jsem se, jako kdyby se celé moje tělo rozpouštělo ve chladné sprše hmatatelného míru, který skrze mne proudil. Byl jsem naprosto čilý a stále bez jediné myšlenky. Jen úchvatné, nepopsatelné vědomí všeho.

Během dalších několika týdnů jsem byl jako nový člověk. Žádné myšlenky, jenom intenzivní úžasný pocit lásky ke každému a obrovská radost ze života.

Jeden můj známý, kterého jsem také zaměstnával, nosil fotku svého gurua neustále s sebou. Několikrát mě i mou přítelkyni pozval na lekce meditace. Byl jsem ale tak zaneprázdněn svým povoláním a natolik podezřelý vůči všem guruům a kultům, že jsem odmítl.

Abych zkrátil dlouhou kapitolu, nakonec jsem se dohodl s přítelem tohoto zaměstnance, který podporoval tu samou formu meditace u stejného gurua. Všiml jsem si, že když jsem s ním trávil čas, často jsem zažíval ono světlo ve svém srdci, které stoupalo vzhůru do hlavy stejně tak, jako poprvé, tentokrát ale v mnohem kratších momentech. Když se to dělo, tak mi náhodou sdělil, že to cítil také!

Nevěděl jsem, zda není nějaký divný, a nepřikládal jsem jeho tvrzení skutečný význam.

Jednoho dne řekl: „Zavři oči a požádej o svou sebe realizaci“. Když jsem to udělal, něco mi začalo stoupat po zádech, pak z mého srdce vycházelo světlo mířící k vrcholu mojí hlavy s intenzitou jako nikdy dříve. Cítil jsem chladný vánek vycházející z rukou stejně jako tehdy poprvé. Byl jsem ohromen.

Díval jsem se na fotku jeho gurua, nevím jak dlouho. Najednou celá Její tvář se zalila zlatem a moje srdce se světlem otevřelo.

Tentokrát mě světlo celého zaplavilo a já jsem naprosto a celým srdcem věděl, že jsem našel tu Pravdu, kterou jsem vždy hledal. 

Meditace – přirozená a duchovní cesta ke zdravému životu

Narodili jsme se s úsměvem. No, možná ne tak docela, ale děti se hodně usmívají. Přichází to k nim přirozeně, ale někde dole v řadě se věci mění. Začneme myslet, formujeme nápady a reagujeme. Ztrácíme úsměv poměrně rychle. Stres kope a my zapomínáme na náš vlastní stav ticha. Zapomínáme, že předtím, než jsme analyzovali, jsme měli lásku. Předtím, než jsme měli psychické reakce, měli jsme spontánní radost. Nezdá se to, ale můžeme se snadno vrátit k našim kořenům a pocítit jiskru, kterou můžeme vidět v očích dítěte. Když se cítíme na dně, budeme často zavírat oči, rozhazovat ruce a relaxovat na gauči, možná v nevědomé snaze setřást tlak a stres celého dne. Naše svaly to dočasně uvolní, ale další rušný den jsou věci zase na začátku. Stres, tlak a bolesti jsou stále tam. Co kdyby se daly zavřít oči a pak je otevřít a zjistit, že všechny problémy jsou pryč? Tak funguje meditace. Dovolí našemu vnitřnímu bytí, aby nás léčilo přirozeně. Musíme jen dovolit, aby se to stalo. Chce to jen trochu nahlédnout za mlžnou clonu našich myšlenek a začít kráčet úžasnou cestou našeho duchovního objevu. Naše vlastní Kundaliní čeká netrpělivě jako milující matka, která dělá vše pro to, aby přinesla úsměv na tvář svého dítěte. Je to na nás, abychom si jí všimli a dali jí šanci, aby nám ukázala, co asi opravdu jsme. „Není to hra mysli, ani vaše duševní činnost, která tě činí šťastným, mé dítě,“ říkala. „Je to ticho tvé vnitřní duchovnosti, která právě koná svou práci!“

Kundaliní: dobrotivá a starostlivá

Takže kde najdeme tu sílu duchovnosti? Skutečně existuje? A může nás to opravdu udělat dokonalými bytostmi – mentálně, emocionálně a fyzicky? Leží v nás a je schopná mnohem víc, než si dokážeme představit. Od věků, skoro od počátku lidstva, byla Kundaliní v nás – v každém individuálně jeho vlastní Kundaliní – naše vlastní matka, která přesně ví, co její dítě potřebuje. Tiše zaznamenává všechny naše myšlenky, činy a emoce, pozitivní či negativní, a dychtivě čeká na svou šanci zdokonalit nás. Kundaliní ale spí tiše – pokud si neuvědomíme její přítomnost. A tak, generace po generaci, leží bez povšimnutí – lidmi vyrobené umělé přístroje ji nemohou detekovat. Z každodenních společenských kruhů směrem k vyšší společnosti a politickým setkáním, zůstávala skrytá jako tajný poklad.  Ačkoliv má Kundaliní potenciál zcela vymýtit všechny naše neduhy a dokonalou nerovnováhu, žádné fitness centrum nebo expo o zdraví by nemohlo objevit její sílu. Kdyby nebylo těch mužů dávných dob, kteří dosáhli velkých výšek duchovnosti, zejména ve starověké Indii, prošla by bez povšimnutí snad navždy. 

