Léčebné efekty sahadža meditace

Trpíte vysokým krevním tlakem, máte astma či vás trápí epilepsie? Meditace Sahadža jógy nabízí řešení – přinášíme několik poznatků z veřejných výzkumů…

Jedním z významných onemocnění současné doby je esenciální arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak, esenciální znamená, že neexistuje konkrétní odstranitelná příčina – pozn. překl.). Je to onemocnění s celosvětově vysoce častým výskytem, které je rizikovým faktorem pro vznik srdečních onemocnění, jako infarkt myokardu apod., ledvinových onemocnění a dalších. V roce 1987 Chugh a spol. provedli 16ti týdenní sledování efektu meditace Sahadža jógy (dále jen MSJ) na pacienty s esenciální hypertenzí. 15 pacientů praktikovalo po tuto dobu MSJ a 10 pacientů nepraktikovalo. Byla kontrolována hodnota krevního tlaku a některé laboratorní parametry. Výsledky skupiny, která praktikovala MSJ, byly vynikající. Bylo dosaženo významného snížení systolického i diastolického krevního tlaku a zároveň klesla také koncentrace některých látek v krvi, jako laktát či vanilmandlová kyselina (produkt vznikající z katecholaminů). Oproti tomu nemeditující pacienti vykázali jen mírnou variabilitu daných hodnot, avšak žádný výrazný pokles krevního tlaku. Tyto výsledky dokazují možný vynikající efekt MSJ v léčbě zvýšeného krevního tlaku.

Neméně zajímavou studií je vliv MSJ na astma. 21 astmatiků bylo zařazeno do skupiny  MSJ a 26 astmatiků pak do skupiny využívající běžné relaxační techniky. Obě skupiny měly po dobu dvou měsíců jednu dvouhodinovou lekci týdně (přitom normálně užívali své standardní léky). Meditace dokázala snížit počet záchvatů a zlepšit plicní funkci. Skupina MSJ měla zlepšené vlastnosti dýchacích cest a pozitivní vliv na celkovou kvalitu života a náladu. U skupiny MSJ byl vyšší pozitivní efekt oproti běžným relaxačním technikám.

V roce 1996 profesor Umesh C.Rai (Indie) zkoumal efekt MSJ na pacienty s epilepsií. Ve své studii rozdělil pacienty do 3 skupin. První skupina zahrnovala pacienty užívající chronickou antiepileptickou medikaci a ta praktikovala MSJ po dobu šesti měsíců. Druhá skupina užívala chronickou léčbu a praktikovala různá poziční cvičení, napodobující techniky SJ po dobu šesti měsíců. Třetí skupina byla ponechána pouze na své dlouhodobé léčbě. Ve skupině praktikující MSJ bylo zjištěno významné zlepšení stavu, zahrnující snížení trvání častosti výskytu a závažnosti záchvatů. V obou dalších skupinách podobný efekt zaznamenán nebyl.

Komentáře

comments