Meditace – přirozená a duchovní cesta ke zdravému životu

Narodili jsme se s úsměvem. No, možná ne tak docela, ale děti se hodně usmívají. Přichází to k nim přirozeně, ale někde dole v řadě se věci mění. Začneme myslet, formujeme nápady a reagujeme. Ztrácíme úsměv poměrně rychle. Stres kope a my zapomínáme na náš vlastní stav ticha. Zapomínáme, že předtím, než jsme analyzovali, jsme měli lásku. Předtím, než jsme měli psychické reakce, měli jsme spontánní radost. Nezdá se to, ale můžeme se snadno vrátit k našim kořenům a pocítit jiskru, kterou můžeme vidět v očích dítěte. Když se cítíme na dně, budeme často zavírat oči, rozhazovat ruce a relaxovat na gauči, možná v nevědomé snaze setřást tlak a stres celého dne. Naše svaly to dočasně uvolní, ale další rušný den jsou věci zase na začátku. Stres, tlak a bolesti jsou stále tam. Co kdyby se daly zavřít oči a pak je otevřít a zjistit, že všechny problémy jsou pryč? Tak funguje meditace. Dovolí našemu vnitřnímu bytí, aby nás léčilo přirozeně. Musíme jen dovolit, aby se to stalo. Chce to jen trochu nahlédnout za mlžnou clonu našich myšlenek a začít kráčet úžasnou cestou našeho duchovního objevu. Naše vlastní Kundaliní čeká netrpělivě jako milující matka, která dělá vše pro to, aby přinesla úsměv na tvář svého dítěte. Je to na nás, abychom si jí všimli a dali jí šanci, aby nám ukázala, co asi opravdu jsme. „Není to hra mysli, ani vaše duševní činnost, která tě činí šťastným, mé dítě,“ říkala. „Je to ticho tvé vnitřní duchovnosti, která právě koná svou práci!“

Kundaliní: dobrotivá a starostlivá

Takže kde najdeme tu sílu duchovnosti? Skutečně existuje? A může nás to opravdu udělat dokonalými bytostmi – mentálně, emocionálně a fyzicky? Leží v nás a je schopná mnohem víc, než si dokážeme představit. Od věků, skoro od počátku lidstva, byla Kundaliní v nás – v každém individuálně jeho vlastní Kundaliní – naše vlastní matka, která přesně ví, co její dítě potřebuje. Tiše zaznamenává všechny naše myšlenky, činy a emoce, pozitivní či negativní, a dychtivě čeká na svou šanci zdokonalit nás. Kundaliní ale spí tiše – pokud si neuvědomíme její přítomnost. A tak, generace po generaci, leží bez povšimnutí – lidmi vyrobené umělé přístroje ji nemohou detekovat. Z každodenních společenských kruhů směrem k vyšší společnosti a politickým setkáním, zůstávala skrytá jako tajný poklad.  Ačkoliv má Kundaliní potenciál zcela vymýtit všechny naše neduhy a dokonalou nerovnováhu, žádné fitness centrum nebo expo o zdraví by nemohlo objevit její sílu. Kdyby nebylo těch mužů dávných dob, kteří dosáhli velkých výšek duchovnosti, zejména ve starověké Indii, prošla by bez povšimnutí snad navždy. 

Tito předkové uváděli narážky na její existenci ve svých spisech a rčeních. Říkali jí Zlatá bohyně, hadí energie, pramen síly, živá voda a Kundaliní. Stále velmi málo lidí ví, jak využít tuto potenciální energii, dokud Šrí Mátadží Nirmala Déví, zakladatelka Sahadža jógy, nepředala lidstvu zkušenosti a znalosti o Kundaliní a nepřenesla nás zpět k našim kořenům.

Šrí Mátadží Nirmala Déví, zakladatelka Sahadža jógy

  Rozluštit dnes tajemství Kundaliní je v Sahadža józe hračkou. Vše, co musíte udělat, je si přát, jako si dítě přeje s  pohledem na hvězdy se sladkým údivem a nevinností. Pak síla Kundalini učiní naši meditaci šťastnou. První myšlenky budou slábnout a pak budete vnímat jen ticho – je to dostačující k odstranění stresu a nemocí. Nicméně, je tam mnohem více radosti a jednoty k prožití toho, že jsme na této úžasné cestě meditace Sahadža jógy. A skrze meditaci se můžeme samozřejmě napojit na naši duchovní hloubku. Sahadža jóga nám ukazuje skutečnou sílu meditace a naši vlastní schopnost překonat své problémy. Vidíš? Dostat se zpátky k našim kořenům a žít zdravě není tak složitá záležitost. Je to jen malé přání posunout naši Kundaliní k tomu, aby nám pomohla, a můžeme tak brzy surfovat jako profík přes největší překážky, které nám mohou přijít do cesty. Teď je tu dobrý důvod se usmívat!

Komentáře

comments