Co je známo o Kundaliní

Kundaliní je harfou, na kterou Božské hraje melodii lásky. Je žebříkem, po kterém hledač vystupuje až do neprobádaného Nevědomí. Je odrazovým můstkem, díky kterému se můžeme povznést z konečna až do nekonečného oceánu svobody, míru a požehnání.

   Starobylí mudrci, kteří meditovali a dosáhli výšin osvíceného vědomí, toho o Kundaliní napsali hodně. Žili v lesích daleko od civilizace, a když meditovali, pozorovali, jak na nich Kundaliní pracuje.

   Kundaliní byla popsána nejen v dávných indických písmech, ale i ve svatých knihách jako je Tóra, Bible či Korán, a to jako „ohnivý strom“. V těchto spisech nacházíme hodně popisů Kundaliní vyjádřených v tajuplném jazyce, kterému by porozumělo jen velmi málo lidí. V Bibli je popsáno první setkání všech následovníků Krista s Pannou Marií po ukřižování Ježíše – ta uzavřená místnost, ve které se setkali, byla „naplněna silným větrem, který jim foukal nad hlavami, jako by to byly jednotlivé plameny ohně, a ty byly naplněny Svatým Duchem.“ Tady je popsáno zjevení Kundaliní. Taktéž mnozí čínští filozofové popsali Kundaliní ve svých spisech a řecká mytologie sestavila soupis obdobných bohů a bohyň. V náboženství zen-buddhismu se velmi zřetelně učí, že základem buddhistické meditace je znalost Kundaliní.

   Slovo „Kundaliní“ bylo vymyšleno indickými mudrci. Bůh nikdy nedal jméno ničemu, co vytvořil. Ženský tvar slova „Kunda“ v sanskrtu znamená „kruhy“ či „spirály“. I když je popis Kundaliní ve starých spisech zahalen do tajuplných narážek, pro sahadžajogíny je snadno srozumitelný. Realizované duše si mohou představit a pochopit subtilní význam toho, co je tu popisováno v hrubých obrysech.

   Je nejvyšší čas, aby lidé dali dohromady a kategorizovali různo-rodé popisy Kundaliní ve všech těchto významných spisech. Poznání, že v každém náboženství plamen pravdy plápolá na knotu Kundaliní, bude velmi poučné pro vyznavače všech sekt na světě.

Je univerzální identitou každé lidské bytosti.

 

Komentáře

comments