Meditace versus relaxace 1.část

♣ Přestože mnoho praktických lékařů považuje meditaci za přijatelnou strategii nebo dokonce za hlavní strategii v péči o zdraví, meditace stále paradoxně zůstává nesprávně chápanou disciplínou. Cílem tohoto článku je definovat meditaci, v hlavních rysech popsat bohaté typy meditace a podat přehled o rozsahu a platnosti dostupných důkazů, které dokazují účinnost meditace.

♣ Základní otázka, která byla položena – co je podstatou meditace a čím se odlišuje od relaxační terapie – představovala překážku při formulaci kvalitních studií s cílem prozkoumat meditační techniky. Zkoumání literatury založené na faktech ukazuje, že přestože meditace v sobě zjevně terapeutický potenciál má, pro definitivní závěry jsou stále zapotřebí další výzkumy. Badatelé mají za úkol systematicky srovnat odlišné meditační techniky a jejich profily. Velký počet výzkumných pracovníků je zajedno v tom, že meditace je jednou z nejefektivnějších metod omezení stresu.

♣ I když na Západě se techniky omezení stresu pěstují a studují už 70 let, získaná data naznačují, že důsledné efektivní techniky omezení stresu nejsou. Nicméně ve východních kulturách se meditace podle zdokumentované historie vyvíjí už po několik tisíciletí. Meditační techniky Východu se vyvíjí, testují a tříbí už po několik set generací nazpět s konkrétním záměrem: vytvoření metody, díky které může laik pravidelně dosahovat stavu duševního klidu a míru, to znamená formy úlevy od stresu. Je to strategie, která může být bez problémů adaptována na potřeby klinických lékařů a jejich pacientů na Západě.

♣ Jedna americká studie například ukazuje, že krátký kurz strategií jak modifikovat chování – který zahrnoval také meditaci – vedl v následujících několika měsících u účastníků kurzu ke snížení počtu návštěv u lékaře. Úspora na každého pacienta byla odhadnuta na 200 dolarů. Statistiky pojišťoven ukazují, že lidé, kteří nemeditují, potřebují lékařskou péči podstatně častěji ve srovnání s těmi, kteří meditují. Klade se větší důraz na

  • kvalitu životních výsledků
  • koncepty jako je psychoneuroimu­nologie a
  • omezení nákladů na lékařskou péči,

což ukazuje, že omezení stresu a zlepšování duševního zdraví jsou pro zdravotnictví stále aktuálnější.

Potřeba přístupu založeného na důkazech

♣ Nedávný průzkum australských praktických lékařů ukázal, že zatímco mnoho těchto lékařů vnímá meditaci jako přijatelnou strategii nebo dokonce za hlavní strategii v péči o zdraví, paradoxně zůstává meditace nesprávně chápanou disciplínou. Na základě tohoto zjištění dospěli autoři k závěru, že dobře připravené experimenty a vzdělávání jsou urgentní prioritou při rozhodování praktických lékařů.

Meditace versus relaxace

♣ Skutečnost, že slovo meditace existuje nezávisle na slově relaxace naznačuje, že mezi těmito dvěma jevy by měl být jasný rozdíl. Přesto stále neexistuje dostatečný počet důkazů pro jejich jasné rozlišení. Kromě toho badatelé musí ještě stále systematicky srovnávat různé meditační techniky, aby určili, zda mají odlišné nebo podobné mechanismy a zda mají či nemají odchylky v účinnosti.

Nedostatek kvalitních výzkumů

♣ Přes šíři dostupných informací zpráva o meditaci Americké rady pro národní výzkum (NRC) upozornila na slabou metodologii tohoto fenoménu a na chabou definici, které se meditaci zatím dostalo. Zkoumání literatury založené na faktech ukazuje, že přestože meditace v sobě zjevně terapeutický potenciál má, pro definitivní závěry jsou další výzkumy stále zapotřebí. Badatelé mají za úkol systematicky srovnat odlišné meditační techniky a jejich profily.

♣ Doposud nashromážděné znalosti ukazují, že ne všechny meditační techniky jsou totožné; většina meditačních technik jsou pravděpodobně propracované relaxační techniky, na druhé straně existují také techniky, které zahrnují i fyziologický stav, kterým je meditace jedinečná.

Meditace versus relaxace  2.část  → → →

Komentáře

comments