Jak může Sahadža jóga pomoci

♣ Je dobře známo, že hypothalamus je základní součástí limbického systému mozku, přičemž jednou z jeho nejvýznamnějších funkcí je integrace všech komplexních odpovědí autonomního nervového sytému se systémem somatickým (tedy nervy, ovládající vůlí kontrolované kosterní svastvo pozn. překl.). Mnohé změny, jako pokles krevního tlaku, teploty povrchu těla, některé změny koncentrace chemických látek v krvi mohou být vyvolány inhibicí, tj. potlačením zadní oblasti hypothalamu; nebo tyto změny mohou vzniknout v důsledku vlivu hypothalamu na nižší centra na úrovni míchy. Stejně tak hypothalamus ovlivňuje dřeň nadledvin a tím produkci významných hormonů jako je adrenalin. Snížení hladiny tohoto hormonu snižuje koncentraci laktátu v krvi, což vede ke zmírnění úzkostných projevů. Tento efekt zesílený pocitem uvolnění zažívaném při vzestupu Kundaliní při meditaci Sahadža jógy posiluje schopnost hypothalamu vrátit organismu klid a rovnováhu.

♣ Inhibice přední části hypothalamu také ovlivňuje hypofýzu a způsobuje tak změny v produkci jejích hormonů. Pokles produkce kortikotropin uvolňujícího hormonu v hypothalamu vede ke snížení tvorby adrenokortikotropního hormonu hypofýzou a následně také snížení syntézy kortikoidních hormonů. V důsledku tohoto řetězu změn dojde nakonec k útlumu produkce katecholaminů. 

♣ Hypothalamus je zároveň strukturálně napojen na thalamická jádra, z nichž vedou nervové dráhy do frontální a centrální mozkové kůry. Toto spojení může být vysvětlením vlivu hypothalamu na změny alfa a theta vln na EEG záznamu. Hypothalamus je dále napojen na retikulární formaci mozkového kmene, která je součástí ascendentního aktivačního systému, jakési brány pro vstup impulzů do mozku. jejich přísun je odpovědný za udržování bdělého stavu vědomí. Hypothalamus může snížit až zamezit přísun nepodstatných stimulujících podnětů, což umožní některým thalamickým jádrům usnadňovat navození alfa vln v mozkové kůře jako projev uvolnění mysli.

♣ Z výše uvedeného lze odvodit hypotézu, že praktikování meditace Sahadža jógy může pomoci uvolnit hluboce zakořeněné stresy a vnitřní napětí způsobené každodenním životem a tím být účinným prostředkem v léčbě psychosomatických onemocnění.  (Chugh 1987)

Komentáře

comments