Meditace versus relaxace 2.část

♣ Program výzkumu meditace (MPR) je jednou z probíhajících aktivit na Jednotce přírodních terapií v Královské nemocnici pro ženy v  Sydney. Tento program se zavazuje k  důkladnému vědeckému zhodnocení meditace, jejích fyziologických účinků a potenciálů pro zdravotnictví.

Co je meditace?

♣ Existuje mnoho forem meditace, některé jsou komplexní, jiné striktní, některé jsou řízené, jiné stojí na základě všeobecných doporučení. Pokud se pěstuje pravidelně, má se za to, že meditace pomáhá vybudovat nevědomé mikrozvyky v chování, které mohou v konečném důsledku spustit rozsáhlé pozitivní účinky na fyzické a psychologické fungování. Dokonce i patnáctiminutová meditace dvakrát denně přináší blahodárné výsledky.

Jak meditace funguje?

Reakce parasympatiku

♣ Většina teorií je založena na domněnce, že meditace je rafinovaná forma relaxace, která zahrnuje koncept, který se nazývá reakce parasympatiku. Psychologický stres je spojován s aktivací složky sympatiku v autonomním nervovém systému, který v extrémních případech vyvolá reakci „bojuj nebo utíkej!“. Meditace a jakákoliv forma odpočinku nebo relaxace způsobuje omezení aktivace sympatiku tím, že snižuje vylučování katecholaminu a dalších stresových hormonů jako jsou kortizol, a tím podporuje navýšení aktivity parasympatiku, což ve svém důsledku sníží srdeční aktivitu a zlepší prokrvení vnitřních orgánů.

Další neurofyziologické projevy

♣ Další badatelé tvrdí, že meditaci provází jedinečné neurofyziologické projevy, což však zůstává stále neověřeno.Výzkumy, které se provádí v Programu výzkumu meditace v Sydney naznačují, že limbický systém je při meditaci Sahadža jógy zapojen a byly zde pozorovány významné změny, týkající se psychického rozpoložení.

Definice meditace

♣ Nejdůležitější složkou, kterou je třeba pojmenovat na tomto poli bádání, je definice meditace a pak je třeba podrobit tuto definici vědeckému přezkoumání. V populárně naučných knihách převažuje názor, že meditace je jakákoliv činnost, při které je pozornost jedince primárně zaměřena na opakující se myšlenkovou činnost. Tato široká definice je podle názoru badatelů ze Sydney hlavní příčinou nedostatečných výsledků, které jsou při zkoumání meditace zatím k vidění.

Bezmyšlenkové vědomí

♣ Jestliže studujeme autentickou tradici meditace, vyjde najevo, že meditace je samostatný a velmi dobře definovaný stav, který se nazývá „bezmyšlenkové vědomí.“ To je stav, ve kterém se přílišná a stres produkující činnost mysli bez ztráty bdělosti a účinnosti neutralizuje. Autentická meditace člověku umožſuje zaměřit se na „přítomný okamžik“ a umožſuje nezabývat se nezměnitelnou minulostí ani neurčitou budoucností. Je to tento stav rovnováhy, o kterém se říká, že má terapeutický účinek jak psychologický, tak fyzický a který od základu odlišuje meditaci od prosté relaxace, fyzického odpočinku nebo spánku.

Redukce „duševního hluku v pozadí“

♣ V rámci této perspektivy je stres nevyhnutelným produktem mysli, která je přespříliš aktivní. Neztišená mysl je zodpovědná za skoro nepřetržitý „duševní lomoz v pozadí,“ jehož obsah je zbytečný. Je to onen „duševní lomoz,“ který zasahuje do naší jinak přirozené cesty k psychologickému, duševnímu a spirituálnímu zdraví.

Pseudomeditace

♣ Komercializované techniky meditace neposkytnou spolehlivě klíčovou zkušenost duševního ticha, nebo „bezmyšlenkového vědomí,“ tudíž je přesnější je popisovat jako pseudomeditativní. Tato kategorie zahrnuje metody, které používají neustálé opakování slabik (např. manter), vizualizaci nebo další myšlenkové formulace. To neznamená, že nemohou být užitečné, protože skutečně relaxaci povzbuzují tím, že redukují nebo zjednodušují duševní činnost nebo tím, že zaměřují pozornost. Nicméně pečlivě navržené fyziologické a klinické testy ukázaly, že je malý rozdíl mezi těmito technikami a fyzickým odpočinkem nebo relaxací.

Meditace versus relaxace 3.část  → → →

Komentáře

comments