Category Archives: Meditace

Online kurz meditace

Na www.eMeditace.cz  je vytvořen kurz online meditace na základě principů sahadža meditace. Smyslem je dosažení vnitřní rovnováhy a propojení našeho vědomí s jemnou úrovní nitra. Krátké teoretické úvody lekcí pomohou naší mysli zaměřit pozornost na některé aspekty našeho rozvoje, ty pak rozvíjíme v částech praktických.

V meditaci se skutečně něco děje. Skutečně se relaxují jemné úrovně naší bytosti a otevírají se tak nové cesty k rozvinutí našeho potenciálu, naše bytost se rozvíjí do stavu rovnováhy, spokojenosti a naplnění svého smyslu.

Součástí každé lekce je video s teoretickou a praktickou částí. Pod videem je „Průvodce“ a „Časté otázky“, kde jsou doplňující informace k postupu jednotlivými lekcemi, „Teorie“, v níž jsou další souvislosti probírané látky. Videa a audia v částech „Další videa“ a „Audio meditace“ podpoří Vaše další samostatné meditace a stejně tak v části „Texty“ jsou uloženy k případnému vytištění podpůrné informace pro meditace

 

www.eMeditace.cz

Brožurka Meditace pro každého

 

Milí návštěvníci našich webových stránek.
Na tomto místě Vám přinášíme jednu z pomůcek, kterou bychom chtěli – a máme to přání – obohatit Váš rozvoj na Vaší duchovní cestě.  Publikace, kterou si můžete zde stáhnout, je praktickou příručkou sahadža meditace. Je sestavena tak, aby podpořila Vaše praktické kroky v učení se sahadža meditaci. Dozvíte se o subtilním systému, o čistících a meditačních technikách a o praktikování sahadža meditace doma, v přírodě, nebo kdekoli jste. V části „Jak pokračovat“ se dozvíte o dalších možnostech rozvoje své sahadža meditace prostřednictvím meditací na webu a odkaz na informace o kurzech a seminářích. Přejeme Vám do začátků, abyste sami zakusili účinky sahadža meditace, obohatili tak tím svůj život a na úplný závěr – aby Vám tato malá pomůcka byla vždy po ruce jako užitečný pomocník. Publikaci můžete také získat v tištěné podobě v místech, kde probíhají kurzy sahadža meditace.

 

 

 

 

Meditace pro každého

Jak meditovat

Jak meditovat

Pokud máte ve svém denním programu chvíli volna, měli byste meditovat každý den alespoň 10 minut. Někteří lidé zjišťují, že stav míru a ticha na počátku dne učiní celý den lepším. Jiní zjišťují, že se jim nejlépe medituje večer, kdy jim zklidňující vliv meditace navodí hluboký a vyživující spánek. Spousta lidí medituje i ráno i večer a do večerní meditace zařazují čistící techniky. Meditace doopravdy je jednoduchým procesem, který nabírá formy sezení v tichu, aby Kundaliní mohla vzestoupit ze svého sídla na konci páteře – podél centrálního duchovního „kanálu“ uvnitř každého z nás – až na vrcholek hlavy. Spousta literárních pramenů zabývajících se jógou tuto subtilní mapu popisují; je to vědění známé po tisíce let, nejenom několik staletí! Energie Kundaliní čistí čakry – čili duchovní energetická centra – jednotlivce a zanechává člověka v hlubokém, mírumilovném a uvolněném stavu. Mnohé doplňkové techniky meditace navržené proto, aby jedinec dosáhnul tohoto stavu bezmyšlenkové pozornosti, jsou vyučovány jako součásti meditačních kurzů. Zahrnují jednoduché mantry a pohyby rukou, které podporují čištění čaker. Jít hluboko do meditace není něco, co by se dalo vynutit. Je to záležitost zasvěcení pár minut denně tomu, že budeme potichu sedět, nic nedělat a zakoušet sílu čisté introspekce. Po čase zjistíme, že je naše meditace efektivnější a prospěch z ní plynoucí hmatatelnější.

Začínáme 

Najděte si doma místo, kde se můžete pohodlně usadit a kde vás nikdo nebude rušit. Mělo by to být místo, které můžete využívat pravidelně. Nemusíte sedět na zemi, posaďte se na židli nebo kamkoliv jinam, kde to budete mít pohodlné. Ubezpečte se o tom, že vás nic neruší, např. zapněte záznamník na telefonu. Pomůže vám, pokud zapálíte svíčku a dáte si ji před sebe vedle obrázku Šrí Mátadží či nákresu s vyobrazením subtilního systému. Pokud budete meditovat poprvé, možná se vám bude zdát těžké sedět vzpřímeně nebo dát pozornost dovnitř, když budete mít zavřené oči. Ničeho se ale neobávejte, s praxí to půjde čím dál lépe.

