Říká se, že Sahadža jóga je jógou vlastní zkušenosti

 

Vlastní zkušenost je uskutečnění v našem nitru, uskutečnění plodů naší meditace, uskutečnění práce kundaliní v nás. Ne představy naší mysli, ne sugesce, ale skutečná proměna v našich čakrách, která se projevuje nejen na konečcích našich prstů, ale i v našem chování, jednání.

„Musíte se změnit zevnitř a světlo vašeho vnitřního osvícení se projeví navenek. Nemůže to ale být mentální nebo citová představa, musí se to opravdu uskutečnit, uskutečnit ve vědomí. Musíte to zažít tím, že sami se sebou budete experimentovat.”

„Předmět Sahadža jógy vyžaduje maximum, maximum proniknutí, pochopení. Nevím, jestli jste si to uvědomili, nebo jestli jste to pochopili, že Sahadža jógu je možné se naučit jen prostřednictvím zkušenosti, nijak jinak. Musíte to zažít a pak tomu věřit. Nejde o zvyky mysli, zkoušejte to sami a učte se.

Lidé, kteří mají pronikavou inteligenci, kteří mají pronikavou lásku, emoce, ti, kteří jsou pronikaví ve svém chápání, to jsou ti, kteří zažívají věci a učí se, zažívají, učí se, prožívají, učí se. Nedovolí, aby si s nimi jejich mysl zahrávala: „Ne, ne, moje mysl nemůže stavět jen na zkušenostech z minula. Ne, každý den musím prožít novou zkušenost. A taková zkušenost musí být ve mně ustálena, musí se stát součástí mého klidu, mých zvyků.“ Zážitky Sahadža jógy jsou dobrými zvyklostmi, návyky.”

Komentáře

comments