Tito předkové uváděli narážky na její existenci ve svých spisech a rčeních. Říkali jí Zlatá bohyně, hadí energie, pramen síly, živá voda a Kundaliní. Stále velmi málo lidí ví, jak využít tuto potenciální energii, dokud Šrí Mátadží Nirmala Déví, zakladatelka Sahadža jógy, nepředala lidstvu zkušenosti a znalosti o Kundaliní a nepřenesla nás zpět k našim kořenům.

Šrí Mátadží Nirmala Déví, zakladatelka Sahadža jógy

  Rozluštit dnes tajemství Kundaliní je v Sahadža józe hračkou. Vše, co musíte udělat, je si přát, jako si dítě přeje s  pohledem na hvězdy se sladkým údivem a nevinností. Pak síla Kundalini učiní naši meditaci šťastnou. První myšlenky budou slábnout a pak budete vnímat jen ticho – je to dostačující k odstranění stresu a nemocí. Nicméně, je tam mnohem více radosti a jednoty k prožití toho, že jsme na této úžasné cestě meditace Sahadža jógy. A skrze meditaci se můžeme samozřejmě napojit na naši duchovní hloubku. Sahadža jóga nám ukazuje skutečnou sílu meditace a naši vlastní schopnost překonat své problémy. Vidíš? Dostat se zpátky k našim kořenům a žít zdravě není tak složitá záležitost. Je to jen malé přání posunout naši Kundaliní k tomu, aby nám pomohla, a můžeme tak brzy surfovat jako profík přes největší překážky, které nám mohou přijít do cesty. Teď je tu dobrý důvod se usmívat!

Pojetí sahadž

Pojetí sahadž je stěžení a klíčové v duchovních myšlenkách světce Guru Nanaka. Odkazuje na vyšší duchovní stav, dosažitelný lidskými silami a má tedy nejhlubší smysl být dosažen. Původní význam sahadž je „jen to, co má být“ nebo „zkrátka normální“. Jinými slovy – člověk by se měl stát vynikající osobností, skutečným člověkem. Žádné lpění, žádné zanedbávání, žádné shromažďování, žádné úchylky. 

Toto slovo sahadž se ale paradoxně nepojí s pouhým výrokem nebo slovním výrazem. Je to realita, skutečný stav lidských bytostí, konkrétní cíl. Sám Guru Nanak přímo zakusil nádhernou jednotu s Bohem a původní božský projev takové krásy. 

Sahadž je původně sanskrtské slovo, které znamená „být narozen s“ a tím tedy je něco v lidských bytostech uloženo od narození – vnitřní mystický princip božské přítomnosti, přirozené a snadné dědictví svatosti.

Proroctví tvrdí, že sahadž je velice mystické náboženství. Je to přijetí nitra a intuice jako pravého smyslu náboženství a popírá všechny ritualistické externality. Sahadž bude mystický stav člověka, který přijal božskou vůli. Je to tedy nejvyšší duchovní stav, je to nejvyšší požehnání.

Sahadž znamená přírodní pomalost a stav, který je považován pro perfektní akci. Je to opak nenormálního stavu. Je to ucelenost a sebe-spokojenost, zatímco spěch je uštěpačnost a vnitřní slabost. Sahadž znamená rovnováhu, klid a vyrovnanost. Z psychologického hlediska to může být nazváno „vyrovnaná prozíravost“. Veškerá opravdová rovnováha a opravdová akce plodí estetično rovněž jako duchovní potěšení, zatímco člověk pociťuje vnitřní radost a požehnání.

 