Zklidnění

Poté co se zklidníte, dejte pomalu pozornost na vrcholek hlavy. V této chvíli můžeme říci věty, které užíváme na veřejných setkáních, a které nám pomáhají nasměrovat pozornost dovnitř do sebe. Anebo si můžeme potichu sami pro sebe párkrát zopakovat větu: „Prosím, dovol mi jít hlouběji do meditace“. Po nějaké chvíli můžeme na prstech cítit brnění, chlad či horkost, či pomalé brnění stoupající nahoru po páteři. Kundaliní v této chvíli začíná stoupat z konce páteřního na vrcholek hlavy. Pomůže nám, pokud se pokusíme tyto pocity ignorovat, protože se v této chvíli snažíme dosáhnout stavu bez myšlenek. Ty by nás neměly odklánět pryč. Prostě je jen pozorujme, jak vplouvají a zase vyplouvají z našeho vědomí ven.

Jdeme do hloubky

Po několika minutách můžeme pozorovat, že zatímco jsme usazeni ve vnitřním míru, myšlenky neustále proplouvají naší myslí. Toto je docela přirozené a neměli bychom si myslet, že meditace nefunguje, protože pořád ještě na něco myslíme. Soustřeďte se na to, abyste opět dali pozornost na vrcholek hlavy a snažte se ji tam udržet. Ve skutečnosti vám to ještě nějakou chvíli potrvá, než pocítíte značné zpomalení toku myšlenek ve své hlavě. Prospěch pramenící z meditace ovšem zažijete mnohem dříve.

Na závěr

Poté, co jsme seděli 10 až 15 minut, meditaci můžeme pomalu ukončit.

Jak funguje meditace

Existuje spousta druhů meditace, které se liší co do složitosti. Některé mají striktní a regulované postupy, jiné jen obecná doporučení. Pokud meditaci provádíme pravidelně, říká se, že nám pomáhá vytvářet navyklé a neuvědomované vzorce chování, které mohou mít mnohostranný a pozitivní vliv na naše fyzické a psychické fungování. Je dokázáno, že meditování pouhých 15 minut dvakrát denně přináší benefity.

Odpověď parasympatiku

Většina teorií je založena na předpokladu, že meditace je sofistikovanou formou relaxace, která v sobě zahrnuje koncept nazývaný parasympatická odpověď. Psychický stres je spojován s aktivací sympatické části autonomního nervového systému, která ve svém extrému zahrnuje reakci „útok – útěk“. Meditace a i jakákoliv forma odpočinku či relaxace vyvolá snížení aktivity sympatiku tím, že sníží vyplavení katecholaminů a ostatních stresových hormonů jako jsou kortizoly, a naopak podnítí zvýšenou činnost parasympatiku. Ten zpomaluje srdeční puls a zlepšuje proudění krve do útrob a mimo periferní oblasti.

Ostatní neurofyziologické účinky

Jiní zastánci meditování říkají, že meditace má unikátní vliv na neurofyzikální procesy. Toto tvrzení ale ještě nebylo prokázáno. Výzkum prováděný v rámci „Programu pro výzkum meditace“ naznačuje, že se při meditaci dle Sahadža jógy aktivuje limbický systém. Neustále pozorujeme velké vlivy meditace na organismus, jako jsou např. změny nálady.

Co rozumíme pod pojmem meditace

Nejdůležitějším problémem, který v této oblasti výzkumu musíme řešit, je jasná definice pojmu meditace a poté její podrobení vědeckému testování. Meditací laicky rozumíme jakoukoliv aktivitu, ve které je pozornost člověka zaměřena na opakující se proces poznávání. Tato příliš široká definice je dle názoru „Programu pro výzkum meditace“ hlavní příčinou nekonzistentních poznatků učiněných v tomto výzkumu.

Bezmyšlenková pozornost

Pokud se budeme více zabývat autentickou tradicí meditace, zjistíme, že meditace je očividně diskrétní a dobře definovanou zkušeností stavu, který je nazýván „bezmyšlenková pozornost“. Je to stav, ve kterém je nadbytečná a stresující aktivita mozku neutralizována, aniž bychom omezili bdělost a efektivitu mysli.

 

Jak meditovat?

