Zázrak?

Jak by se dal popsat zázrak? Jestliže to někdo považuje za událost nebo výskyt, které nenásledují normálně přijatelné zákony přírody, pak je Sahadža jóga zázrak. Ale když se nad tím někdo zamyslí, mnoho věcí, které přijímáme za normální, by nebylo tak nedávno považováno za zázraky, ale za nemožné.

   V  nedávné minulosti udělalo lidstvo obrovské kroky ve světě technologie, jinými slovy – mnoho „zázraků“ skončilo u zázraků v  materiálním světě. Představte si, že k někomu mluvíte v roce 1900  a zkoušíte mu vysvětlit technologii globálního vysílání CNN, internetu, mobilní telefony – všechny vymoženosti života bereme jako samozřejmost. Velký děda by si myslel, že žijete v úplném světě fantasy! Je zřejmé, že zkušenost chladného vánku není pro lidstvo dosud běžnou zkušeností, takže by mohla být v současnosti popsána jako zázrak. Ale to je jen začátek příběhu tohoto nového vědomí, zázračně existujícího uvnitř nás všech – pokud si jej zvolíme hledat a najít. Je to první známka seberealizace. Seberealizace se objeví, když se to, čemu se v indické tradici říká Kundaliní, probudí ze svého spícího stavu v křížové kosti, a vystoupá skrz šest čaker neboli subtilní centra v každém z nás. Dosáhne vrchní čakry zvané Sahasrára, která je na vrcholku hlavy a nastane spojení jednotlivce se všepronikající božskou silou, s kolektivním nevědomím v základu veškerého tvoření. Tento zážitek je cítit na nervovém systému jako chladný vánek. Najednou někdo cítí mír a vnitřní radost a myšlenkový proces se zklidní.

   Poté je potřeba se v tomto novém vědomí usadit a naučit se, jak to používat – a růst vnitřně a ve všech směrech. Je to nejúžasnější požehnání jaké my – lidé – můžeme obdržet, a samozřejmě, je to dar. Pak se začnou objevovat další zážitky, které mohou být také definovány jako zázraky.

Komentáře

comments