Jak meditovat

Jak meditovat

Pokud máte ve svém denním programu chvíli volna, měli byste meditovat každý den alespoň 10 minut. Někteří lidé zjišťují, že stav míru a ticha na počátku dne učiní celý den lepším. Jiní zjišťují, že se jim nejlépe medituje večer, kdy jim zklidňující vliv meditace navodí hluboký a vyživující spánek. Spousta lidí medituje i ráno i večer a do večerní meditace zařazují čistící techniky. Meditace doopravdy je jednoduchým procesem, který nabírá formy sezení v tichu, aby Kundaliní mohla vzestoupit ze svého sídla na konci páteře – podél centrálního duchovního „kanálu“ uvnitř každého z nás – až na vrcholek hlavy. Spousta literárních pramenů zabývajících se jógou tuto subtilní mapu popisují; je to vědění známé po tisíce let, nejenom několik staletí! Energie Kundaliní čistí čakry – čili duchovní energetická centra – jednotlivce a zanechává člověka v hlubokém, mírumilovném a uvolněném stavu. Mnohé doplňkové techniky meditace navržené proto, aby jedinec dosáhnul tohoto stavu bezmyšlenkové pozornosti, jsou vyučovány jako součásti meditačních kurzů. Zahrnují jednoduché mantry a pohyby rukou, které podporují čištění čaker. Jít hluboko do meditace není něco, co by se dalo vynutit. Je to záležitost zasvěcení pár minut denně tomu, že budeme potichu sedět, nic nedělat a zakoušet sílu čisté introspekce. Po čase zjistíme, že je naše meditace efektivnější a prospěch z ní plynoucí hmatatelnější.

Začínáme 

Najděte si doma místo, kde se můžete pohodlně usadit a kde vás nikdo nebude rušit. Mělo by to být místo, které můžete využívat pravidelně. Nemusíte sedět na zemi, posaďte se na židli nebo kamkoliv jinam, kde to budete mít pohodlné. Ubezpečte se o tom, že vás nic neruší, např. zapněte záznamník na telefonu. Pomůže vám, pokud zapálíte svíčku a dáte si ji před sebe vedle obrázku Šrí Mátadží či nákresu s vyobrazením subtilního systému. Pokud budete meditovat poprvé, možná se vám bude zdát těžké sedět vzpřímeně nebo dát pozornost dovnitř, když budete mít zavřené oči. Ničeho se ale neobávejte, s praxí to půjde čím dál lépe.

Zklidnění

Poté co se zklidníte, dejte pomalu pozornost na vrcholek hlavy. V této chvíli můžeme říci věty, které užíváme na veřejných setkáních, a které nám pomáhají nasměrovat pozornost dovnitř do sebe. Anebo si můžeme potichu sami pro sebe párkrát zopakovat větu: „Prosím, dovol mi jít hlouběji do meditace“. Po nějaké chvíli můžeme na prstech cítit brnění, chlad či horkost, či pomalé brnění stoupající nahoru po páteři. Kundaliní v této chvíli začíná stoupat z konce páteřního na vrcholek hlavy. Pomůže nám, pokud se pokusíme tyto pocity ignorovat, protože se v této chvíli snažíme dosáhnout stavu bez myšlenek. Ty by nás neměly odklánět pryč. Prostě je jen pozorujme, jak vplouvají a zase vyplouvají z našeho vědomí ven.

Jdeme do hloubky

Po několika minutách můžeme pozorovat, že zatímco jsme usazeni ve vnitřním míru, myšlenky neustále proplouvají naší myslí. Toto je docela přirozené a neměli bychom si myslet, že meditace nefunguje, protože pořád ještě na něco myslíme. Soustřeďte se na to, abyste opět dali pozornost na vrcholek hlavy a snažte se ji tam udržet. Ve skutečnosti vám to ještě nějakou chvíli potrvá, než pocítíte značné zpomalení toku myšlenek ve své hlavě. Prospěch pramenící z meditace ovšem zažijete mnohem dříve.

Na závěr

Poté, co jsme seděli 10 až 15 minut, meditaci můžeme pomalu ukončit.

Proč mají nevinní lidé méně problémů

Děti nemají žádné problémy“  – se běžně říká, o děti je (obvykle) postaráno, že (obvykle) nemusí pracovat nebo se přetvařovat, že venku je krutý, velký svět. Je to síla nevinnosti, která chrání děti od většiny problémů. Jak děti vyrůstají, zdá se, že problémy rostou s nimi. Nebo alespoň s většinou z nich.

Existují lidé, kteří, jak se říká, nikdy nevyrostou. Nemyslím ty, kteří, když jsou dospělí, mají „dětinské“ koníčky nebo se chovají jako zlobivé děti. Myslím ty, kteří nikdy nezestárnou ve své nevinnosti, kteří jsou dětmi v srdci.

Všimla jsem si, že takoví lidé mají skutečně v každém aspektu života méně problémů. Jsou tak neopatrní a nestarají se? Nejsou dost vážní? Jsou prostě hloupí? Dovolte mi, abych se s vámi podělila své postřehy a závěry na toto téma.

Nevinní lidé mohou být velmi inteligentní, nebo nemusí být, ale všichni mají něco společného:

– žijí více v současné době

– proto netráví mnoho času analýzou akcí druhých

– nemají rádi kritizování, a pokud ano, pak přímočaře, bez velkého přemýšlení o tom, že někdo je uražen (zajímavé, jak to funguje! – lidé se méně urazí, když jste upřímní a nevinní v srdci).

