Meditace pomáhá dětem s ADHD

Meditace může pomoci zlepšit příznaky u dětí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD) – bylo slyšet na mezinárodní psychiatrické konferenci tento týden.

   Australská studie 48 dětí s diagnózou ADHD zjistila, že meditace Sahadža jógy po dobu šesti týdnů vedla k průměrnému 35% snížení závažnosti symptomů a umožnila mnohým omezit příjem jejich léků. Spoluautor studie, praktický lékař Dr. Ramesh Manocha ze Sydney v Austrálii přednesl tento týden na konferenci Světové psychiatrické asociace v Melbourne, že došlo ke zlepšení v chování, sebevědomí a kvalitě vztahu. Děti uváděly, že lépe spaly a doma byly méně nervózní. Také zaznamenaly, že se mohly lépe soustředit a měly málo konfliktů ve škole. Rodiče byli šťastnější, byli méně stresovaní a dařilo se jim lépe řídit chování svého dítěte.

   Zkouška se konala v nemocnici Prince of Wales Hospital v Randwicku a techniku se učily děti do 12 let, které užívají léky pro ADHD, a jejich rodiče. Tato technika využívá vizualizaci, hudbu a přírodu plus techniku jedna a jedna instrukce. Po dobu šesti týdnů se děti účastnily v nemocnici dvou lekcí týdně a meditovaly dvakrát denně doma spolu s namáčením nohou ve studené slané vodě.

„Měli jsme pozoruhodné výsledky. Celkově došlo k asi 35% zlepšení symptomů, což bylo podstatné,“ říká Manocha. „Šest dětí bylo schopno přestat užívat léky a jejich chování se normalizovalo, 12 jich snížilo své léky na polovinu, a další skupina ji snížila asi o čtvrtinu. Zpětná vazba od dětí byla nejlepší – věci jako – „vždycky jsem věděl, že to, co jsem dělal, nebylo to dobré a zneklidňovalo to lidi, ale teď to mohu ovládat.“

   Manocha, který vyučoval své pacienty meditaci Sahadža jógy v minulosti říká, že meditace je o tom, jak být ve stavu mentálního ticha a nepřemýšlet. Říká, že to dává lidem možnost proniknout do přítomného okamžiku.

  „Děti jsou většinou přirozeně meditativní, přemýšlí jen na chvíli," říká Manocha.

  „Děti s ADHD jsou nepozorné, hyperaktivní, impulzivní, ale meditace je pravý opak. Zaměřuje pozornost, je stále pod kontrolou a naléhavou potřebou. Tato změna učí děti, které zapomněly tyhle dovednosti a ztratily přirozenou schopnost meditovat, protože něco je v jejich prostředí vyvádí z rovnováhy. Dává jim to prostředek, jak se dostat zpět do normální oblasti.“

Zdroj: http://www.beyondthemind.com/meditation-helps-kids-with-adhd/

Komentáře

comments