Můj zážitek

Jednou, když jsme spolu s mojí ženou Annou meditovali, jsem se dostal do zvláštního stavu – zapomněl jsem svoje jméno, minulost a všechno o sobě. Osoba, kterou jsem znal jako sebe sama, odešla a zbylo jenom čisté vědomí. V tomto stavu jsem byl nad mírem a spokojeností. Jednoduše jsem jenom existoval a to byla ta nejlepší věc, která se kdy v „mém“ životě stala.

Ačkoliv jsem se pak vrátil ke své identifikaci, věděl jsem, jaká byla realita: čisté vědomí, pouhé bytí.

Někdy jsem býval zmaten tím, že se po tak silném zážitku stále ztotožňuji se sebou sama. Ale věřím tomu, že zůstat v realitě neztotožněn je postupný proces. Přijímáme naše ego znovu a znovu, protože je to tak pohodlné. Myslím, že jsem se navrátil k důvěře ve své ego, jelikož to tak mělo být. Většina lidí si svojí jedinečnosti váží a myslí si, že každý jedinec se potřebuje projevit. Ale ve skutečnosti ztotožnění se se svým příběhem, jménem a vším ostatním, čemu věříte, že jste, je příčinou zmeškání většiny posvátných věcí: být sám sebou, opravdový.

Kdo jste beze jména, osobní minulosti, ctižádosti a všeho ostatního? Jste jednoduše vědomí – vědomí toho, co je. Hmotný svět je v tomto vědomí zredukován do jednoty. Dokonce, i když vidíte v tomto vědomí svoje vlastní tělo, nemyslíte si, že je vaše. Je to prostě částí všeho ostatního. Bez pojmenování věcí nepřichází vjem oddělenosti. Jenom si užíváte vědomí jako takové, na ničem ostatním nezáleží.

Jak toho stavu dosáhnout? Dále je krátká vedená meditace – založená na učení zakladatelky sahadžajogínské meditace, Šrí Mátadží Nirmala Déví – která nám pomůže dostat se do reality.

Sedněte si pohodlně a zavřete oči. Položte ruce na svá kolena dlaněmi vzhůru. Opakujte každou frázi níže napsanou, dokud se nebudete cítit v klidu a připraveni jít dál.

Pomalu a zhluboka se nadechněte. To vám pomůže se uvolnit a lépe meditovat.

Následující kroky vám pomohou utišit vaše myšlenky. Kvůli lepším výsledkům je dělejte pomalu.

Položte svoji pravou ruku na levý podbřišek přímo nad kyčel a řekněte tiše nebo hlasitě sobě sama: „ Chci poznat čisté vědění.“

Posuňte pravou ruku výše pod levá žebra a řekněte: „ Jsem svým vlastním učitelem.“

Položte pravou ruku na srdce a řekněte: „ Nejsem toto tělo, tyto myšlenky ani tyto emoce. Já jednoduše jsem.“

Posuňte pravou ruku na oblast levého ramene, kde začíná krk, a řekněte: „Nejsem ničím vinen.“

Dále položte pravou ruku na střed čela, lehce skloňte hlavu a řekněte: „ Odpouštím  všem, i sám sobě.“

Nakonec dejte svoji pravou ruku na vrcholek hlavy, středem dlaně zatlačte, potom několikrát zakružte ve směru hodinových ručiček. Během toho řekněte: „Dovol mi prožít stav meditace.“

Pozvedněte pravou ruku asi šest palců nad svoji hlavu, dlaní dolů. Pomalu jí pohybujte nahoru a dolů dokud na dlani neucítíte energii, třeba hřejivou nebo chladnou. Pokud ji necítíte nebo si nejste jistí, jednoduše seďte a pozorujte, co pociťujete uvnitř.

Seďte ještě v tichosti 5 až 10 minut. Bez soustředění, bez úsilí, všímejte si duševního ticha, jak se vaše myšlenky zklidnily. Pokud vás myšlenky napadají, nechte je přicházet a zase odcházet.

Autor: Nikolas Klačanský – je editor a spisovatel, žijící na Ukrajině. V meditaci vidí cestu, jak najít pravdu a poznat sám sebe.

Komentáře

comments