– mimo to se lidé na nevinné osoby nemohou zlobit – nebo alespoň ne na dlouhou dobu. Nevinným lidem je obecně snadno odpuštěno!

– nedělají politiku, ale způsob, jakým se chovají, vypadá, že je dobře myšlen, což bývá většinou opačně

– protože nad ničím moc nepřemýšlejí, jednají spontánně a proto většinou správně (dělám správnou věc ve správný čas)

– nevěří, že ostatní mají zlé záměry!!  Je to jeden z nejvíce zásadních rozdílů mezi nevinnými lidmi a všemi dalšími. Prostě nečekají zlo. Samozřejmě, stanou se jim také „špatné“ věci, ale oni to často dokonce nevidí tak špatné, jak to jiní dělají

– důvěřují ostatním

– podobně jako s malými dětmi  – jsou „chráněni“ a přirozeně / nevědomky se vyhýbají nebezpečným oklonostem, nestávajíi se jim nehody 

– vše, co má za následek daleko méně problémů v životě, protože – dobře známý fakt – všechny problémy pocházejí z našeho přetížení / přehřátí hlavy … nebo zavřeného srdce …

Dobrou zprávou je, že nevinnost nemůže být ztracena.

Vždy je tam.

Pokud jste unaveni ze všech druhů problémů a problémů ve vašem životě, zkuste některé jednoduché věci – aby se ve vás obnovila nevinnost.

FUNGUJE TO!

Nikdy příliš staří

   Během roznášení letáků jsem se seznámila se starším párem. Kdykoliv jsem přišla k jejich schránce, dali jsme se do řeči – později, když jsem chodila kolem, již však na zahradě nebývali.

   Minuly týdny, až na mne jednou pan Jones zavolal a přišel si promluvit. Řekl mi, že jeho žena byla velmi nemocná a od té doby měla „špatné nervy a nemohla nic dělat“. Dokonce ani neopouštěla dům a chtěla zůstat pouze v posteli.

   Řekl, že slyšel, že učím meditaci a požádal mne, abych přišla do jejich domu a naučila meditovat jeho ženu, že by jí to mohlo pomoci. Normálně bych s tím nikdy nesouhlasila, ale těmhle lidem bylo přes 80 a já cítila, jak moc svou ženu miluje a jakou má o ni péči. Tak jsem souhlasila.

   Pan Jones mne pozval, abych si za ní sedla do obývacího pokoje. Začaly jsme mluvit a já jí vysvětlila, jak funguje Sahadža jóga. Ukázala jsem jí zelenou meditační kartičku s fotografií Šrí Mátadží a vysvětlila jí proces seberealizace. Odložila jsem kartičku a ukázala jí, kam položit ruce a vysvětlila jí afirmace. Když jsme zavřely oči, cítila jsem, jak získávala vibrace. Vibrace byly velmi silné a já ji provedla krátkou meditací. Potom jsme otevřely oči. Podívala jsem se na paní Jonesovou a její oči byly zalité slzami. Zeptala jsem se jí, jak se cítí. Odpověděla mi s úsměvem: „Cítím se uvolněná poprvé od….“  Tu větu nedokončila, ale vzala mne za ruku. 

Seděly jsme a užívaly si další krátkou meditaci. Potom jsem jí řekla, že přijdu zase za týden a odešla jsem. Když jsem se vrátila, pan Jones mi řekl, že jeho žena teď medituje dvakrát denně a že se cítí o moc lépe.

Pár dní na to jsem potkala místní doktorku.

Vykřikla:„Podívej se na sebe, vypadáš jako úplně jiný člověk! Co jsi dělala?“ Řekla jsem jí, že jsem meditovala. Z nějakého důvodu jsem zmínila paní Jonesovou. Doktorka odpověděla: „Ano, já vím. Včera jsem ji viděla. Je to úžasné, co jsi s ní udělala.“

   Cítila jsem se zahanbená, protože jsem věděla, že jsem nic neudělala. Zašla jsem si do drogerie koupit nějaké mýdlo. K mému úžasu mne i prodavačka viděla stejně. Na otázku, co jsem dělala, jsem odpověděla stejně jako předtím. Znovu jsem se cítila neuvěřitelně zahanbená a popravdě ohromená, když mi prodavačka řekla:

   „Je neuvěřitelné vidět, jak se paní Jonesová změnila. Řekla mi o té meditaci, a že znovu pracuje na zahradě a dokonce si nechala udělat vlasy.“

   Tato zkušenost mi připomněla, že je to pouze čisté přání a bezmyšlenkové vědomí, které umožní seberealizaci, nic víc. My vlastně neděláme nic. Také jsem se naučila, že nikdy nejsme dost staří na to, abychom se změnili – byli transformováni. Paní Jonesová je důkazem, že Sahadža jóga člověka úplně změní, včetně člověka který realizaci „dává“.

Zdroj: net