Nadi Grant

Nadi Grant byl sepsán v sanskrtu na lotosový papír před asi 2000 lety indickým astrologem Bhrigumunim. Později byl aktualizován a přeložen do jazyku marati Acharya Kakayyar Bhujander Tatwacharyaem před asi 300 lety pod názvem Kak Nadi. V tomto úryvku se současný editor Shantaram Athvalem odkazuje na verzi Kak Nadi.

Až bude Jupiter ve znamení Ryb, velký jogín se reinkarnuje na Zemi. Mnoha lidem se stane do roku 1970 zcela zřejmým, že nastala nová éra. Kalijuga skončí a Kritajuga začne. Zemská osa se zmenší a oběžná dráha Země se bude stále víc a víc blížit ke slunci. Lidský život prodělá naprostou revoluci. V tomto čase se inkarnuje velký jogín.

Než toto nastane, jogín či hledač může dosáhnout požehnání mokši a nalézt konečný význam svého života pouze pokud následuje cestu zbožnosti, znalostí a Patandžaliho jógy, ale bude muset projít přísným pokáním, aby probudil spící síly čaker svého těla a nakonec osvítil sílu Kundaliní.

Prostřednictvím nové metody jógy sestavené velkým jogínem budou lidské bytosti schopny dosahovat radosti mokši během jednoho života. Už nebude nutné obětovat svoje tělo či zemřít, aby bylo mokši dosaženo. Brahmananda, kterou mohli doposud zakoušet jen velcí světci, a to jen pokud v okamžiku smrti vešli do stavu Samádhi (slovo označující buddhistickou a hinduistickou meditační praxi rozvoje soustředění, pozn. překl.), může být díky tomuto novému typu jógy dosažena obyčejnými lidskými bytostmi, aniž by musely vstoupit do stavu Samádhi, když budou umírat.

Na začátku bude moci dosáhnout této jógy a mokši jen jeden člověk z miliónu. Poté po čase celá lidská rasa, s pomocí této jógy, může překonat smrt. Lidé se nebudou muset strachovat o jídlo, přístřeší nebo oblečení. Budou žít obyčejné životy a dosáhnou jógy – spojení s Bohem. Nebude tu žádná potřeba nemocnic, protože tu nebudou žádné nemoci. Na počátku bude moci velký jogín léčit nemoci pouhým dotykem. Vyšší věk a poničení organismu už nebudou existovat a lidé budou mít nebeská těla.

Díky novým vědeckým objevům se věda a náboženství stanou jedním. S pomocí vědy může být prokázána existence Boha a duše. Závoj nevědomosti a mája budou odstraněny a Brahmananda a mokša, které mohly být původně dosaženy pouze jogíny jako výsledek velmi tvrdé práce a přísného pokání, se stanou snadno dosažitelnými pro mnoho lidských bytostí.

Komentáře

comments