Jste Duchem...

Jste Duchem
Přednáška Šrí Mátadží o podstatě našeho bytí, New York 2002    

NÁMDÉV(1270 — 1350)...

Námdév se narodil v krejčovské rodině, která se usadila v Pandharpuru. Během nenadálých událostí se z Námdévy — lupiče, stal světec, který začal uctívat Pána Pandharpuru. Stalo se to jednoho dne, kdy uviděl vdovu, jak bije své dítě, které chtělo okusit sladkostí, jež se nabízely...

Bába Faríd (1175 n.l.)...

„Nedávejte mi nůžky, dejte mi jehlu. Já nestříhám, nýbrž šiji.“ Takto Bába zkoušel sešít lidstvo se všepronikající silou Božské lásky. Nedělal žádné zázraky, až na to, že mohl proniknout se svým přetékajícím soucitem do tajných zákoutí srdce. Dokonce i hosté,...

Šejch Nizámuddín Aulijá (1244 — 13...

Když nebylo doma co jíst, jeho matka volávala: „Nizámuddíne, dnes jsme hosty Boha.“ Nizámuddín v jejích slovech nalézal velkou útěchu. Během prvních let svého pobytu v Dillí musel spolu se svou matkou a sestrou snášet velký hlad. Jeho duch byl však dobře veden jeho matkou. Později...

AMÍR CHUSRAU (1253 – 1325)...

Nizámuddín Aulijá se jednou vyjádřil o Amírovi Chusrauovi takto: „Jestli by se mě Bůh v soudný den zeptal: »Co jsi mi ze světa přinesl?«, odpověděl bych: »Planoucí lásku, kterou má pro tebe tento Turek«.“ Jen genialita Chusrauovi poezie a hudby by snad mohla vyjádřit onu planoucí...

Éknáth (1533 – 1599)...

  ♣ Dvanáctiletý chlapec jménem Éknáth měl takovou touhu po Bohu, že se vřele modlil v Šivově chrámu v Paithanu. Jednoho dne byla jeho modlitba vyslyšena — uslyšel Božský hlas, který mu říkal, aby šel ke Guruovi Džanardhanpantovi, žijícímu v pevnosti Dévagiri, který byl...

Kabír (1440 – 1518)...

♣ Daleko, ve vesnicích střední Indie, můžeme slyšet hukot tísíců stavů, kde mezi tkalcovskými uzly opakují Kabírovy myšlenky. Tito tkalci jsou všeobecně známí jako Kabírpanthíové čili ti, kteří jdou Kabírovou cestou, Kabír sám byl tkadlec. Bůh je snad blíže srdcím...

Džňánadéva (1275 – 1297 n.l.)...

20 kilometrů od Púny leží malebná vesnička Álandi, kde u posvátného ašvatthového stromu stojí Marutiho mandir. V těchto místech často odpočívali poutníci, asketové a světci, o které se vesničané s láskou starali. Žila zde také asketickým životem mladá žena jménem Rukminibáí,...