Nedělejte nic, jen se dostaňte do bezmyšlenkového vědomí. Pokuste se dostat do vědomí bez myšlenek. Pokud jste schopni se dostat do stavu bez myšlenek, odvedli jste svou práci, protože to je ta chvíle, kdy jste sami s pravdou, s realitou, se štěstím… Když jste v bezmyšlenkovém vědomí, dostává se vám důvěry, jistoty, absolutní jistoty Božského. Víte, že ji máte…..

   Dostat se do bezmyšlenkového stavu je velmi důležité, protože pak nepřichází žádné myšlenky zprava, zleva, z minulosti, ani z budoucnosti. Jste pouze v přítomnosti. Je to něco, co máte všichni. Není to jen, že vám to říkám, ale opravdu to všichni máte. Jen se zklidněte. Musíte se zklidnit, zastavit se v bezmyšlenkovém vědomí. Jak dlouho? O to nejde. Je to tak, že jakmile se toho jednou dotknete, budete v tom pokračovat. Dostávat se tam častěji…. 

   Je to popsáno ve všech těch skvělých velkých knihách, ale ne tak jasně, jak vám to říkám Já. … Když se tam dostanete i jen na vteřinu, je to velmi dobrý nápad. Časem tu vteřinu budete prodlužovat. …

   Dnešní poselstvím je – při meditaci se dostaňte do vědomí bez myšlenek. Žádná myšlenka není důležitá, protože je to váš vlastní výtvor. Pokud se chcete stát zajedno s božským tvořením, musíte se dostat do bezmyšlenkového vědomí. To je to nejmenší z nejmenšího. Přijde to postupně, a jak porostete, užasnete nad tím, jak velké sahadža meditace budete moci dosáhnout.

Týdenní kurz v Top TV

Pětidenní kurz Sahadža jógy, který proběhl v Top TV. Každý den je rozdělěn na dvě části. Z videa se dozvíte základní informace o Sahadža józe, můžete si vyzkoušet meditaci, poslechnout živou hudbu, zkusit očistnou koupel nohou…Meditace k probuzení Kundaliní

Co je dobré vědět před samotnou meditací:
Úvod do meditace
Pozitivní účinky meditace Sahadža jógy

V níže uvedeném postupu si můžete sami před monitorem vyzkoušet probuzení Kundaliní. Jednotlivé úkony provádějte pečlivě s dobrou pozorností.


Co si dále vyzkoušet:
Každodenní meditace
Série pěti audio meditací


Série on-line meditací

Připravili jsme pro Vás sérii audio-textových meditacích, které Vám po úvodní meditaci pomohou upevnit a rozvíjet vnitřní harmonii. Před začátkem každé meditace se pokuste uvolnit a vytvořit si pozitivní atmosféru jak uvnitř sebe, tak i okolo. Jednotlivé mediace jsou především zaměřeny na upevnění energie Kundaliní, zklidnění mysli a posílení jednotlivých čaker. Jako zpětnou vazbu, že jste meditaci provedli správně, si můžete ověřit, jestli vnímáte asi 5-10 cm nad vrcholkem hlavy chladný či teplý vánek. Také v dlaních či na konečcích prstů můžete cítit jemné proudění chladné či teplé energie-vibrací, popřípadě brnění. Tyto vjemy jsou velmi individuální a pro hlubší rozpoznání Vám rádi pomůžeme na našich bezplatných kurzech nebo v diskuzi pod článkem.

Meditace 01  

Pohodlně se posadíme na židli nebo na zem. Pokud sedíte na židli, vyzujte se a položte svá chodidla na zem tak, aby se vzájemně nedotýkala. Ruce položíme na kolena s dlaněmi otevřenými směrem nahoru a zaměříme pozornost na své dýchání. Pomalu se uvolníme a můžeme začít relaxovat. Snažíme se uklidnit a prohloubit svůj dech. Vnímejme, jak se naše nitro pomalu uvolňuje, a my se stáváme klidnější. Levou ruku, s dlaní otevřenou směrem nahoru, si necháme na koleni a pravou ruku si dáme na své srdce. Pokračujeme ve vnímání svého dechu a uvědomíme si, jak se zpomaluje. S každým výdechem vnímejme, jak se zklidňuje tlukot našeho srdce. Položíme obě ruce na zem – pokud sedíte na židli, spusťte své ruce směrem k zemi. Stále vnímáme svůj dech. S každým výdechem si snažíme uvědomit, jak element Země absorbuje všechno naše napětí a všechen náš stres. S každým výdechem z nás odcházejí všechny myšlenky do matky Země.

