Category Archives: Audio

Série on-line meditací

Připravili jsme pro Vás sérii audio-textových meditacích, které Vám po úvodní meditaci pomohou upevnit a rozvíjet vnitřní harmonii. Před začátkem každé meditace se pokuste uvolnit a vytvořit si pozitivní atmosféru jak uvnitř sebe, tak i okolo. Jednotlivé mediace jsou především zaměřeny na upevnění energie Kundaliní, zklidnění mysli a posílení jednotlivých čaker. Jako zpětnou vazbu, že jste meditaci provedli správně, si můžete ověřit, jestli vnímáte asi 5-10 cm nad vrcholkem hlavy chladný či teplý vánek. Také v dlaních či na konečcích prstů můžete cítit jemné proudění chladné či teplé energie-vibrací, popřípadě brnění. Tyto vjemy jsou velmi individuální a pro hlubší rozpoznání Vám rádi pomůžeme na našich bezplatných kurzech nebo v diskuzi pod článkem.

Meditace 01  

Pohodlně se posadíme na židli nebo na zem. Pokud sedíte na židli, vyzujte se a položte svá chodidla na zem tak, aby se vzájemně nedotýkala. Ruce položíme na kolena s dlaněmi otevřenými směrem nahoru a zaměříme pozornost na své dýchání. Pomalu se uvolníme a můžeme začít relaxovat. Snažíme se uklidnit a prohloubit svůj dech. Vnímejme, jak se naše nitro pomalu uvolňuje, a my se stáváme klidnější. Levou ruku, s dlaní otevřenou směrem nahoru, si necháme na koleni a pravou ruku si dáme na své srdce. Pokračujeme ve vnímání svého dechu a uvědomíme si, jak se zpomaluje. S každým výdechem vnímejme, jak se zklidňuje tlukot našeho srdce. Položíme obě ruce na zem – pokud sedíte na židli, spusťte své ruce směrem k zemi. Stále vnímáme svůj dech. S každým výdechem si snažíme uvědomit, jak element Země absorbuje všechno naše napětí a všechen náš stres. S každým výdechem z nás odcházejí všechny myšlenky do matky Země.

Meditace 02  

Pohodlně se posadíme na židli nebo na zem. Pokud sedíte na židli, vyzujte se a položte svá chodidla na zem tak, aby se vzájemně nedotýkala. Ruce položíme na kolena s dlaněmi otevřenými směrem nahoru a zaměříme pozornost na své dýchání. Pomalu se uvolníme a můžeme začít relaxovat. Snažíme se uklidnit a prohloubit svůj dech. Vnímejme, jak se naše nitro pomalu uvolňuje, a my se stáváme klidnější. Levou ruku necháme položenou na koleni a pravou ruku si položíme na srdce. Vnímáme svůj dech a jen pozorujeme, jestli se zklidňuje. S každým výdechem si uvědomme, jak se zpomaluje činnost našeho srdce. Levou ruku necháme položenou na koleni a pravou ruku položíme na zem – sedíte-li na židli, otočte ji směrem k zemi. S každým výdechem vnímáme, jak z nás země absorbuje všechno napětí, všechen stres, všechny negativní emoce a všechny pocity viny. Pravou ruku dáme zpět na koleno s dlaní otevřenou směrem vzhůru a levou ruku zvedneme směrem k obloze tak, aby otevřená dlaň směřovala dozadu. S každým výdechem vnímejme, jak všechna naše nadměrná aktivita odchází skrze levou ruku mimo nás do éteru. Nechme odejít také všechny naše myšlenky, které zahlcují naši mysl, všechen náš hněv a všechny naše obavy o budoucnost. Levou ruku si položíme zpět na koleno a pozorujeme náš dech a naši mysl, jak se pomalu zklidňuje.

