Proč bychom měli meditovat?

Sahadža znamená spontánní, vrozený, snadný. Jóga znamená sjednocení nebo spojení s celkem.

Tím, jak jsou čakry vyživovány energií Kundaliní:

–          Zlepšuje se celkové fyzické zdraví

–          Pokožka začíná zářit

–          Oči se vyčistí

–          Zkvalitní se spánek

–          Zlepší se spokojenost se životem

–          Mohou být vyléčeny vážné nemoci

–          Výkyvy nálad a přehnané reakce ustanou

–          Cítíme se klidnější, odpočatější, schopni lépe zvládat naše běžné životy

–          Učíme se mít pozornost na přítomném okamžiku, právě tady a teď

–          Máme zkušenost s „bezmyšlenkovým vědomím“, kde se pozornost více spojuje s přítomným momentem

 

Meditace není o úniku z reality, ale o získání dovedností, abychom mohli realitě čelit. Tím, že se naučíme napravovat a vyživovat čakry, získáme techniku pro rovnováhu v našem životě. Léčení sebe sama zevnitř přinese výsledky i navenek. Meditace se může stát tak snadnou a přirozenou jako čištění zubů – je potřeba jen trochu času a porozumění. Meditace zlepšuje rozhodování a rozvážnost – staneme se tak produktivnějšími a efektivnějšími.

 

Jak může sahadža jóga pomoci dětem, zejména těm, které trpí poruchou pozornosti a jinými potížemi?

Kundaliní (mateřská, vyživující, sjednocující energie):

1.       Zmírňuje úzkost ze slabého školního prospěchu nebo z potíží, které vyplývají ze vztahů vůči ostatním kvůli odlišnosti.

2.       Zlepšuje pozornost zklidněním aktivity nervového systému.

3.       Vyčištěním srdeční čakry zlepšuje sebevědomí dítěte.

4.       Zvyšuje sebeúctu, jelikož si dítě začíná užívat svoje vlastní úspěchy a vztahy s ostatními lidmi. Sobeckost nebo odstup od ostatních se vytrácí.

5.       Integruje senzorické procesy v mozku. Sedmá čakra odpovídá limbické oblasti, která je známá jako sjednocující oblast a také zaznamenává spokojenost. Radost z učení se děje zde.

6.       Zlepšuje sebeuvědomění, tím také sebekontrolu a zklidnění hyperaktivity nebo agrese. Na druhé straně sebevědomí poskytuje energii k překonání letargie nebo zahálky, která se u některých dětí s potížemi učení vyskytuje.

7.       Podporuje v dítěti přirozenou osobnost, talent a potenciál.

8.       Doslova „čistí hlavu“, takže intelektuální proces může začít pracovat pořádně.

 

Rodiče musí praktikovat Sahadža jógu s dětmi pro vzájemný prospěch. Jako rodiče můžeme s pomocí Kundaliní převzít zodpovědnost za naše vlastní chování tím, že dáme do pořádku svoje čakry, čímž zároveň pomůžeme dětem.Rodiče, učitelé, prarodiče, tety, strýcové… všichni mohou získat výše popsané přínosy pravidelným cvičením sahadža jogínských technik.

 

Připojte se k evoluci!

Komentáře

comments