Meditace 02  

Pohodlně se posadíme na židli nebo na zem. Pokud sedíte na židli, vyzujte se a položte svá chodidla na zem tak, aby se vzájemně nedotýkala. Ruce položíme na kolena s dlaněmi otevřenými směrem nahoru a zaměříme pozornost na své dýchání. Pomalu se uvolníme a můžeme začít relaxovat. Snažíme se uklidnit a prohloubit svůj dech. Vnímejme, jak se naše nitro pomalu uvolňuje, a my se stáváme klidnější. Levou ruku necháme položenou na koleni a pravou ruku si položíme na srdce. Vnímáme svůj dech a jen pozorujeme, jestli se zklidňuje. S každým výdechem si uvědomme, jak se zpomaluje činnost našeho srdce. Levou ruku necháme položenou na koleni a pravou ruku položíme na zem – sedíte-li na židli, otočte ji směrem k zemi. S každým výdechem vnímáme, jak z nás země absorbuje všechno napětí, všechen stres, všechny negativní emoce a všechny pocity viny. Pravou ruku dáme zpět na koleno s dlaní otevřenou směrem vzhůru a levou ruku zvedneme směrem k obloze tak, aby otevřená dlaň směřovala dozadu. S každým výdechem vnímejme, jak všechna naše nadměrná aktivita odchází skrze levou ruku mimo nás do éteru. Nechme odejít také všechny naše myšlenky, které zahlcují naši mysl, všechen náš hněv a všechny naše obavy o budoucnost. Levou ruku si položíme zpět na koleno a pozorujeme náš dech a naši mysl, jak se pomalu zklidňuje.

Meditace 03  

Pohodlně se posadíme na židli nebo na zem. Pokud sedíte na židli, vyzujte se a položte svá chodidla na zem tak, aby se vzájemně nedotýkala. Ruce položíme na kolena dlaněmi otevřenými směrem nahoru a zaměříme pozornost na své dýchání. Budeme si říkat krátká utvrzení, která nám pomohou vyjádřit naše přání probudit vnitřní energii Kundaliní. Jakmile je naše energie probuzená a stoupá směrem vzhůru podél páteře, můžeme zcela bez úsilí vstoupit do stavu meditace. V dnešní meditaci se pokusíme procítit fyzický projev naší vnitřní energie Kundaliní. Naučíme se také, jak prostřednictvím Kundaliní můžeme přenést svoji pozornost nad myšlenky. Levou ruku necháme položenou na koleni dlaní otevřenou směrem vzhůru a pravou ruku si položíme na vrchol hlavy. Propneme prsty pravé ruky a dlaní vytvoříme jemný tlak v oblasti fontanely. Je to místo na vrcholu hlavy, které mají malé děti po narození měkké. Udržujeme pozornost na místě, kde je naše dlaň. Toto je místo sedmého energetického centra – Sahasrára čakra. Udržováním pozornosti na tomto místě se dostaneme do stavu nepřetržitého ticha – nad myšlenky. Pokud stále přicházejí do naší pozornosti myšlenky, můžeme si říci – odpouštím. Pokusíme se myšlenky jen pozorovat, nerozvíjet je, jen je nechat odejít. Pomalu si zvedneme pravou ruku několik centimetrů nad vrchol hlavy, kde můžeme vnímat chladný vánek, stoupající z fontanelní oblasti. Toto je fyzický projev naší energie Kundaliní. Na tomto místě můžeme vnímat, že se naše energie Kundaliní probudila a stoupá podél páteře směrem vzhůru, prochází Sahasrára čakrou a projevuje se jako chladný vánek. S pozorností na vrcholu hlavy můžeme pomalu položit pravou ruku zpět na koleno, otevřenou dlaní směrem vzhůru. Stále udržujeme svou pozornost na vrcholu hlavy. Necháme všechny naše myšlenky rozplynout, odevzdejme se naší vnitřní energii a vstupme do meditace.