Meditace 03  

Pohodlně se posadíme na židli nebo na zem. Pokud sedíte na židli, vyzujte se a položte svá chodidla na zem tak, aby se vzájemně nedotýkala. Ruce položíme na kolena dlaněmi otevřenými směrem nahoru a zaměříme pozornost na své dýchání. Budeme si říkat krátká utvrzení, která nám pomohou vyjádřit naše přání probudit vnitřní energii Kundaliní. Jakmile je naše energie probuzená a stoupá směrem vzhůru podél páteře, můžeme zcela bez úsilí vstoupit do stavu meditace. V dnešní meditaci se pokusíme procítit fyzický projev naší vnitřní energie Kundaliní. Naučíme se také, jak prostřednictvím Kundaliní můžeme přenést svoji pozornost nad myšlenky. Levou ruku necháme položenou na koleni dlaní otevřenou směrem vzhůru a pravou ruku si položíme na vrchol hlavy. Propneme prsty pravé ruky a dlaní vytvoříme jemný tlak v oblasti fontanely. Je to místo na vrcholu hlavy, které mají malé děti po narození měkké. Udržujeme pozornost na místě, kde je naše dlaň. Toto je místo sedmého energetického centra – Sahasrára čakra. Udržováním pozornosti na tomto místě se dostaneme do stavu nepřetržitého ticha – nad myšlenky. Pokud stále přicházejí do naší pozornosti myšlenky, můžeme si říci – odpouštím. Pokusíme se myšlenky jen pozorovat, nerozvíjet je, jen je nechat odejít. Pomalu si zvedneme pravou ruku několik centimetrů nad vrchol hlavy, kde můžeme vnímat chladný vánek, stoupající z fontanelní oblasti. Toto je fyzický projev naší energie Kundaliní. Na tomto místě můžeme vnímat, že se naše energie Kundaliní probudila a stoupá podél páteře směrem vzhůru, prochází Sahasrára čakrou a projevuje se jako chladný vánek. S pozorností na vrcholu hlavy můžeme pomalu položit pravou ruku zpět na koleno, otevřenou dlaní směrem vzhůru. Stále udržujeme svou pozornost na vrcholu hlavy. Necháme všechny naše myšlenky rozplynout, odevzdejme se naší vnitřní energii a vstupme do meditace.

Meditace 04  

Pohodlně se posadíme na židli nebo na zem. Pokud sedíte na židli, vyzujte se a položte svá chodidla na zem tak, aby se vzájemně nedotýkala. Ruce položíme na kolena s dlaněmi otevřenými směrem nahoru a zaměříme pozornost na své dýchání. Pomalu se uvolníme a můžeme začít relaxovat. V dnešní meditaci si vyzkoušíme, jak prostřednictvím Kundaliní můžeme přenést svoji pozornost nad myšlenky a dostat se do stavu vnitřního ticha. Budeme se soustředit na 5.energetické centrum, které se nachází v oblasti krku. Toto energetické centrum nám prostřednictvím centrálního nervového systému dává schopnost komunikovat s našim nitrem. Dostaneme-li se do rovnováhy, tak můžeme lépe vnímat, v jakém stavu je náš vnitřní subtilní system a naše energie Kundaliní může plynule stoupat. Čím je projev Kundalini v nás silnější, tím se dostaneme hlouběji do stavu meditace. Tomuto centru škodíme i tím, že si nedokážeme odpustit chyby, kterých jsme se dopustili Pocity viny, které jsou v nás, nám brání spojení s Kundaliní, a proto nemůžeme vnímat její fyzický projev na svých rukou nebo nad hlavou. Abychom to napravili, musíme odpustit sami sobě Položíme si pravou ruku na rozhraní krku a ramena na levé straně a hlavu otočíme mírně doprava Několikrát si řekneme: "Matko Kundaliní, nejsem vinen Matko, odpouštím sám sobě všechny chyby, kterých jsem se dopustil v minulosti Matko, odpouštím sám sobě, nejsem vinen." Položíme si ruku zpět na koleno, otevřenou dlaní směrem vzhůru, a vnímáme svůj dech. Položíme si dlaň pravé ruky na vrchol hlavy a snažíme se udržet svoji pozornost na tomto místě, v oblasti sedmého energetického centra – sedmé čakry. Několikrát si řekneme: "Matko, prosím, upevni probuzení mé Kundaliní. Prosím, dovol mi vnímat chladný vánek energie Kundaliní." Pomalu zvedneme pravou ruku pár centimetrů nad vrchol hlavy, kde můžeme vnímat chladný vánek energie Kundaliní. Dáme pravou ruku zpět na koleno a vyzkoušíme to i levou rukou, kde opět vnímáme chladný vánek energie Kundaliní. S pozorností na vrcholu hlavy položíme levou ruku zpět na koleno, otevřenou dlaní směrem vzhůru. Myšlenky, které k nám přicházejí, jen pozorujme. Pokud stále myšlenky přicházejí, řekněme si – odpouštím. S každým výdechem upevníme svou pozornost na vrcholu hlavy, v Sahasráře, a necháme se vnést do bezmyšlenkového stavu. Přesto, že se naše mysl stává klidnější, stale si uvědomujeme vše, co se děje v našem okolí.

