Vnitřní pocity 5.část

V meditativním stavu „bezmyšlenkového vědomí“ je člověk úplně spontánní, čerpající vědění a vědomí přímo z Vesmírné Podstaty skrze Sahasráru bez zasahování rozumové činnosti.

Gándhí řekl o důležitosti vnitřního ticha: „Jaká by to byla velká věc, kdybychom v našich rušných životech připravili naši mysl k naslouchání hlasu Velkého Ticha. Božské Rádio vždy zpívá, jen pokud se připravíme k naslouchání, ale je nemožné naslouchat bez ticha."

Když Albert Einstein řekl, že používáme pouze 10% našeho mozku, nevědomě narážel na existenci Sahasráry. Je to tím, že nejvyšší potenciál lidského mozku – ve skutečnosti lidský tvor – si toho není vědom, když jsme v zápalu intenzivní intelektuální aktivity – nýbrž ve skutečnosti, když jdeme mimo intelekt, abychom  se přiblížili Universálnímu Nevědomí uvnitř každého z nás.

Sám Einstein dal velký příklad toho, jak tato stránka lidského mozku pracuje. Mnoho z nás by předpokládalo, že objevil teorii relativity během intenzivního období přemýšlení. Ve skutečnosti udělal Einstein tento objev se svým vnukem při foukání bublin! Popisuje, jak byly bubliny, které foukal, obdivuhodné a potom najednou spontánně přišlo do jeho pozornosti řešení problému relativity!

Co se stalo? Když přišlo řešení, on na ten problém vlastně zrovna nemyslel! Vlastně na ten problém momentálně nemyslel, zcela se ponořil do meditativního cvičení (ne-myslícího) foukání bublin a v této chvíli jeho Sahasrára mohla poskytnout odpověď, jakou mu jeho rozum nebyl schopen dát.

Jak sám Einstein řekl: „Nápady přicházejí od Boha“. Tohle je ve shodě s východní metafyzikou, která vysvětluje to, že všechny naše nápady, vynálezy a originální řešení skutečně pocházejí z vesmírného vědomí. Když hledáme odpověď na problém, tato vesmírná inteligence, ve svém soucitu k nám, dodává odpověď ve formě pochopení. Skutečný vědec ve svém hledání pravdy spojuje pravou záhadu, jako se každý skutečně snaží čerpat odpovědi ze svých vnitřních pocitů!

Je hodně dalších příkladů našeho nevědomého vědění subtilních energií uvnitř nás. Když jsme řízeni „místem na našich kalhotách“, používáme subtilní kvalitu Múladhára čakry. Tvůrčí překážka, potvrzená umělci, kteří náhle vyčerpali své tvořivé síly, je následkem vysílení Svádhišthány čakry.

I když toto vrozené vědění existuje v nás všech, i když to využíváme pro naše blaho, musíme se na to více naladit. Jak? Původní meditační technika je klíčem k  chápání těchto jemných energetických mechanismů. Meditace Sahadža jógy je jedním z  mála způsobů, který hledači umožňuje zažít stav bezmyšlenkového vědomí a být si hmatatelně vědom čaker v nás.

Komentáře

comments