Meditace 04  

Pohodlně se posadíme na židli nebo na zem. Pokud sedíte na židli, vyzujte se a položte svá chodidla na zem tak, aby se vzájemně nedotýkala. Ruce položíme na kolena s dlaněmi otevřenými směrem nahoru a zaměříme pozornost na své dýchání. Pomalu se uvolníme a můžeme začít relaxovat. V dnešní meditaci si vyzkoušíme, jak prostřednictvím Kundaliní můžeme přenést svoji pozornost nad myšlenky a dostat se do stavu vnitřního ticha. Budeme se soustředit na 5.energetické centrum, které se nachází v oblasti krku. Toto energetické centrum nám prostřednictvím centrálního nervového systému dává schopnost komunikovat s našim nitrem. Dostaneme-li se do rovnováhy, tak můžeme lépe vnímat, v jakém stavu je náš vnitřní subtilní system a naše energie Kundaliní může plynule stoupat. Čím je projev Kundalini v nás silnější, tím se dostaneme hlouběji do stavu meditace. Tomuto centru škodíme i tím, že si nedokážeme odpustit chyby, kterých jsme se dopustili Pocity viny, které jsou v nás, nám brání spojení s Kundaliní, a proto nemůžeme vnímat její fyzický projev na svých rukou nebo nad hlavou. Abychom to napravili, musíme odpustit sami sobě Položíme si pravou ruku na rozhraní krku a ramena na levé straně a hlavu otočíme mírně doprava Několikrát si řekneme: "Matko Kundaliní, nejsem vinen Matko, odpouštím sám sobě všechny chyby, kterých jsem se dopustil v minulosti Matko, odpouštím sám sobě, nejsem vinen." Položíme si ruku zpět na koleno, otevřenou dlaní směrem vzhůru, a vnímáme svůj dech. Položíme si dlaň pravé ruky na vrchol hlavy a snažíme se udržet svoji pozornost na tomto místě, v oblasti sedmého energetického centra – sedmé čakry. Několikrát si řekneme: "Matko, prosím, upevni probuzení mé Kundaliní. Prosím, dovol mi vnímat chladný vánek energie Kundaliní." Pomalu zvedneme pravou ruku pár centimetrů nad vrchol hlavy, kde můžeme vnímat chladný vánek energie Kundaliní. Dáme pravou ruku zpět na koleno a vyzkoušíme to i levou rukou, kde opět vnímáme chladný vánek energie Kundaliní. S pozorností na vrcholu hlavy položíme levou ruku zpět na koleno, otevřenou dlaní směrem vzhůru. Myšlenky, které k nám přicházejí, jen pozorujme. Pokud stále myšlenky přicházejí, řekněme si – odpouštím. S každým výdechem upevníme svou pozornost na vrcholu hlavy, v Sahasráře, a necháme se vnést do bezmyšlenkového stavu. Přesto, že se naše mysl stává klidnější, stale si uvědomujeme vše, co se děje v našem okolí.

Meditace 05  

Na podporu našich meditací si vybíráme tichý kout svého domova, kde meditujeme před fotografií Šrí Mátadží. Vibrace, vycházející z obrázku, nám výrazně ulehčí meditaci. Pohodlně se posadíme na židli nebo na zem. Pokud sedíte na židli, vyzujte se a položte svá chodidla na zem tak, aby se vzájemně nedotýkala. Ruce položíme na kolena s dlaněmi otevřenými směrem nahoru a zaměříme pozornost na své dýchání. Pomalu se uvolníme a můžeme začít relaxovat. V dnešní meditaci se zaměříme na princip našeho mistrovství a požádáme naši energii, aby ho v nás osvítila. Položíme si pravou ruku na vrchol hlavy a poprosíme: "Matko Kundaliní, prosím, upevni naši pozornost v Sahasráře." Ve svém nitru si můžeme říci: "Matko Kundaliní, prosím, probuď se ve mně. Matko Kundaliní prosím, zklidni moje myšlenky. Matko Kundaliní, prosím, vzestup do mé Sahasráry." S pozorností v Sahasráře můžeme pomalu položit pravou ruku zpět na koleno Přicházejí-li k nám nějaké myšlenky, jen je pozorujme bez toho, abychom je rozvíjeli a odpusťme jim. S každým výdechem se pokusíme upevnit svou pozornost na vrcholu hlavy. Vše dělá naše mateřská síla Kundaliní. Ona je tou silou, která nás přivádí do stavu meditace. Položíme si pravou ruku na levou část podbřišku, kde je energetické centrum našeho čistého přání a poznání o nás samotných. Abychom dostali toto centrum do rovnováhy, řekneme si: "Matko, prosím, vyčisti mé přání. Matko Kundaliní, prosím, odstraň všechna přání, která nejsou příznivá pro můj rozvoj. Matko Kundaliní, prosím, vyčisti mé přání. Matko Kundaliní, prosím, dej mi čisté vědění. Dovol mi poznat Pravdu." Pozornost stále udržujeme na vrcholu hlavy, kde se nachází Sahasrára čakra. Položíme si pravou ruku na levou stranu břicha, kde je centrum našeho mistrovství. Můžeme si říci: "Matko Kundaliní, jsem svým vlastním mistrem." Stále udržujeme pozornost na vrcholu hlavy. Matko Kundaliní, já jsem svým vlastním mistrem. S pozorností v Sahasráře položíme pravou ruku zpět na koleno. Odevzdejme se naší energii Kundaliní, která nás dostane do bezmyšlenkového stavu, do stavu meditace.