Meditace 05  

Na podporu našich meditací si vybíráme tichý kout svého domova, kde meditujeme před fotografií Šrí Mátadží. Vibrace, vycházející z obrázku, nám výrazně ulehčí meditaci. Pohodlně se posadíme na židli nebo na zem. Pokud sedíte na židli, vyzujte se a položte svá chodidla na zem tak, aby se vzájemně nedotýkala. Ruce položíme na kolena s dlaněmi otevřenými směrem nahoru a zaměříme pozornost na své dýchání. Pomalu se uvolníme a můžeme začít relaxovat. V dnešní meditaci se zaměříme na princip našeho mistrovství a požádáme naši energii, aby ho v nás osvítila. Položíme si pravou ruku na vrchol hlavy a poprosíme: "Matko Kundaliní, prosím, upevni naši pozornost v Sahasráře." Ve svém nitru si můžeme říci: "Matko Kundaliní, prosím, probuď se ve mně. Matko Kundaliní prosím, zklidni moje myšlenky. Matko Kundaliní, prosím, vzestup do mé Sahasráry." S pozorností v Sahasráře můžeme pomalu položit pravou ruku zpět na koleno Přicházejí-li k nám nějaké myšlenky, jen je pozorujme bez toho, abychom je rozvíjeli a odpusťme jim. S každým výdechem se pokusíme upevnit svou pozornost na vrcholu hlavy. Vše dělá naše mateřská síla Kundaliní. Ona je tou silou, která nás přivádí do stavu meditace. Položíme si pravou ruku na levou část podbřišku, kde je energetické centrum našeho čistého přání a poznání o nás samotných. Abychom dostali toto centrum do rovnováhy, řekneme si: "Matko, prosím, vyčisti mé přání. Matko Kundaliní, prosím, odstraň všechna přání, která nejsou příznivá pro můj rozvoj. Matko Kundaliní, prosím, vyčisti mé přání. Matko Kundaliní, prosím, dej mi čisté vědění. Dovol mi poznat Pravdu." Pozornost stále udržujeme na vrcholu hlavy, kde se nachází Sahasrára čakra. Položíme si pravou ruku na levou stranu břicha, kde je centrum našeho mistrovství. Můžeme si říci: "Matko Kundaliní, jsem svým vlastním mistrem." Stále udržujeme pozornost na vrcholu hlavy. Matko Kundaliní, já jsem svým vlastním mistrem. S pozorností v Sahasráře položíme pravou ruku zpět na koleno. Odevzdejme se naší energii Kundaliní, která nás dostane do bezmyšlenkového stavu, do stavu meditace.