Iniciativa hnutí sahadža meditace

 

Iniciativa celosvětového hnutí sahadža meditace v České republice

Mnozí z nás, dnešních obyvatel naší Země, vnímáme, že jsme se ocitli ve velmi komplexním světě s velice spletitými problémy, a že není snadné vidět způsoby, jak problémy řešit, abychom současně nevytvářeli problémy další. Ukazuje se, že nalézt z toho všeho cestu není snadné. Potřebujeme být ve stavu, kdy přijímaná řešení budou ta správná, a zvolená cesta bude hledanou zlatou střední cestou … (více na stránce Iniciativa) 

Komentáře

comments